0

tính toán sàn vượt nhịp dự ứng lực căng sau

chuyên đề sàn vượt nhịp

chuyên đề sàn vượt nhịp

Kiến trúc - Xây dựng

... LOẠI SÀN VƯỢT NHỊP HIỆN NAY 2.1 SÀN DỰ ỨNG LỰC 2.1.1 Khái niệm Bản chất sàn dự ứng lực thông qua sợi cáp, truyền vào kết cấu lực trước làm việc, lực có chiều ngược với chiều tác dụng ngoại lực ... quan khả vượt nhịp bề dày sàn 2.2.5.4 Kết hợp giải pháp căng sau Khi cần vượt nhịp lớn (trên 15m) dùng giải pháp BubbleDeck kết hợp ứng lực trước, thực căng sau (PT) Khi vượt nhịp lớn, sàn BubbleDeck ... thân sàn so với sàn đặc truyền thống Tỷ số nhịp chiều cao tính toán sàn - L/d ≤ 30 sàn đơn, - L/d ≤ 39 sàn liên tục, - L/d≤ 10.5 sàn ngàm phương Bảng 2.1 Thông số sàn BubbleDeck ứng với nhịp...
 • 72
 • 2,886
 • 88
Luận văn Thiết kế cầu bê tông dự ứng lực căng sau với tiết diện tính toán chữ I

Luận văn Thiết kế cầu bê tông dự ứng lực căng sau với tiết diện tính toán chữ I

Kiến trúc - Xây dựng

... / mm Sơ đồ tính tốn mặt cầu : Bản mặt cầu tính tốn theo sơ đồ: cong xon dầm, phầm dầm đơn giản xây dựng từ sơ đồ dầm liên tục sau tính tốn dầm đơn giản xong phải nhân hệ số kể đến tính liên tục ... tục mặt cầu 1.5% 900 1940 1940 để đơn giản ta tính theo sơ đồ Hình vẽ sơ đồ tính mặt cầu Tính nội lực cho cong xon ( hẫng): 1.5% 900 Hình vẽ sơ đồ tính cho cong xon 3.1 Tải trọng tác dụng lên ...    3.3 Nội lực cho dầm cạnh dầm biên: Bản đặt gối dầm chủ , nhịp khoảng cách dầm, L=1940, cách tính ta tính dầm đơn giản đặt gối , xét cho dải rộng 1000mm 3.3.1 Tỉnh tải nội lực tỉnh tải tác...
 • 323
 • 1,337
 • 5
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ CẦU THIẾT KẾ VÀ TÍNH TOÁN CẦU DẦM BTCT DỰ ỨNG LỰC SUPER T

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ CẦU THIẾT KẾ VÀ TÍNH TOÁN CẦU DẦM BTCT DỰ ỨNG LỰC SUPER T

Kiến trúc - Xây dựng

... KN b Tính nội lực tải trọng tải trọng ngươì - Để tính nội lực tải trọng (lane) tải trọng người (people) ta xếp tải trọng dải bất lợi lên ĐAH tính tốn nội lực - Cơng thức tính nội lực tải trọng ... chuẩn, tính tốn mơmen uốn tính mổi hoạt tải + Vhtc, Vhtt, Vh’: Lực cắt tiêu chuẩn, tính tốn mơmen uốn tính mổi hoạt tải + ΩM, ΩM: Tổng diện tích ĐAH mơmen uốn lực cắt mặt cắt cần xác định nội lực ... c Tính nội lực xe tải thiêt kế (Truck)và xe trục thiết kế (Tandem) - Để tính nội lực xe tải xe trục thiết kế ta xếp tải trọng lên đường ảnh hưởng theo sơ đồ bất lợi tính nội lực. Ví dụ ta xếp sau...
 • 224
 • 1,086
 • 7
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ CẦU THIẾT KẾ VÀ TÍNH TOÁN CẦU DẦM BTCT DỰ ỨNG LỰC VÀ CẦU DẦM THÉP BTCT LIÊN HỢP L=33M

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ CẦU THIẾT KẾ VÀ TÍNH TOÁN CẦU DẦM BTCT DỰ ỨNG LỰC VÀ CẦU DẦM THÉP BTCT LIÊN HỢP L=33M

