0

saang kien kinh nghiem mot so bien phap ren ky nang viet dung chinh ta cho hoc sinh lop 3

Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp rènnăng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5

Lớp 5

... sè 24 23 47 §iĨm 5-6 TS % 37 .50 30 . 43 23 Díi TS % 58 .33 14 39 . 13 16 48.94 34 .04 §iĨm 7-8 TS % 0.00 17 .39 4 8.51 §iĨm 9-10 TS % 4.17 13. 0 8.51 KÕt qu¶ bµi kiĨm tra viÕt cđa häc sinh th¸ng 03/ 2008 ... lµm bµi Líp 5A Líp 5B Tỉng sè 24 23 47 §iĨm Ỹu TS 16 % 37 .50 30 . 43 34.04 Trung B×nh TS % 11 45. 83 34.78 19 40. 43 Kh¸ TS % 12.50 26.09 19.15 Giái TS % 4.17 8.70 6 .38 C kÕt ln vµ kiÕn nghÞ I Møc ®é, ... §iỊu tra ph©n lo¹i häc sinh Gi¸o viªn ®iỊu tra ph©n lo¹i häc sinh, n¾m ch¾c tõng ®èi tỵng häc sinh: häc sinh n¨ng khiÕu, trung b×nh, häc sinh u N¾m ch¾c ®ỵc ®èi tỵng häc sinh, gi¸o viªn sÏ ®Ị...
 • 43
 • 1,320
 • 0
một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 3 trường tiểu học lăng hiếu trùng khánh cao bằng

một số biện pháp rènnăng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 3 trường tiểu học lăng hiếu trùng khánh cao bằng

Giáo dục học

... 2.2 .3 Phương pháp rèn luyện theo mẫu 34 2.2.4 Phương pháp trò chơi 35 2 .3 Rèn luyện kĩ viết cho HS qua tập tả 37 2 .3. 1 Hướng dẫn HS làm tập tả sửa lỗi phụ âm đầu 38 2 .3. 2 ... 20 13- 2014 - Địa bàn thể nghiệm trường Tiểu học Lăng Hiếu - Trùng Khánh - Cao Bằng 3. 1 .3 Nội dung thể nghiệm tiêu chí đánh giá thể nghiệm 3. 1 .3. 1 Nội dung thể nghiệm a Chọn dạy: Chúng chọn tả so ... phiếu điều tra lớp 3A, 3B trường Tiểu học Lăng Hiếu – Trùng Khánh – Cao Bằng kiểm tra, chấm viết HS 24 1.2 .3. 4 Nội dung khảo sát a Nội dung khảo sát - Thực trạng rèn kỹ tả cho học sinh lớp GV - Thực...
 • 64
 • 5,933
 • 35
skkn một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 5

skkn một số biện pháp rènnăng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 5

Giáo dục học

... dạy cho học sinh, nội dung giảng dạy tả phải sát hợp với tình hình thức tế mắc lỗi tả học sinh địa phương Hiện nay, SGK Tiếng Việt có tập tả cho giáo viên lựa chọn giáo viên tự so n nội dung ... môn Tiếng Việt khối cao, đầu nảy sinh ý tưởng tìm biện pháp để rèn cho học sinh viết tả Hè đó, phân công ôn tập cho 17 em học sinh khối thi lại hè (trong có 13 em yếu môn tiếng Việt ) Tôi vận ... 5.Trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp dạy tả cho học sinh Tiểu học III/ GIỚI HẠN ĐỀ TÀI: Đề tài sáng kiến kinh nghiệm hướng vào nội dung dạy phân môn tả trường Tiểu học, đối tượng học sinh lớp...
 • 16
 • 5,341
 • 8
một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 3 trường tiểu học lăng hiếu

một số biện pháp rènnăng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 3 trường tiểu học lăng hiếu

