0

phân tích dự án xây dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN “ XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP, CÁN BỘ - CÔNG NHÂN VIÊN TỔNG CÔNG TY TÂN CẢNG SÀI GÒN” TẠI PHƯỜNG PHÚ HỮU, QUẬN 9, TP. HỒ CHÍ MINH

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU MÔI TRƯỜNG DỰ ÁNXÂY DỰNG NHÀ CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP, CÁN BỘ - CÔNG NHÂN VIÊN TỔNG CÔNG TY TÂN CẢNG SÀI GÒN” TẠI PHƯỜNG PHÚ HỮU, QUẬN 9, TP. HỒ CHÍ MINH

Công nghệ - Môi trường

... hàng giới người thu nhập thấp người chi tiêu 66% thu nhập cho ăn uống để tồn 34% thu nhập lại dành cho ( nhà ở, văn hoá, giáo dục, y tế, lại, quan hệ tiệc tùng v v) + Là người mức sống thu c nhóm ... tiêu lý thực đồ án Việc đầu tư xây dựng Dự ánxây dựng khu nhà cho người thu nhập thấp, cán - công nhân viên Tổng Công ty Tân Cảng Sài Sòn” cần thiết Nó phù hợp với sách Đảng Nhà nước, góp ... xử lý dự án xây dựng khu nhà cho người thu nhập thấp, cán công nhân viên Tổng Công ty Tân Cảng Sài Sòn” Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh Với mục tiêu điều tra đánh giá tác động dự án gây...
 • 141
 • 4,381
 • 1
TÍN DỤNG NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ.PDF

TÍN DỤNG NHÀ CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ.PDF

Kinh tế

... thích Nhà n th hàng hóa, r quy nhà thu ho th y, giá ng mua nhà rong quy v n nhà ch k Trong ng nhà nhà phát tr ng v nghèo, ng sách nhà tr giúp cho ng l c t không nhà n dân tr kinh nhu ... trung bình c i thu nh p th i m c thu nh p , bao g m c nh i m c thu nh p ti p c n v i m c thu nh p trung bình Tuy nhiên, c n phân bi i thu nh p th p v i thu nh p th p nh i thu nh p th ... dài, nh ng nhà nh phúc giá nhà cho thu au gi a n i thành c a b th hàng r quy th thu ng nghèo phân p quy v n nhà nhà ch k kinh xây d ng nhà ng doanh nhà trung tr phát tr nhu mua bán m gia nh...
 • 132
 • 353
 • 3
QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị. pot

QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị. pot

... Hp ng bỏn, cho thu , thu mua nh m bo ỳng i tng quy nh; thu tin bỏn, cho thu , thu mua nh theo Hp ng ó ký; lý Hp ng bỏn, cho thu , thu mua nh ; chm dt Hp ng bỏn, cho thu , thu mua nh i ... cú tha thun khỏc vi ch u t d ỏn) b) i vi nh thu nhp thp dnh cho thu thỡ ngi thu nh toỏn tin thu nh hng thỏng theo tha thun Hp ng c) i vi nh thu nhp thp dnh cho thu mua thỡ ngi thu mua ... 30/6/2009 ca B Xõy dng; b) i vi nh thu nhp thp dnh cho thu , cho thu mua thỡ chi phớ bo trỡ cụng trỡnh ch u t xỏc nh, tớnh toỏn giỏ cho thu , cho thu mua nh thu nhp thp theo cụng thc tớnh nờu...
 • 22
 • 388
 • 0
đtm dự án xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp cb - cnv tổng cty tân cảng sài gòn.

đtm dự án xây dựng nhà cho người thu nhập thấp cb - cnv tổng cty tân cảng sài gòn.

Công nghệ - Môi trường

... hàng giới người thu nhập thấp người chi tiêu 66% thu nhập cho ăn uống để tồn 34% thu nhập lại dành cho ( nhà ở, văn hoá, giáo dục, y tế, lại, quan hệ tiệc tùng v v) + Là người mức sống thu c nhóm ... tiêu lý thực đồ án Việc đầu tư xây dựng Dự ánxây dựng khu nhà cho người thu nhập thấp, cán - công nhân viên Tổng Công ty Tân Cảng Sài Sòn” cần thiết Nó phù hợp với sách Đảng Nhà nước, góp ... xử lý dự án xây dựng khu nhà cho người thu nhập thấp, cán công nhân viên Tổng Công ty Tân Cảng Sài Sòn” Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh Với mục tiêu điều tra đánh giá tác động dự án gây...
 • 141
 • 3,328
 • 0
Phát triển tín dụng nhà ở cho người có thu nhập trung bình và thấp

