0

ngu van lop 6 tap 1 phan giao tiep van ban va phuong thc bieu dat

Tiết 4: Giao tiếp văn bản và phương thức biểu đạt

Tiết 4: Giao tiếp văn bản phương thức biểu đạt

Ngữ văn

... quyết ã Hoaùt ủoọng 3 : Kieồu va n baỷn va phương thức biểu đạt của văn bản.I. Tìm hiểu chung về văn bảnphương thức biểu đạt : 1, Văn bản mục đích giao tiếp : - Muốn biểu đạt tư ... thuật … thuộc kiểu 1 - Tả lại … Thuộc kiểu 2. - Giới thiệu … Thuộc kiểu 5. - Bày tỏ lòng mình … Thuộc kiểu 3. - Bác bỏ ý kiến …Thuộc kiểu 4.III, Luyện tập : 1, Bài tập 1/ 17 : Xác định phương ... đạtHoạt động 1 :?Muốn biểu đạt tư tưởng, tình cảm, nguyện vọng cho mọi người hay ai đó biết thì em phải làm như thế nào ?- Có thể nói hoặc viết.?Muốn biểu đạt tư tưởng, tình cảm, nguyện vọng...
 • 3
 • 22,705
 • 73
Soạn bài Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt

Soạn bài Giao tiếp, văn bản phương thức biểu đạt

Công nghệ

... cách đặt đề bài " khỏc ca bi vit trờn:ã phuong thuc bieu dat bai tieng noi cua van ngheã soan bai khi con tu hu ngu van 8ã xem phuong thuc bieu dat cua bai tho khi con tu hu, ... Soạn bài Giao tiếp, văn bản phương thức biểu đạtI. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Văn bản mục đích giao tiếpa) Em làm thế nào khi cần biểu đạt một điều ... địa cầu đều chuyển động, đều thay đổi vị trívà vẽ thành những đường tròn.(Theo Địa lí 6) Gợi ý: Mục đích giao tiếp của các văn bản:a) Kể lại chuyện Tấm bị Cám lừa lấy hết tôm tép.b) Miêu tả...
 • 3
 • 19,720
 • 42
GIAO TIẾP VĂN BẢN VÀ PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT pot

GIAO TIẾP VĂN BẢN PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT pot

Cao đẳng - Đại học

... luyện tập Gọi hs đọc các đoạn thơ, văn sgk /17 Đọc Suy nghĩ – làm bài III- Luyện tập Bài 1/ 17 a/ Tự sự ? Vậy em hiểu văn bản là gì? ? Kể thêm 1 số văn bản mà em biết. đoàn, thơ, truyện. ... thực hiện tâm trạng, tình cảm, nguyện vọng mà cần biểu đạt cho mọi người hay ai đó biết thì em làm thế nào? ? Muốn biểu đạt tình cảm nguyện vọng đó 1 cách đầy đủ thì em làm thế nào? ... Câu ca dao có phải là văn bản không. - Gv mở rộng thêm về văn bản trong câu hỏi d,đ, e/ 16 tiếng, 1 câu hay nhiều câu. - Phải tạo lập văn bản nói có đầu, có cuối, phải mạch lạc,...
 • 5
 • 3,690
 • 1
Xây dựng hệ thống câu hỏi theo mục tiêu dạy học phần văn – chương trình ngữ văn lớp 12, tập 1

Xây dựng hệ thống câu hỏi theo mục tiêu dạy học phần văn – chương trình ngữ văn lớp 12, tập 1

