0

nghiên cứu tác dụng của bài thuốc bổ dương hoàn ngũ điều trị đái tháo đường týp 2 có biến chứng thận trong thực nghiệm và trên lâm sàng

nghiên cứu tác dụng của bài thuốc bổ dương hoàn ngũ điều trị đái tháo đường týp 2 có biến chứng thận trong thực nghiệm và trên lâm sàng (full text)

nghiên cứu tác dụng của bài thuốc bổ dương hoàn ngũ điều trị đái tháo đường týp 2 biến chứng thận trong thực nghiệm trên lâm sàng (full text)

Tiến sĩ

... hƣớng nghiên cứu đáng ý Vì đặt vấn đề nghiên cứu đề tài : Nghiên cứu tác dụng thuốc Bổ dƣơng hoàn ngũ điều trị đái tháo đƣờng týp biến chứng thận thực nghiệm lâm sàng với mục tiêu: Đánh giá tác ... YHCT: thể thấy chƣa thấy nghiên cứu sử dụng thuốc Bổ dƣơng hoàn ngũ thang điều trị 32 bệnh ĐTĐ týp biến chứng Trong chứng tiêu khát, lý thuyết kinh điển âm hư, thực tế lâm sàng cho thấy ... tốt cho điều trị biến chứng ĐTĐ - Dựa liệu thực nghiệm YHHĐ: Nhiều thực nghiệm xác nhận thuốc BDHN tác dụng hạ glucose máu điều trị rối loạn mạch máu Vì dùng thuốc để điều trị biến chứng mạch...
 • 152
 • 593
 • 1
Nghiên cứu tác dụng của bài thuốc bổ dương hoàn ngũ điều trị đái tháo đường týp 2 có biến chứng thận trong thực nghiệm và trên lâm sàng (tt)

Nghiên cứu tác dụng của bài thuốc bổ dương hoàn ngũ điều trị đái tháo đường týp 2 biến chứng thận trong thực nghiệm trên lâm sàng (tt)

Tiến sĩ

... cứu tác dụng thuốc Bổ dương hoàn ngũ điều trị đái tháo đường týp biến chứng thận thực nghiệm lâm sàng MỤC TIÊU ĐỀ TÀI Đánh giá tác dụng thuốc BDHN chuột cống trắng ĐTĐ týp biến chứng thận ... thuốc thuốc theo hướng bổ âm 1.4 Các nghiên cứu thuốc Bổ dƣơng hoàn ngũ 1.4.1 Bài thuốc Bổ dương hoàn ngũ thang 1.4 .2 Các nghiên cứu thuốc: Nghiên cứu thực nghiệm vị thuốc: Hoàng kỳ làm giảm đề ... điều trị biến chứng Tiêu khát bước tiến quan trọng YHCT điều 24 trị biến chứng bệnh ĐTĐ týp Bài thuốc Bổ dương hoàn ngũ với tính chất bổ khí hoạt huyết phù hợp điều trị chứng tiêu khát biến chứng...
 • 50
 • 890
 • 0
Nghiên cứu tác dụng của bài thuốc Bổ dương hoàn ngũ điều trị đái tháo đường týp 2 có biến chứng thận trong thực nghiệm và trên lâm sàng

Nghiên cứu tác dụng của bài thuốc Bổ dương hoàn ngũ điều trị đái tháo đường týp 2 biến chứng thận trong thực nghiệm trên lâm sàng

Y khoa - Dược

... cứu tác dụng thuốc Bổ dương hoàn ngũ điều trị đái tháo đường týp biến chứng thận thực nghiệm lâm sàng MỤC TIÊU ĐỀ TÀI Đánh giá tác dụng thuốc BDHN chuột cống trắng ĐTĐ týp biến chứng thận ... thuốc thuốc theo hướng bổ âm 1.4 Các nghiên cứu thuốc Bổ dương hoàn ngũ 1.4.1 Bài thuốc Bổ dương hoàn ngũ thang 1.4 .2 Các nghiên cứu thuốc: Nghiên cứu thực nghiệm vị thuốc: Hoàng kỳ làm giảm đề ... 134,8 ± 25 ,6 130,7 ± 15,6 128 ,3 ± 12, 8 126 ± 12, 5 áp thu 88,3 ± 8 ,2 79,8 ± 6 ,2 81,0 ± 6,1 > 0,05 (mmHg) Tâm tr 78,5 ± 7 ,2 BMI (kg/m2) 22 ,79 ± 2, 16 22 ,66 ± 2, 85 22 , 69 ± 2, 38 22 ,66 ± 2, 85 > 0,05...
 • 26
 • 642
 • 0
nghiên cứu tác dụng của bài thuốc bổ dương hoàn ngũ điều trị đái tháo đường týp 2 có biến chứng thận trong thực nghiệm và trên lâm sàng

nghiên cứu tác dụng của bài thuốc bổ dương hoàn ngũ điều trị đái tháo đường týp 2 biến chứng thận trong thực nghiệm trên lâm sàng