Báo cáo khoa học

... 2.2 .3 Phương pháp rèn luyện theo mẫu 34 2.2.4 Phương pháp trò chơi 35 2 .3 Rèn luyện kĩ viết cho HS qua tập tả 37 2 .3. 1 Hướng dẫn HS làm tập tả sửa lỗi phụ âm đầu 38 2 .3. 2 ... 20 13- 2014 - Địa bàn thể nghiệm trường Tiểu học Lăng Hiếu - Trùng Khánh - Cao Bằng 3. 1 .3 Nội dung thể nghiệm tiêu chí đánh giá thể nghiệm 3. 1 .3. 1 Nội dung thể nghiệm a Chọn dạy: Chúng chọn tả so ... phiếu điều tra lớp 3A, 3B trường Tiểu học Lăng Hiếu – Trùng Khánh – Cao Bằng kiểm tra, chấm viết HS 24 1.2 .3. 4 Nội dung khảo sát a Nội dung khảo sát - Thực trạng rèn kỹ tả cho học sinh lớp GV - Thực...
 • 67
 • 2,978
 • 2
Một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 5

Một số biện pháp rènnăng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 5

Giáo dục học

... thể năm học 20 13 -2014 lớp 5D tổng số học sinh 30 /5nữ Thời điểm Giỏi SL Đầu năm 30 /5 GHKI 30 /5 CHKI 30 /5 GHKII 30 /5 Khá % SL % 3, 33 10 16,66 23, 33 33, 34 Trung bình SL % 20 13 43, 34 15 50 15 50 ... % 80 40 26,67 13, 33 4/ Phạm vi ứng dụng: Sáng kiến kinh nghiệm áp dụng cho giáo viên dạy từ khối lớp đến khối lớp bậc Tiểu học III KẾT LUẬN 1/ Bài học kinh nghiệm: Rèn cho học sinh Tiểu học viết ... học sinh phát lỗi sửa lỗi Song song với việc ôn tập giúp học sinh nắm vững qui tắc mẹo tả, việc hướng dẫn học sinh phát lỗi sửa lỗi viết quan trọng Đây thói quen mà giáo viên cần phải rèn cho...
 • 12
 • 3,168
 • 7
skkn Một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 5

skkn Một số biện pháp rènnăng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 5

Giáo dục học

... tả học sinh tuần đầu : Số lỗi Bài 1(tuần 1) Bài 2(tuần 2) 1-2 9,1% 12,1% 3- 4 27 ,3% 27 ,3% 5-6 24,2% 30 ,3% Trên 39 ,4% 30 ,3% Căn vào nguyên nhân trên, đề biện pháp thực sau đây: * Phát huy tính tự ... nhanh kinh tế, văn hóa xã hội; việc nghe, nói, đọc xem học sinh nhiều viết ngày giảm V NỘI DUNG NGHIÊN CỨU: Thông qua học lớp nhận thấy học sinh mắc lỗi nhiều tả mà tập làm văn, nhiều học sinh ... người đọc khó nắm bắt nội dung hiểu sai không hiểu đầy đủ văn Viết tả giúp học sinh học tốt phân môn khác, sở cho việc học môn Tiếng Việt tiểu học Chính tả bồi dưỡng cho học sinh số đức tính thái...
 • 13
 • 987
 • 0
sáng kiến kinh nghiệm một số phương pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp năm

sáng kiến kinh nghiệm một số phương pháp rènnăng làm văn miêu tả cho học sinh lớp năm

Giáo dục học

... học sinh lớp tôi, đề cho em, tạo cho em quyền lựa chọn cách nhiều đề (từ đến đề) để đối tượng lớp tự chọn đề thích hợp cho mình, tránh áp đặt cho em Ví dụ: Khi đề tả người cho em làm kiểm ta viết, ... lớplà 28 học sinh Giỏi Khá Trung bình Yếu Số lượng Giữa HKI Cuối HKI Cuối năm Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ 10,7 25 13 51,8 12,5 17,8 32 ,1 11 39 ,4 10,7 25 10 37 ,5 10 37 ,5 0 * ... lớp Năm: Điều tra phân loại học sinh: Giáo viên điều tra, phân loại, nắm đối tượng học sinh: khiếu, trung bình, học sinh yếu học sinh cá biết Nắm đối tượng học sinh, giáo viên đề kế hoạch dạy...
 • 20
 • 1,244
 • 1
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG LÀM VĂN MIÊU TẢ CHO HỌC SINH LỚP 4, 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC TƯỜNG HẠ - HUYỆN PHÙ YÊN - TỈNH SƠN LA