Phát triển tín dụng nhà cho người thu nhập trung bình và thấp

Thạc sĩ - Cao học

... nghiệp hưởng thu suất thu nhập doanh nghiệp 10%, dự án xây dựng nhà giá thấp, miễn thu sử dụng đất thời hạn năm kể từ giao đất - Các dự án xây dựng nhà cho người thu nhập thấp, chủ đầu tư Nhà ... 13 1.2.1 Thu nhập, tích lũy chi phí cho nhà người dân 13 1.2.2 Dự báo nhu cầu nhà cho người thu nhập thấp 15 1.2.3 Hoạt động đầu tư xây dựng nhà cho người thu nhập thấp doanh ... đồng/tháng nhà mục tiêu Bộ xây dựng đưa chương trình xây dựng nhà cho người thu nhập thấp Tuy nhiên, câu hỏi đặt mục tiêu đạt mà giải pháp để thực chương trình nhà cho người thu nhập...
 • 208
 • 1,677
 • 14
Phát triển tín dụng nhà ở cho người có thu nhập trung bình và thấp.pdf

Phát triển tín dụng nhà cho người thu nhập trung bình và thấp.pdf

Thạc sĩ - Cao học

... nghiệp hưởng thu suất thu nhập doanh nghiệp 10%, dự án xây dựng nhà giá thấp, miễn thu sử dụng đất thời hạn năm kể từ giao đất - Các dự án xây dựng nhà cho người thu nhập thấp, chủ đầu tư Nhà ... 13 1.2.1 Thu nhập, tích lũy chi phí cho nhà người dân 13 1.2.2 Dự báo nhu cầu nhà cho người thu nhập thấp 15 1.2.3 Hoạt động đầu tư xây dựng nhà cho người thu nhập thấp doanh ... đồng/tháng nhà mục tiêu Bộ xây dựng đưa chương trình xây dựng nhà cho người thu nhập thấp Tuy nhiên, câu hỏi đặt mục tiêu đạt mà giải pháp để thực chương trình nhà cho người thu nhập...
 • 208
 • 890
 • 4
Tín dụng ngân hàng - giải pháp tất yếu đối với vấn đề nhà ở cho người có thu nhập thấp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2010

Tín dụng ngân hàng - giải pháp tất yếu đối với vấn đề nhà cho người thu nhập thấp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2010

Kinh tế - Thương mại

... xây dựng dự án nhà dành cho người thu nhập thấp cung cấp tín dụng cho người dân thu nhập thấp mua , thu nhà 3.2.1.1 Quan điểm Ngân hàng cung cấp tín dụng cho dự án nhà dành cho người thu ... người dân 1.3.1.2 Nhà cho người thu nhập thấp Tây Âu - nhà cho thu Nếu Singapore, người thu nhập thấp phần lớn sở hữu nhà Tây Âu, giải pháp lựa chọn nhà cho thu Nhà cho thu giải yêu cầu ... nhà với người thu nhập thấp không giấc mơ Nhóm nghiên cứu CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ NHÀ CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP 1.1.Tổng quan vấn đề nhà cho người thu nhập thấp 1.1.1 Nhà Từ thu ...
 • 69
 • 605
 • 3
Phát triển tín dụng nhà ở cho người có thu nhập trung bình và thấp

Phát triển tín dụng nhà cho người thu nhập trung bình và thấp

Tài chính - Ngân hàng

... nghiệp hưởng thu suất thu nhập doanh nghiệp 10%, dự án xây dựng nhà giá thấp, miễn thu sử dụng đất thời hạn năm kể từ giao đất - Các dự án xây dựng nhà cho người thu nhập thấp, chủ đầu tư Nhà ... 13 1.2.1 Thu nhập, tích lũy chi phí cho nhà người dân 13 1.2.2 Dự báo nhu cầu nhà cho người thu nhập thấp 15 1.2.3 Hoạt động đầu tư xây dựng nhà cho người thu nhập thấp doanh ... đồng/tháng nhà mục tiêu Bộ xây dựng đưa chương trình xây dựng nhà cho người thu nhập thấp Tuy nhiên, câu hỏi đặt mục tiêu đạt mà giải pháp để thực chương trình nhà cho người thu nhập...
 • 208
 • 312
 • 0
Luận văn: PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP TRUNG BÌNH VÀ THẤP pptx

Luận văn: PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG NHÀ CHO NGƯỜI THU NHẬP TRUNG BÌNH VÀ THẤP pptx

