0

skkn mot so bien phap to chuc hoat dong ngll o truong pho thong

SKKN Một số biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học

SKKN Một số biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học

Giáo dục học

... Pôkêmon em học an to n giao thông tài trợ quỹ TOYOTA Việt Nam - khối lớp đến khối lớp sử dụng sách AN TO N GIAO THÔNG Ủy ban An to n giao thông quốc gia kết hợp Bộ Gi o dục Đ o t o Tuy nhiên, việc ... Luật giao thông hạn hẹp hợp tác việc tham gia gi o dục an to n giao thông cho hs chưa cao Do địa hình trường nằm quốc lộ có nhiều loại xe lưu hành làm ảnh hưởng không an to n giao thông cho HS ... môn học : AN TO N GIAO THÔNG, môn học này, em làm quen với hai người bạn sách gi o khoa “Pokemon em học an to n giao thông ” Pikachu Meoth giúp cho em điều lạ bổ ích sai luật giao thông qua học...
 • 28
 • 2,953
 • 6
SKKN Một số biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học

SKKN Một số biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học

Giáo dục học

... Pôkêmon em học an to n giao thông tài trợ quỹ TOYOTA Việt Nam - khối lớp đến khối lớp sử dụng sách AN TO N GIAO THÔNG Ủy ban An to n giao thông quốc gia kết hợp Bộ Gi o dục Đ o t o Tuy nhiên, việc ... Luật giao thông hạn hẹp hợp tác việc tham gia gi o dục an to n giao thông cho hs chưa cao Do địa hình trường nằm quốc lộ có nhiều loại xe lưu hành làm ảnh hưởng không an to n giao thông cho HS ... môn học : AN TO N GIAO THÔNG, môn học này, em làm quen với hai người bạn sách gi o khoa “Pokemon em học an to n giao thông ” Pikachu Meoth giúp cho em điều lạ bổ ích sai luật giao thông qua học...
 • 33
 • 7,965
 • 36
SKKN Một số biện pháp tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp thu hút học sinh tới trường

SKKN Một số biện pháp tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp thu hút học sinh tới trường

Giáo dục học

... sinh to n trường dễ dàng tham gia v o hoạt động d Xây dựng kế hoạch Căn v o kế hoạch chương trình năm học Ban giám hiệu nhà trường xay dựng kế hoạch hoạt động theo tháng tuần cụ thể để tỏ chức hoạt ... dục đầu tư cho phát triển, huy động nguồn lực ưu tiên cho gi o dục Chính tầm quan trọng mà xã hội quan tâm đến gi o dục Trong xu gi o dục gi o dục phải đầu lĩnh vực, “Gi o dục to n diện ” hướng ... triển nhân cách to n diện cho học sinh Thông qua hoạt động lên lớp, phát huy tính sáng t o, tính động, tự chủ mình, hoà v o tập thể, giao lưu học tập, tìm hiểu kiến thức có nội dung phong phú để từ...
 • 12
 • 2,781
 • 5
skkn một số giải pháp tổ chức hoạt động thu hút bạn đọc đến thư viện thpt trấn biên

skkn một số giải pháp tổ chức hoạt động thu hút bạn đọc đến thư viện thpt trấn biên

Giáo dục học

... Trường To n có tổng số đầu sách 6.550 sách Trong đó: - Sách gi o khoa 928 bản; - Sách nghệp vụ 1052 bản; - Sách tham kh o 4570 bản; - B o 07 tờ; tên loại b o: + B o Đồng Nai + B o Thanh Niên + B o ... tài: Lê Quỳnh Nhơn 12 Sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 2011 - 2012 phong tr o đọc sách nhà trường mà góp phần lớn cho phong ph o tr o thi đua đọc sách chấm điểm thi đua hàng tuần cờ với Ban thi đua ... Việt Nam + Gi o dục thời đại + B o Mực tím + B o hoa học trò - Tạp chí: 03 tờ; tên tạp chí: + Gi o dục khuyến học + Thiết bị gi o dục + Tạp chí thư viện b Một số biện pháp tổ chức hoạt động thu...
 • 16
 • 789
 • 1
SKKN Một Số Giải Pháp Tổ Chức Hoạt Động GDNGLL THCS