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG LÀM VĂN MIÊU TẢ CHO HỌC SINH LỚP 4, 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC TƯỜNG HẠ - HUYỆN PHÙ YÊN - TỈNH SƠN LA

Khoa học tự nhiên

... 30 2 .3. 1 Hướng dẫn học sinh tìm ý 30 2 .3. 2 Hướng dẫn học sinh lập dàn ý 30 2.4 Hướng dẫn học sinh tích lũy vốn từ miêu tả tưởng tượng miêu tả 33 2.4.1 Tạo điều kiện để học sinh ... lũy vốn từ ngữ miêu tả 33 2.4.2 Hướng dẫn học sinh tưởng tượng miêu tả 34 2.5 Rèn luyện kỹ viết câu, đoạn tập làm văn cho học sinh 35 2.5.1 Kỹ viết câu văn sinh động gợi tả, gợi cảm, ... kỹ quan sát cho học sinh 25 2.2.1 Khái niệm 25 2.2.2 Vai trò quan sát văn miêu tả 26 2.2 .3 Hướng dẫn học sinh trình tự quan sát 26 2 .3 Hướng dẫn học sinh tìm ý lập...
 • 76
 • 4,730
 • 42
Khóa luận tốt nghiệp Một số biện pháp rèn kĩ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4, 5

Khóa luận tốt nghiệp Một số biện pháp rènnăng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4, 5

Giáo dục học

... loại 90 3. 2 .3 Tiến hành dạy thực nghiệm 92 3. 2.4 Tổ chức kiểm tra chấm 92 3. 3 Đánh giá kết thực nghiệm 93 3 .3. 1 Bảng đối chiếu kết thực nghiệm 93 3 .3. 2 Bảng ... đoạn 40 2 .3. 1 Tăng cường củng cố tri thức lí thuyết từ 40 2 .3. 2 Mở rộng vốn từ cho học sinh 42 2 .3. 3 Rèn cho học sinh biết cách sử dụng vốn từ văn miêu tả 46 2 .3. 4 Tăng cường ... làm văn 18 33 ,33 Hiểu khái niệm văn miêu tả 20 37 ,04 Nắm đặc điểm văn miêu tả 17 31 ,48 22 40,74 Nắm nội dung, yêu cầu, đặc điểm dạng miêu tả Nắm nguyên tắc, phương pháp quan sát 16 29, 63 Nắm cách...
 • 104
 • 3,256
 • 27
Một số giải pháp rèn kỹ năng viết đúng chính tả của học sinh yếu lớp 5

Một số giải pháp rèn kỹ năng viết đúng chính tả của học sinh yếu lớp 5

Giáo dục học

... trách Tổng số 36 học sinh/ 17 nữ Trong đó: 15 học sinh viết tốt Còn lại: - Sai đến lỗi khoảng học sinh - Sai lỗi khoảng học sinh - Sai lỗi khoảng học sinh - Sai lỗi khoảng học sinh -Từ lỗi đến ... lỗi tả cho em? Tìm hiểu, học hỏi nhiều đồng nghiệp với nhiều hình thức khác xoay quanh nội dung Kinh nghiệm giảm thiểu lỗi tả học sinh lớp Năm” Sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, tìm cho thân ... tiếng, so sánh tiếng dễ lẫn lộn, nhấn mạnh điểm khác để học sinh ghi nhớ Ví dụ: tiếng “xinh” dễ lẫn với tiếng “ xin” cần cho học sinh phân tích so sánh Phụ đạo những kiến thức luật viết tả cho...
 • 14
 • 1,803
 • 0
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: SƯU TẦM VÀ ỨNG DỤNG MỘT SỐ TRÒ CHƠI RÈN KĨ NĂNG VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH LỚP 2 TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC MỸ - TÂN LẠC – HÒA BÌNH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: SƯU TẦM VÀ ỨNG DỤNG MỘT SỐ TRÒ CHƠI RÈNNĂNG VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH LỚP 2 TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC MỸ - TÂN LẠC – HÒA BÌNH