Tiến sĩ

... hƣớng nghiên cứu đáng ý Vì đặt vấn đề nghiên cứu đề tài : Nghiên cứu tác dụng thuốc Bổ dƣơng hoàn ngũ điều trị đái tháo đƣờng týp biến chứng thận thực nghiệm lâm sàng với mục tiêu: Đánh giá tác ... YHCT: thể thấy chƣa thấy nghiên cứu sử dụng thuốc Bổ dƣơng hoàn ngũ thang điều trị 32 bệnh ĐTĐ týp biến chứng Trong chứng tiêu khát, lý thuyết kinh điển âm hư, thực tế lâm sàng cho thấy ... tốt cho điều trị biến chứng ĐTĐ - Dựa liệu thực nghiệm YHHĐ: Nhiều thực nghiệm xác nhận thuốc BDHN tác dụng hạ glucose máu điều trị rối loạn mạch máu Vì dùng thuốc để điều trị biến chứng mạch...
 • 152
 • 611
 • 0
nghiên cứu tác dụng của bài thuốc hy thiêm kiện cốt thang điều trị thoái hóa khớp gối

nghiên cứu tác dụng của bài thuốc hy thiêm kiện cốt thang điều trị thoái hóa khớp gối

Tài liệu khác

... 02 lần 12g 20 g 06g 12g 08g 12g 06g 12g 12g 12g 04g 12g 16g 12g 12g - Tác dụng: Bài thuốc cấu trúc từ nhóm thuốc, nhóm thuốc lấy trừ tà làm chủ: tác dụng trừ phong thấp mà thống; Một nhóm thuốc ... thai 2. 4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2. 4.1 Thiết kế nghiên cứu - Thiết kế nghiên cứu theo phương pháp thử nghiệm lâm sàng, so sánh với nhóm đối chứng, so sánh trước sau điều trị - Cỡ mẫu nghiên cứu: ... nhóm điều trị: nhóm đối chứng, nhóm nghiên cứu đề cập phần 2. 4.1 - Tất bệnh nhân nghiên cứu theo dõi điều trị nội trú bệnh viện YHCT tỉnh Đồng Nai đợt 20 ngày 2. 4 .2. 2 Cách điều trị: - Nhóm đối chứng: ...
 • 58
 • 1,264
 • 11
nghiên cứu tác dụng của bài thuốc cổ phương -thiên ma câu đằng ẩm

nghiên cứu tác dụng của bài thuốc cổ phương -thiên ma câu đằng ẩm

Y khoa - Dược

... .15 2. 2 .2 Tiêu chuẩn loại bệnh nhân 15 2. 3 Phương pháp nghiên cứu 16 2. 3.1 Phương pháp nghiên cứu lâm sàng 16 2. 3 .2 Đánh giá kết lâm sàng 16 2. 3.3 Đánh giá tác dụng ... nguyên liệu sẵn có, dễ tìm mà lại Ýt tác dụng phụ để điều trị bệnh tăng huyết áp Bài thuốc "Thiên ma câu đằng Èm" thuốc cổ phương tìm sử dụng nhiều năm, tác dụng hạ huyết áp chưa công trình ... 2. 3 Phương pháp nghiên cứu 2. 3.1 Phương pháp nghiên cứu lâm sàng - Theo phương pháp thử nghiệm lâm sàng đối chứng trước, sau - Sử dụng thuật toán thống kê y học theo T - Test 2 chương trình...
 • 28
 • 2,188
 • 2
Đánh giá tác dụng của bài thuốc “lục vị gia vị” điều trị bệnh trĩ nội độ i, II xuất huyết

Đánh giá tác dụng của bài thuốc “lục vị gia vị” điều trị bệnh trĩ nội độ i, II xuất huyết