Kiến trúc - Xây dựng

... chuẩn, tính tốn mơmen uốn tính mổi hoạt tải + Vhtc, Vhtt, Vh’: Lực cắt tiêu chuẩn, tính tốn mơmen uốn tính mổi hoạt tải + ΩM, ΩM: Tổng diện tích ĐAH mơmen uốn lực cắt mặt cắt cần xác định nội lực ... định nội lực mặt cắt quan trọng phục cho việc tính duyệt dầm chủ: + Mặt cắt có mơ men lớn nhất: mặt cắt nhịp: L/2 + Mặt cắt có lực cắt lớn nhất: mặt cắt gối Các mặt cắt tính tốn nội lực - Bảng ... 113.51 566.37 KN 0.00 0.00 KN - Để tính nội lực tải trọng (lane) tải trọng người (people) ta xếp tải trọng dải bất lợi lên ĐAH tính tốn nội lực - Cơng thức tính nội lực tải trọng làn: Mhtc =g1.q1...
 • 210
 • 1,340
 • 13
XÂY DỰNG PHẦN MỀM XÁC ĐỊNH ĐỘ CỨNG ĐỂ TÍNH TOÁN SÀN PHẲNG BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC THEO TCXDVN 356:2005

XÂY DỰNG PHẦN MỀM XÁC ĐỊNH ĐỘ CỨNG ĐỂ TÍNH TOÁN SÀN PHẲNG BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC THEO TCXDVN 356:2005

Báo cáo khoa học

... phần mềm tính toán độ cứng phần tử sàn 21 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 4(39).2010 Kết luận Việc xây dựng phần mềm để hỗ trợ tính toán độ cứng sàn bê tông ứng lực trước ... theo bước sau: - Tính mô men sàn sơ đồ đàn hồi SAP2000 với tổ hợp SW+ SDL+ LL+ CABLE - Tính hệ số điều chỉnh độ cứng k sàn theo phương chương trình tính toán độ cứng - Phân tích lại sàn sơ đồ ... (∆3) : - Tính mô men sàn sơ đồ đàn hồi SAP2000 với tổ hợp SW+ SDL+ LL1(dài hạn)+ CABLE - Tính hệ số điều chỉnh độ cứng k sàn theo phương chương trình tính toán độ cứng Phân tích lại sàn sơ đồ...
 • 7
 • 641
 • 15
Tính toán mất mát Dự ứng lực căng sau do ma sát

Tính toán mất mát Dự ứng lực căng sau do ma sát

Kiến trúc - Xây dựng

... tuyến tính ứng lực trướ sau k [4] nh hay ến ứ ớc kích ể g a ng kết ó: Vậy để tính toán m mát ứng suất ma sát từn vị trí cáp k cấu ta có (4) Nhìn c chung mát ứng suất ma sát dự ứng lực căng sau, tiêu ... xúc Ghi chú: Điều 18.5.2.6 [8] Áp dụng tính toán biện pháp khắc phục ma sát: Dự tính mát ứng suất ma sát cho dầm cầu BTCT dự ứng lực loại I dài 33m căng sau, 05 bó cáp 12 tao 12,7mm, sử dụng tạo ... tương ứng với tỷ lệ mát khoảng 2,4% Đối với dầm liên tục sàn, người ta chia đoạn để tính toándụ với dầm liên tục nhịp, sơ đồ tính toán tham khảo hình bên [1] Hình – Chia đoạn tính toán ma...
 • 8
 • 2,591
 • 16
Biện pháp thi công dầm sàn dự ứng lực căng sau

Biện pháp thi công dầm sàn dự ứng lực căng sau

Kiến trúc - Xây dựng

... M SÀN D NG L C CĂNG SAU Công Trình ð a Ch Nhà Th u DUL 1.0 Công Ty C Ph n K Thu t Xây D ng Phú M - PMEC GI I THI U Phương pháp thi công mô t quy trình thi công bê tông d ng l c căng sau d m sàn ... bư c sau: Khi b t ñ u vào thi công cho sàn, nhà th u s ñóng ván khuôn ñà sàn, trình nhà th u ñóng ván khuôn sàn, nhà th u PMEC s ñ nh v v trí ñư ng cáp sàn theo kích thư c b n v b ng sơn Sau ñóng ... beton Sau ñ bê tông xong, bê tông ñ t cư ng ñ ≥ 80% l c thi t k s ti n hành kéo căng cáp Sau kéo căng xong s ti n hành bơm v a cho ñư ng cáp Qui trình kéo căng bơm v a s trình bày ph n sau Trang...
 • 45
 • 6,143
 • 15
Đồ Án Thiết Kế Cầu Dầm Đơn Giản BTCT Dự Ứng Lực Căng Sau 7x31m ( Kèm Bản Vẽ Cad, Bảng Tính)