Khoa học tự nhiên

... 48 3. 1.4 Phương pháp thiết kế 48 3. 1.5 Cấu trúc thiết kế 48 3. 1.6 Nội dung thiết kế 49 3. 2 Thể nghiệm 53 3.2.1 Mục đích thể nghiệm 53 3.2.2 ... 43 TIỂU KẾT CHƯƠNG 47 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ THỂ NGHIỆM 48 3. 1 Thiết kế dạy 48 3. 1.1 Định hướng thiết kế dạy 48 3. 1.2 Mục đích thiết kế 48 3. 1 .3 ... Nội dung dạy tả SGK vừa thừa lại vừa thiếu nội dung dùng cho nước nên học sinh địa phương đó, thừa nội dung tả không cần dạy, lại thiếu nội dung tả cần dạy Thừa chỗ em phải luyện tập nội dung...
 • 67
 • 1,804
 • 11
Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rèn kỹ năng tập tô chữ cái cho trẻ 5 6 tuổi (Cấp tỉnh)

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rèn kỹ năng tập tô chữ cái cho trẻ 5 6 tuổi (Cấp tỉnh)

Báo cáo khoa học

... Kim Loan 30 1 1 Trng PTCS i Dc Mt s bin phỏp rốn k nng tụ ch cỏi cho tr 5-6 tui I .3 THI GIAN- A IM I .3. 1 Thi gian I .3. 2 a im I .3. 3 Phm vi ti I .3. 3.1.Gii ... quen tụ u tiờn Qua cỏc bi hc tụ ch cỏi bn tay ca tr c luyn tp, cỏc ngún tay, c tay mm hn, bit phi hp nhp nhng gia cỏc ngún tay, bn tay, cỏnh tay, khuu tay, mt kt hp vi cỏc t th ngi, cỏch cm bỳt ... bn i vi hc sinh mu giỏo núi chung v hc sinh vựng cao dõn tc thiu s núi iờng tụi nghiờn cu sỏng kin kinh nghim trờn II .3 CHNG 3: MT S BIấN PHP RẩN K NNG TP Tễ CH CI CHO TR TUI II .3. 1 Cỏc bin...
 • 34
 • 2,627
 • 8
SKKN Một số biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5

SKKN Một số biện pháp rènnăng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5

Giáo dục học

... Tng N s 24 23 47 Di TS % 14 58 .33 39 . 13 23 im 5-6 TS % 37 .50 30 . 43 16 48.94 34 .04 im 7-8 TS % 0.00 17 .39 8.51 im 9-10 TS % 4.17 13. 0 4 8.51 Kt qu bi kim tra vit ca hc sinh thỏng 03/ 2008 bi: ... bi 24 23 47 Yu TS 16 % 37 .50 30 . 43 34.04 Trung Bỡnh TS % 11 45. 83 34.78 19 40. 43 Khỏ TS % 12.50 26.09 19.15 Gii TS % 4.17 8.70 6 .38 C KT LUN V KIN NGH I MC , PHM VI TC DNG CA SNG KIN KINH NGHIM ... NM iu tra phõn loi hc sinh Giỏo viờn iu tra phõn loi hc sinh, nm chc tng i tng hc sinh: hc sinh nng khiu, trung bỡnh, hc sinh yu Nm chc c i tng hc sinh, giỏo viờn s c k hoch dy hc phự hp, cú...
 • 42
 • 16,138
 • 72
SKKN: Một số biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5