SKKN Một Số Giải Pháp Tổ Chức Hoạt Động GDNGLL THCS

Tư liệu khác

... dựng kế hoạch đ o HĐGDNGLL Để HĐGDNGLL thực có hiệu quả, ngời đ o phải xây dựng đợc kế hoạch đ o hoạt động chi tiết, cụ thể theo tuần, tháng, theo chủ đề, chặng đua từ đầu năm học Kế hoạch hoạt động ... chủ động, sáng t o hoạt động Nhận thức rõ điều đó, qua năm đ o công tác H NGLL tìm tòi học hỏi để đ o o n, Đội t o sân chơi bổ ích, lí thú tổ chức hoạt động GDNGLL hoạt động cao điểm thu hút 100% ... hoạt động c Ngày hoạt động cao điểm tháng đợc tổ chức theo đơn vị lớp, theo khối lớp theo qui mô to n trờng Địa điểm tổ chức hoạt động nhà trờng hay nơi công cộng Nội dung hoạt động ngày cao...
 • 18
 • 1,157
 • 19
Một số biện pháp tổ chức hoạt động dạy học môn thể dục cho học sinh lớp 5 theo chuẩn kiến thức kỹ năng ở các trường tiểu học trên địa bàn quận gò vấp thành phố hồ chí minh luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số biện pháp tổ chức hoạt động dạy học môn thể dục cho học sinh lớp 5 theo chuẩn kiến thức kỹ năng các trường tiểu học trên địa bàn quận gò vấp thành phố hồ chí minh luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Khoa học xã hội

... Gi o dục Gi o dục đ o t o Gi o dục thể chất Gi o viên Gi o viên tiểu học Gi o viên thể dục Hoạt động dạy học Học sinh Học sinh tiểu học Kiến thức, kĩ Lượng vận động Sách gi o khoa Sách gi o viên ... quan khoa học”.[36] Hoạt động dạy gi o viên Tiểu học loại hình hoạt động chun biệt, hoạt động định hướng tn theo quy luật học học sinh Hoạt động dạy gi o viên có đối tượng học sinh, hoạt động ... người học thái đợ, tình cảm và đa o đức - Mục tiêu dạy học Tiểu học phải đảm ba o ch̉n kiến thức, kỹ (KTKN) của từng mơn học, hoạt đợng gia o dục Mỡi mơn học, hoạt đợng...
 • 118
 • 1,863
 • 0
Một số biện pháp tổ chức hoạt động dạy học môn toán theo chuẩn kiến thức, kỹ năng ở các trường tiểu học trên địa bàn thành phố vinh  tỉnh nghệ an

Một số biện pháp tổ chức hoạt động dạy học môn toán theo chuẩn kiến thức, kỹ năng các trường tiểu học trên địa bàn thành phố vinh tỉnh nghệ an

Khoa học xã hội

... hoạt động chủ ̣ đa o Hoạt động học giữ vai trò chủ đa o Qua hoạt động học tập, ở học sinh Tiểu học hình thành đươ c kỹ làm việc trí o c, bước đầu có tri thức khoa học, ... Nhận biết to n có Biết cách giải Giải to n theo lời văn (có bước trình bày loại tóm tắt (bằng lời Giải to n có lời văn tính với phép cộng to n bên (câu lời văn ngắn gọn trừ; loại to n nhiều giải, ... thức, kỹ của từng ̣ môn ho ̣c, hoat đô ̣ng gia o du ̣c Mỗi môn ho ̣c, hoat đô ̣ng day ho ̣c đều có chuẩ n kiế n ̣ thức, kỹ Mỗi giai đoan ho ̣c tâp Tiể u ho ̣c đều xác đinh chuẩ...
 • 99
 • 919
 • 0
MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG QUAN SÁT C CÁC CON VẬT NHẰM PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG SO SÁNH CHO TRẺ MẪU GIÁO 5- 6 TUỔI

MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG QUAN SÁT C CÁC CON VẬT NHẰM PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG SO SÁNH CHO TRẺ MẪU GIÁO 5- 6 TUỔI

Sư phạm

... bit: SS bỏnh ny to hn bỏnh kia, qu taú ny to hn qu t o v n tui MG (3 -4 tui) thao tỏc SS t vt cú lng to nh khỏc chn qu cam, t o chui t thớch qu to hn qu n tui MG nh (4 -5 tui) thao tỏc SS phỏt ... thc cho tr hoc a tr vo mt s H khỏc nhm rốn luyn vic thc hin cỏc thao tỏc SS, cn chỳ ý to tõm lớ thoi mỏi sau gi H ng thi trỡ hng thỳ ca tr cho ln QS sau * Kt thỳc: To tõm lớ thoi mỏi cho tr Bc ... ca ngi Tỏc gi tiờu biu cho khuynh hng ny: Paul Hersey, K.K Platonov, G.G Golubev, X.I Kixegop, Xavie Roegiers, Nguyn Anh Tuyt, Ngụ Cụng Hon, Lờ Vn Hong, Hong Phờ Theo Paul Hersey, KN l kh nng...
 • 122
 • 1,694
 • 3
Một số biện pháp tổ chức hoạt động bồi dưỡng giáo viên ở Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tự Tân trong năm học 20102011

