0

tom tat van ban nghi luan ngu van 11

Tóm tắt văn bản nghị luận

Tóm tắt văn bản nghị luận

Ngữ văn

... “Tơi” đáng thương tội nghi p  Họ giải bi kịch tình u Tiềng Việt Mỗi luận tác giả đưa lí lẽ gì? Hoµi Thanh ®· ®Ị cËp tíi vÊn ®Ị quan träng:Tinh thÇn th¬ míi.Tr­íc hÕt «ng ®­a nguyªn t¾c ®Ĩ t×m hiĨu ... Khácđược Châu đích dân Việt giả đưa luận (khơng biết điểm ? đồn thể, khơng coi trọng cơng ích) - Ngun nhân tình trạng suy đồi từ vua đến quan - Muốn người Việt Nam tự do, độc ích Việt Nam lập, ... cách phá tan tành đồn thể, n  Vua quan phản động, tác g Đ i ểm đ uận vét bóc lột cải thực sách ngu ng l vơ ữ dân, nh  Bọn người xấu làm quan ận ác luthể, m  Dân khơng có ý y tìm c ã thức đồnn...
 • 14
 • 21,098
 • 22
Tóm tắt văn bản nghị luận

Tóm tắt văn bản nghị luận

Ngữ văn

... “Tơi” đáng thương tội nghi p  Họ giải bi kịch tình u Tiềng Việt Mỗi luận tác giả đưa lí lẽ gì? Hoµi Thanh ®· ®Ị cËp tíi vÊn ®Ị quan träng:Tinh thÇn th¬ míi.Tr­íc hÕt «ng ®­a nguyªn t¾c ®Ĩ t×m hiĨu ... việc ltuận hựcểhiện t m ớc y cìác bưuậntóm m t m hã vănl õ bả t tắ E r i trên, em nê bà iế àm s ngu l o trvă ibước tóm tắt n b c g ả? ả tá n nghị luận ? c II Luyện tập Bài tập Văn bản: Tóm tắt ... Khácđược Châu đích dân Việt giả đưa luận (khơng biết điểm ? đồn thể, khơng coi trọng cơng ích) - Ngun nhân tình trạng suy đồi từ vua đến quan n trêdân Việt Nam - Muốn người Việt Nam tự do, độcích...
 • 11
 • 5,202
 • 20
Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận

Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận

Ngữ văn

... nhà văn điều quan trọng Nối nội dung có tóm tắt hoàn chỉnh II Tóm tắt Thương tiếc nhà văn Nguyên Hồng Nguyễn Đăng Mạnh III Viết tóm tắt: * Củng cố, dặn dò: - Nắm thao tác tóm tắt VB nghị luận ... tắt hoàn chỉnh, công việc gì? HĐ 2: GV xem gợi ý SGK để gợi ý HS tóm tắt văn Thương tiếc nhà văn Nguyên Hồng HĐ 3: GV dành khoảng thời gian 15 – 20 phút để HS viết tóm tắt cho hai văn GV chọn vài...
 • 2
 • 12,086
 • 27
LUẬN VĂN: ĐỘ TƯƠNG ĐỒNG NGỮ NGHĨA GIỮA HAI CÂU VÀ ỨNG DỤNG TRONG TÓM TẮT VĂN BẢN pptx

LUẬN VĂN: ĐỘ TƯƠNG ĐỒNG NGỮ NGHĨA GIỮA HAI CÂU VÀ ỨNG DỤNG TRONG TÓM TẮT VĂN BẢN pptx

Công nghệ thông tin

... quan tâm nghi n cứu nhiều nhà khoa học, hội nghị quốc tế hội nghị DUC (Document Understanding Conference), hội nghị Coling/ACL (Computational Linguistics/Association for Computational Linguistics), ... dụng Hidden Topic - Thử nghi m mô hình đề xuất cho kết ban đầu khả quan Do hạn chế thời gian kiến thức sẵn có, khóa luận dừng lại mức thử nghi m mô hình Với kết thực nghi m ban đầu, cần tiếp tục ... sinh viên nhóm nghi n cứu “Khai phá liệu khám phá tri thức” giúp đỡ, ủng hộ động viên trình nghi n cứu làm khoá luận Đặc biệt, xin cảm ơn Cử nhân Trần Mai Vũ, Nghi n cứu sinh Nguyễn Cẩm Tú Sinh...
 • 53
 • 888
 • 0
Tom tắt văn bản nghị luận

Tom tắt văn bản nghị luận

Ngữ văn

... Việt Nam gây khó chịu cho người.(9) Khi nhìn quen thật tội nghi p, thi nhân hết cốt cách từ trước.(10)Tâm hồn họ vừa thu khuôn chữ (11) Bi kịch đâu không thoát khỏi bơ vơ, cô đơn (12) Phương ... thứ tự xếp ý câu chữ quan trọng + Không biến nội dung tóm tắt thành phân tích văn hay nhận xét nguyên cách chủ quan Thao tác 3: Qua tìm hiểu mục đích, yêu Phương pháp tóm tắt văn nghị luận: cầu,...
 • 4
 • 7,505
 • 22
Tiết 114 Tóm tắt văn bản nghị luận

