0

tiêu chuẩn của dự án so với tiêu chuẩn xuất khẩu

Tiểu luận:PHÂN TÍCH LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA GỖ VÀ CÁC SẢN PHẨM GỖ VIỆT NAM SO VỚI TRUNG QUỐC XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ. potx

Tiểu luận:PHÂN TÍCH LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA GỖ VÀ CÁC SẢN PHẨM GỖ VIỆT NAM SO VỚI TRUNG QUỐC XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ. potx

Quản trị kinh doanh

... vật liệu khác Đối với danh mục hàng này, việc nhập phải: Phù hợp với tiêu chuẩn sản phẩm tiêu dùng Uỷ ban an toàn tiêu dùng (CPSC) an toàn tiêu dùng Đối với đệm: phù hợp với tiêu chuẩn Underwriter’s ... hình chung ngành gỗ xuất thị trường Việt Nam 1.1 Tình hình xuất chung ngành gỗ Việt Nam Gỗ mặt hàng từ gỗ Tổng kim ngạch xuất Tỉ trọng xuất gỗ so với tổng sản lượng xuất khẩu( %) 72,191,879 57,096,274 ... Nhà xuất Nhà cung cấp nguyên liệu thô (cả gỗ phụ liệu) Nhà chế biến Nhà sản xuất Nhà nhập Xuất Nội địa Nhà bán buôn Nhà bán lẻ (nước ngoài) Người tiêu dùng nước Người tiêu dùng nước ngồi Nhà bán...
 • 49
 • 1,268
 • 7
TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KHẮC PHỤC

TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KHẮC PHỤC

Công nghệ - Môi trường

... TẢ DỰ ÁN 1/TỔNG QUAN V Ề DỰ ÁN 1.1 Tên dự án DỰ ÁN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BAO BÌ,NHỰA PE V À MỘT SỐ S ẢN PHẨM DÂN DỤNG KHÁC 1.2 Chủ dự án CTY TNHH SX XNK HỒNG ÂN 1.3 Vị trí dự án Địa điểm thực dự án: ... nguy cháy xảy 4.1.3 Đối với nước thải *Đối với nước thải sinh hoạt: Trong giai đoạn xây dựng sản xuất, nguồn nước thải đáng quan tâm dự án nước thải sinh hoạt sản xuất Đối với loại này, sử dụng ... vượt tiêu chuẩn cho phép 2.2.2 Môi trường nước a Nước mặt Kết phân tích số tiêu tiêu biểu phản ánh chất lượng nước mặt khu vực thực dự án, kết sau: Bảng 2.7: Chất lượng nước mặt TT Chỉ tiêu Đơn...
 • 26
 • 2,479
 • 19
Đề Tài: PHÂN TÍCH LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA GỖ VÀ CÁC SẢN PHẨM GỖ VIỆT NAM SO VỚI TRUNG QUỐC XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ. ppt

Đề Tài: PHÂN TÍCH LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA GỖ VÀ CÁC SẢN PHẨM GỖ VIỆT NAM SO VỚI TRUNG QUỐC XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ. ppt

Kinh tế - Thương mại

... vật liệu khác Đối với danh mục hàng này, việc nhập phải: Phù hợp với tiêu chuẩn sản phẩm tiêu dùng Uỷ ban an toàn tiêu dùng (CPSC) an toàn tiêu dùng Đối với đệm: phù hợp với tiêu chuẩn Underwriter’s ... chung ngành gỗ xuất thị trường Việt Nam 1.1 Tình hình xuất chung ngành gỗ Việt Nam Gỗ và các mặt hàng từ gỗ Tổng kim ngạch xuất khẩu Tỉ trọng xuất gỗ so với tổng sản lượng xuất khẩu( %) 72,191,879 ... tấm; ván HDF cao cấp hơn, nguồn gốc từ gỗ tạp nghiền, độ ép chặt hơn, gáy ván trông mịn so với ván MDF; ván Okal – sử dụng dăm gỗ tạp mạt cưa ép thành kết cấu xốp không kết chặt loại Tát loại ván...
 • 50
 • 685
 • 0
Phân tích lợi thế cạnh tranh của sản phẩm mây tre đan việt nam so với trung quốc xuất khẩu sang thị trường nhật bản

