0

skkn mot so bien phap xay dung moi truong tang cuong cho tre dtts vung cao trong truong mam non

SKKN mot so bien phap xay dung moi truong tang cuong cho tre DTTS vung cao trong truong mam non

SKKN mot so bien phap xay dung moi truong tang cuong cho tre DTTS vung cao trong truong mam non

Mầm non - Tiểu học

... ni dung v ch cho vic dy ting Vit cho tr DTTS cho thỏng hc/ nm - T chc xõy dng im mụi trng hc ting Vit cho tr DTTS v cho giỏo viờn tham quan lp hc xõy dng im - y mnh cụng tỏc tuyờn truyn v ni dung ... Bi dng nõng cao kin thc v phng phỏp Tng cng ting Vit cho tr DTTS cho giỏo viờn u nm hc t chc hun ni dung chuyờn cho GV ton trng vi cỏc ni dung chớnh sau: - In n cung cp ti liu cho GV (chuyờn ... hc - dựng trang thit b phc v cho vic dy v hc cha m bo, cha phong phỳ cho vic dy ting Vit cho tre DTTS - Giỏo viờn cha bit cỏch xõy dng mụi trng hc ting Vit cho tr DTTS lp hc - Kh nng úng gúp,...
 • 14
 • 4,529
 • 6
skkn “ một số biện pháp xây dựng môi trường phát triển vận động trong trường mầm non

skknmột số biện pháp xây dựng môi trường phát triển vận động trong trường mầm non

Giáo dục học

... hin chuyờn Nõng cao cht lng giỏo dc phỏt trin ng cho tr trng mm non, giai on 2013 - 2016 Thc hin s ch o ca S GD&T Ninh Bỡnh, Phũng GD&T thnh ph Ninh Bỡnh, nm hc 20142015, trng mm non Nam Thnh thc ... m Hn na giỏo dc th cht cho tr mm non cng cú ý ngha quan trng hn bi c th tr ang phỏt trin mnh m, h thn kinh, c xng hỡnh thnh nhanh, b mỏy hụ hp ang hon thin, c th tr cũn non yu d b phỏt trin lnh ... giỏo dc phỏt trin ng cho tr Nh nh giỏo dc ngi í Maria Montessori ó núi Ch mt mụi trng thun li a tr mi cú c hi phỏt trin y v bc l nhng tớnh cỏch tim n ca mỡnh Mụi trng luụn t cho tr nhng th thỏch,...
 • 20
 • 3,602
 • 31
SKKN một số biện pháp xây dựng môi trường xanh – sạch đẹp trong trường mầm non

SKKN một số biện pháp xây dựng môi trường xanh – sạch đẹp trong trường mầm non

Giáo dục học

... giáo dục trẻ mầm non, nội dung giáo dục gắn với bảo vệ môi trường cho trẻ tích hợp theo chủ để, hoạt động cụ thể Căn vào nội dung chủ đề hoạt động ngày, giáo viên lựa chọn nội dung giáo dục bảo ... trường lớp học, nhà Trong hoạt động cô giáo gương để trẻ noi theo, nên với việc dọn dẹp cho môi trường trong, lớp -gọn gàng -đẹp điều giúp trẻ nhận thấy cần có ý thức bảo vệ giữ gìn cho lớp học môi ... ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường việc làm cấp bách cho hệ trẻ hôm mà cho hệ trẻ ngày mai, vậy, thân giáo viên phải người làm gương cho trẻ, có ý thức hướng dẫn...
 • 17
 • 7,910
 • 30
SSKKN một số biện pháp xây dựng môi trường thân thiện trong trường lớp mầm non

SSKKN một số biện pháp xây dựng môi trường thân thiện trong trường lớp mầm non

Tài liệu khác

... mầm non Thực trạng vấn đề đòi hỏi phải có giải pháp để giải Năm 2010 giáo dục Đào tạo yêu cầu triển khai nội dung giáo dục học sinh sử sụng lượng tiết kiệm hiệu trường mầm non Trường mầm non ... dụng lượng tiết kiệm Để khắc phục tình trạng khó khăn nhằm bước nâng cao chất lượng cho trẻ qua hoạt động cho trường mầm non giúp trẻ phát triển toàn diện theo hướng tích hợp với tinh thần lấy ... mỹ cao Đặc biệt hình ảnh dân gian trò chơi: bịt mắt bắt dê, trốn tìm, ô ăn quan, mang tính thẩm mỹ cao tạo cho trẻ cảm giác thoải mái biết cảm nhận nét đẹp văn học Việt Nam qua tranh ảnh Nội dung...
 • 17
 • 1,939
 • 7
một số biện pháp xây dựng môi trường lớp học xanh, sạch, đẹp, an toàn thân thiện cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi hoạt động tích cực

một số biện pháp xây dựng môi trường lớp học xanh, sạch, đẹp, an toàn thân thiện cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi hoạt động tích cực

