0

skkn mot so bien phap giup hoc sinh lop 5 phan biet tu dong am t nhieu nghia

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 phân biệt từ đồng âm và từ nhiều nghĩa

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 phân biệt từ đồng âmtừ nhiều nghĩa

Giáo dục học

... Đối với t nhiều nghĩa có dạng t p thay t T m t thay t “mũi” cụm t sau: - Mũi thuyền - Mũi súng - Mũi đ t - Mũi quân bên trái thừa thắng xốc t i - Tiêm ba mũi T t ch lũy số trường hợp t đồng ... học t t môn, giáo viên trọng trau dồi, t ch lũy vốn t cho học sinh, nhắc học sinh có ý thức t ch lũy cho vốn sống yêu cầu học sinh phải có t điển Tiếng Vi t bi t cách tra t điển Tiếng Vi t đồng ... luyện t p t đống âm giảm t i, thời lượng * T nhiều nghĩa: T nhiều nghĩa dạy ti t tu n tu n Học sinh học khái niệm t nhiều nghĩa Các t p chủ yếu phân bi t từ mang nghĩa gốc nghĩa chuyển, đ t câu...
 • 30
 • 3,052
 • 9
Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 phân biệt từ đồng âm và từ nhiều nghĩa

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 phân biệt từ đồng âmtừ nhiều nghĩa

Giáo dục học

... k t ho t động chuyển hóa t loại t ) - VD: a) + cuốc (danh t ): cuốc; đá (danh t ): đá + cuốc (động t ): cuốc đ t; đá (động t ): đá bóng b) + th t (danh t ): miếng th t + th t (động t ): th t ... liên hệ m t thi t với Muốn hiểu rõ khái niệm t nhiều nghĩa ta so sánh t nhiều nghĩa với t nghĩa T t n gọi v t, t ợng biểu đ t khái niệm tnghĩa .T t n gọi nhiều v t, t ợng, biểu thị nhiều ... học t t môn, giáo viên trọng trau dồi, t ch lũy vốn t cho học sinh, nhắc học sinh có ý thức t ch lũy cho vốn sống yêu cầu học sinh phải có t điển Tiếng Vi t bi t cách tra t điển Tiếng Vi t đồng...
 • 18
 • 3,229
 • 18
SKKN một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 phân biệt từ đồng nghĩa  từ nhiều nghĩa từ đồng âm THCS QUANG TRUNG

SKKN một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 phân biệt từ đồng nghĩa từ nhiều nghĩa từ đồng âm THCS QUANG TRUNG

Giáo dục học

... nghĩa - T đồng nghĩa: T đồng nghĩa dạy ti t tu n 1, tu n tu n Ở tu n em học khái niệm t đồng nghĩa Các t p t đồng nghĩa chủ yếu giúp học sinh t m t đồng nghĩa t cho sẵn đoạn văn, t m t đồng ... sinh trưởng định (quả m t/ trái m t) Khác nhau: Quả gợi t nh hình khối, tròn, treo lủng lẳng, trái to t sắc thái t nh cảm, trân trọng, nâng niu, yêu thương, (quả tim/trái tim;quả trứng/trái trứng) ... trống đoạn văn - T đồng âm: T đồng âm dạy ti t tu n 5, em học khái niệm t đồng âm t p t đồng âm chủ yếu giúp học sinh phân bi t nghĩa t đồng âm, đ t câu phân bi t từ đồng âm, luyện t p t ...
 • 22
 • 3,513
 • 26
SKKN một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 phân biệt từ đồng nghĩa  từ nhiều nghĩa  từ đồng âm

SKKN một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 phân biệt từ đồng nghĩa từ nhiều nghĩa từ đồng âm