Y khoa - Dược

... hc, tr 129 , 130, 191, 25 2 -25 7, 327 - 328 , 577-581 B mụn YHCT (1994)- Trng i hc Y H ni, Thuc cm mỏu, tr,dũ hu mụn, NXB Y hc, tr 20 1, 577 B Y T (20 02) - , Dc in Vit Nam , NXB Y hc, tr 319- 320 , 337-338, ... Sinh a 20 g, ng quy 12g, a du 12g, Hoố hoa en 12g, Hong cm 12g, Kinh gii en 12g, Xớch thc 12g Sc ung ngy thang, ung 10 thang - Bi 2: Gm cỏc v: Hoố hoa en 10g, Kinh gii en 16g, Huyn sõm 12g, c nh ... Dựng bi Gii c thang gia v, gm: Kim ngõn 12g, ng quy 12g, Hong k 12g, H khụ tho 12g, i hong 4g, Hong liờn 12g, Hong cm 12g, Xuyờn khung 12g, Hong bỏ 12g, Sinh a 16g Sc ung ngy thang, ung 10 thang...
 • 41
 • 850
 • 6
Tài liệu Nghiên cứu thực nghiệm và lâm sàng tác dụng của bài thuốc Sinh tinh thang đến số lượng, chất ượng tinh trùng ppt

Tài liệu Nghiên cứu thực nghiệm lâm sàng tác dụng của bài thuốc Sinh tinh thang đến số lượng, chất ượng tinh trùng ppt

Báo cáo khoa học

... 19,10 Khí huyết lỡng h (3) 22 24 , 72 Khí trệ huyết ứ (4) 12 Thấp nhiệt hạ trú (5) 19 P n % 19 17, 12 31, 82 24 21 , 62 31, 82 29 26 , 12 13,48 22 ,73 17 15, 32 21,38 13,64 22 19, 82 P - - - - > 0,05 n Tổng ... so với nhóm đối chứng (p < 0,01) Kết nghiên cứu lâm sàng 2. 1 Đặc điểm nhóm bệnh nhân nghiên cứu Đa số bệnh nhân độ tuổi từ 25 - 32 tuổi ( 52, 3%) 2, 7% bệnh nhân độ tuổi dới 25 11,71% bệnh ... (26 , 12% ), thứ đến thể mệnh môn hoả suy (21 , 62% ), thể khác tỷ lệ gần nh từ 15, 32 - 19, 82& (p > 0,05) 2. 2 Kết nghiên cứu tinh dịch đồ Bảng Thể tích độ pH tinh dịch bệnh nhân sau tháng điều trị...
 • 8
 • 759
 • 3
Nghiên cứu tác dụng của thuốc Salamin đến một số chỉ tiêu huyết học, hoá sinh và miễn dịch ở bệnh nhân ung thư phế quản đang xạ trị

Nghiên cứu tác dụng của thuốc Salamin đến một số chỉ tiêu huyết học, hoá sinh miễn dịch ở bệnh nhân ung thư phế quản đang xạ trị

Y khoa - Dược

... trọng, hải tảo tác dụng hạ huyết áp chó thỏ Thực nghiệm tim thỏ lập cho thấy hải tảo 22 tác dụng làm giảm hng phấn, nhng trơn không thấy tác dụng [28 ] + Tác dụng bảo vệ chức thận: tiêm ... nhóm điều trị TX đơn (tơng 47 ứng 28 2,47 24 7,71 tế bào/ml; 124 ,03 73,18 tế bào/ml 175,10 128 ,36 tế bào/ml), nhng khác biệt cha ý nghĩa thống kê (p>0,05) 28 2,47 3 02 2 52 1 62, 6 20 2 175,1 124 ,03 ... (1) Sau (2) p1 -2 cầu đa Trớc (1) Sau (2) p1 -2 24,56 9,19 24 ,68 12, 70 >0,05 28 ,68 10 ,22 26 ,19 14.58 >0,05 >0,05 >0,05 Các số liệu bảng 3.13 cho thấy nhóm điều trị TX đơn nh nhóm điều trị TX...
 • 74
 • 1,512
 • 1
NGHIÊN cứu tác DỤNG của VIỆC sử DỤNG KHẨU PHẦN TRỘN HOÀN CHỈNH (TMR) TRONG CHĂN NUÔI bò sữa

NGHIÊN cứu tác DỤNG của VIỆC sử DỤNG KHẨU PHẦN TRỘN HOÀN CHỈNH (TMR) TRONG CHĂN NUÔI sữa