Giáo dục học

... trên, không cho trẻ hoạt động tích cực học mà phải cho trẻ hoạt động tích cực chơi lúc nơi Cho 17 nên việc tạo môi trường học tập xung quanh lớp cho trẻ cần thiết, nhằm tạo điều kiện cho trẻ hoạt ... cực” Trong đó, việc mở rộng nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” yếu tố quan trọng việc nâng cao chất lượng Chăm sóc giáo dục ngành học mầm non ... sống thường ngày trẻ, tạo cho trẻ có cảm giác thân thiện gia đình Nên trồng vào chậu sành, sứ, chậu xi măng, gáo dừa, ống tre để treo cửa sổ, giá đồ chơi, hiên chơi cho đẹp VD: Có thể trồng loại...
 • 18
 • 9,426
 • 25
SKKN một số biện pháp xây dựng nhà trường văn hoá ở trường thpt số 2 bắc hà góp phần thực hiện chủ đề nhà trường văn hoá - nhà giáo mẫu mực - học sinh thanh lịch

SKKN một số biện pháp xây dựng nhà trường văn hoá ở trường thpt số 2 bắc hà góp phần thực hiện chủ đề nhà trường văn hoá - nhà giáo mẫu mực - học sinh thanh lịch

Giáo dục học

... - Trong vi c t h c, t b i d ng nâng cao trình ch a tích c c, ch a t giác nâng cao trình chuyên môn c ki n th c xã h i : m t b ph n nh giáo viên d n n vi c thi u ki n th c giáo d c truy n th cho ... tham gia vào ho t tr ng làm cho ph huynh hi u rõ vai trò c a h Hi u tr h i, i m i nâng cao uy tín c a nhà tr ng giáo d c c a ng suy ngh h c ng 3.3 Nâng cao nh n th c cho giáo viên, cán b , công ... ng cho h c sinh : - T ch c t t ho t - T o môi tr ng GDNGLL ng giao ti p - T ch c cho h c sinh tham quan, giao l u v i tr ng b n - T ch c t v n cho h c sinh thông qua bu i H GDNGLL 3.5.2 N i dung...
 • 30
 • 1,787
 • 6
SKKN Một số biện pháp xây dựng Nền nếp - kỷ cương trong trường mầm non

SKKN Một số biện pháp xây dựng Nền nếp - kỷ cương trong trường mầm non

Giáo dục học

... MN ngày cao; CBGV dậm chân chỗ, ý thức học tập vươn lên không đảm đương nhiệm vụ Với suy nghĩ trên, bồi dưỡng cho CBGV sau: - Đối với đ/c Hiệu phó: Hiệu phó người giúp việc đắc lực cho Hiệu ... tạo điều kiện thuận lợi cho Công đoàn - ĐTN hoạt động tích cực, thường xuyên phối hợp góp phần nâng cao chất lượng toàn diện nhà trường - Tổ chức hội thảo cấp trường nội dung xây dựng “ Nền nếp ... trách nhiệm cao hoàn thành tốt đánh chị em hiểu rằng: thành tích chung tập thể có công sức đóng góp mình, tiến lên nhà trường, mang lại thành tích cho riêng Hiệu trưởng - Tạo điều kiện cho GV tăng...
 • 21
 • 2,642
 • 2
SKKN Một số biện pháp xây dựng nền nếp- kỷ cương trong trường Mầm non

SKKN Một số biện pháp xây dựng nền nếp- kỷ cương trong trường Mầm non

Giáo dục học

... yêu nói: “Giáo dục mầm non tốt sẻ mở đầu cho giáo dục tốt” Trường mầm non có nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục cháu trở thành người công dân có ích Vì vậy, trường mầm non cần phải giáo dục ... ngày cao; CB, GV, NV dậm chân chỗ, ý thức học tập vươn lên không đảm đương nhiệm vụ Với suy nghĩ trên, bồi dưỡng cho CB, GV, NV sau: - Đối với đ/c hiệu phó: Hiệu phó người giúp việc đắc lực cho ... tạo điều kiện thuận lợi cho Công đoàn - ĐTN hoạt động tích cực, thường xuyên phối hợp góp phần nâng cao chất lượng toàn diện nhà trường - Tổ chức hội thảo cấp trường nội dung xây dựng “ Nền nếp...
 • 15
 • 5,569
 • 27
sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG, TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT CHO TRẺ DÂN TỘC THIỂU SỐ VÙNG CAO TRONG TRƯỜNG MẦM NON

sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG, TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT CHO TRẺ DÂN TỘC THIỂU SỐ VÙNG CAO TRONG TRƯỜNG MẦM NON

