0

skkn một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn ở trường tiểu học

skkn - một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn ở trường tiểu học

skkn - một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trường tiểu học

Báo cáo khoa học

... Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn Trường tiểu học -Trong trình đạo tổ chuyên môn sinh hoạt Ban giám hiệu nhà trường ... - Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn Trường tiểu học -3.1 Chỉ đạo, tổ chức tổ chuyên môn trì tốt nề ... Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn Trường tiểu học -năm học bổ sung vấn đề nhà trường đạo nảy sinh tăng cường biện...
 • 24
 • 4,747
 • 75
skkn một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc – nuôi dưỡng trẻ trong trường mầm non

skkn một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc – nuôi dưỡng trẻ trong trường mầm non

Giáo dục học

... trường việc chăm sóc – nuôi dưỡng trẻ Vì để nâng cao chất lượng chăm sóc – nuôi dưỡng trẻ chọn đề tài “ Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng chăm sóc – nuôi dưỡng trẻ trường mầm non” II TỔ ... MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC - NUÔI DƯỠNG TRẺ TRONG TRƯỜNG MẦM NON **************** I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Giáo dục mầm non (GDMN) cấp học hệ thống giáo ... toàn tỉnh b Tổ chức chuyên đề Song song với việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán quản lý- giáo viên đạo đơn vị thực chuyên đề “ nâng cao chất lượng chăm sóc – nuôi dạy trẻ ” chuyên đề chia...
 • 13
 • 4,514
 • 5
skkn một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục dinh dưỡng vàvệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ

skkn một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục dinh dưỡng vàvệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ

Giáo dục học

... viên trường Mầm non Điền Trung, Bá Thước III CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN 3.1 Giải pháp 1: Một số định hướng việc đề xuất biện pháp kiểm tra- đánh giá hoạt động sư phạm giáo viên 3.2 Giải pháp ... suy dinh dưỡng trẻ thể thấp còi trường Mầm non Điền Trung huyện Bá Thước kết hợp gia đình nhà trường đảm bảo đủ chất, đủ lượng cháu khỏe mạnh 4.3 Biện pháp 3: Chỉ đạo cách chăm sóc trẻ theo nhóm ... dinh dưỡng tình trạng thiếu hụt chất dinh dưỡng cần thiết làm ảnh huởng đến trình sống, hoạt động tăng trưởng bình thường thể Tất chất thiếu, phổ biến chất đạm chất béo Nguyên nhân: Có nhiều nguyên...
 • 22
 • 3,258
 • 1
skkn một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng vở sạch  chữ đẹp

skkn một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng vở sạch chữ đẹp

Giáo dục học

... giáo viên, học sinh phụ huynh Qua năm kiên trì thực biện pháp, giải pháp để trì nâng cao chất lượng chữ viết từ việc đạo nâng cao chất lương phong trào Vở - chữ đẹp nhà trường, rút số học thiết ... 90% Khối 3: Số học sinh đạt VSCĐ: 88% Khối 4: Số học sinh đạt VSCĐ: 90% Khối : Số học sinh đạt VSCĐ: 92% Kì II( Năm học : 2009-2010) Khối 1: Số học sinh đạt VSCĐ: 85% Khối 2: Số học sinh đạt VSCĐ: ... ngũ học tập chuyên môn nghiệp vụ; tăng cường kiểm tra đánh giá chất lượng dạy học giáo dục đội ngũ 4- TIẾN HÀNH TỐT CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO CỦA BAN GIÁM HIỆU: Để nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh, ...
 • 27
 • 979
 • 1
skkn một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên

skkn một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên

Giáo dục học

... trạng chất lượng dạy học để từ đưa biện pháp khắc phục yếu kém, tìm hạn chế tồn có kế hoạch 16 đạo nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn nhà trường Để công tác thực có hiệu áp dụng biện pháp sau; ... nghiên cứu Nâng cao chất lượng hiệu thực đổi nội dung, phương pháp giáo dục Nâng cao lực đội ngũ đáp ứng yêu cầu GD giai đoạn Phát triển quy mô trường lớp, học sinh cân nâng cao chất lượng giáo dục ... chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục cháu trường, tìm tòi học để có giải pháp tối ưu để nâng cao chất lượng nhà trường chất lượng nâng lên tạo niềm tin từ phụ huynh học sinh ngược lại người quản lý mà...
 • 22
 • 668
 • 0
skkn MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRONG TRƯỜNG MẦM NON