Khoa học xã hội

... Tuyên ngôn độc lập 10 2 7 1 Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong nền văn học của dân tộc 6 0 5 1 Tây Tiến 7 0 5 2 Việt Bắc 10 1 8 1 Đất nước 4 0 4 0 11 Tuyên ngôn ... chương trình Ngữ văn 12 , tập 1. Chương 3: Thực nghiệm sư phạm Chƣơng 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MỤC TIÊU CÂU HỎI TRONG DẠY HỌC VĂN 1. 1. Về mục tiêu dạy học 1. 1 .1. Khái niệm mục tiêu ... học. 1. 1.2. Phân loại mục tiêu dạy học 1. 1.2 .1. Mục tiêu nhận thức Năm 19 56, B. Bloom đã cho xuất bản cuốn sách Sự phân loại các mục tiêu giáo dục. Ông chia lĩnh vực nhận thức thành 6 cấp...
 • 20
 • 3,050
 • 6
Giáo án số lop 6 Tập 1

Giáo án số lop 6 Tập 1

Toán học

... . (10 + 2) = 25 . 10 + 25 . 2 = 250 + 50 = 300 34 . 11 = 34 . (10 + 1) = 34 . 10 + 34 . 1 = 340 + 34 =374- Bài tập 37 / 20 16 . 19 = 16 . ( 20 – 1) = 16 . 20 – 16 . 1 = 320 – 16 = ... 64 = 82 = 2 6 = 43 ; 81 = 92 = 34 10 0 = 10 2+ Bài tập 62 / 28 a) 10 2 = 10 0 10 3 = 1 000 10 4 = 10 000 10 5 = 10 0 000 10 6 = 1 000 000 b) 1 000 = 10 3 ; 1 000 000 = 10 6 ... 25 – 16 : 4 = 75 – 4 = 71 b) 23 . 17 – 23 .14 = 8 . 17 – 8 . 14 = 8 ( 17 – 14 ) = 8 . 3 = 24c) 15 . 14 1 + 59 . 15 = 15 . (14 1 + 59) = 15 . 200 = 3000d) 17 . 85 + 15 . 17 – 12 0...
 • 75
 • 8,002
 • 40
G/A Ngữ văn lớp 6(Tuần 1 chi tiết)

G/A Ngữ văn lớp 6(Tuần 1 chi tiết)

Ngữ văn

... kỳ hoá ngu n gốc giống nòi của dân tộc - Tăng sức hấp dẫn của truyện.Ý nghóa của truyện nói lên điều gì ? ( HS thảo luận & trình bày).- Đề cao ngu n gốc chung của dân tộc. - Ý nguyện ... tài,nghệ thụât, ý nghóa của truyện. * Hoạt động 4 : + Bài tập 1 : ( HS khá, giỏi ). - Tìm đọc các truyện, so sánh sự giống nhau về ngu n gốc của dân tộc ? + Bài tập 2 : Yêu cầu HS kể. - Đúng ... Cố găng dùng văn nói để kể. - Kể diễn cảm. * HS đọc thêm đoạn thơ “ Mặt đường khác vọng “ của Nguyễn Khoa Điềm. * Củng cố – dặn dò : + Củng cố : - Ý nghóa của việc thần thánh hoá các yếu...
 • 3
 • 1,719
 • 2
Dạy tiết 45- ngữ văn lớp 7- tập 1

Dạy tiết 45- ngữ văn lớp 7- tập 1

Ngữ văn

... 35 % 5 % 30 % 50 % 15 %7B 0 15 % 40 % 45% 4% 25% 45% 16 % 7C 0 13 % 36% 51 % 3 % 23% 42% 22%Phần thứ t : Bài học kinh nghiệm quý báu :Trong phân phối chơng trình Ngữ văn THCS có một số bài ... Nguyễn Đăng KhôiT liệu tham khảo 1 . SGV Ngữ văn 7 tập I . NXB GD 2007 .2 . Sách Thiết kế bài giảng Ngữ văn 7 tập I . NXB Đại học Quốc gia Hà nội 2007. - Phần thứ hai 4- Phần thứ ba 6 - ... GS Dơng Ngọc Anh . 7 . Đọc Hiểu Ngữ văn 7 Nguyễn Văn Hoàn . NXB GD Hà nội 2007 . Mục lục .- Phần thứ nhÊt 1 Phần thứ nhất : Lời nói đầu 1 . Lý do chọn đề tài : a . Cơ sở thực tiễn...
 • 10
 • 3,843
 • 8
một số biện pháp giúp học sinh làm tốt bài văn tự sự trong chương trình ngữ văn lớp 8 tập 1 tại trường THCS lạc hòa

một số biện pháp giúp học sinh làm tốt bài văn tự sự trong chương trình ngữ văn lớp 8 tập 1 tại trường THCS lạc hòa