Tiết 114 Tóm tắt văn bản nghị luận

Ngữ văn

...  Ngữ văn 11 Cơ -4- Nguyễn Văn Mạnh Trường THPT Tam Quan Ngữ văn 11 Cơ Năm học 2009 - 2010 -5- Nguyễn Văn Mạnh ... học bài, làm tập Ngữ văn 11 Cơ -3- Nguyễn Văn Mạnh Trường THPT Tam Quan Năm học 2009 - 2010 - Chuẩn bò :  Híng dÉn häc bµi, chn bÞ bµi sau ¤n tËp tiÕng ViƯt IV RÚT KINH NGHI M, BỔ SUNG: ... hiƯn ln ®iĨm cđa t¸c gi¶? C¸ch tr×nh bµy nh÷ng ln cø cđa t¸c gi¶?  Hs th¶o ln nhãm Ngữ văn 11 Cơ -2- Nguyễn Văn Mạnh Trường THPT Tam Quan 10’ Hoạt động 2: Năm học 2009 - 2010 Hoạt động 2:  Hs...
 • 5
 • 1,793
 • 7
Tiet 117: Tom tat van ban nghi luan

Tiet 117: Tom tat van ban nghi luan

Ngữ văn

... tăng, ngu n nước cung cấp không đáp ứng yêu cầu - Một số quốc gia thiếu nước, có tranh chấp ngu n nước ngày trầm trọng c Tóm tắt văn : Nhiều quốc gia ngu n nước , nhiều nơi xẩy tranh chấp ngu n ... ngu n nước , nhiều nơi xẩy tranh chấp ngu n nước Dân số tăng nhanh, công nghi p phát triển thiếu nghi m trọng Hãy bảo vệ ngu n nước, giữ gìn nước cho cho hệ mai sau ... sách ngu dân + Bọn người xấu đua tìm cách làm quan + Dân ý thức đoàn thể 1.5 Trình bày luận điểm, luận lời văn : Nước ta có luân lí hay không ? Câu trả lời : không ? đất nước mà vua dùng sách ngu...
 • 7
 • 501
 • 0
Bài 2: Viết một văn bản nghị luận tự chọn, trong đó có sử dụng yếu tố biểu cảm. Sau đó tóm tắt bài viết của mình trong khoảng 10 - 15 dòng

Bài 2: Viết một văn bản nghị luận tự chọn, trong đó có sử dụng yếu tố biểu cảm. Sau đó tóm tắt bài viết của mình trong khoảng 10 - 15 dòng

Ngữ văn

... khiến người ta khổ đau Lí tưởng cao sống có ý nghĩa đẹp đẽ Người xưa tu thân, rèn luyện thân cách nghi m khắc để có nhân cách cao đẹp lí tưởng, hoài bão thời đại Thanh niên ngày cần phấn đâu, rèn...
 • 2
 • 3,158
 • 2
Độ tương đồng ngữ nghĩa giữa 2 câu và ứng dụng trong tóm tắt văn bản

Độ tương đồng ngữ nghĩa giữa 2 câu và ứng dụng trong tóm tắt văn bản

Công nghệ thông tin

... quan tâm nghi n cứu nhiều nhà khoa học, hội nghị quốc tế hội nghị DUC (Document Understanding Conference), hội nghị Coling/ACL (Computational Linguistics/Association for Computational Linguistics), ... dụng Hidden Topic - Thử nghi m mô hình đề xuất cho kết ban đầu khả quan Do hạn chế thời gian kiến thức sẵn có, khóa luận dừng lại mức thử nghi m mô hình Với kết thực nghi m ban đầu, cần tiếp tục ... sinh viên nhóm nghi n cứu “Khai phá liệu khám phá tri thức” giúp đỡ, ủng hộ động viên trình nghi n cứu làm khoá luận Đặc biệt, xin cảm ơn Cử nhân Trần Mai Vũ, Nghi n cứu sinh Nguyễn Cẩm Tú Sinh...
 • 53
 • 3,249
 • 8
LUẬN VĂN: NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ TIẾNG VIỆT ỨNG DỤNG CHO TÓM TẮT VĂN BẢN doc

LUẬN VĂN: NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ TIẾNG VIỆT ỨNG DỤNG CHO TÓM TẮT VĂN BẢN doc

Khoa học xã hội

... THỰC NGHI M VÀ ĐÁNH GIÁ 33 4.1 Môi trường thử nghi m 33 4.2 Dữ liệu thử nghi m 33 4.3 Phương pháp đánh giá 33 4.4 Kết thực nghi m 36 4.4.1 Thử nghi m ... Kết thử nghi m với ngưỡng khác 36 Bảng Chất lượng văn tóm tắt Microsoft Word 37 Bảng Kết thử nghi m với phiên 38 Bảng Kết thử nghi m với phiên 38 Bảng Kết thử nghi m với ... (tức văn tóm tắt tạo nhiều từ, cụm từ, câu nguyên dạng văn ngu n) b) So sánh với văn ngu n Với phương pháp này, ta đem so sánh văn tóm tắt với văn ngu n để xác định mức độ hàm chứa thông tin...
 • 59
 • 994
 • 1
skkn kinh nghiệm giảng dạy những văn bản nghị luận trong chương trình ngữ văn lớp10

skkn kinh nghiệm giảng dạy những văn bản nghị luận trong chương trình ngữ văn lớp10