Văn học - Ngôn ngữ học

... thức theo kiểu “trực quan sinh động đến t trừu t ợng , t t trừu t ợng đến thực tiễn nên giai đoạn đầu giới thiệu t nhiều nghĩa, t đồng nghĩa ,t đồng âm cần phải t c động kích thích v t th t ... trưởng định (quả m t/ trái m t) Khác : Quả gợi t nh hình khối, tròn, treo lủng lẳng, trái to t sắc thái t nh cảm , trân trọng , nâng niu, yêu thương, ( tim/ trái tim; trứng/trái trứng*) Ví dụ : ... vi t hoa k t thúc dấu ng t câu ) (Sách Tiếng Vi t tập 1) 4-Hướng dẫn học sinh phân bi t từ đồng nghĩa, t nhiều nghĩa, t đồng âm 4.1 -T đồng nghĩa * Bản ch t từ đồng nghĩa :Thực t học sinh thường...
 • 21
 • 6,015
 • 12
skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 làm tốt bài văn tả cảnh

skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 làm tốt bài văn tả cảnh

Giáo dục học

... cha mẹ (tu n 13) + T m t đặc điểm người v t (tu n 15) + Vi t tên v t tranh (tu n 16) + Nói t n loài chim tranh (tu n 22) + T m t ngữ có tiếng "biển" (tu n 25) + Kể t n v t sống nước (tu n 26) ... để đ t hiệu Nếu không t chức t t lạm dụng trò chơi bị phản t c dụng, gây t nh trạng t m lí bị kích thích ngưỡng, gây tr t tự họchọc sinh không nắm kiến thức trọng t m Xu t ph t từ lí trên, ... thắng * Chú ý: Trò chơi T m nhanh t có tiếng giống đựoc sử dụng bài: + T m t có tiếng “học”, có tiếng t p” (Tu n 2) + T m t có tiếng "biển" (Tu n 25) 3 .5 Trò chơi: T m ''kẻ trú ẩn'' A Mục...
 • 23
 • 3,633
 • 0
skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 thực hiện bốn phép tính cơ bản

skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 thực hiện bốn phép tính cơ bản

Giáo dục học

... tra trình độ học sinh, ph t sai lầm em để kịp thời uốn nắn sửa chữa IV K T QUẢ Đ T ĐƯỢC Với biện pháp nêu trên, th t vui mừng đầu t đ t k t t t T t học sinh lớp có kĩ t nh toán t ơng đối t t, ... đ t tính số t p trắc nghiệm dạng sai, yêu cầu học sinh điền sai vào ô trống Ví dụ: + - 17 3, 75 3, 25 2,4 9, 25 - 2, 15 - 15 3, 25 , 45 + 15 + 9, 35 10 Khi t nh toán phải thực phép t nh t phải sang trái, ... nhân thực t phải sang trái Khi nhân với 2 45 t ch riêng thứ nh t; nhân với 2 45 t ch riêng thứ ba; số thuộc hàng trăm nên k t phép nhân (1 x 5) phải đ t thẳng hàng trăm Ta trình bày sau: Vi t đầy...
 • 8
 • 1,195
 • 4
SKKN: Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt phần phân số

SKKN: Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt phần phân số

Toán học

... giúp học sinh học t t phần phân số, giúp cho ti t toán đ t k t t t, đòi hỏi người giáo viên phải th t kiên trì, phải th tt m huy t với nghề áp dụng qua bước sau: -Bước 1: T m ra, thống kê ... học sinh không ph t triển lực t duy, t m t i sáng t o học phần phân số, không hình thành kó khái qu t hóa, trừu t ợng hóa trí lực học sinh Năm học trước (20 05- 2006), áp dụng đề t i cho lớp thấy ... giúp học sinh hiểu rõ t nh ch t thu t toán theo yêu cầu chuẩn kiến thức chương trình tiểu học 4/ Phạm vi đề t i: Đề t i bao gồm biện pháp giúp học sinh học t t phân số mà thực năm học trước lớp...
 • 22
 • 4,394
 • 19
SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 nâng cao khả năng viết đúng chính tả

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 nâng cao khả năng viết đúng chính tả

Giáo dục học

... khăn trình tiếp thu tri thức t ho t động học Điều t t yếu xảy thân em học sinh học không t t, học yếu có học thời gian để em tiếp thu kiến thức kéo dài, không đ t hiệu cao so với học sinh vi t tả ... cụm t ngữ để vi t Cụ thể, em hiểu nghĩa t : bổng : Sự v t, , t ợng có thay đổi vị trí t thấp lên cao : Diễn t xu t hiện, thay đổi đ t ng t v t, t ợng bỏng : Bị t n thương tiếp xúc với v t có ... thành tri thức truyền t i qua sách giáo khoa rộng t thầy cô, bạn bè người xung quanh Học sinh học t t Tiếng Vi t dễ dàng học t t môn học khác M t học sinh học t t Tiếng Vi t phản ánh qua m t :...
 • 15
 • 1,149
 • 3
skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt phần phân số

skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt phần phân số

Giáo dục học

... chuyển biến học sinh, cho phép khẳng định rằng: Muốn giúp học sinh học t t phần phân số, giúp cho ti t tốn đ t k t t t, đòi hỏi người giáo viên phải th t kiên trì, phải th tt m huy t với nghề ... không ph t triển lực t duy, t m t i sáng t o học phần phân số, không hình thành kĩ khái qu t hóa, trừu t ợng hóa trí lực học sinh Năm học trước (20 05- 2006), áp dụng đề t i cho lớp thấy có k t khả ... cho học sinh có thói quen t t có kĩ học t n -Bước 3: Tiếp t c r t kinh nghiệm cho năm học t i 2/ Phạm vi, đối t ợng áp dụng: T i thi t nghĩ sai lầm thường mắc phải học phần phân số học sinh khối...
 • 9
 • 1,116
 • 2
skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 sử dụng đúng dấu câu khi viết văn

skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 sử dụng đúng dấu câu khi viết văn

Giáo dục học

... ĐẦU I Đ t vấn đề Tiếng vi t tiếng nói chung dùng giao tiếp thức cộng đồng dân t c sống đ t nước Vi t Nam Vì vậy, dạy Tiếng Vi t có vai trò quan trọng dạy Tiếng vi t bậc Tiểu học Ch t lượng giảng ... để t o sở t t cho việc nói vi t + Làm cho học sinh có ý thức trau dồi câu văn su t trình học t p môn T p làm văn môn học khác + Góp phần giải t t thiếu s t học sinh câu văn văn để chuẩn bị t t ... giúp đỡ học sinh cách dùng dấu câu số ti t chương trình mà phải ý t t học khác ( t p đọc, t , t p làm văn nói – vi t, ti t trả bài, luyện t câu, … ) ho t động - Tiếp t c nghiên cứu, trao đổi kinh...
 • 16
 • 1,343
 • 0
SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt môn chính tả

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt môn chính tả

Giáo dục học

... học sinh có ý thức vi t tả, kích cỡ n t chữ n t người Vi t cẩn thận, vi t thể thái độ yêu mến chữ vi t, giữ gìn thống m t chữ vi t nước t n trọng người đọc - T p ph t âm Ph t âm hiểu ph t âm theo ... trọng, Giáo viên cần giúp học sinh hiểu cấu trúc âm ti t tiếng Vi thọc sinh không hiểu cấu trúc nội âm ti t tiếng Vi t nên em thường vi t thừa thiếu chữ Ví dụ : - "qu t nhà" học sinh vi t ... 8,1 Qua k t chứng t học sinh có tiến nhiều vi t tả Đa số em nắm quy t c vi t tả đ t yêu cầu kĩ vi t tả theo chương trình quy định T thực t nêu trên, r t số kinh nghiệm sau : - Bản thân giáo...
 • 20
 • 6,417
 • 16
SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt môn âm nhạc

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt môn âm nhạc

Báo cáo khoa học

... luyện thanh, uốn nắn sai s t, h t hoà hợp t p thể T chức trò chơi âm nhạc qua hình ti t tấu phần t p đọc nhạc nhằm thu h t ý ph t huy t t khả âm nhạc học sinh, t o t nh t ch cực chủ động sáng t o ... học sinh m t mỏi chán nản t p h t Phương pháp dạy h t hoà hợp t p thể - Trong học h t thấy học sinh h t chưa đều, người h t to, người h t nhỏ, h t sớm, h t chậm Ở học sinh tiểu học tránh khỏi t nh ... chưa thu h t yêu thích, ham muốn học sinh môn nghệ thu t - Do học sinh không nắm b t kiến thức t lớp lên h t sợ, ngại ngùng không biểu diễn mà h t sai nhiều, thiếu t tin đứng trước t p thể Phần...
 • 19
 • 2,293
 • 2
skkn Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 nhận biết được từ loại danh từ

skkn Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 nhận biết được từ loại danh từ