Khoa học xã hội

... Người thực hiện: Nguyễn Đức Dũng Trang 11 Trường THCS Lạc Hoà Sáng kiến kinh nghiệmA. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Vị trí của văn tự sự trong môn Ngữ văn:Trong nhà trường nói chung, trong trường THCS nói riêng, ... chương trình Ngữ văn THCS, ở lớp 8 học sinh được học văn tự sự từ bài 1 đến bài 10 (chiếm gần 1/ 3 số bài trong chương trình). Tuy học sinh đã học văn tự sự từ lớp 6 (ở THCS) nhưng vì nhiều ... cách nào? Người thực hiện: Nguyễn Đức Dũng Trang 7 Trường THCS Lạc Hoà Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn Đức Dũng Người thực hiện: Nguyễn Đức Dũng Trang 14 Trường THCS Lạc Hoà Sáng kiến kinh...
 • 14
 • 2,235
 • 1
Giáo án Anh văn lớp 6 - UNIT 1 : GREETINGS - Period 2: Lesson 1 A1 - 4 p.10 - 11 potx

Giáo án Anh văn lớp 6 - UNIT 1 : GREETINGS - Period 2: Lesson 1 A1 - 4 p.10 - 11 potx

Anh ngữ phổ thông

... Practice : Number dictation : a) 505 67 8 9 01 234 254 b) (Tel) 8200294 9504423 8 565 6 56 510 518 Wordsquare : 7 x 6 (numbers 0 - 10 ) F I V E Z E R  Five, two, eight, ten, three ... Seven T H R E E S E  One Further practice : Guessing game : Double : 00, 11 , 22, 33. 8 266 99 8200 96 8 217 76 HOMEWORK : - Practise greetings. - Write 5 more telephone numbers, use tel. ... Telephone code : Hue Danang Hanoi HCMC Quang Nam 054 0 511 04 08 0 510 Example exchange : T - WC ; 1/ 2 Class - 1/ 2 Class, Pairwork. S1 : Hue, please. S2 : Oh - five – four. Further practice...
 • 5
 • 3,243
 • 7
GIAO AN VAN LOP 9HOC KY 1

GIAO AN VAN LOP 9HOC KY 1

Toán học

... lược kinh tế vĩ mô (6/ 19 96) với tên gọi I/ TÌNH HÌNH CHUNG: - Phong trào phát triển sôi nổi, nổ ra nhanh nhất ở Bắc Phi: Ai Cập (19 53), Angiêri (19 54- 1 962 ) năm 1 960 , 17 nước châu Phi giành ... NGHIỆM:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Ngày soạn: / 11 / 2008 Tuần: 11 Ngày dạy: / 11 / 2008 Tiết: 11 BÀI 9: NHẬT BẢN. I/ Mục đích, yêu cầu: 1. Kiến thức: Qua bài Hs phải nắm được: + Tình hình ... đảng (19 27) cuộc khởi nghĩa Yên Bái (19 30): 1/ Việt Nam Quốc dân đảng (19 27):GV: 44 Trường THCS Nguyễn Công Trứ Giáo án Lịch sử 9CHƯƠNG II : VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 19 30- 19 39.BÀI 18 :...
 • 116
 • 324
 • 1
Bài tập trắc nghiệm môn anh văn lớp 6