Phân tích lợi thế cạnh tranh của sản phẩm mây tre đan việt nam so với trung quốc xuất khẩu sang thị trường nhật bản

Quản trị kinh doanh

... 6,5% so với tháng giảm 11,3% so với Tiểu luận Marketing quốc tế Phân tích lợi cạnh tranh sản phẩm mây tre đan Việt Nam so với Trung Quốc xuất sang thị trường Nhật Bản tháng 3/2012 Tuy nhiên, so với ... mạnh xuất mặt hàng 1.2 Tình hình xuất sản phẩm mây tre Việt Nam Kim ngạch xuất sản phẩm mây, tre, cói thảm tháng 6/2012 giảm so với ba tháng trước đó, đạt 16,7 triệu USD, giảm 12,8% so với tháng ... 15,65% so với kỳ năm ngoái Nhật Bản thị trường xuất sản phẩm gốm sứ Việt Nam với kim ngạch đạt 14,8 triệu USD, chiếm 11,48% kim ngạch xuất sản phẩm này, so với kỳ năm ngối, kim ngạch xuất sản...
 • 36
 • 2,137
 • 13
Thuyết trình phân tích lợi thế cạnh tranh của sản phẩm mây tre đan việt nam so với trung quốc xuất khẩu sang thị trường nhật bản

Thuyết trình phân tích lợi thế cạnh tranh của sản phẩm mây tre đan việt nam so với trung quốc xuất khẩu sang thị trường nhật bản

Quản trị kinh doanh

... dán ký hiệu PS lên nhãn mác sản phẩm, điều biểu thị sản phẩm tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật 2.3 Những luật định thị trường Nhật  d) Dán mác tự nguyện dựa sở điều khoản pháp luật  Luật tiêu chuẩn ... trường Nhật  d) Dán mác tự nguyện dựa sở điều khoản pháp luật (tt)  Dán mác công nghiệp tự nguyện  Ký hiệu SG: Các sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn đặt Hiệp hội sản phẩm tiêu dùng an toàn phép ... Nhà sản xuất (Nhà NK) Tên công ty XX Co Ltd Phân loại phát thải phom-an-đê-hit F**** (vật liêu sở F***) Quy tắc dán mác Dựa vào "Hướng dẫn dán mác đồ dùng trong nhà" Lô sản xuất, ngày tháng Xác...
 • 41
 • 885
 • 1
Phân tích lợi thế cạnh tranh của gỗ và các sản phẩm gỗ Việt Nam so với Trung Quốc xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ

Phân tích lợi thế cạnh tranh của gỗ và các sản phẩm gỗ Việt Nam so với Trung Quốc xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ

Quản trị kinh doanh

... vật liệu khác Đối với danh mục hàng này, việc nhập phải: Phù hợp với tiêu chuẩn sản phẩm tiêu dùng Uỷ ban an toàn tiêu dùng (CPSC) an toàn tiêu dùng Đối với đệm: phù hợp với tiêu chuẩn Underwriter’s ... chung ngành gỗ xuất thị trường Việt Nam 1.1 Tình hình xuất chung ngành gỗ Việt Nam Gỗ và các mặt hàng từ gỗ Tổng kim ngạch xuất khẩu Tỉ trọng xuất gỗ so với tổng sản lượng xuất khẩu( %) 72,191,879 ... tấm; ván HDF cao cấp hơn, nguồn gốc từ gỗ tạp nghiền, độ ép chặt hơn, gáy ván trông mịn so với ván MDF; ván Okal – sử dụng dăm gỗ tạp mạt cưa ép thành kết cấu xốp không kết chặt loại Tát loại ván...
 • 50
 • 479
 • 0
Đánh giá lượng phát thải rắn lỏng khí cho ĐTM của dự án sau nhà máy sản xuất đường công suất 202000 tấn năm