Thạc sĩ - Cao học

... nghiệp hưởng thu suất thu nhập doanh nghiệp 10%, dự án xây dựng nhà giá thấp, miễn thu sử dụng đất thời hạn năm kể từ giao đất - Các dự án xây dựng nhà cho người thu nhập thấp, chủ đầu tư Nhà ... 13 1.2.1 Thu nhập, tích lũy chi phí cho nhà người dân 13 1.2.2 Dự báo nhu cầu nhà cho người thu nhập thấp 15 1.2.3 Hoạt động đầu tư xây dựng nhà cho người thu nhập thấp doanh ... đồng/tháng nhà mục tiêu Bộ xây dựng đưa chương trình xây dựng nhà cho người thu nhập thấp Tuy nhiên, câu hỏi đặt mục tiêu đạt mà giải pháp để thực chương trình nhà cho người thu nhập...
 • 208
 • 541
 • 1
Luận văn Thạc sĩ Giải pháp mở rộng tín dụng nhà ở cho người có thu nhập trung bình và thấp tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam - trên địa bàn TPHCM

Luận văn Thạc sĩ Giải pháp mở rộng tín dụng nhà cho người thu nhập trung bình và thấp tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam - trên địa bàn TPHCM

Kinh tế

... tín dụng nhà cho người thu nhập trung bình thấp, học kinh nghiệm giới mở rộng tín dụng nhà cho người thu nhập trung bình thấp Chƣơng 2: THỰC TRẠNG VỀ TÍN DỤNG NHÀ CHO NGƢỜI THU NHẬP ... tín dụng nhà cho người thu nhập trung bình thấp - Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Đề xuất giải pháp mở rộng tín dụng nhà cho người thu nhập trung bình - thấp Ngân hàng TMCP Xuất Nhập ... 2.2 Phân khúc đối tượng người thu nhập trung bình thấp TP.HCM 49 2.3 Nguồn vốn tín dụng nhà cho người thu nhập trung bình thấp TP.HCM 50 2.4 Tình hình hoạt động tín dụng nhà cho người có...
 • 120
 • 744
 • 1
ĐT vào nhà ở cho người có thu nhập thấp

ĐT vào nhà cho người thu nhập thấp

Đầu tư Bất động sản

... 55 dự án xây dựng hạ tầng kỹ thu t nhà sử dụng vốn XDCB Thành phố, bao gồm loại hình: - Xây dựng hạ tầng kỹ thu t: 14 dự án - Nhà xây dựng mới: 31 dự án - Cải tạo xây ốp tờng mở rộng: dự án - ... số 228- Đờng Láng dự án thí điểm đầu t xây dựng nhà bán trả góp cho cán công nhân viên thu nhập thấp Hà Nội Công ty xây dựng số Hà Nội lập tháng 5/2000 Đây dự án hạ tầng kỹ thu t tơng đối ... sách nhà đất đai tác dụng hỗ trợ lớn cho phát triển nhà thu nhập thấp Tiền sử dụng đất trớc phải đóng 100% 10% đợc phép nợ tiền sử dụng đất Đối với dự án xây dựng nhà cho đối tợng thu nhập thấp...
 • 104
 • 2,326
 • 3
Nhà ở cho người có thu nhập thấp: Một thị trường cần thiết và đầy tiềm năng

Nhà cho người thu nhập thấp: Một thị trường cần thiết và đầy tiềm năng

Đầu tư Bất động sản

... Các giá bán cao so với thu nhập người dân nói chung người thu nhập thấp nói riêng, chưa sách hỗ trợ người thu nhập thấp vay tiền để xây nhà Giải nhà cho người thu nhập thấp phải sở công ... hoạt động xây dựng nhà cho người thu nhập thấp : Mọi thành phần loại hình doanh nghiệp, tổ chức cá nhân đủ điều kiện kỹ thu t tài tham gia xây dựng nhà cho người thu nhập thấp không ... khăn Nhà cho người thu nhập thấp nhà riêng, nhà thu thu c sở hữu cá nhân, sở hữu doanh nghiệp sở hữu cộng đồng nhà nước Quần thể quy mô, chất lượng nhà cho người thu nhập thấp thước đo phát...
 • 10
 • 2,247
 • 17
Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư vào nhà ở cho người có thu nhập thấp .doc

Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư vào nhà cho người thu nhập thấp .doc

Kinh tế - Thương mại

... 55 dự án xây dựng hạ tầng kỹ thu t nhà sử dụng vốn XDCB Thành phố, bao gồm loại hình: - Xây dựng hạ tầng kỹ thu t: 14 dự án - Nhà xây dựng mới: 31 dự án - Cải tạo xây ốp tờng mở rộng: dự án - ... số 228- Đờng Láng dự án thí điểm đầu t xây dựng nhà bán trả góp cho cán công nhân viên thu nhập thấp Hà Nội Công ty xây dựng số Hà Nội lập tháng 5/2000 Đây dự án hạ tầng kỹ thu t tơng đối ... triển nhà theo dự án Nhà dân tự đầu t xây dựng Năm 1998 Phát triển nhà theo dự án Nhà dân tự đầu t xây dựng Năm 1999 Phát triển nhà theo dự án Nhà dân tự đầu t xây dựng Năm 2000 Phát triển nhà...
 • 106
 • 961
 • 9
Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư vào nhà ở cho người có thu nhập thấp

Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư vào nhà cho người thu nhập thấp

Kinh tế - Thương mại

... số 228- Đờng Láng dự án thí điểm đầu t xây dựng nhà bán trả góp cho cán công nhân viên thu nhập thấp Hà Nội Công ty xây dựng số Hà Nội lập tháng 5/2000 Đây dự án hạ tầng kỹ thu t tơng đối ... sách nhà đất đai tác dụng hỗ trợ lớn cho phát triển nhà thu nhập thấp Tiền sử dụng đất trớc phải đóng 100% 10% đợc phép nợ tiền sử dụng đất Đối với dự án xây dựng nhà cho đối tợng thu nhập thấp ... hình: - Xây dựng hạ tầng kỹ thu t: 14 dự án - Nhà xây dựng mới: 31 dự án - Cải tạo xây ốp tờng mở rộng: dự án - Phục hồi, cải tạo nhà cũ: dự án Các tiêu nhiệm vụ trọng tâm năm 2003 phát triển nhà...
 • 104
 • 661
 • 0
Đầu tư vào nhà ở cho người có thu nhập thấp

Đầu tư vào nhà cho người thu nhập thấp

Kinh tế - Thương mại

... số 228- Đờng Láng dự án thí điểm đầu t xây dựng nhà bán trả góp cho cán công nhân viên thu nhập thấp Hà Nội Công ty xây dựng số Hà Nội lập tháng 5/2000 Đây dự án hạ tầng kỹ thu t tơng đối ... sách nhà đất đai tác dụng hỗ trợ lớn cho phát triển nhà thu nhập thấp Tiền sử dụng đất trớc phải đóng 100% 10% đợc phép nợ tiền sử dụng đất Đối với dự án xây dựng nhà cho đối tợng thu nhập thấp ... hình: - Xây dựng hạ tầng kỹ thu t: 14 dự án - Nhà xây dựng mới: 31 dự án - Cải tạo xây ốp tờng mở rộng: dự án - Phục hồi, cải tạo nhà cũ: dự án Các tiêu nhiệm vụ trọng tâm năm 2003 phát triển nhà...
 • 104
 • 516
 • 1
Vấn đề nhà ở cho người có thu nhập thấp

Vấn đề nhà cho người thu nhập thấp

Kế toán

... 1.960.800đ/ngời- tháng Khái niệm ngời thu nhập thấp chơng trình nhà cho ngời thu nhập thấp là: Thứ nhất: Ngời thu nhập thấp ngời thu nhập tơng đối ổn định Thứ hai : Là ngời khả tích luỹ vốn ... khỏi ngời thu nhập thấp Tại thời điểm năm 2000, ngời thu nhập thấp taị đô thị mức thu nhập từ 200.000800.000đ/ngời- tháng, mức thu nhập hộ thu nhập thấp từ 1000.000- 4000.000 đ/tháng taị ... 3.1 Nhà nớc cần biện pháp khác để hỗ trợ cho ngời thu nhập thấp tạo đIều kiện cho họ cải tạo, xây dựng nhà Chính sách đất đai: sách miễn giảm thu sử dụng đất cho hộ gia đình thu nhập...
 • 38
 • 778
 • 4
Vấn đề nhà ở cho người có thu nhập thấp

Vấn đề nhà cho người thu nhập thấp

Kinh tế - Thương mại

... 1.960.800đ /người- tháng Khái niệm người thu nhập thấp chương trình nhà cho người thu nhập thấp là: Thứ nhất: Người thu nhập thấp người thu nhập tương đối ổn định Thứ hai : Là người khả tích ... VẤN ĐỀ NHÀ VÀ CHÍNH SÁCH NHÀ CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP VIỆT NAM I NHỮNG QUAN ĐIỂM VÀ CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA VỀ VẤN ĐỀ NHÀ ĐÔ THỊ VÀ NHÀ CHO NGƯƠÌ THU NHẬP THẤP Nhà tai ... loại người sống mức đói nghèo khỏi người thu nhập thấp Tại thời điểm năm 2000, người thu nhập thấp taị đô thị mức thu nhập từ 200.000- 800.000đ /người- tháng, mức thu nhập hộ thu nhập thấp...
 • 44
 • 661
 • 1

Xem thêm