Giáo dục học

... ni dung v ch cho vic dy ting Vit cho tr DTTS cho thỏng hc/ nm - T chc xõy dng im mụi trng hc ting Vit cho tr DTTS v cho giỏo viờn tham quan lp hc xõy dng im - y mnh cụng tỏc tuyờn truyn v ni dung ... Bi dng nõng cao kin thc v phng phỏp Tng cng ting Vit cho tr DTTS cho giỏo viờn u nm hc t chc hun ni dung chuyờn cho GV ton trng vi cỏc ni dung chớnh sau: - In n cung cp ti liu cho GV (chuyờn ... hc - dựng trang thit b phc v cho vic dy v hc cha m bo, cha phong phỳ cho vic dy ting Vit cho tr DTTS - Giỏo viờn cha bit cỏch xõy dng mụi trng hc ting Vit cho tr DTTS lp hc - Kh nng úng gúp,...
 • 26
 • 5,191
 • 27
SKKN Một số biện pháp xây dựng bếp ăn thân thiện cho học sinh nội trú

SKKN Một số biện pháp xây dựng bếp ăn thân thiện cho học sinh nội trú

Giáo dục học

... ngày cho học sinh vấn đề không đơn giản Đối với em lứa tuổi phát triển nhanh, nhu cầu dinh dưỡng cao, bữa ăn cần đảm bảo số lượng lẫn chất lượng, thịnh so n mà phải hợp vị đa số em linh hoạt cho ... Tráng miệng : Mận Trong bữa ăn có phần riêng cho em ăn kiêng, em bị bệnh Thay đổi ăn theo bữa cho đủ chất lượng số lượng, thực phẩm thay phải tương đương chất lượng đảm bảo cho phần ăn không ... trường học + Một số biện pháp nâng cao chất lượng dinh dưỡng bữa ăn cho học sinh dân tộc nội trú Sáng kiến kinh nghiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG BẾP ĂN THÂN THIỆN CHO HỌC SINH NỘI TRÚ I LÝ DO CHỌN...
 • 14
 • 1,632
 • 4
skkn một số biện pháp xây dựng tập thể đoàn kết nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện tại trường thpt trần hưng đạo

skkn một số biện pháp xây dựng tập thể đoàn kết nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện tại trường thpt trần hưng đạo

Giáo dục học

... xõy dng c th on kt, nht trớ cao s giỳp cho cỏn b giỏo viờn phỏt huy ht ti nng, tõm huyt phc v nh trng, phc v cho ngnh, ú cht lng giỏo dc ca nh trng chc chn s c nõng cao K hoch nghiờn cu ti ny ... u t thnh tớch cao, xng ỏng l th s phm Dy gii hỏt hay iu ú l minh chng hựng hn cho s i lờn ton din ca trng THPT Trn Hng o nhng nm qua, v s cũn nõng cao nhng nm tip theo - Lớ gii cho nhng thnh ... nh trng ó c nõng cao Chỳng tụi mnh dn tng kt v vit thnh sỏng kin kinh nghim chia s vi cỏc ng nghip PHN TH HAI : NI DUNG Chng : C S KHOA HC CA VIC XY DNG TP TH ON KT NHM NNG CAO CHT LNG GIO DC...
 • 25
 • 3,726
 • 11
skkn một số biện pháp xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực của hiệu trưởng trường mầm non điền trung huyện bá thước

skkn một số biện pháp xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực của hiệu trưởng trường mầm non điền trung huyện bá thước