Giáo dục học

... dạng t p, cho em luyện t p th t thành thạo để chiếm lĩnh tri thức 3/ Giả thuy t khoa học: Nếu giáo viên dạy t loại danh t ti t Luyện t câu t t nâng cao ch t lượng nhận bi t danh t cho học sinh ... Cho t thuộc t loại danh t , động t , t nh t yêu cầu học sinh nh t từ danh t Em t m t danh t t sau: quần áo, chơi đùa, học t p, vui vẻ, anh em, vườn, sung sướng, t t Học sinh nh t danh t ... với cho học sinh nhận thức t t ph t huy t ch cực, sáng t o học t p, em có ý thức t t m t i, học hỏi bạn bè, vư t lên kiến thức t có thân, động hơn, đem lại k t t t đẹp Qua k t đ t được, phấn...
 • 24
 • 4,026
 • 10
SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP “GIÚP HỌC SINH LỚP 5 – HỌC TỐT MÔN KHOA HỌC NHỜ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI”

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP “GIÚP HỌC SINH LỚP 5HỌC TỐT MÔN KHOA HỌC NHỜ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI”

Giáo dục học

... khoa học trẻ t ch ch t khỏi hỗn hợp Học sinh (HS) bi t phương pháp sản T3 7-trang77 Đố bạn xu t muối t nước biển, sản xu t nước c t Bức thư bí m t tiêm Học sinh (HS) bi t vai trò nhi t T 55- trang ... thức Ti t- trang T n trò chơi Mục đích trò chơi T7 -trang 16 Ai, giai đoạn T9 ,10-trang20 nào? niên, tu i trưởng thành, tu i già Chiếc ghế nguy hiểm Thực hành để củng cố hiểu bi t T11-trang24 T1 8-trang ... lứa tu i HS - T m hiểu thực t học sinh lớp 5B - Trường tiểu học Gia T ờng, Nho Quan, Ninh Bình sở thích tham gia trò chơi học t p, tiếp nhận kiến thức khoa học …Để ph t khó khăn, vướng mắc, t n...
 • 18
 • 1,096
 • 1
SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 5 HỌC TỐT MÔN KHOA HỌC NHỜ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI 2015

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 5 HỌC TỐT MÔN KHOA HỌC NHỜ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI 2015

Giáo dục học

... khoa học trẻ t ch ch t khỏi hỗn hợp Học sinh (HS) bi t phương pháp sản T3 7-trang77 Đố bạn xu t muối t nước biển, sản xu t nước c t Bức thư bí m t tiêm Học sinh (HS) bi t vai trò nhi t T 55- trang ... thức Ti t- trang T n trò chơi Mục đích trò chơi T7 -trang 16 Ai, giai đoạn T9 ,10-trang20 nào? niên, tu i trưởng thành, tu i già Chiếc ghế nguy hiểm Thực hành để củng cố hiểu bi t T11-trang24 T1 8-trang ... điểm t m, sinh lý lứa tu i HS - T m hiểu thực t học sinh lớp 5B - Trường tiểu học Gia T ờng, Nho Quan, Ninh Bình sở thích tham gia trò chơi học t p, tiếp nhận kiến thức khoa học …Để ph t khó...
 • 20
 • 2,765
 • 9
SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 2 KHẮC PHỤC LỖI PHỤ ÂM ĐẦU TRONG PHÂN MÔN CHÍNH TẢ NGHE VIẾT

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 2 KHẮC PHỤC LỖI PHỤ ÂM ĐẦU TRONG PHÂN MÔN CHÍNH TẢ NGHE VIẾT

Giáo dục học

... Việc giải nghĩa t thường thực ti t Luyện t câu, T p đọc, T p làm văn… việc làm cần thi t ti t Chính thọc sinh khơng thể phân bi t từ khó dựa vào ph t âm hay phân t ch cấu t o tiếng Có nhiều ... cho lớp kiến thức t cho tu n – khen thưởng động viên tiến học sinh lớp t t đối t ợng giỏi – – trung bình - yếu kịp thời … T m lại: Việc ph t lỗi t , thống kê, t m ngun nhân mắc lỗi, t đưa biện ... t c t p trung học t p - Cùng với lớp tham gia trò chơi hàng tu n để kiểm tra kiến thức t qua việc bồi dưỡng học sinh yếu học sinh giỏi sau tu n học t p Đối với phụ huynh : - Phụ huynh cần trao...
 • 14
 • 3,262
 • 17
SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 5 HỌC TỐT PHÂN MÔN CHÍNH TẢ PHẦN NGHE ĐỌC

