0

tổng hợp đề thi và đáp án thi học sinh giỏi cấp huyện môn sinh học lớp 8 chọn lọc

Tổng hợp đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán các tỉnh thành năm học 2012 - 2013(có đáp án)

Tổng hợp đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán các tỉnh thành năm học 2012 - 2013(có đáp án)

Toán

... nghim 18 S GIO DC VO O TO HI DNG CHNH THC K THI TUYN SINH LP 10 THPT NM HC 2012-2013 MễN THI: TON Thi gian lm bi 120 phỳt (khụng k thi gian giao ) Ngy thi: Ngy 14 thỏng nm 2012 ( thi gm: ... CHNH THC 28 29 30 31 32 33 34 S GIO DC V O TO THANH HểA Kè THI TUYN SINH LP 10 THPT NM HC 2012-2013 Mụn thi : Toỏn THI CHNH THC A Thi gian : 120 phỳt khụng k thi gian giao Ngy thi 29 thỏng ... EB = EC ; BA // FE; nờn EF la TB cua tam giac ABC => FA = FC Đề thi vào THPT năm học 2012 - 2013 Môn thi: Toán Thời gian 120 phút Ngy thi 24/ 06/ 2012 S GD T NGH AN CHNH THC Câu 1: 2,5 điểm:...
 • 204
 • 1,033
 • 3
Tổng hợp đề thi giáo viên giỏi cấp trung học cơ sở môn hóa học

Tổng hợp đề thi giáo viên giỏi cấp trung học cơ sở môn hóa học

Hóa học

... 51/20 08/ Q-BGD T ngy 15/9/20 08 ca b GD&T (1,0 im) Vn dng: Hc sinh A cú im trung bỡnh cỏc mụn c nm nh sau: Toỏn Vn Lý Hoỏ Sinh a S Anh CN GDCD MT AN TD 7.9 8. 5 8. 7 8, 4 8. 6 9,0 8, 5 8, 1 8, 3 7,9 8, 2 8, 2 ... qui trỡnh l n gin nht.vit phng trỡnh phn ng Thớ sinh khụng dựng ti liu Đề thi giáo viên giỏi cấp THCS Huyện Kỳ Anh Năm học 20 08- 2009 Môn : Hoá học Thời gian làm bài:120 phút Câu1: a) Khi làm ... u 5 ,88 98 = (1) (2) 117,6 x5 100 = 5 ,88 gam = 0,06 mol Khi lng H2SO4 sau hũa tan phn cũn li ca viờn bi: mH SO = 117,6 x 100 = 4,704 gam 4,704 = 0,0 48 mol 98 T (2) ta cú: nH SO = 0,06 - 0,0 48 =...
 • 71
 • 2,355
 • 6
Tổng hợp câu hỏi và đáp án triết học cao học

Tổng hợp câu hỏi đáp án triết học cao học

Cao đẳng - Đại học

... hai giai cấp - đối kháng có giai cấp, tầng lớp xã hội trung gian Trong cấu giai cấp- xã hội nước ta nay, giai cấp công nhân, nông dân, tầng lớp trí thức tầng lớp nhân dân lao động có tầng lớp tư ... hai giai cấp - đối kháng có giai cấp, tầng lớp xã hội trung gian Trong cấu giai cấp- xã hội nước ta nay, giai cấp công nhân, nông dân, tầng lớp trí thức tầng lớp nhân dân lao động có tầng lớp tư ... tuyệt đối hóa vấn đề giai cấp dẫn tới chủ nghĩa biệt phái,nếu tuyệt đối hóa vấn đề dân tộc rơi vào chủ nghĩa dân tộc cực đoan Vấn đề giai cấp, vấn đề dân tộc gắn liền với vấn đề nhân loại Chính...
 • 33
 • 814
 • 4
TỔNG hợp đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên toán qua các năm

TỔNG hợp đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên toán qua các năm