skkn MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRONG TRƯỜNG MẦM NON

Giáo dục học

... số biện pháp đạo nâng cao chất lợng giáo dục trờng MG Bỡnh Minh a Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch chuyên môn - Dựa vào kế hoạch nhiệm vụ năm học ca ngnh, Hiu trng để xây dựng kế hoạch chuyên môn ... trình - Chỉ đạo tốt công tác bồi dỡng chuyên môn - Chỉ đạo đội ngũ giỏo viờn học tập không ngừng nâng cao phẩm chất, t tởng trị, đạo đức, lối sống, nắm bắt kịp thời thông tin đổi phơng pháp giáo ... sỏng to tr Tổng số giáo viên học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đạt trỡnh chuẩn nhiều Giáo viên vừa học, vừa làm nên ảnh đến chất lợng giáo dục hiệu công tác Năng lực chuyên môn nghiệp...
 • 15
 • 1,273
 • 0
SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

Giáo dục học

... Mt s bin phỏp ch o nõng cao cht lng i ng giỏo viờn i tng nghiờn cu v phm vi nghiờn cu: i tng nghiờn cu l tt c giỏo viờn, hc sinh nh trng Xỏc nh mc tiờu nghiờn cu Nõng cao cht lng v hiu qu thc ... hiu qu thc hin i mi ni dung, phng phỏp giỏo dc Nõng cao nng lc i ng ỏp ng yờu cu GD giai on mi Phỏt trin quy mụ trng lp, hc sinh cõn i vi nõng cao cht lng giỏo dc Tng cng c s vt cht, thit b dy ... cỏc chỏu trng, luụn tỡm tũi hc cú nhng gii phỏp ti u nõng cao cht lng nh trng thỡ cht lng s c nõng lờn v to c nim tin t ph huynh hc sinh v ngc li ngi qun lý m khụng quan tõm n cụng tỏc chm súc,...
 • 21
 • 1,715
 • 2
SKKN Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học

SKKN Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học

Giáo dục học

... Trên Một số biện pháp đạo nâng cao chất lợng giáo dục đạo đức cho học sinh Tiểu học Qua trình nghiên cứu áp dụng biện pháp giáo dục vào nhà trờng nhận thấy việc giáo dục đạo đức cho học sinh Tiểu ... áp dụng biện pháp việc đạo giáo dục đạo đức cho học sinh, đơn vị có kết đáng mừng: - Tất môn học giáo viên ý đến giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức, hình thành nhân cách cho học sinh Dạy ... trong, sau học lớp nhà - Dạy học đạo đức cần từ quyền trẻ em đến bổn phận, trách nhiệm học sinh nh giúp học đạo đức trở nên nhẹ nhàng, sinh động, học sinh dễ hiểu, dễ áp dụng vào thực tiễn sống, tránh...
 • 9
 • 1,582
 • 4
skkn Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn cho Tổ mẫu giáo

skkn Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn cho Tổ mẫu giáo

Giáo dục học

... nghiệm Phó hiệu trưởng đạo tổ chuyên môn, Tổ trưởng, tổ phó Tháng Tháng Năm học *** *** 2013-2014  Sáng kiến kinh nghiệm  Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng chuyên môn cho Tổ mẫu giáo Để ... kinh nghiệm  Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng chuyên môn cho Tổ mẫu giáo - Tổ chức số chuyên đề trọng điểm bồi dưỡng đội ngũ, đổi phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ... qua sinh hoạt tổ chuyên môn Bởi Sinh hoạt chuyên môn hoạt động thường xuyên tổ chuyên môn, hội để giáo viên thảo luận, chia sẻ, trao đổi rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng CSGD trẻ trường...
 • 21
 • 854
 • 1
skkn một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng tổ chức đa dạng hóa các hoạt động giáo dục trong trường tiểu học

skkn một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng tổ chức đa dạng hóa các hoạt động giáo dục trong trường tiểu học

Giáo dục học

... tiểu học sở BM03-TMSKKN Tên SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC ĐA DẠNG HÓA CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Bậc giáo dục tiểu học bậc học ... đây: + Một số biện pháp nâng cao chất lượng phong trào Xây dựng trường học Xanh Sạch - Đẹp + Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT quản lí giảng dạy + Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn giáo ... để bước nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục nhà trường, thực tốt mục tiêu giáo dục tiểu học, nghiên cứu thực đề tài: Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng tổ chức đa dạng hóa hoạt động...
 • 15
 • 828
 • 0
skkn một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn giáo dục tiểu học ở cơ sở

skkn một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn giáo dục tiểu học sở

