0

nguyen tac to chuc hoat dong giao duc ngoai gio len lop

Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học lê lợi  thành phố vinh  nghệ an

Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học lê lợi thành phố vinh nghệ an

Khoa học xã hội

... 31,67% - Các hội thi nh: An to n giao thông, Hội khỏe Phù Đổng, thi Văn nghệ, Rung chuông vàng, Các em tham gia, tỷ lệ em cha tham gia cao Cụ thể: + Hội thi: An to n giao thông, có 7,5% số HSTH ... biện pháp Kiểm chứng đắn tính khả thi quy trình đề xuất 6.3 Phơng pháp thống kê to n học Sử dụng công thức thông kê to n học để xử lí số liệu SVTH: Hoàng Thị Thiện Lớp 46A Tiểu học GVHD: Th.S Nguyễn ... tiêu giáo dục nhằm phát triển to n diện nhân cách ngời Sự phát triển nhân cách bao hàm phát triển mặt thể chất, tâm trí xã hội HĐGDNGLL đờng quan trọng để thực to n vẹn mục tiêu giáo dục Muốn...
 • 88
 • 3,132
 • 22
Một số kinh nghiệm trong công tác tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp_SKKN loại A cấp tỉnh

Một số kinh nghiệm trong công tác tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp_SKKN loại A cấp tỉnh

Giáo dục học

... Thời gian thực Chủ đề Chi đội thực Định hướng tiết mục 01 Tuần tháng An to n giao thông 5A1 Trò chơi 02 Tuần tháng An to n giao thông 5A2 Hoạt cảnh 03 Tuần tháng Kính yêu ông bà 5A3 Hát, múa 04 ... thực hành, góp phần quan trọng vào hình thành phát triển nhân cách to n diện học sinh Theo luận điểm tâm lý học, hoạt động giao tiếp nhân tố chủ yếu hình thành phát triển nhân cách, nhà trường ... hình hoạt động cho thiếu nhi vui chơi, giao lưu, học hỏi lẫn phù hợp với tâm lý lứa tuổi em Tổ chức thực liên đội có tính chất thúc đẩy phong trào thi đua to n liên đội Mỗi hoạt động thiết kế mang...
 • 23
 • 2,274
 • 21
Những phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Những phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Trung học cơ sở - phổ thông

... truyền Cần phải thông báo cụ thể chủ đề, nội dung, mục đích yêu cầu hội thi tới to n thể giáo viên, học sinh lớp, to n trường trước tổ chức hội thi thời gian thích hợp để em có thời gian chuẩn ... chung to n hoạt động hội thi - Các phó ban : Phụ trách, chuẩn bị sở vật chất, kĩ thuật (thiết kế nội dung thi, môn thi, trình diễn, hệ thống câu hỏi đáp án ) Nếu quy mô hội thi lớn (khối lớp to n ... GV dẫn HS đến địa điểm tham quan - Yêu cầu HS tôn trọng qui định giao tiếp xã hội, tiếp xúc máy móc, thiết bị, vật đảm bảo an to n Tổ chức cho HS tham quan theo lộ trình kế hoạch chuẩn bị Bước...
 • 44
 • 14,918
 • 60
Kỹ năng tổ chức Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Kỹ năng tổ chức Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Tư liệu khác

... tháng 5) Một số hình thức tổ chức cụ thể Trình bày suy nghĩ cảm nhận Mời to đàm trao đổi Hát múa theo chủ đề Giao lưu trò chuyện Tham quan học tập đóng kịch ,tiểu phẩm Xem băng đĩa hình ... HĐGD NGLL Phương pháp thảo luận Phương pháp sắm vai Phương pháp giải vấn đề Phương pháp giao nhiệm vụ Phương pháp diễn đàn Phương pháp trò chơi Phương pháp thảo luận nhóm Điều hành hoạt ... ợng, kịch, tranh vẽ hay cách Thi hùng biện : Các nhóm tham gia thi hùng biện bảo vệ quan điểm nhóm giao lưu chất vấn nhóm khác Phương pháp bể cá Mục đích : Trao đổi, thảo luận theo chủ đề góp ý...
 • 39
 • 3,466
 • 35
Tài liệu Một số phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ppt

Tài liệu Một số phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ppt

Cao đẳng - Đại học

... hoạt động giao lưu - Xác định nội dung cho hoạt động giao lưu - Xác định đối tượng giao lưu cho phù hợp với nội dung định - Xác định kế hoạch, thời gian tổ chức giao lưu Bước 2: Chuẩn bị giao lưu ... đường học tập tích cực + Chức giao tiếp : Trò chơi hình thức giao tiếp Trò chơi tạo hội để học sinh tham gia vào mối quan hệ giao tiếp bạn bè, phát triển tốt lực giao tiếp, trò chơi đồng thời ... chương trình, kế hoạch tổ chức giao lưu; thông báo chương trình, kế hoạch giao lưu cho to n thể học sinh lớp + Phân công chuẩn bị cho tổ, nhóm cá nhân nội dung giao lưu, sở vật chất, tặng phẩm,...
 • 12
 • 3,685
 • 61
SKKN tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh THPT