SKKN: Một số biện pháp rènnăng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5

Giáo dục học

... TIỂU HOC – có http://tieuhoc.info 100% học sinh DT nên việc giúp em đạt yêu cầu vấn đề nan giải Học sinh thường ngại học Tập làm văn Với học sinh lớp Năm, việc rèn kĩ làm văn miêu tả cho học sinh ... DỤNG TIỂU HOC – có http://tieuhoc.info b Học sinh - Học sinh chưa vận dụng kiến thức, kĩ học phân môn Tiếng Việt, môn học khác, lớp vào học tập môn tập làm văn Chẳng hạn dạy cho học sinh cấu tạo ... học + Trong lớp rải rác số học sinh học yếu, cá biệt có học sinh đọc chưa thông, viết chưa thạo Đây trở ngại lớn cho việc dạy học tập làm văn cho học sinh Với học sinh DT, yêu cầu đặt câu văn rời...
 • 19
 • 12,417
 • 32
Sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG ĐỌC ĐÚNG

Sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈNNĂNG ĐỌC ĐÚNG

Mầm non - Tiểu học

... sinh theo phương pháp đọc cá nhân, đọc theo nhóm, giáo viên hầu hết không kiểm so t tốc độ đọc, cách đọc học sinh, không sửa sai Đây nguyên nhân làm cho học sinh hoạt động không tích cực, sinh ... sát thực trạng dạy học tập đọc lớp cho thấy kỹ đọc chưa tốt, chưa ý sửa sai cho học sinh, chưa theo dõi tốc độ đọc học sinh, chưa kiểm so t hết việc đọc học sinh * Thay đổi trạng trên, vận dụng ... người nghe, học sinh nói.Đây nguyên nhân làm cho số lương học sinh hoạt động tích cực Tập đọc Tốn - Các câu hỏi tập sách giáo khoa chủ yếu yêu cầu học sinh tái lại chi tiết câu hỏi học sinh suy luận...
 • 14
 • 1,926
 • 1
Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rèn kĩ năng viết cho học sinh lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rènnăng viết cho học sinh lớp 2

Lớp 2

... nm 12 37 ,5 17 53, 1 9 ,3 Gia kỡ I 17 48,5 12 37 ,5 9 ,3 Cui k I 20 62,5 10 31 ,2 6,2 Gia kỡ 22 68,7 10 31 ,2 0 Cui k 26 81,2 18,7 0 C PHN KT LUN I í ngha : Vic rốn ch, gi v v luyn vit ch cho hc sinh ... C SL 32 Loại % SL % SL % 17 53, 1 12 37 ,5 9 ,3 III Cỏc bin phỏp gii quyt : Vi kt qu nh trờn tụi ó suy ngh tỡm cỏc bin phỏp rốn ch vit cho hc sinh nh sau: Bin phỏp1: Phõn loi ch vit ca hc sinh ... 25cm 30 cm Cỏnh tay trỏi t trờn mt bn bờn trỏi v, bn tay trỏi tỡ vo mộp v gi v khụng xờ dch vit Cỏnh tay phi trờn mt bn - Cỏch cm bỳt: Khi vit hc sinh cm bỳt v iu khin bỳt bng ba ngún tay (ngún...
 • 10
 • 2,246
 • 2
skkn Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 4

skkn Một số biện pháp rènnăng đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 4

Giáo dục học

... Tỉ lệ % 2012-20 13 4C 25 05 20 32 12 48 20 13- 2014 4C 22 03 14 23 14 63 3.2 Dự tính lỗi học sinh dễ mắc, từ khó lần trước học sinh đọc chưa tốt để học sinh luyện đọc lại: - Học sinh đọc chưa tả ... (Năm học 20 13- 2014) 3. 3 Q trình đọc văn bản: - Khi học sinh đọc giáo viên ý phát từ học sinh đọc sai, ghi bảng để học sinh đọc lại; - Nếu học sinh yếu giáo viên cần đọc mẫu trước cho học sinh đọc ... quanh trái đất”… 3. 2.5 Giúp học sinh tìm nội dung bài: Việc đọc hiểu xem hồn tất học sinh nắm nội dung tồn văn Lúc học sinh phải hiểu nội dung văn chỉnh thể Để có kĩ làm rõ nội dung văn bản, phương...
 • 33
 • 1,168
 • 5
sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp rèn kĩ năng học tốt môn tập làm văn ở lớp 5

sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp rènnăng học tốt môn tập làm văn ở lớp 5