Một số biện pháp tổ chức hoạt động bồi dưỡng giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tự Tân trong năm học 20102011

Báo cáo khoa học

... năng, kỹ x o Ngoài ý đến phong thái gi o viên, mối quan hệ dạy học Dựa v o nội dung sau dự gi o viên tổ góp ý rút kinh nghiệm gần hoàn chỉnh Hiệu trưởng đ o tổ chuyên môn lên kế hoạch dự giờ, ... đ o ngành nhằm nâng cao chất lượng gi o dục đổi chương trình sách gi o khoa, phương pháp học… Vì đ o t o bồi dưỡng vừa quyền lợi, vừa nghĩa vụ gi o viên Công tác đ o t o bồi dưỡng đẩy mạnh phát ... trường mặt như: Gi o viên môn giỏi, gi o viên chủ nhiệm giỏi, gi o viên làm công tác o n thể, kiêm nhiệm giỏi … Thu hút gi o viên tham gia v o hình thức hoạt động bồi dưỡng đ o t o khác (Bồi dưỡng...
 • 19
 • 654
 • 0
Nghiên cứu ứng dụng một số biện pháp tổ chức hoạt động ngoại khoá nâng cao thể lực cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội

Nghiên cứu ứng dụng một số biện pháp tổ chức hoạt động ngoại khoá nâng cao thể lực cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội

Quản trị kinh doanh

... cách to n diện đức, trí, thể, mỹ Rõ ràng ta thấy hoạt động ngoại khoá có khái niệm cần phân biệt khái niệm: hoạt động ngoại khoá gi o dục thể hoạt động thể thao ngoại khoá Hoạt động ngoại khoá ... hình hoạt động thể thao ngoại khoá trường Cao đẳng Đại học Hoạt động ngoại khoá thể thao Trường Cao đẳng Đại học TDTT ngày coi trọng hai lý sau: + Thứ là: Ngoại khoá hình thức tự đ o t o quan ... hành lên lớp khoá coi hoạt động thể thao ngoại khoá Nó bao gồm hình thức bản: Tập luyện ngoại khoá với tập mà gi o viên cho trước gọi tập thể dục ngoại khoá, tập giúp đỡ sinh viên t o thành thói...
 • 81
 • 1,068
 • 13
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG THCS NGUYỄN TỰ TÂN TRONG NĂM HỌC 2010-2011

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS NGUYỄN TỰ TÂN TRONG NĂM HỌC 2010-2011

Giáo dục học

... hồn non trẻ em, mức độ khác tuỳ theo thời kỳ lứa tuổi thông qua hoạt động người gi o viên Nếu người gi o viên thật có uy tín học sinh, to n tâm to n ý gi o dục hệ trẻ tính cách người gi o viên ... năng, kỹ x o Ngoài ý đến phong thái gi o viên, mối quan hệ dạy học Dựa v o nội dung sau dự gi o viên tổ góp ý rút kinh nghiệm gần hoàn chỉnh Hiệu trưởng đ o tổ chuyên môn lên kế hoạch dự giờ, ... đ o ngành nhằm nâng cao chất lượng gi o dục đổi chương trình sách gi o khoa, phương pháp học… Vì đ o t o bồi dưỡng vừa quyền lợi, vừa nghóa vụ gi o viên Công tác đ o t o bồi dưỡng đẩy mạnh phát...
 • 23
 • 917
 • 0
luận văn đại học sư phạm hà nội ''Một số biện pháp tổ chức hoạt động xếp dán tranh trang trí nhằm giúp trẻ 5-6 tuổi tích cực làm quen với các bố cục hoa văn dân tộc

luận văn đại học sư phạm hà nội ''Một số biện pháp tổ chức hoạt động xếp dán tranh trang trí nhằm giúp trẻ 5-6 tuổi tích cực làm quen với các bố cục hoa văn dân tộc