Giáo dục học

... dân gian cho trẻ - Tăng cường công tác tham mưu để tăng cường CSVC xây dựng trường chuẩn mức độ II Từ việc biết lựa chọn nội dung phù hợp cho năm học, lựa chọn nội dung làm trước, nội dung làm ... lối sống cho trẻ Một phận phụ huynh học sinh mong muốn nóng vội cho nhanh thành đạt giỏi giang nên cho học nhanh, học trước chương trình…, muốn phải đọc thông viết thạo độ tuổi Mầm non, có phụ ... giả cho học buổi trường Mầm non thời gian cho học thêm, dạy kèm Ngược lại, có phận phụ huynh học sinh cưng chiều con, trẻ đòi ấy, số phụ huynh điều kiện kinh tế khó khăn, nhận thức bậc học mầm non...
 • 21
 • 11,252
 • 41
skkn một số biện pháp xây dựng thư viện trường học đạt chuẩn và tiên tiến

skkn một số biện pháp xây dựng thư viện trường học đạt chuẩn và tiên tiến

Giáo dục học

... ỏnh sỏng cho phũng c v cỏn b th vin lm vic Cú t mc lc, bng gii thiu sỏch vi bn c Cú mỏy vi tớnh ó c ni mng, h Sỏng kin kinh nghim th vin Nguyn Th Thanh tr cho vic dy v hc, thun tin cho vic khai ... giỳp v yờu cu c ca hc sinh, t ú m b sung sỏch bỏo cho phự hp vi cp hc, chng trỡnh son ging ca thy, trỡnh hc ca trũ nm hc, u tiờn b sung sỏch cho cỏc mụn s u sỏch cũn ớt c bit l nhng em hc sinh ... vic giỏo dc ton din Ban giỏm hiu giỏm sỏt ch o cụng tỏc th vin trng hc cho phự hp vi ni dung, nhim v nm hc on niờn, to iu kin cho th vin phỏt huy tinh thn nng ng, sỏng to v nhiu hỡnh thc phc v bn...
 • 25
 • 11,709
 • 32
skkn: một số biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên, tập thể sư phậm vững mạnh

skkn: một số biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên, tập thể sư phậm vững mạnh

Giáo dục học

... chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên 2.1 Bồi dỡng t tởng trị: Trong tình hình đổi đất nớc, việc thờng xuyên bồi dỡng t tởng trị , phẩm chất đạo đức cho đội ngũ giáo viên ... tiến học sinh Đôi bạn có nhiệm vụ đóng góp ý kiến cho từ bớc so n giáo án, chuẩn bị đồ dùng dạy học, trao đổi phơng pháp hình thức tổ chức dạy học cho tiết học buổi, tuần Đối với giáo viên có lực ... tập rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nêu gơng tốt cho học sinh noi theo Mỗi cán giáo viên phải thờng xuyên tự học, tự bồi dỡng nâng cao trình độ trị, trình...
 • 15
 • 909
 • 0
skkn một số biện pháp xây dựng và quản lý đội ngũ giáo viên trong trường mầm non

skkn một số biện pháp xây dựng và quản lý đội ngũ giáo viên trong trường mầm non

Giáo dục học

... phẩm cho trẻ để có sức khoẻ tốt công việc làm thường xuyên hàng ngày việc chăm sóc nuôi dạy trẻ trường Mầm non Muốn giữ gìn vệ sinh dinh dưỡng ATTP cho trẻ trường lớp Mầm non cần ý đến số nội dung: ... Giáo viên Mầm non loại lao động đặc biệt Đối tượng giáo viên Mầm non trẻ lứa tuổi 0-6 tuổi, lứa tuổi non nớt, vừa phát triển nhanh, hiếu động đồng thời nhạy bén tác động Giáo viên mầm non không làm ... tác động phù hợp mang lại hiệu cao Trong trình dạy học nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ Để hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ, cô giáo Mầm non phải đạt yêu cầu sau: - Phải...
 • 24
 • 1,033
 • 0
skkn một số biện pháp xây dựng nề nếp tự quản - tinh thần tập thể - học sinh tích cực tự giác học tập

skkn một số biện pháp xây dựng nề nếp tự quản - tinh thần tập thể - học sinh tích cực tự giác học tập