SKKN tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh THPT

Giáo dục học

... thành tiến thân 1.1.3.3 Nhiệm vụ rèn luyện kỹ năng: Hoạt đơng GDNGLL rèn luyện cho học sinh kỹ giao tiếp, ứng xử có văn hóa, thói quen tốt học tập, lao động cơng ích hoạt động khác Hoạt đơng ... kỹ giáo dục, tự điều chỉnh kỹ hòa nhập để thực tốt nhiệm vụ thầy, giáo, nhà trường tập thể lớp giao cho 1.1.4 Đặc điểm hoạt đơng GDNGLL: Hoạt đơng GDNGLL có nội dung đa dạng phong phú, diễn nhà ... HOẠT ĐỘNG GDNGLL Trao đổi, thảo luận thi tìm hiểu kiện trị, xã hội, kinh tế ngồi nước Hoạt động giao lưu kết nghĩa với đơn vị bạn, sở sản suất, đơn vị vũ trang… Hưởng ứng tham gia hoạt động lễ...
 • 36
 • 4,095
 • 20
giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc cho sinh viên sư phạm miền núi đông bắc việt nam thông qua tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc cho sinh viên sư phạm miền núi đông bắc việt nam thông qua tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Sư phạm

... thông, to n cầu hóa hội cho giao lƣu hội nhập văn hoá nhƣng tạo điều kiện cho trình du nhập giá trị không phù hợp với văn hoá truyền thống nƣớc To n cầu hóa kinh tế hình thành xu hƣớng to n cầu ... thống nƣớc To n cầu hóa kinh tế hình thành xu hƣớng to n cầu hóa văn hóa: Giá trị to n cầu, công dân to n cầu, ngƣời to n cầu Các nƣớc phải đối mặt với đấu tranh gay gắt để ngăn chặn yếu tố ảnh hƣởng ... trình to n cầu hoá, biến to n cầu hoá trở thành điều có ý nghĩa nhân ngƣời, quốc gia Trong nƣớc, sau 20 năm đổi mới, Việt Nam bƣớc vào thời kì CNHHĐH Việc gia nhập Tổ chức Thƣơng mại Thế giới (WTO)...
 • 179
 • 1,188
 • 3
tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho sinh viên người dân tộc thiểu số trường cao đẳng cộng đồng lai châu

tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho sinh viên người dân tộc thiểu số trường cao đẳng cộng đồng lai châu

Thạc sĩ - Cao học

... dục to n diện”[16] qua công trình nghiên cứu tác giả cho thấy vai trò to lớn HĐGDNGLL việc giáo dục to n diện học sinh từ số biện pháp quản lý HĐGDNGLL nhằm nâng cao chất lượng giáo dục to n ... C.Mác F.Anghen Ông đề cao vấn đề phát triển to n diện người Việc hình thành người phát triển to n diện không trách nhiệm riêng nhà trường mà trách nhiệm to n xã hội, gia đình, đoàn thể, tự rèn luyện ... hành, lí thuyết với thực tiễn Ông nói: “Đọc thuộc ba trăm thước kinh thư giỏi, giao cho việc hành không làm được, giao cho việc sứ khả đối đáp học kiểu chẳng có ích gì” [14] J.A Cômenxki (1592...
 • 123
 • 675
 • 2
Luận án Rèn luyện kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho sinh viên cao đẳng sư phạmpdf

Luận án Rèn luyện kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho sinh viên cao đẳng sư phạmpdf

Tiến sĩ

... PL10 * Nghiên cứu HĐGDNGLL HĐGDNGLL phận trình giáo dục to n diện, góp phần phát triển to n diện nhân cách cho hệ sau Vấn đề phát triển người to n diện quan tâm nhà giáo dục tiếng thời kỳ phát triển ... lứa tuổi, đường để phát triển to n diện nhân cách cho học sinh 1.3.1 Tầm quan trọng HĐGDNGLL Tổ chức có hiệu chương trình HĐGDNGLL có tiềm to lớn việc giáo dục to n diện nhân cách cho học sinh ... động giao tiếp mà cấu trúc hoạt động tổ chức quan niệm thành phần giao tiếp cần có PL30 mặt tất thành phần lại để đảm bảo cho hoạt động người có hiệu đâu có mối quan hệ người – người phải có giao...
 • 218
 • 1,139
 • 1
Rèn luyện kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho sinh viên cao đẳng sư phạm (tt)