Đánh giá lượng phát thải rắn lỏng khí cho ĐTM của dự án sau nhà máy sản xuất đường công suất 202000 tấn năm

Cao đẳng - Đại học

... kết tủa có khả hấp phụ: b.Tác dụng SO2 SO2 + H2O H 2SO3 H 2SO3 (1) H+ + HSO3- HSO3- + H2O Ca(OH)2 + H 2SO3 (2) HSO4- + 2H (3) CaSO3 + H2O (4) CaSO3 + SO2 + H2O Ca(HSO3)2 (5) + Trung hòa vơi + Tạo chất ... KẾT HỢP KHUẾCH TÁN • Nguyên lý: - Q trình học - Q trình khuếch tán • Các phương pháp khuếch tán: - Khuếch tán mía - Khuếch tán bã MÍA XỬ LÝ(băm chặt, đánh tơi) NƯỚC KHUYẾCH TÁN ÉP NMHH BÃ LẮNG ... chủ dự án hợp đồng với công ty môi trường đô thị địa phương thu gom ngày bãi chôn lấp rác địa phương.Chủ dự án cam kết thực biện pháp xử lý thu gom rác thải quy định chuẩn bị tốt giai đoạn chuẩn...
 • 15
 • 189
 • 0
TÁC ĐỘNG CỦA GIAO TIẾP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU

TÁC ĐỘNG CỦA GIAO TIẾP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU

Kinh tế - Thương mại

... dịch  Tiếp xúc với báo chí CHƯƠNG II TÁC ĐỘNG CỦA GIAO TIẾP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU 2.1 Những vấn đề chung hoạt động xuất 2.1.1 Khái niệm xuất Hoạt động xuất hàng hoá việc bán hàng hoá dịch ... kinh tế Thứ nhất, xuất sản phẩm thừa so với nhu cầu tiêu dùng nội địa Trong trường hợp kinh tế lạc hậu chậm phát triển sản xuất chưa đủ tiêu dùng, thụ động chờ thừa sản xuất xuất bó hẹp phạm ... động xuất khẩu, cấu sản xuất tiêu dùng giới thay đổi mạnh mẽ Xuất làm chuyển dịch cấu kinh tế quốc gia từ nông nghiệp chuyển sang công nghiệp dịch vụ Có hai cách nhìn nhận tác động xuất sản xuất...
 • 23
 • 525
 • 3
Vai trò của công nghệ đối với hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp

Vai trò của công nghệ đối với hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp

Kinh tế - Thương mại

... phù hợp với xu toán nước khu vực giới Hệ thống toán điện tử liên ngân hàng giai đoạn hoàn thành kết nối 63 chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố, đánh dấu giai đoạn hệ thống toán ngân hàng với thay ... truyền động điện số hoá Dự án hược hội đồng nghiệm thu cấp nhà nước đánh giá xuất sắc đạt giải Ba giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam – Vi FOTEC 2000 nhờ dự án mà đến nay, cơng ty ... gọi sản xuất theo Cho phép: + Hồn thiện khâu thiết kế tăng tính tiêu chuẩn hố thiết kế + Giảm khối lượng công việc khâu xử lý vật liệu + Giảm thời gian chuẩn bị sản xuất, thời gian sản xuất +...
 • 21
 • 336
 • 0
Nâng cao khả năng đáp ứng các yêu cầu về rào cản kỹ thuật của Hoa Kỳ đối với đồ gỗ xuất khẩu Việt Nam

Nâng cao khả năng đáp ứng các yêu cầu về rào cản kỹ thuật của Hoa Kỳ đối với đồ gỗ xuất khẩu Việt Nam