Giáo dục học

... giục tư tưỏng trị cho học sinh Qua chào cờ, học sinh rèn luyện thêm tinh thần tập thể Nội dung hoạt động tiết sinh hoạt cờ thường gắn với nội dung hoạt động tháng, tuần Ngồi có nội dung hình thức ... tinh thần hào hứng, đồn kết giúp đỡ cho tập thể lớp gần gũi, gắn bó Chính em biết tơn trọng giữ gìn danh dự cho tập thể lớp Đề cao tính tập thể dạy văn hố: Trong dạy văn hố, ngồi việc truyền ... bỡ ngỡ em thấy hoạt động Đội đòi hỏi tính tự giác, tinh thần tập thể cao Vì rèn cho em tính tự quản, tinh thần tập thể giúp cho em có tính chủ động, sáng tạo, mạnh dạn học tập tham gia hoạt động...
 • 14
 • 2,232
 • 2
skkn một số biện pháp xây dựng văn hóa trường thpt đoàn kết

skkn một số biện pháp xây dựng văn hóa trường thpt đoàn kết

Giáo dục học

... khoa học cho việc hoạch định đường lối, sách: Trong Tổ/Phòng/Ban  Trong quan, đơn vị, sở GD&ĐT  Trong ngành  - Đưa giải pháp khuyến nghị có khả ứng dụng thực tiễn, dễ thực dễ vào sống: Trong ... Tổ/Phòng/Ban  Trong quan, đơn vị, sở GD&ĐT  Trong ngành  - Đã áp dụng thực tế đạt hiệu có khả áp dụng đạt hiệu phạm vi rộng: Trong Tổ/Phòng/Ban  Trong quan, đơn vị, sở GD&ĐT  Trong ngành  ... lớp khác - Tạo điều kiện cho học sinh quan tâm, giúp đỡ lẫn có hoàn cảnh khó khăn, học tập rèn luyện - Quan tâm rèn luyện ý thức tự giác cho học sinh - Luôn tạo hội cho học sinh sửa chữa lỗi...
 • 21
 • 1,696
 • 16
SKKN Một số biện pháp xây dựng tổ khối chuyên môn vững mạnh

SKKN Một số biện pháp xây dựng tổ khối chuyên môn vững mạnh

Giáo dục học

... anh ta."Tương tự nói người tự cho hoàn chỉnh đạo đức đạo đức người bắt đầu xuống cấp b - Nội dung bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn người giáo viên: - Nâng cao cập nhật hoá - Rèn luyện kỹ ... kỉ luật cao, nghiêm chỉnh chấp hành sách nhà nước, nội qui nhà trường - Luôn có ý thức phấn đấu vươn lên, đảm bảo trình độ đồng ngày cao đội ngũ phấn đấu trở thành người mới, gương sáng cho học ... việc tổ - Đây la khâu quan trọng công tác phân công việc hơ lí tạo đieưù kiện cho moi người phát huy tài năng, nâng cao hiệu xuắt, chất lượng giáo dục - Qua phân công công việc người tổ trưởng...
 • 13
 • 623
 • 2
SKKN Một số biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp của hiệu trường Trường Mầm Non Xuy Xá –Mỹ Đức –Hà Nội

SKKN Một số biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp của hiệu trường Trường Mầm Non Xuy Xá –Mỹ Đức –Hà Nội

Giáo dục học

... non chậm, số GV có tuổi đời cao khó thay đổi nếp nghĩ, cách làm nên hiệu công việc chưa cao Công tác quản lý xây dựng đội ngũ GVMN theo chuẩn nghề nghiệp lúng túng, chưa xác định đầy đủ nội dung ... hội hoá: nội dung mà người cán quản lý cần quan tâm Với đặc thù bậc học mang tính xã hội hoá cao, cần quan tâm ý chăm lo cho nghiệp GDMN, thu hút đóng góp tài lực, vật lực xã hội cho ngành Do ... xây dựng đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp hiệu trưởng trường mầm nontrường mầm non Xuy Xá với mong muốn nâng cao chất lượng đội ngũ GV nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục II Mục...
 • 45
 • 3,511
 • 11
SKKN Một số biện pháp xây dựng Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I giai đoạn 2011 – 2013

SKKN Một số biện pháp xây dựng Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I giai đoạn 2011 – 2013

Giáo dục học

... Người viết: Phạm Thị Chi - Trường Mầm non Tế Tiêu 22 Trường mầm non Tế Tiêu công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc Gia mức độ 1; sở tạo động lực cho việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, ... bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho giáo viên qua buổi học, tập huấn chuyên đề… Tập huấn chuyên môn Luôn tạo điều kiện để cán giáo viên tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trìnhđộ : học cao đẳng - đại ... dục đem đến; đồng thời khuyến khích tạo điều kiện cho người dân, tổ chức trị - kinh tế - văn hoá xã hội phát huy cao chức trách nhiệm đóng góp cho cho nghiệp giáo dục Để công nhận trường đạt chuẩn...
 • 25
 • 1,789
 • 1

Xem thêm