Rèn luyện kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho sinh viên cao đẳng sư phạm (tt)

Tiến sĩ

... chuyên ngành khác - Đối tượng TNSP: TNSP vòng tiến hành đối tượng sinh viên lớp SP To n A K36 nhóm ĐC sinh viên lớp SP To n B K36 TNSP vòng tiến hành đối tượng sinh viên lớp sư phạm Anh A K37, lớp ... cho sinh viên 1.3 Bản chất HĐGDNGLL - Tầm quan trọng HĐGDNGLL: Thông qua HĐGDNGLL, dạng hoạt động giao lưu thiết lập nhằm góp phần giúp học sinh tiếp cận, gia nhập đời sống xã hội cách tích cực ... HĐGDNGLL góp phần làm thỏa mãn nhu cầu đa dạng học sinh, đặc biệt học sinh THCS, nhu cầu hoạt động giao lưu em phát triển đa dạng phong phú Đó mạnh bật HĐGDNGLL so với hoạt động giáo dục khác nhà...
 • 26
 • 1,222
 • 0
Một số biện pháp đạt hiệu quả trong tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS thành phố vinh

Một số biện pháp đạt hiệu quả trong tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS thành phố vinh

Khoa học xã hội

... chuyện lứa tuổi, vệ sinh cỏ nhõn, ứng xử giao tiếp, cắm hoa nghệ thuật, vẽ tranh mụi trường * Tổ to n – lý : Tổ chức cho cỏc em sinh hoạt cỏc cõu lạc “ Em yờu to n học” tổ chức thi ATGT trờn mỏy ... HĐGDNGLL yêu cầu giáo dục to n diện Liên hệ: Nguyễn Văn Hùng ĐT:0946734736; Mail: hungtetieu1978@gmail.com - Ban HĐGDNGLL cần biết khai thác tiềm văn nghệ, thể dục thể thao, giao tiếp…Trong tập thể ... động đền ơn đáp nghĩa, việc giỏo dục truyền thống, giỏo dục phũng chống ma tuý, giỏo dục luật an to n giao thụng cho học sinh 2.4 Đánh giỏ thực trạng HĐGDNGLL trường THCS : 2.4.1 Thuận lợi : 10 Liên...
 • 37
 • 1,203
 • 0
BÁO CÁO NỘI DUNG TỰ HỌC TỰ BỒI DƯỠNG PHẦN KIẾN THỨC TỰ CHỌN.  (MÃ MODULE TIỂU HỌC 37) NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC.

BÁO CÁO NỘI DUNG TỰ HỌC TỰ BỒI DƯỠNG PHẦN KIẾN THỨC TỰ CHỌN. (MÃ MODULE TIỂU HỌC 37) NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC.

Giáo dục học

... góp phần quan trọng vào hình thành phát triển nhân cách to n diện học sinh Hoạt động giáo dục lên lớp (HĐGDNGLL) phận quan trọng thiếu to n trình giáo dục trường phổ thông nói chung, trường tiểu ... chưa phát huy nghĩa thực chất việc nâng cao chất lượng giáo dục to n diện, chưa thực cấp quản lý giáo viên đầu tư nghĩa Trong to n ngành thực chưa đồng thống , chưa có chiều sâu http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 ... vai, Phương pháp giả vấn đề, Phương pháp tình huống, phương pháp giao nhiệm vụ, Phương pháp trò chơi, Phương pháp tổ chức hoạt động giao lưu, Phương pháp diễn đàn - Đối với hoạt động lớn, trước...
 • 11
 • 1,900
 • 1
BÁO CÁO NỘI DUNG TỰ HỌC TỰ BỒI DƯỠNG PHẦN KIẾN THỨC TỰ CHỌN. (MÃ MODULE TIỂU HỌC 38) NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TIỂU HỌC.

BÁO CÁO NỘI DUNG TỰ HỌC TỰ BỒI DƯỠNG PHẦN KIẾN THỨC TỰ CHỌN. (MÃ MODULE TIỂU HỌC 38) NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TIỂU HỌC.