Bài tập trắc nghiệm môn anh văn lớp 6

Tiếng Anh

... Isn’t this room 4 01? Miguel : No, it isn’t. This is room 410 . Room 4 01 is across the hall.Carlos : Oops. I’m in the wrong class. 17 . Miguel is a new student.A. True B. False 18 . Migue is very ... beautiful B. gardenC. large D. cheap 10 . Complete the square.new oldthinA. round B. thickC. short D. tall 11 . _ ______ _ He’s in grade 12 .A. Your brother grade 12 ?B. How old is your brother?C. ... isn’tC. No, it doesn’t D. No, she doesn’t 19 . _________is your house? - It’s in Van Xuan village. UNIT 7 : YOUR HOUSETest 1 Choose the correct answer. 1. Is ______ flat expensive?A. you B. yourC....
 • 127
 • 5,997
 • 17
giáo trình thủy công tập 1 phần 2 - Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam

giáo trình thủy công tập 1 phần 2 - Hội Đập lớn Phát triển nguồn nước Việt Nam

Kiến trúc - Xây dựng

... đó, theo sơ đồ hình 6- 18 , lu lợng thấm có thể tính đợc theo công thức: 13 32 32n 111 3 nqThh hh hhK.TknSmh S 2K +==++ (6- 40) Trong đó: 1 n1n2+= (6- 41) n 1 - hÖ sè hiÖu chØnh, ... từ mép chân đập thợng lu đến đầu vị trí của thiết bị thoát nớc. Bảng 6- 3 L/T 20 5 4 3 2 1 n 1, 15 1, 18 1, 23 1, 30 1, 44 1, 87 Lu lợng tổng cộng do hai phần lu lợng trên hợp thnh. 2. Đập có tờng ... y 1/ 2kv3S1Shqchq4H 2 2= (6- 38) Hình 6- 16 : Lới thấm của đập đồng chất trên nền thấm nớc sâu vô hạn, với hệ số mái đập m 1 = 1, 5. Trờng hợp khi nền thấm hữu hạn, hình (6- 17 )....
 • 206
 • 565
 • 0
Trắc nghiệm anh văn lớp 6 - Unit 1: Greetings potx

Trắc nghiệm anh văn lớp 6 - Unit 1: Greetings potx

Kỹ năng nói tiếng Anh

... Unit 1 : GREETINGS ( Anh lop 6) BÀI TẬP: Bài tập 1 : Điền chữ cái còn thiếu để tạo thành từ có nghĩa : 1. h_l_o2. c_i_d_en3. _or_i_g4. a_te_no_ _5. _oo_b_e 6. e_e_i_g7. n_g_t8. ... . Hoa, this is Mai. Bai tap trắc nghiệm nâng cao : 1. How are you ?A. Thank you very muchB. I’m a studentC. I’m LanD. Very well, thanks .
 • 3
 • 1,346
 • 25
Giáo án văn lớp 6 HKI

Giáo án văn lớp 6 HKI

Ngữ văn

... đờng- Giải nghĩa chú thích: 6, 8 ,10 ,11 .3. Bố cục: 3 phần- Đoạn 1: Từ đầu =>"Sọ Dừa ": Giới thiệu nhân vật- Đoạn 2: Tiếp dùng đến: Sọ Dừa đi ở, đỗ trạng nguyên, đi sứ.- Đoạn 2: Còn ... Văn 6 Năm hc 20 06- 2007- HS đọc ghi nhớ- Mỗi đoạn văn kể về điều gì? các câu triển khai theo thứ tự nào?- HS đọc yêu cầu bài tập 2* Ghi nhớ: SGK tr 59* HĐ 3: II/ Luyện tập 1. Bài tập 1 /60 :a/ ... bản 1. Sơn Tinh Thủy Tinh:- Kể tên một số tác phẩm VHDG lấy tên n.v chính làm tên truyệnST TT 16 Hà đức Thụ Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Yên lập – Giáo án ngữ Văn 6 Năm hc 20 06- 2007...
 • 133
 • 806
 • 2

Xem thêm