Sư phạm

... 15 ,3 16 61.5 11,9 THI KHẢO SÁT CUỐI NĂM HỌC 2012 – 20 13 Lớp TSHS Giỏi SL Khá % SL % Trung bình SL % Yếu SL % T 5A 5B 5C 27 28 26 10 11 37 39 ,2 34 ,6 9 29,6 32 ,1 34 ,6 8 33 ,4 28,7 30 ,8 Bài học kinh ... 11,5 15 ,3 16 61.5 Yếu SL 3 % 7.6 10,9 11,9 THI KHẢO SÁT CUỐI NĂM HỌC 2012 – 20 13 Lớp TSHS 5A 27 Giỏi SL 10 Khá % 37 SL % 29,6 Trung bình SL % 33 ,4 Yếu SL % T 5B 5C 28 26 11 39 ,2 34 ,6 9 32 ,1 34 ,6 ... tả - Giáo viên cho học sinh tập viết phần mở sau cho học sinh đọc bạn khác nhận xét viết học sinh xem theo chủ đề chưa, mở hay chưa Nếu học sinh viết chưa giáo viên nên cho học sinh viết lại,...
 • 11
 • 1,136
 • 1
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN CHO HỌC SINH LỚP 5 VÙNG CAO

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈNNĂNG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN CHO HỌC SINH LỚP 5 VÙNG CAO

Toán học

... phỏp rốn k nng gii toỏn cú li cho hc sinh lp vựng cao I .3. 3 Phm vi ti I .3. 3.1 Gii hn i tng nghiờn cu Mt s bin phỏp rốn k nng gii toỏn cú li cho hc sinh lp vựng cao I .3. 3.2 Gii hn v a bn nghiờn cu ... gii toỏn cú li cho hc sinh lp vựng cao Chia mnh t thnh hỡnh ch nht( nh hỡnh v) 3, 5 cm 3, 5m 3, 5m 6,5 m 4,2 m Chiu di ca mnh l: 3, 5 + 4,2 + 3, 5 = 11,2 (m) Din tớch mnh l: 11,2 x 3, 5 = 39 ,2 (m2) Din ... cu hc sinh tỡm cỏch gii khỏc cho bi toỏn 30 m L Quyờn Mt s bin phỏp rốn k nng gii toỏn cú li cho hc sinh lp vựng cao - a mt vi toỏn thiu hoc tha d kin hoc iu kin ca bi toỏn - T chc cho hc sinh...
 • 52
 • 2,022
 • 4
sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp đổi mới công tác dạy và phụ đạo học sinh yếu lớp 2

sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp đổi mới công tác dạy và phụ đạo học sinh yếu lớp 2

Giáo dục học

... đến học sinh yếu a Về phía học sinh: Học sinh người học, người lĩnh hội tri thức ngun nhân học sinh yếu do: Học sinh lười học: Qua q trình giảng dạy, thân nhận thấy em học sinh yếu học sinh cá ... tải, nặng nề + Giáo dục ý thức học tập cho học sinh: Giáo viên phải giáo dục ý thức học tập học sinh tạo cho học sinh hứng thú học tập, từ giúp cho học sinh có ý thức vươn lên Trong tiết dạy ... phép tính nhân, chia cho học sinh thực Ơn lại hàng, lớp cách đặt tính số tự nhiên Giáo viên cho học sinh làm tập từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp Ban đầu, cho học sinh đặt tính số có chữ...
 • 13
 • 910
 • 0

Xem thêm