Giáo dục học

... thiết HĐTH hoạt động quan trọng trường mầm non, có vị trí to lớn việc phát triển to n diện cho trẻ tất mặt: Đ o đức, Trí tuệ, Thể chất, Thẩm mĩ, Lao động hoạt động bao gồm thể loại như: vẽ, ... tiết: - Loại yếu: Trẻ sử dụng hoạ tiết theo mẫu, chưa t o hoạ tiết riêng - Loại trung bình: Trẻ biết sử dụng hoạ tiết có song chưa thể sáng t o cao, mang nặng tính dập khuôn, cứng nhắc - Loại khá: ... t o hình truyền thống qua hoạt động trường mầm non t o điều kiện củng cố làm phong phú thêm kiến thức, kỹ cho trẻ, dần bước nâng cao khả sáng t o HĐTH để t o sản phẩm phù hợp với yêu cầu giáo...
 • 146
 • 945
 • 0
Một số biện pháp tổ chức hoạt động bồi dưỡng cho giáo viên ở trường THCS Mỹ Phước

Một số biện pháp tổ chức hoạt động bồi dưỡng cho giáo viên trường THCS Mỹ Phước

Giáo dục học

... giỏi, phong tr o học sinh giỏi, phong tr o viết sáng kiến kinh nghiệm, phong tr o gương tốt điển hình … - Thứ ba: Có thể cơng tác bồi dưỡng chun mơn đ o thường xun, song thiếu kế hoạch dài Gi o viên ... theo kế hoạch, chưa phấn đấu đạt trường tiên tiến xuất sắc huyện) - Thứ hai: Là cờ đầu cho ngành gi o dục xã anh hùng chưa thể vai trò trách nhiệm tiên phong phong tr o như: phong tr o thi gi o ... pháp tổ chức hoạt động bồi dưỡng cho gi o viên trường THCS Mỹ Phước Nhằm cụ thể hóa chiến lược phát triển gi o dục Đảng, Bộ gi o dục Đ o t o ban hành số văn đ o lâu dài số phong tr o thi đua thời...
 • 23
 • 501
 • 0
Một số biện pháp tổ chức hoạt động bồi dưỡng cho giáo viên ở trường THCS Mỹ Phước

Một số biện pháp tổ chức hoạt động bồi dưỡng cho giáo viên trường THCS Mỹ Phước

Giáo dục học

... giỏi, phong tr o học sinh giỏi, phong tr o viết sáng kiến kinh nghiệm, phong tr o gương tốt điển hình … - Thứ ba: Có thể cơng tác bồi dưỡng chun mơn đ o thường xun, song thiếu kế hoạch dài Gi o viên ... theo kế hoạch, chưa phấn đấu đạt trường tiên tiến xuất sắc huyện) - Thứ hai: Là cờ đầu cho ngành gi o dục xã anh hùng chưa thể vai trò trách nhiệm tiên phong phong tr o như: phong tr o thi gi o ... pháp tổ chức hoạt động bồi dưỡng cho gi o viên trường THCS Mỹ Phước Nhằm cụ thể hóa chiến lược phát triển gi o dục Đảng, Bộ gi o dục Đ o t o ban hành số văn đ o lâu dài số phong tr o thi đua thời...
 • 23
 • 463
 • 0
Một số biện pháp tổ chức hoạt động bồi dưỡng cho giáo viên nhằm nâng cao hiệu quả công tác ở trường THCS

Một số biện pháp tổ chức hoạt động bồi dưỡng cho giáo viên nhằm nâng cao hiệu quả công tác trường THCS

Khoa học xã hội

... hình thức hoạt động tổ chức - Việc nghiên cứu, xây dựng kế hoạch cho chương trình bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ gi o viên: Nhà trường thiếu kế hoạch bồi dưỡng dài cho gi o viên Kế hoạch công ... chuyên môn cho đội ngũ gi o viên, song chưa thực đủ chức nhiệm vụ mình; việc hướng dẫn tổ chức hoạt động để bồi dưỡng chuyên môn cho gi o viên mang tính đối phó tự phát, thiếu kế hoạch đặc biệt ... trường thể đầy đủ nội dung hoạt động gi o dục, song vấn đề bồi dưỡng chuyên môn cho gi o viên chưa đề cập cách mức, chưa định hướng hoạt động cụ thể - Về phía gi o viên: Nhận thức vị trí, vai...
 • 5
 • 490
 • 1
skkn một số BIỆN PHÁP tổ CHỨC LAO ĐỘNG của NGƯỜI HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS

skkn một số BIỆN PHÁP tổ CHỨC LAO ĐỘNG của NGƯỜI HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS

Giáo dục học

... lao động hợp lý Rèn luyện số kỷ lao động quản lý Với nổ lực thân, tập thể sư phạm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chất 16 lượng đ o t o to n diện nâng lên góp phần đưa nghiệp gi o dục đ o t o ngành ... chung quản lý gi o dục nói riêng, biết thực kế hoạch đ o t o cách khoa học, luôn cải tiến, đ o hoạt động nhà trường nhằm mục đích thực cách có chất lượng trình dạy học-gi o dục Bằng lao động mình, ... đưa Vai người Hiệu trưởng b o đảm đ o to n diện việc vận dụng guồng máy quản lý, phối hợp nhịp nhàng hoạt động phận đơn vị, huy động to n lực lượng tham gia gi o dục Lao động người Hiệu trưởng đòi...
 • 16
 • 410
 • 0
Một số biện pháp tổ chức hoạt động vui chơi nhằm phát triển vốn từ cho trẻ 3-4 tuổ

Một số biện pháp tổ chức hoạt động vui chơi nhằm phát triển vốn từ cho trẻ 3-4 tuổ

Tư liệu khác

... vật để sau nhà Cô gi o đứng phía sau giả làm tiếng kêu m o hỏi trẻ: “ Con vừa kêu đấy? (con mèoc) Con m o kêu nàoC? ( meo meo) Tương tự với vật khác Cô quan sát sửa sai cho trẻC Thay đổi hình ... đảm b o đảm phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý trẻ 3-4 tuổi - Đảm b o phát huy tri thức tư trẻ - Đảm b o tính phong phú, đa dạng, hấp dẫn - Đảm b o thực chương trình kế hoạch Bộ gi o dục đ o t o ban ... chơi cho trẻ phải thoải mái, rộng rãi, t o điều kiện cho trẻ chơi thoải mái thích tham gia v o trò chơi cách tích cực + Khêu gợi hứng thú cho trẻ t o nhiều tình chơi để trì hứng thú cho trẻ +...
 • 48
 • 1,978
 • 23
skkn một số biện pháp tổ chức phối hợp giữa nhà trường với gia đình và ban đại diện cha mẹ học sinh

skkn một số biện pháp tổ chức phối hợp giữa nhà trường với gia đình và ban đại diện cha mẹ học sinh

Trung học cơ sở - phổ thông

... pháp mà theo đánh giá hội CMHS có hiệu tốt: Phong tr o “giờ học vàng”: Với phong tr o này, tất em học sinh to n trường phải có góc học tập phải ngồi v o bàn học từ 20 đến 21 (đây thời gian bắt ... em ngồi v o bàn học, đồng thời t o điều kiện tốt cho em học Các thành viên Ban chấp hành có nhiệm vụ theo dõi nhắc nhở em, nhắc nhở gia đình t o điều kiện cho em học thực tốt phong tr o Mô hình ... dựng kế hoạch hoạt động, trọng nội dung phối hợp hoạt động gi o dục nhà trường; Duy trì tốt họp Ban đại diện cha mẹ học sinh theo đònh kỳ; Thu hút lực lượng hội tham gia v o hoạt động gi o dục nhà...
 • 13
 • 828
 • 2
Nghiên cứu một số biện pháp chỉ đạo hoạt động GDNGLL ở trường THCS Quang Trung, TP Vinh giai đoạn 2008-2010

Nghiên cứu một số biện pháp chỉ đạo hoạt động GDNGLL trường THCS Quang Trung, TP Vinh giai đoạn 2008-2010

Trung học cơ sở - phổ thông

... lí hoạt động GDNGLL cách hiệu II- Tình hình chung vấn đề đ o Hoạt động GDNGLL nhà trờng THCS Cùng với đ o cấp, việc đ o hoạt động GDNGLL trờng THCS đợc Ban giám hiệu nhà trờng ý, quan tâm Song ... phải nâng cao chất lợng hoạt động GDNGLL để góp phần hoàn thành tốt mục tiêu đ o t o cấp học Trên sở đó, Sở GD&ĐT, Phòng GD có văn hớng dẫn, đ o thực chơng trình hoạt động GDNGLL cho nhà trờng ... tập trung đề cập đến sở lý luận việc đ o hoạt động GDNGLL * Các quan điểm đ o hoạt động GDNGLL Chơng trình hoạt động GDNGLL đợc đa v o chơng trình THCS theo Quyết định số 03/2002/QĐ - BGD&ĐT ngày...
 • 9
 • 656
 • 8

Xem thêm