Quản trị kinh doanh

... tháng 2012, Việt Nam xuất 4,2 tỷ USD Tính riêng tháng 11/2012, xuất gỗ sản phẩm Việt Nam, tăng 2,9% so với tháng 10/2012 Đáng ý Việt Nam chuyển từ xuất chủ yếu gỗ cây, gỗ ván sàn, gỗ xẻ (tức xuất ... đương với 394,3 triệu USD, tăng 8,41% so với tháng năm 2012 Tính riêng tháng 3/2013, xuất gỗ sản phẩm sang Hoa Kỳ đạt 150 triệu USD, tăng 1,09% so với tháng 3/2012.Việt Nam đứng thứ 27 nước xuất ... ngạch xuất mặt hàng 171,648 triệu USD (tăng 50,68% ) so với tháng trước Nhưng sang đến tháng 3, kim ngạch xuất gỗ sản phẩm gỗ sang thị trường Hoa Kỳ tăng (tăng 62,69 %) so với tháng Tháng 4,...
 • 93
 • 359
 • 0
phân tích tác động biện pháp chống bán phá giá của hoa kỳ đối với hoạt động xuất khẩu của công ty cổ phần tập đoàn thủy sản minh phú

phân tích tác động biện pháp chống bán phá giá của hoa kỳ đối với hoạt động xuất khẩu của công ty cổ phần tập đoàn thủy sản minh phú

Tài chính - Ngân hàng

... 2.1.1.4 So sánh GTTT GXK Để so sánh cách công GTTT GXK, Hiệp định quy định nguyên tắc so sánh sau: so sánh hai giá điều kiện thương mại (cùng xuất xưởng/bán buôn/bán lẻ), thường lấy giá khâu xuất ... nước xuất do: SPTT không bán nước xuất điều kiện thương mại thơng thường có bán nước xuất điều kiện đặc biệt số lượng bán không đáng kể (< 5% số lượng SPTT bán nước nhập khẩu) thì: GTTT = Giá xuất ... việc so sánh hai giá Từ nguyên tắc trên, Hiệp định đưa cách so sánh GTTT GXK sau: trung bình GTTT so với trung bình GXK GTTT (từng giao dịch) so với GXK (từng giao dịch) trung bình GTTT so với...
 • 72
 • 583
 • 2
MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP TÍNH TOÁN NHANH CÁC CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP TÍNH TOÁN NHANH CÁC CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Quản lý dự án

... tăng đặn hàng năm: Thv ≈ V/(N+G/r) CT (11) Trong lập phân tích dự án đầu tư xây dựng giao thông: Lưu lượng xe tương lai thông thường dự báo tăng trưởng theo quy luật hàm số mũ Điều có nghĩa lợi ... luật hàm số mũ: Nt = N1(1+q)t-1 Trong đó: q – hệ số tăng trưởng dự báo; N1 – thu nhập hoàn vốn năm thứ Trong trường hợp tiêu NPW dự án tính tốn sau: (1+q ) NPW = -V + ∑ N (1+r ) t-1 n t=1 t (12) ... -V KẾT LUẬN Dựa vào cơng thức nhanh chóng tính tiêu hiệu để định kịp thời, không bị lỡ hội đầu tư Tài liệu tham khảo [1] GS TSKH Nguyễn Văn Chọn, Kinh tế đầu tư xây dựng, NXB Xây dựng - 2003...
 • 4
 • 373
 • 0
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA HAI CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH - KINH TẾ TỶ SỐ HOÀN VỐN NỘI BỘ IRR VÀ CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ HIỆN TẠI RÒNG NPV TRONG VIỆC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN CẢNG ppsx

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA HAI CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH - KINH TẾ TỶ SỐ HOÀN VỐN NỘI BỘ IRR VÀ CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ HIỆN TẠI RÒNG NPV TRONG VIỆC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN CẢNG ppsx