Ngữ văn

... muông…” (Đại cáo bình Ngô - Nguyễn Trãi) Ví dụ 2: “Hiền tài nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh nước mạnh, lên cao, nguyên khí suy nước yếu, xuống thấp…” (Hiền tài nguyên khí quốc gia – Thân ... Quân trung từ mệnh tập) Tập – Trần tr.46 Tháng Nguyễn Trãi 2– 1427 trị Đại cáo bình Ngô Nhà Lý Nguyễn Trãi Tập tr.16 Cuối Tập 1427 tr.24 Hiền tài nguyên khí quốc gia Văn (Trích Bài kí đề danh ... thẩm mĩ + Kết quả: nghi ng thông tin, dư âm rung cảm thẩm mĩ hạn chế - Phía người học: + Tâm lí tiếp nhận: nghi ng tìm hiểu thông tin việc biểu lộ cảm xúc + Cách tiếp nhận: nghi ng mặt xã hội,...
 • 38
 • 1,532
 • 1
Mô hình câu hỏi dạy học đọc hiểu văn bản nghị luận trong chương trình ngữ văn trung học (tóm tắt)

Mô hình câu hỏi dạy học đọc hiểu văn bản nghị luận trong chương trình ngữ văn trung học (tóm tắt)

Tiến sĩ

... thc nghim HS thc nghim lp 7, lp 10, 11 v lp 12 3.1.3 Ni dung thc nghim 3.1.3.1 Xõy dng giỏo ỏn Chỳng tụi chn bn bn xõy dng giỏo ỏn thc nghim, gm: í ngha chng (Hoi Thanh) lp 7; Hin ti l nguyờn ... CHNG THC NGHIM S PHM 3.1 Gii thiu chung 3.1.1 Mc ớch v nhim v thc nghim 3.1.1.1 Mc ớch thc nghim Mc ớch thc nghim l kim chng s ỳng n ca gi thuyt khoa hc ó nờu lun ỏn 3.1.1.2 Nhim v thc nghim Chn ... ca (Hoi Thanh) lp 11; Con ng tr thnh k s hin i (Nguyn Khc Vin) lp 12 Nõng cao 3.1.3.2 T chc dy hc Thi gian thc nghim: Hc kỡ II, nm hc 2 011- 2012, 2012-2013 Quy trỡnh dy hc thc nghim gm bc: Bc 1:...
 • 26
 • 762
 • 1
Mô hình câu hỏi dạy học đọc hiểu văn bản nghị luận trong chương trình ngữ văn trung học

Mô hình câu hỏi dạy học đọc hiểu văn bản nghị luận trong chương trình ngữ văn trung học

Tiến sĩ

... trung nghi n cu CH c s dng quỏ trỡnh dy hc c hiu VBNL õy l i tng nghi n cu ca lun ỏn Phng phỏp nghi n cu 5.1 Phng phỏp hi cu, kho sỏt t liu Phng phỏp ny c s dng vic thu thp ngun t liu nghi n ... Thc nghim s phm Vic thc nghim nhm kim nghim tớnh kh thi ca nhng ni dung c xut ca Chng Ni dung chng bao gm: Gii thiu chung v mc ớch, ni dung, phng phỏp v i tng, a bn thc nghim; T chc thc nghim ... Tỏc gi Trn ỡnh Chung [41] [42] nờu c th nguyờn tc thit k CH c hiu nh sau: nguyờn tc hũa ng vi lớ lun dy hc hin i, nguyờn tc phự hp vi tõm lớ hc hot ng, nguyờn tc tng ng vi c trng th loi v kiu...
 • 297
 • 1,490
 • 7
Độ tương đồng ngữ nghĩa giữa hai câu và ứng dụng trong tóm tắt văn bản tiếng việt

Độ tương đồng ngữ nghĩa giữa hai câu và ứng dụng trong tóm tắt văn bản tiếng việt

Kỹ thuật lập trình

... Cam-Tu Nguyen, Trung-Kien Nguyen, Xuan-Hieu Phan, Le-Minh Nguyen and Quang-Thuy Ha (2006) Vietnamese Word Segmentation with CRFs and SVMs: An Investigation The 20th Pacific Asia Conference on Language, ... David McLean, Zuhair Bandar, James O'Shea, Keeley A Crockett (2006) Sentence Similarity Based on Semantic Nets and Corpus Statistics IEEE Trans Knowl Data Eng 18(8): 113 8 -115 0 [MR06] A A Mohamed, ... văn 16 Kết thực nghi m Câu Độ đo [1] 0.54 [2] 0.65 [3] 0.87 [4] 0.74 [5] 0.27 [6] 0.23 17 Kết thực nghi m Kết quả: Kết tóm tắt Google trả về: 18 Kết luận hướng phát triển tiếp  Nghi n cứu áp dụng...
 • 23
 • 970
 • 1

Xem thêm