Giáo dục học

... Cách mạng, thương binh, gia đình liệt sĩ địa phương) - Hoạt động giao lưu (giao lưu, kết nghĩa HS lớp, trường, địa phương HS quốc tế; giao lưu HS với chuyên gia, nhà hoạt động xã hội, cựu chiến binh, ... hoạt động Phương pháp giao nhiệm vụ Đây phương pháp thường dùng nhóm phương pháp giáo dục Giao nhiệm vụ đặt học sinh vào vị trí định buộc em phải thực trách nhiệm cá nhân Giao nhiệm vụ tạo hội ... vươn lên học tập, rèn luyện hoàn thiện nhân cách Hoạt động giao lưu có số đặc trưng sau đây: - Phải có đối tượng giao lưu Đối tượng giao lưu người điển hình, có thành tích xuất sắc, thành đạt...
 • 25
 • 1,654
 • 0
SKKN KINH NGHIỆM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC

SKKN KINH NGHIỆM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC

Giáo dục học

... trường, lớp, chương Hình thức Hội vui học tốt trình hoạt động Đội 10 đô anh hùng * Tìm hiểu luật an to n giao thông Trò chơi ô chữ Mừng Thủ Từ hàng dọc: ĐI BÊN PHẢI * Tìm hiểu làng nghề truyền Hái hoa ... án: Từ học MÔN TO N Trong phép chia hết, muốn tìm số chia ta làm nào? Nêu phép chia có thương số bị chia - Học sinh tự làm (Người dẫn chương trình cộng điểm phần thi môn Tiếng việt to n) MÔN KHOA ... cho đội, chờ đợi BGK đánh giá, tiếp đến phần chơi dành cho khán giả Trò chơi 1: Gắn biển báo an to n giao thông (Thi tiếp sức) Cách chơi: Gọi 14 em chia thành hai đội xếp thành hàng dọc, có hiệu...
 • 15
 • 2,679
 • 5
SKKN Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho hoc sinh phổ thông

SKKN Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho hoc sinh phổ thông

Giáo dục học

... học, văn học nghệ thuật, thể dục, thể thao nhằm phát triển lực to n diện học sinh, tổ chức hoạt động vui chơi, tham quan du lịch, giao lưu văn hoá, hoạt động giáo dục công ích, hoạt động xã hội, ... CỨ PHÁP LÝ: Điều 23: Luật giáo dục ghi rõ: "Mục tiêu giáo dục phổ thông giúp học sinh phát triển to n diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ kỹ nhằm hình thành nhân cách người Việt Nam XHCN, ... phân luồng sau THPT để học sinh vào đời chọn ngành nghề học tiếp sau tốt nghiệp " - Đại hội Đảng to n quốc khoá IX khẳng định: Phát triển giáo dục đào tạo động lực thúc đẩy nghiệp CNH - HĐH, điều...
 • 22
 • 1,698
 • 1
Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm tích hợp kỹ năng sống cho học sinh THCS Phúc Thịnh Ngọc Lặc

Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm tích hợp kỹ năng sống cho học sinh THCS Phúc Thịnh Ngọc Lặc

Giáo dục học

... dung cần thảo luận cho to n lớp - Gợi ý tài liệu cần thiết để học sinh nghiên cứu, tham khảo chuẩn bị cho thảo luận - Thông báo thời gian, kế hoạch tổ chức hoạt động - Giao trách nhiệm cho cán ... học sinh, đòi hỏi GV phải nắm kỹ sau: kỹ quan sát, kỹ đặt câu hỏi, kỹ giao tập, kỹ phản hồi, kỹ trình bày, kỹ lắng nghe, kỹ giao tiếp, kỹ kiên định, kỹ hợp tác, kỹ tìm kiếm hỗ trợ, kỹ định giải ... bớt thái độ hằn học, cọc cằn giao tiếp ứng xử với bạn bè Hơn số em có khả đương đầu với cảm xúc, căng thẳng giải mâu thuẫn theo hướng tích cực Kết cụ thể sau: Số HS to n trường 252 Thời gian Trước...
 • 24
 • 1,251
 • 4
BÁO CÁO NỘI DUNG TỰ HỌC TỰ BỒI DƯỠNG PHẦN KIẾN THỨC TỰ CHỌN.  (MÃ MODULE TIỂU HỌC 37) NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC.

BÁO CÁO NỘI DUNG TỰ HỌC TỰ BỒI DƯỠNG PHẦN KIẾN THỨC TỰ CHỌN. (MÃ MODULE TIỂU HỌC 37) NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC.

Báo cáo khoa học

... góp phần quan trọng vào hình thành phát triển nhân cách to n diện học sinh Hoạt động giáo dục lên lớp (HĐGDNGLL) phận quan trọng thiếu to n trình giáo dục trường phổ thông nói chung, trường tiểu ... chưa phát huy nghĩa thực chất việc nâng cao chất lượng giáo dục to n diện, chưa thực cấp quản lý giáo viên đầu tư nghĩa Trong to n ngành thực chưa đồng thống , chưa có chiều sâu http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 ... vai, Phương pháp giả vấn đề, Phương pháp tình huống, phương pháp giao nhiệm vụ, Phương pháp trò chơi, Phương pháp tổ chức hoạt động giao lưu, Phương pháp diễn đàn - Đối với hoạt động lớn, trước...
 • 11
 • 980
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25