Giáo dục học

... đây: + Một số biện pháp nâng cao chất lượng phong trào Xây dựng trường học Xanh - Sạch - Đẹp + Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT quản lí giảng dạy BM03-TMSKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ... giáo dục trường giáo viên, học sinh khó hướng hoạt động trường tiểu học rập khuôn máy móc theo lối cũ tất trường tiểu học khó nâng cao chất lượng chuyên môn tiểu học tỉnh nhà nói chung sở nói riêng ... cực việc nâng cao chất lượng chuyên môn tiểu học Ảnh minh họa giao lưu sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt tập thể huyện Ngoài ra, việc tổ chức hội thi giáo viên giỏi, học sinh giỏi biện pháp giúp...
 • 12
 • 615
 • 0
SKKN một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục đại trà đảm bảo tính bền vững ở trường THCS

SKKN một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục đại trà đảm bảo tính bền vững trường THCS

Giáo dục học

... Thực tốt có hiệu chuyên đề phụ đạo học sinh yếu kém: Chỉ đạo quán triệt giáo viên học sinh xác định vai trò chuyên đề phụ đạo học sinh yếu biện pháp hữu hiệu góp phần nâng cao chất lượng đại trà ... để học sinh ghi, ý rèn cho kĩ học, dạy cho em cách học, cách ghi, cách trả lời… 3.4 Chỉ đạo tổ khối thực tốt chuyên đề sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học: Chỉ đạo tổ khối tăng cường tổ ... phương pháp dạy học, đưa vào điểm chuyên đề nâng cao chất lượng dạy – học Được đoàn kiểm tra Sở Phòng đánh giá công tác đạo hoạt động chuyên môn nhà trường có 15 tính sáng tạo hiệu cao Chất lượng...
 • 19
 • 532
 • 1
skkn một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học theo mô hình trường học mới (VNEN) tại trường tiểu học lưu phương huyện kim sơn tỉnh ninh bình

skkn một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học theo mô hình trường học mới (VNEN) tại trường tiểu học lưu phương huyện kim sơn tỉnh ninh bình

Giáo dục học

... kiến thức nâng cao cho học sinh giỏi Một số học sinh kỹ giao tiếp hạn chế, rụt rè Một số trưởng nhóm kỹ điều hành, đạo nhóm chưa tốt Một số cha mẹ học sinh chưa quan tâm, đôn đốc em học tập Ý ... việc học tập em Học sinh có ý thức tự học học theo nhóm có hiệu cao, đặc biệt hầu hết em có ý thức tự quản tự giác hoạt động Chất lượng học sinh tăng lên rõ rệt * Kết quả, chất lượng học sinh ... lực chuyên môn - Học sinh có ý thức tự học học theo nhóm có ý thức tự quản tự giác hoạt động - Nhà trường có CSVC cho học sinh - Áp dụng trường tiểu học Tuy nhiên, để đạt kết trên, không thực số...
 • 20
 • 548
 • 2
Một số biện pháp quản lí, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ chuyên môn ỏ trường tiểu học

Một số biện pháp quản lí, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ chuyên môn trường tiểu học

Khoa học xã hội

... "Một số biện pháp quản lí, đạo nhằm nâng cao hiệu sinh hoạt tổ chuyên môn trường Tiểu học" góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Một số biện pháp quản lí, đạo nhằm nâng cao hiệu sinh ... sinh hoạt tổ chuyên môn trường tiểu học PHẦN II NỘI DUNG, MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ, CHỈ ĐẠO VIỆC SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN Chỉ đạo tổ trưởng xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn Kế hoạch tổ chuyên môn ... điều hành buổi sinh hoạt chuyên môn, tổ chức chuyên đề, thi tổ; sốMột số biện pháp quản lí, đạo nhằm nâng cao hiệu sinh hoạt tổ chuyên môn trường tiểu học đề kiểm tra cho học sinh đợt kiểm...
 • 10
 • 6,199
 • 113
Tham luận về việc Hiệu trưởng chỉ đạo đổi mới công tác sinh hoạt Tổ chuyên môn ở trường tiểu học

Tham luận về việc Hiệu trưởng chỉ đạo đổi mới công tác sinh hoạt Tổ chuyên môn trường tiểu học

Giáo dục học

... tập Giáo viên, tổ chuyên môn nhà trường nắm bắt kịp thời chất lượng học tập học sinh Từ có biện pháp đạo thích hợp nâng cao chất lượng dạy - học b) Tổ chức chấm, trả bài: - PHTCM tổ chức phân công ... khoa học hợp lý để thầy cô giáo tự đánh giá công tác làm học kỳ, từ đề biện pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng dạy học học kỳ Sau tổ chuyên môn họp kết học kỳ đề kế hoạch nâng cao chất lượng ... tổ; số kĩ đề kiểm tra cho học sinh đợt kiểm tra định kì, 5 .Biện pháp thứ : Chỉ đạo tổ chuyên môn tổ chức kết học kỳ, tổng kết năm cách khoa học kịp thời Trong trình đạo hoạt động dạy học, ...
 • 6
 • 2,743
 • 22
skkn: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG THCS NGUYỆT ĐỨC