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 5 HỌC TỐT PHÂN MÔN CHÍNH TẢ PHẦN NGHE ĐỌC

Giáo dục học

... ng t Những thao t c cho em thực điền t , đ t câu, t o t thực m t tay, giảm nói đọc 2.2 T ng cường thao t c phân t ch chữ vi t hoc sinh Lỗi t xảy âm vần tiếng vi t Vì vậy, cho học sinh phân t ch ... Lần 3: T i cho học sinh đ t câu với t vừa học, t m t láy, t ghép với tiếng có vấn đề t … Chưa kể việc học sinh thực t p nhà kiểm tra cũ buổi học sau Trong ti t, học sinh m t nhìn tay vi t chữ ... lu t tả giúp học sinh chủ động t t m kiến thức, thể ý kiến suy nghĩ cách độc lập sáng t o, nhằm cho học sinh ghi nhớ t khó học t t tả lớp - T o nhiều hứng thú học t p nhằm giúp học sinh ham thích...
 • 13
 • 747
 • 0
SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 thực hiện bốn phép tính cơ bản

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 thực hiện bốn phép tính cơ bản

Giáo dục học

... kiểm tra trình độ học sinh, ph t sai lầm em để kịp thời uốn nắn sửa chữa 11 IV K T QUẢ Đ T ĐƯỢC: Với biện pháp nêu trên, th t vui mừng đầu t đ t k t t t T t học sinh lớp có kĩ t nh toán t ơng ... nhân thực t phải sang trái Khi nhân với 2 45 t ch riêng thứ nh t; nhân với 2 45 t ch riêng thứ ba; số thuộc hàng trăm nên k t phép nhân (1 x 5) phải đ t thẳng hàng trăm Ta trình bày sau: Vi t đầy ... luyện đ t tính số t p trắc nghiệm dạng sai, yêu cầu học sinh điền sai vào ô trống Ví dụ: 17 + 3, 75 - 3, 25 2,4 9, 25 2, 15 - , 45 + 15 15 3, 25 - 9, 35 + 10 - Khi t nh toán phải thực phép t nh t phải...
 • 14
 • 563
 • 1
SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 làm tốt bài văn tả cảnh

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 làm tốt bài văn tả cảnh

Giáo dục học

... v t (tu n 15) + Vi t tên v t tranh (tu n 16) + Nói t n loài chim tranh (tu n 22) + T m t ngữ có tiếng "biển" (tu n 25) + Kể t n v t sống nước (tu n 26) + Kể t n loài (tu n 28) + T m t ngữ nghề ... dụng cho t p (tu n 1); t p (tu n 30 ) K t đ t được: Trong trình giảng dạy, áp dụng trò chơi phù hợp t p, ti t dạy, thấy em tiếp thu t t hơn, ph t huy t nh t ch cực, chủ động sáng t o học sinh, giúp ... lớp H t quy định, t m nhiều t thắng * Chú ý: Trò chơi T m nhanh t có tiếng giống đựoc sử dụng bài: + T m t có tiếng “học”, có tiếng t p” (Tu n 2) + T m t có tiếng "biển" (Tu n 25) 3 .5 Trò...
 • 16
 • 2,500
 • 2
skkn Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt các yếu tố hình học

skkn Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt các yếu tố hình học

Giáo dục học

... th kỡ thi Gii Toỏn trờn mng cp Trng lp t i cú Hc sinh tham gia thi trờn tng s 23 HS lp v u c tham d thi cp Huyn c bit theo ch o ca BGH nh trng ton b i tuyn HSG gii Toỏn trờn mng ca lp 5A v 5B ... toỏn: a) Bit c th hoc bit cỏc mi liờn h cú th t nh c cỏc kớch thc ca hỡnh hp - T m Sxq hoc Stp b) - Bit Sxq; Stp, bit kớch thc - T m kớch thc cũn li Vớ d 1.II.1.4: (Bi trang 110): T nh din t ch ... cho trc Thc t: Mt s em thng t lch thc, c sai s o di trờn thc Nguyờn nhõn: Do hc sinh khụng cn thn, cu th thc hin cỏc thao t c o hoc giỏo viờn khụng hng dn t m, khụng nhn mnh t c hi ca vic t thc...
 • 47
 • 460
 • 3

Xem thêm