Đồ Án Thiết Kế Cầu Dầm Đơn Giản BTCT Dự Ứng Lực Căng Sau 7x31m ( Kèm Bản Vẽ Cad, Bảng Tính)

Giao thông - Vận tải

... lý sau: - Cường độ chịu kéo tiêu chuẩn qui định cốt thép dự ứng lực: f pu = 1860 MPa - Giới hạn chảy cốt thép dự ứng lực: fpy = 0,9fpu = 1674 MPa - Môđun đàn hồi: EP = 197000 MPa - Ứng suất căng ... đóng ma sát đài thấp đài cao M.3.2 Đề xuất phương án vượt sông: M.3.2.1 Phương án 1: Cầu dầm đơn giản BTCT dự ứng lực căng sau 7x35m Khẩu độ tính toán: L0tt = 7x35+8x0,05-(6.1,6+2x1+2x1) = 231,8 ... kháng uốn tính toán: Mr = φ.Mn Trong : - Mr: Sức kháng uốn tính toán - Mn: Sức kháng uốn danh định - φ: Hệ số sức kháng, với bêtông cốt thép dự ứng lực φ =1.0 Trong thực tế thiết kế, biểu đồ ứng suất...
 • 123
 • 631
 • 0
Thiết Kế Cầu BTCT Liên Hợp Dầm Đơn Giản Dự Ứng Lực Căng Sau 1 Nhịp 42m, 4 Nhịp 29m (Kèm Bản Vẽ Cad, Sap, Excel)

Thiết Kế Cầu BTCT Liên Hợp Dầm Đơn Giản Dự Ứng Lực Căng Sau 1 Nhịp 42m, 4 Nhịp 29m (Kèm Bản Vẽ Cad, Sap, Excel)

Giao thông - Vận tải

... kin a cht lũng sụng khỏ tt nờn xut dựng múng cc úng ma sỏt i thp hoc i cao M.3.2 xut cỏc phng ỏn vt sụng: M.3.2.1 Phng ỏn 1: Cu dm n gin BTCT d ng lc cng sau( mt nhp 42 m+ nhp 29 m) Khu tớnh ... cỏch phn l ngi i v ln xe chy ta cú th dựng vch sn k cú b dy 20cm t trng tõm ng phõn cỏch v ly mt na b rng thuc v mi bờn Cú th minh ho cỏch b trớ ny nh sau: PHệ N LệNGUèI I PHệ N XE CHA Y c Tớnh ... kớch thc cho nh trờn hỡnh v sau: 350 500 3100 1: 300 1000 1500 1500 1500 3000 500 1500 1800 3000 100 850 300 268 800 1000 300 1800 250 2200 4500 4000 Tớnh lng m nh sau: Chỳ ý rng cỏc s liu din...
 • 84
 • 596
 • 0
BIỆN PHÁP THI CÔNG DẦM DỰ ỨNG LỰC CĂNG SAU pptx

BIỆN PHÁP THI CÔNG DẦM DỰ ỨNG LỰC CĂNG SAU pptx

Kiến trúc - Xây dựng

... trình thi công bê tông dự ứng lực căng sau dầm sàn công ty NAMCONG POST-TENSIONING, bao gồm lắp đặt đường cáp, kéo căng cáp bơm vữa cho đường cáp Quy trình lắp đặt cáp, kéo căng bơm vữa cho đường ... Kích thuỷ lực Kích thuỷ lực có tác dụng kéo sợi cáp đường cáp Các kích thuỷ lực đưa vào sử dụng phải có chứng kiểm định để đảm bảo độ xác lực kéo căng 3.2 Máy bơm thuỷ lực Máy bơm thuỷ lực có tác ... kích thuỷ lực có đeo dây an toàn kéo100% lực thiết kế không? Không có người ứng trước hướng kích thuỷ lực lúc kéo 100% lực thiết kế? A2.3 Qui Trình Kéo Căng Cáp: - Kéo khử chùng với áp lực 5Mpa...
 • 23
 • 6,775
 • 104
Biện pháp tổ chức thi công cáp dự ứng lực căng sau của Công ty cổ phần kỹ thuật cơ khí và xây lắp công trình HSD