Tài chính doanh nghiệp

... 3.2.3 Nguyên tắc sử dụng tiêu Khi sử dụng tiêu NPV làm sở đánh giá tính khả thi dự án cảng, người ta chọn phương án phân tích với NPV ≥ Đánh giá khả ứng dụng tiêu IRR NPV đề xuất phương pháp 4.1 ... vốn nội IRR tiêu hay sử dụng để mơ tả tính hấp dẫn dự án IRR tiêu thể tính lợi nhuận dự án, mặt biểu lãi suất mà dự án mang lại vốn đầu tư, mặt khác thể tỷ lệ lãi vay vốn tối đa mà dự án chấp nhận ... sử dụng tiêu chuẩn thích hợp với trường hợp lý người đánh giá muốn tránh việc xác định tỷ suất chiết khấu cụ thể dùng để đánh giá giá trị ròng dự án (NPV) - Nhược điểm + Việc áp dụng tiêu khơng...
 • 5
 • 1,439
 • 3
Báo cáo khoa học:

Báo cáo khoa học: "một số vấn đề về phản ánh tiền trả lãi vốn vay trong công thức tính các chỉ tiêu động của dự án đầu tư" doc

Báo cáo khoa học

... nhìn từ góc độ chủ dự án thu hoạt động vay vốn chi hoạt động đầu t vào dự án, nhìn từ góc độ chủ nợ khoản chi - Các khoản tiền TVG, I thời điểm tiếp theo, nhìn từ góc độ chủ dự án khoản chi, nhìn ... đầu t xây dựng NXB Xây dựng, năm 2003 [2] Harold Bierman v Seymour Smidt Quyết định dự toán vốn đầu t NXB Thống kê, năm 2001 [3] GS Phạm Phụ Kinh tế - Kỹ thuật Phân tích lựa chọn dự án đầu t Trờng ... (1+i) m ii Kết luận So sánh công thức (13) tiền trả lãi vay hàng năm công thức (5) tiền trả lãi vay hàng năm ta thấy muốn thể tiền trả lãi vay công thức tính tiêu động dự án đầu t có sử dụng...
 • 5
 • 647
 • 0
biện pháp xây dựng kế hoạch triển khai các thành phần phù hợp với mục tiêu chung của dự án giáo dục sử dụng vốn vay oda

biện pháp xây dựng kế hoạch triển khai các thành phần phù hợp với mục tiêu chung của dự án giáo dục sử dụng vốn vay oda

Thạc sĩ - Cao học

... việc quản lý Dự án nhằm đạt mục tiêu Dự án Chính tơi chọn đề tài: “Biện pháp xây dựng kế hoạch triển khai thành phần phù hợp với mục tiêu dự án giáo dục sử dụng vốn vay ODA” lấy Dự án Phát triển ... trình, Dự án ODA Bộ Tài – Ngân hàng Phát triển Châu Á Sổ tay hướng dẫn vấn đề tài dự án Hỗ trợ phát triển thức Việt Nam, tháng 12/2004 Cẩm nang kinh doanh Havard – Quản lý Dự án lớn nhỏ Nhà xuất ... nghiệp làm trường hợp nghiên cứu với mong muốn có biện pháp cụ thể giúp cho việc quản lý triển khai dự án giáo dục sử dụng vốn ODA đạt mục tiêu Dự án Đề tài phù hợp với chuyên ngành mà tác giả theo...
 • 4
 • 346
 • 0
Biện pháp xây dựng kế hoạch triển khai các thành phần phù hợp với mục tiêu chung của dự án giáo dục sử dụng vốn vay ODA

Biện pháp xây dựng kế hoạch triển khai các thành phần phù hợp với mục tiêu chung của dự án giáo dục sử dụng vốn vay ODA

Sư phạm

... khác dự án Giai đoạn chuẩn bị dự án thường bắt đầu xuất ý tưởng dự án kết thúc văn kiện thức dự án thông qua, dự án định thực (ii) Thực dự án Đây giai đoạn biến dự định, ý đồ dự án giai đoạn ... khai dự án Về mặt kết cấu chung, dự án bao gồm phận hợp thành: mục tiêu dự án (có thể chia thành mục tiêu dài hạn, mục tiêu trung hạn mục tiêu ngắn hạn); kết dự án (đầu dự án) ; hoạt động dự án ... vấn đề liên quan đến dự án, chủ dự án, người ủy quyền … Đây chủ thể dự án, chủ động thay đổi yếu tố khác dự án, chịu chi phối yếu tố khác 16 - Mục tiêu dự án: Mục tiêu dự án thường mô tả kết cần...
 • 108
 • 398
 • 0
Tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án

Tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án

Giáo dục hướng nhiệp

... thiệu: • Các tiêu chuẩn kỹ thuật Dự án Nội dung giảng Tiêu chuẩn vị trí xây dựng cơng trình Các tiêu chuẩn vật liệu xây dựng thiết bị sử dụng Các tiêu chuẩn để nghiệm thu Các tiêu chuẩn vận hành ... Mục tiêu giảng dạy Cần làm học viên hiểu được: Tiêu chuẩn vị trí xây dựng cơng trình Các tiêu chuẩn vật liệu xây dựng thiết bị sử dụng Các tiêu chuẩn để nghiệm thu Các tiêu chuẩn vận hành ... vấn đề ……………………………… Tiêu chuẩn vị trí xây dựng cơng trình …… Các tiêu chuẩn vật liệu xây dựng thiết bị sử dụng………………………………… …… Các tiêu chuẩn để nghiệm thu ……………… Các tiêu chuẩn vận hành sử dụng...
 • 28
 • 435
 • 0
Nghiên cứu thị trường của dự án đầu tư xây dựng siêu thị hàng tiêu   dùng trên quận Hai Bà Trưng..DOC

Nghiên cứu thị trường của dự án đầu tư xây dựng siêu thị hàng tiêu dùng trên quận Hai Bà Trưng..DOC

Kế toán

... thân dự án với yếu điểm đối thủ dự án hoàn toàn vơn lên ngang xếp ®èi thđ Cơ thĨ : [11] - GÝa c¶ : siêu thị dự án có hàng hoá bán với mức giá ngang thấp đối thủ Điều hoàn toàn thực đợc dự án đối ... sử dụng với tần số lớn nhằm đa hình ảnh dự án đến với đối tợng khách hàng c dân vùng đặt dự án. Chơng trình quảng cáo xuất dự án vào hoạt động nhằm thu hút đợc lợng khách hàng lớn từ đầu Với quãng ... dài dự án Tức dự án tận dụng u khoảng cách để cạnh tranh Với mức gía chất lợng tơng đơng ngời Hoàng Mai chọn sản phẩm dự án không lên tới tận Cầu Giấy để mua BIGC - Về hỗ trợ khách hàng : dự án...
 • 16
 • 1,897
 • 13
Tiểu luận quản tri dự án Đánh giá hiệu quả Kinh Tế - Xã Hội của dự án đầu tư xây dựng mới cầu Nguyễn Văn Trỗi – Trần Thị Lý.doc

Tiểu luận quản tri dự án Đánh giá hiệu quả Kinh Tế - Xã Hội của dự án đầu tư xây dựng mới cầu Nguyễn Văn Trỗi – Trần Thị Lý.doc

Quản trị kinh doanh

... luận Quản trị dự án Nguyễn Thùy Dung - KTTG 17A CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU DỰ ÁN XÂY DỰNG MỚI CẦU NGUYỄN VĂN TRỖI – TRẦN THỊ LÝ I GIỚI THIỆU DỰ ÁN: Dự án - Tên công ty Tổng cơng ty xây dựng cơng trình ... thi cơng nghiệm thu cầu cống - Tiêu chuẩn TCVN 4453-1995: Kết cấu bê tông bê tơng cốt thép tồn khối – Quy phạm thi công nghiệm thu - Tiêu chuẩn kỹ thuật dự án - Tiêu chuẩn 22TCN 200-1989: Quy trình ... tháng 7-2013 Với diễn ra, chủ dự án, đơn vị điều hành, đơn vị trực tiếp thi cơng nỗ lực để cơng trình hồn thành sớm dự Tiểu luận Quản trị dự án Nguyễn Thùy Dung - KTTG 17A Tiểu luận Quản trị dự...
 • 16
 • 3,533
 • 45

Xem thêm