Toán

... Đề thi vào 10 hệ THPT chuyên toán 1992 Đại học tổng hợp Bµi a) Giải phương trình (1 + x)4 = 2(1 + x4)  x + xy + y =  b) Giải hệ phương trình  y22 + yz + z22 = 28  z + xz + x ... cạnh Hỏi với cánh làm sau số hữu hạn lần ta làm cho tất đồng tiền có mặt đỏ ngửa lên phía hay không ? Tại ? Bµi Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Toán Tin năm 2003-2004 Đại học sư phạm HN ... trung điểm IJ H trung điểm EF b) Trong trường hợp AB = 2CD, vị trí điểm M AB cho EJ = JI = IF Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Toán Tin năm 2004 Đại học sư phạm HN Bµi Cho x, y, z ba số dương...
 • 21
 • 687
 • 0
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chọn lọc môn tiếng Anh

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chọn lọc môn tiếng Anh

Tuyển sinh lớp 10

... questions…………………………………………………………………………………………………………………… Test Marks:………………… (thi tuyeån sinh 10) I/ Choose the word that has the underlined part pronounced differently (0,5) A think B thick C this D thanks A shoulder B should C could ... colorful D they are common 42 The first zipper was invented ……………………………………… A in 180 0 B in the 180 0s C in 183 9 D in 18th century 43 A zipper consists of ………………………………… A three metal of plastic teeth ... year-olds but mandatory for children ages through 18 In 1990, 90% of all children ages through 18 were enrolled in school Of those students, 28% nearly one third were in high school Teaching, especially...
 • 18
 • 979
 • 3
đề thi gv dạy giỏi cấp huyện môn hóa học, đề 2

đề thi gv dạy giỏi cấp huyện môn hóa học, đề 2

Đề thi

... Hỗn hợp A gồm chất hữu X, Y, Z có khối lượng phân tử khác có công thức tổng quát, X có khối lượng phân tử nhỏ nhất, Z có khối lượng phân tử lớn nhỏ 100 đvC Đốt cháy hoàn toàn gam hỗn hợp A ... gam hỗn hợp A thu 2,24 lít CO2 1 ,8 gam H2O Cũng cho lượng A phản ứng với Na dư thu 0,4 48 lít H2 Biết thể tích khí đo điều kiện tiêu chuẩn, số mol X, Y, Z hỗn hợp A tương ứng theo tỉ lệ 3:2:1 ... Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo X, Y, Z 2) Tính thành phần % khối lượng chất hỗn hợp A Cho: H = 1; C = 12; O = 16; N = 14; Cl = 35,5; S = 32; Fe = 56; Cu = 64; Na = 23; Ca = 40...
 • 2
 • 553
 • 1
đề thi gv dạy giỏi cấp huyện môn hóa học, đề 3

đề thi gv dạy giỏi cấp huyện môn hóa học, đề 3

Đề thi

... C©u Hoà tan 200 g SO3 vào m g H2SO4 49% ta dd H2SO4 78, 4 %, tìm giá trị m? -HÕt - ...
 • 2
 • 349
 • 0
đề thi gv dạy giỏi cấp huyện môn hóa học, đề 4

đề thi gv dạy giỏi cấp huyện môn hóa học, đề 4

Đề thi

... ống sứ nung nóng chứa m gam hỗn hợp X gồm oxit kim loại thu chất rắn A khí B Cho toàn khí B vào dung dịch nước vôi dư thu 1,50 gam kết tủa Cho toàn chất rắn A vào dung dịch H 2SO4 10% (vừa đủ) ... Na=23; Mg=24; Al=27; S=32, Cl=35,5; Ca=40; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Ag=1 08; Ba=137; Hg=201; Pb=207) - Hết Họ tên thí sinh dự thi: ………………………………… ………… SBD: ...
 • 2
 • 413
 • 1
đề thi gv dạy giỏi cấp huyện môn hóa học

đề thi gv dạy giỏi cấp huyện môn hóa học

Đề thi

... CHẤM ĐỀ THI LÝ THUYẾT CHỌN GVDG HUYỆN CHU KỲ 2011-2013 MÔN THI: HÓA HỌC Thời gian:150 phút (Không kể thời gian giao đề) Nội dung *Ưu điểm đồ tư - Dễ nhìn, dễ viết - Kích thích hứng thú học tập ... Nhánh cấp 1: (1) Tính chất vật lý (2) Tính chất hóa học (3) Cấu tạo phân tử (4) Ứng dụng (5) Điều chế - Từ nhánh cấp thực nhánh cấp * Cách sử dụng: Cách 1: Sau giới thi u mới, giáo viên giới thi u ... tâm nhánh cấp Yêu cầu hs tiếp tục xây dụng đồ tư từ nhánh cấp qua tìm hiểu phần Kết gv cho Hs đối chiếu với mẫu Gv sử dụng đồ tư hoàn thi n để củng cố học Cách 2: Sau tìm hiểu xong nội dung học, ...
 • 5
 • 432
 • 0
tổng hợp đề thi học sinh giỏi và ôn học sinh giỏi môn tiếng anh có đáp án