Biện pháp tổ chức thi công cáp dự ứng lực căng sau của Công ty cổ phần kỹ thuật cơ khí và xây lắp công trình HSD

Kiến trúc - Xây dựng

... 33 Page 1.GIỚI THIỆU - Phương pháp thi công sàn dự ứng lực căng sau mô tả quy trình thi công bê tông dự ứng lực căng sau dầm sàn công trình Nhà 18T2, dự án Khu chung cư cao tầng dịch vụ thương ... Nghiệm thu nội công việc xây dựng: Công tác lắp cáp dự ứng lực; Nghiệm thu công việc xây dựng: Công tác lắp đặt cáp dự ứng lực D2 – NGHIỆM THU CÔNG TÁC KÉO CĂNG CÁP Tính toán độ giãn dài lý thuyết ... B1.2/ Công thức tính toán: Theo công thức sức bền: Độ giãn dài tao cáp dự ứng lực tính từ công thức sau: ∆ = (Pav * L)/( Ap * Ep) -6mm Trong : ∆ = Độ giãn dài tính toán tao cáp Pav = Lực kéo trung...
 • 37
 • 4,352
 • 10
Thiết Kế Cầu BTCT Dầm Đơn Giản Dự Ứng Lực Căng Sau (Kèm Bản Vẽ)

Thiết Kế Cầu BTCT Dầm Đơn Giản Dự Ứng Lực Căng Sau (Kèm Bản Vẽ)

Kiến trúc - Xây dựng

... sát đài thấp đài cao M.4.2.Các giải pháp vượt nhịp M.4.2.1 phương án 1: Cầu dầm đơn giản BTCT dự ứng lự căng sau( một nhịp 42m+ nhịp 30m) Khẩu độ tính toán: L0tt = 42+3.30+5.0,05-3.1,4-2.1= 126,05 ... BTCT DỰ ỨNG LỰC: 2.2.1: Thiết kế cấu tạo phận kết cấu nhịp cầu: Đây nội dung quan trọng định tính hợp lý chịu lực độ an toàn công trình - Chiều dài dầm: L= 30m - Chiều dài tính toán: Chiều dài tính ... 700.6 Mố phải 565.08 Trụ I= Trụ II 461.3 2.5 .Tính toán số lượng cọc mố trụ cầu: 2.5.1 .Tính toán áp lực tác dụng lên mố trụ cầu: 1 .Tính mố cầu: a ,Tính cho mố cầu trái: Các tải trọng tác dụng lên...
 • 136
 • 951
 • 1
Biện pháp thi công cáp dự ứng lực căng sau

Biện pháp thi công cáp dự ứng lực căng sau

Kiến trúc - Xây dựng

... tông sàn (sau hoàn thành công tác lắp đặt cốt thép, lắp dựng ván khuôn, ) III CĂNG KÉO CÁP DƯL Quá trình căng kéo cáp dự ứng lực theo hai giai đoạn: - Giai đoạn thứ nhất: căng đến 20% lực căng ... Tiến hành căng đến lực căng cần thiết, ví dụ đến cấp lực 0,2Ptk Ptk Trong trình căng kéo cáp đo ghi lại độ dãn dài cáp theo cấp lực căng kéo Ứng với cấp lực cho giá trị độ giãn dài tương ứng Do ... hồ đo áp lực phụ kiện Hình: Lắp đặt kích thủy lực Hình: Lắp đặt đồng hồ máy bơm dầu Căng so dây: vận hành máy bơm dầu để căng cáp đến cấp lực 0,2 lần lực căng thiết kế Sau xả kích áp lực đồng...
 • 4
 • 2,996
 • 44
CÔNG NGHỆ SÀN BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC

CÔNG NGHỆ SÀN BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC

Kiến trúc - Xây dựng

... Khái niệm Sàn bê tông ứng lực trƣớc thông thường công trình dân dụng (nhịp sàn 8-14m) sàn không dầm (sàn phẳng) sử dụng loại kết cấu bê tông ứng lực trước HUTECH 2 Hiện hệ thống dự ứng lực có nhiều ... – Sàn nấm dự ứng lực, bước cột (L) từ 10-14 (m) HUTECH 7 HUTECH 8 PT Band Beam Slab – Sàn dầm bẹp dự ứng lực, bƣớc cột L = 12 - 16 (m) HUTECH 9 PT Beam Slab – Sàn dầm dự ứng lực, bƣớc ... loại cáp có vỏ bọc với đường kính 15,24mm lớn với số lượng đường kính theo tính toán nhà thiết kế Sàn ứng lực trước căng sau thường sử dụng loại cáp bám dính không bám dính Cáp bám dính thường sử...
 • 63
 • 566
 • 2
Thiết kế cầu dầm giản đơn bê tông cốt thép dự ứng lực căng trước, tiết diện supper t với tổng chiều dài cầu 179,6m gồm 5 nhịp 35m, tải thiết kế HL93