skkn: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS NGUYỆT ĐỨC

Giáo dục học

... đạo đức , tự học sáng tạo ,bồi dỡng tin học ứng dụng vào giảng dạy, GV tự soạn giảng tiết giáo án papoi Biến trình bồi dỡng thành trình tự bồi dỡng Đẩy mạnh hoạt động cải tiến sinh hoạt tổ chuyên ... dung; vận động học tập làm theo giơng đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào thi đua Xây dựng trờng học thân thiện , học sinh tích cựcđợc thể qua hành vi chất lợng GD, thầy cô giáo thực SKKN- on Th By-Hiu ... sinh hoạt tổ chuyên môn theo nhóm môn tiếp tục đổi phơng pháp dạy học gắn với việc sử dụng thiết bị dạy học, đổi kiểm tra đánh giá, đa lồng ghép t tng đạo đức Hồ Chí Minh kỹ sống vào giảng 2.2...
 • 23
 • 1,052
 • 1
SKKN Đề tài Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục trẻ ở trường Mầm non

SKKN Đề tài Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục trẻ trường Mầm non

Giáo dục học

... Phong Thủy 14 ti: Mt s bin phỏp ch o nõng cao cht lng giỏo dc tr trng Mm non Tóm tắt Sáng kiến cải tiến kỹ thuật Đề tài: Một số biện pháp đạo nâng cao chất lợng giáo dục trẻ trờng Mầm non Th k ... ch o nõng cao cht lng giỏo dc tr trng Mm non trng v c bit l s hng ng ca cỏc bc ph huynh v cỏc chỏu h hi phn u tham gia hi thi t kt qu cao cp trng, cng nh cp Huyn, nhm gúp phn nõng cao cht lng ... trớ cao gia nh trng- gia ỡnh nõng cao cht lng giỏo dc tr Nhng kt qu bc u v bi hc kinh nghim: 4.1 Nhng kt qu bc u Cú s ch o cht ch, kt hp vi cỏc bin phỏp trờn nờn cht lng giỏo dc tr c nõng cao...
 • 18
 • 1,924
 • 3
SKKN Một vài biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giải toán có lời văn, dạng bài :Tìm hai số khi biết hiệu số và tỉ số của hai số đó cho học sinh lớp 5

SKKN Một vài biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giải toán có lời văn, dạng bài :Tìm hai số khi biết hiệu số và tỉ số của hai số đó cho học sinh lớp 5

Giáo dục học

... Một số biện pháp đạo nâng cao chất lợng giải toán cho giáo viên, học sinh trờng tiểu học Đỗ Động 2-Những biện pháp thực chính: Năm học 2008-2010 với nhiệm vụ trọng tâm :Năm học đổi quản, nâng cao ... pháp học giải toán, phơng pháp tự học nhà cho em Bản thân giáo viên cần hớng dẫn gợi mở cho học sinh ý chấm chữa tỉ mỉ cho học sinh Dới số biện pháp cụ thể : Biện pháp thứ Thực chuyên đề : nâng ... tài: 1-Tên đề tài: Một vài biện pháp đạo nâng cao chất lợng giải toán có lời văn, dạng :"Tìm hai số biết hiệu số tỉ số hai số đó" cho học sinh lớp 2-Lý chọn đề tài: a- Cơ sở khoa học: - Từ mục tiêu...
 • 28
 • 696
 • 0
tên sáng kiến kinh nghiệm “một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non”

tên sáng kiến kinh nghiệm “một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục trường mầm non”

Quản trị kinh doanh

... 3.4 Biện pháp 4: i mi cụng tỏc qun lý Tng cng cụng tỏc t ch, t chu trỏch nhim qun lý v iu hnh cụng vic Ch o tt chuyờn trng tõm, tng cng d gi thm lp, kim tra bi dỡng chuyên môn nhằm nâng cao chất ... v v sinh an ton thc phm: Mi cỏn b giỏo viờn, nhõn viờn v hc sinh nh trng phi thc hin nghiờm tỳc cỏc quy nh v v sinh an ton thc phm, thng xuyờn t chc, tuyờn truyn giỏo dc nõng cao nhn thc v sinh ... thụng tin v v sinh dinh dng an ton thc phm thng xuyờn cho i ng cp dng, giỏo viờn mm non c bit l bi dng v ch o thc hin tt cỏc cụng tỏc nõng cao cht lng giỏo dc v v sinh dinh dng, v sinh nhúm lp,...
 • 25
 • 6,211
 • 29

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008