tổng hợp đề thi học sinh giỏi ôn học sinh giỏi môn tiếng anh có đáp án

Tiếng anh

... TRƯỜNG THCS BÙ NHO ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI LỚP THCS MÔN: TIẾNG ANH Ngày thi: 21-09-2011 Thời gian làm 120 phút(không kể thời gian phát đề) Thí sinh làm vào tờ giấy thi phát kèm với đề thi ====================================================================== ... TRƯỜNG THCS BÙ NHO ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI LỚP THCS MÔN: TIẾNG ANH Ngày thi: 13-09-2011 Thời gian làm 120 phút(không kể thời gian phát đề) Thí sinh làm vào tờ giấy thi phát kèm với đề thi ====================================================================== ... TRƯỜNG THCS BÙ NHO ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI LỚP THCS MÔN: TIẾNG ANH Ngày thi: 15-09-2011 Thời gian làm 120 phút(không kể thời gian phát đề) Thí sinh làm vào tờ giấy thi phát kèm với đề thi ======================================================================...
 • 141
 • 1,926
 • 8
Tổng hợp đề thi và đáp án thi học sinh giỏi cấp huyện môn sinh học lớp 8 chọn lọc

Tổng hợp đề thi đáp án thi học sinh giỏi cấp huyện môn sinh học lớp 8 chọn lọc

Sinh học

... 75 ln - Thi gian hot ng ca mt chu k tim l : ( phỳt = 60 giõy) ta cú : 60 : 75 = 0 ,8 giõy ỏp s : 0 ,8 giõy Thi gian ca cỏc pha : - Thi gian ca pha dón chung l : 0 ,8 : = 0,4 (giõy) - Gi thi gian ... 75 ln - Thi gian hot ng ca mt chu k tim l : ( phỳt = 60 giõy) ta cú : 60 : 75 = 0 ,8 giõy ỏp s : 0 ,8 giõy Thi gian ca cỏc pha : - Thi gian ca pha dón chung l : 0 ,8 : = 0,4 (giõy) - Gi thi gian ... 0,5 0,5 2 .Thi gian hot ng ca mt chu k tim l : ( phỳt = 60 giõy) ta cú : 60 : 75 = 0 ,8 giõy ỏp s : 0 ,8 giõy Thi gian ca cỏc pha : - Thi gian ca pha dón chung l : 0 ,8 : = 0,4 (giõy) - Gi thi gian...
 • 83
 • 4,406
 • 7
tong hop de thi HSG sinh co dap an

tong hop de thi HSG sinh co dap an

Sinh học

... hỡnh: xỏm, ngn : xỏm, di : en, ngn : en di Phòng giáo dục đào tạo Đề THI HọC SINH GiỏI cấp huyện đáp án MÔN: SINH HọC Năm học 20 08 2009 (Thời gian làm 120 phút) I.Phần trắc nghiệm.(4điểm) Mỗi ... s lai / Phòng giáo dục đào tạo Đề THI HọC SINH GiỏI cấp huyện MÔN: SINH HọC Năm học 20 08 2009 (Thời gian làm 120 phút) I.Phần trắc nghiệm.(4điểm) Khoanh tròn vào chữ trớc câu trả lời mà em cho ... xám, cánh ngắn:3thân đen, cánh dài:1 thân đen, cánh ngắn Nhng tỉ lệ đề 1thân xám, cánh ngắn:2thân xám, cánh dài:1thân đen, cánh dài Vậy gen không phân li độc lập mà di truyền liên kết - F1 dị hợp...
 • 26
 • 961
 • 5
Bài giảng tong hop de thi HSG sinh 9co dap an