Thiết kế cầu dầm giản đơn bê tông cốt thép dự ứng lực căng trước, tiết diện supper t với tổng chiều dài cầu 179,6m gồm 5 nhịp 35m, tải thiết kế HL93

Kiến trúc - Xây dựng

... - TÍNH BẢN DẦM GIỮA III.3.1 - Sơ đồ tính - Sơ đồ tính dầm sơ đồ dầm liên tục để đơn giản tính tốn ta với sơ đồ dầm giản đơn sau kết nội lực nhân với hệ số điều chỉnh cho sơ đồ liên tục Nhịp tính ... II.2.2.3 - Khả chịu lực cột lan can Sơ đồ tính cột lan can dầm congxol (khi bỏ qua lực thẳng ứng dọc trục) Mơmen qn tính tiết diện cột lan can mặt cắt B-B sử dụng AutoCad 2007 tính kết là: Area: ... hành II.3.1.1 - Sơ đồ tính tải trọng Sơ đồ tính dầm giản đơn, cắt 1000 mm dài theo phương dọc cầu để tính, tiết diện tính hình chữ nhật b*h = 1000 x 100 mm, chiều dài nhịp tính tốn L = 1300 mm...
 • 387
 • 2,627
 • 0
Thiết kế Sàn rỗng BTCT dự ứng lực (thuyết minh+bản vẽ)

Thiết kế Sàn rỗng BTCT dự ứng lực (thuyết minh+bản vẽ)

Kiến trúc - Xây dựng

... tầng cần nghiên cứu sâu hơn, tính toán kỹ 1.4.So Sánh Giữa Sàn BTCT Dự ứng LựcSàn BTCT Thường Bảng 1.1 So sánh phương án sàn BTCT thường dự ứng lực Phương án sàn BTCT thường Ưu điểm - Thi ... BÊ TÔNG & TÍNH TOÁN CÂN BẰNG VẬT CHẤT 5.1 .Tính Toán Cấp Phối Bê Tông (Theo TLTK 5) Hỗn hợp Bê tông chế tạo sàn rỗng BTCT dự ứng lực có thông số tính toán: +) Độ sụt: SN = (cm) +) Độ cứng: ĐC = ... tương ứng Dựa vào đường cong tính sàn rỗng, chọn sàn có kích thước 205 mm với kích thước, thông số kỹ thuật sau: Hình 2.1 Biểu đồ đường cong tính sàn rỗng, [28] Hình 2.2 Kích thước chi tiết sàn...
 • 111
 • 2,449
 • 39
đồ án tốt nghiệp xây dựng cầu đường phương án cầu btct dầm super - t dự ứng lực căng trước

đồ án tốt nghiệp xây dựng cầu đường phương án cầu btct dầm super - t dự ứng lực căng trước

Kiến trúc - Xây dựng

... có y E = 200000 MPa + Nhịp tính toán dầm ngang lấy khoảng cách hai dầm chủ L = 2105 mm 12 IV.2 - TÍNH TOÁN NỘI LỰC IV.2.1 - Sơ đồ tính Sơ đồ tính dầm ngang + Sơ đồ tính toán dầm ngang sơ đồ liên ... đồ dầm congxol có nhịp tính toán L = 600 mm - Cắt 1000 mm dài theo phương dọc cầu để tính toán Tiết diện tính toán hình chữ nhật có kích thước b x h = 1000 x 200 (mm) Sơ đồ tính congxol tải trọng ... - TÍNH BẢN DẦM GIỮA u III.3.1 - Sơ đồ tính - Sơ đồ tính dầm sơ đồ dầm liên tục để đơn giản tính toán ta với sơ đồ dầm giản đơn sau kết nội lực nhân với hệ số điều chỉnh cho sơ đồ liên tục Nhịp...
 • 54
 • 1,090
 • 1

Xem thêm