Bài giảng tong hop de thi HSG sinh 9co dap an

Sinh học

... hỡnh: xỏm, ngn : xỏm, di : en, ngn : en di Phòng giáo dục đào tạo Đề THI HọC SINH GiỏI cấp huyện đáp án MÔN: SINH HọC Năm học 20 08 2009 (Thời gian làm 120 phút) I.Phần trắc nghiệm.(4điểm) Mỗi ... s lai / Phòng giáo dục đào tạo Đề THI HọC SINH GiỏI cấp huyện MÔN: SINH HọC Năm học 20 08 2009 (Thời gian làm 120 phút) I.Phần trắc nghiệm.(4điểm) Khoanh tròn vào chữ trớc câu trả lời mà em cho ... xám, cánh ngắn:3thân đen, cánh dài:1 thân đen, cánh ngắn Nhng tỉ lệ đề 1thân xám, cánh ngắn:2thân xám, cánh dài:1thân đen, cánh dài Vậy gen không phân li độc lập mà di truyền liên kết - F1 dị hợp...
 • 26
 • 673
 • 3
Tổng hợp câu hỏi và đáp án ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử năm 2010 - phần 5 docx

Tổng hợp câu hỏi đáp án ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử năm 2010 - phần 5 docx

Cao đẳng - Đại học

... thi u m t cân, quân không thi u m t ngư i” - Tuy n ñư ng H Chí Minh b bi n b t ñ u khai thông (tháng 5/1959), n i li n h u phương v i ti n n Trong năm (1965 - 19 68) ñưa 30 v n cán b , b ñ i vào ... (tháng 5, 6) ñ t (tháng 8, 9): Ta g p nhi u khó khăn t n th t… * Nguyên nhân : Do ta “ch quan ñánh giá tình hình, ñ yêu c u chưa sát v i th c t …, không k p th i ki m ñi m rút kinh nghi m ñ ñánh ... - 1966 - 1967 : + M huy ñ ng 98 v n quân (44 v n M ñ ng minh), m 89 5 cu c hành quân, có cu c hành quân “bình ñ nh” “tìm di t” l n, tiêu bi u Gian-xơn Xi-ti ñánh vào c Dương Minh Châu nh m tiêu...
 • 11
 • 1,302
 • 3
Tổng hợp câu hỏi và đáp án ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử năm 2010 - phần 4 potx

Tổng hợp câu hỏi đáp án ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử năm 2010 - phần 4 potx

Cao đẳng - Đại học

... phương châm chi n lư c “ñánh ch c th ng” phương hư ng chi n lư c “tránh ch m nh, ñánh ch y u”, ta m chi n d ch: a Chi n d ch Hòa Bình ñông - xuân 1951 - 1952 K t qu sau ba tháng chi n ñ u, ta gi ... ch u nhi u th t b i n ng n Pháp ngày l thu c vào Mĩ ðư c Mĩ giúp, Pháp th c hi n k ho ch Nava 18 tháng, hòng giành th ng l i bu c ta ph i ñàm phán theo ñi u ki n có l i cho chúng - K ho ch Nava ... lãnh th vào vi c gây chi n tranh ho c xâm lư c • Vi t Nam ti n t i th ng nh t b ng t ng n c t c nư c vào tháng 7/1956 dư i s ki m soát c a m t y ban qu c t n ð làm Ch t ch • Trách nhi m thi hành...
 • 10
 • 1,184
 • 2
Tổng hợp câu hỏi và đáp án ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử năm 2010 - phần 3 pot

Tổng hợp câu hỏi đáp án ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử năm 2010 - phần 3 pot

Cao đẳng - Đại học

... eBook, ð thi, Tài li u h c t p Kháng chi n toàn dân: toàn dân kháng chi n, toàn dân ñánh gi c theo kh u hi u: “M i ngư i dân m t chi n sĩ, m i làng xã m t pháo ñài” Kháng chi n toàn di n: kháng chi ... m ch, ñ ch ñánh suy y u d n d n, làm cho thay ñ i tương quan l c lư ng gi a ta ñ ch, cu i ñánh b i chúng Kháng chi n t l c cánh sinh nh m phát huy cao ñ kh ti m tàng c a dân t c, tránh l i bên ... eBook, ð thi, Tài li u h c t p - Kêu g i tinh th n t nguy n ñóng góp c a nhân dân c nư c qua “Qu ñ c l p” “Tu n l vàng”, thu ñư c 370 kg vàng, 20 tri u ñ ng vào “Qu ñ c l p”, 40 tri u ñ ng vào “Qu...
 • 10
 • 1,102
 • 2

Xem thêm