Kỹ thuật

... 29 2. 3.1 Lợi ích việc sử dụng TMR 29 2. 3 .2 Cách xây dựng TMR 31 2. 4 MỘT SỐ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TMR TRÊN THẾ GIỚI 34 2. 5 VIỆC SỬ DỤNG NGHIÊN CỨU VỀ TMR Ở VIỆT NAM ... 94,00 7 ,20 0,70 42, 00 89,00 52, 50 0,30 0,30 1688 Thân sắn 16,43 15,67 0,00 32, 93 45,95 37,68 10 ,22 1,48 0,86 730 Rơm khô 91 ,25 5,15 1, 32 29,88 - 12, 45 0,49 0 ,20 1539 Hygro 005 89,60 20 ,60 5 ,20 10,60 ... 10,60 32, 00 15 ,20 11,50 1,80 1,00 3000 Bã bia 22 ,70 30,60 7,10 15,60 87,90 25 ,10 4,00 0 ,20 0,60 28 03 Đậu tương 91 ,20 41,80 15,50 8,50 14,90 6,90 5 ,20 0 ,20 0,50 29 00 Bột ngô 89,10 8,90 4,00 3,50 20 ,00...
 • 77
 • 1,872
 • 14
Bước đầu nghiên cứu tác dụng của Tri Mẫu trên sự bài tiết Insulin của đảo tụy cô lập pot

Bước đầu nghiên cứu tác dụng của Tri Mẫu trên sự bài tiết Insulin của đảo tụy lập pot

Báo cáo khoa học

... thích tế bào beta tiết insulin [5], tác dụng yếu so với tác dụng TM thực nghiệm Điều cho thấy TM triển vọng trở thành thuốc gây hạ đờng huyết sử dụng đợc lâm sàng Iv Kết luận Bên cạnh hoạt chất ... tiết insulin Tác dụng TM với nồng độ 8mg/ml mạnh tơng đơng với tác dụng Arginin 10 M Tác dụng TM đảo tụy chuột cống đái tháo đờng GK Đồ thị cho thấy nồng độ 2, 8mg/ml TM thể tác dụng gây tăng ... tục nghiên cứu Tài liệu tham khảo Đào Văn Phan, Nguyễn Khánh Hoà, Nguyễn Duy Thuần (20 02) Nghiên cứu tác dụng hạ đờng huyết Tri mẫu, Móng trâu, Thất diệp đởm Thiên hoa phấn Tạp chí Nghiên cứu...
 • 5
 • 501
 • 0
Nghiên cứu tác dụng của điện châm tê kết hợp thuốc hỗ trợ trong phẫu thuật bướu giáp lan toả nhiễm độc

Nghiên cứu tác dụng của điện châm tê kết hợp thuốc hỗ trợ trong phẫu thuật bướu giáp lan toả nhiễm độc

Tiến sĩ

... 647,378 ,2 2, 120 ,19 pa-b 0,05 p1 2> 0,05 p1 2> 0,05 29 8,3 42, 5 655,786 ,2 2 ,23 0,17 pa-b 0,05) 6 3.1 .2 Phân bố đối tợng nghiên cứu theo giới tính Bảng 3 .2: ... nhóm nghiên cứu Lứa tuổi 17 30 (1) Số lợng bệnh nhân tỷ lệ Nhóm nghiên cứu (a) Nhóm đối chứng (b) Nhóm nghiên 31 - 50 cứu (a) (2) Nhóm đối chứng (b) 51 (3) Nhóm nghiên cứu (a) Nhóm đối chứng...
 • 28
 • 735
 • 1
Đánh giá tác dụng điều trị nhồi máu não sau giai đoạn cấp của bài thuốc bổ dương hoàn ngũ thang

Đánh giá tác dụng điều trị nhồi máu não sau giai đoạn cấp của bài thuốc bổ dương hoàn ngũ thang

Tài liệu khác

... 85,5 14,5 74 ,2 25,8 > 0,05 24 77,4 22 ,6 > 0,05 9,7 28 90,3 > 0,05 24 77,4 22 ,6 > 0,05 46 16 74 ,2 25,9 20 11 23 64,5 35,5 > 0,05 48 14 77,4 22 ,6 53 14,5 85,5 47 15 75,8 24 ,2 42 20 67,7 32, 3 xng Nhn ... 68 27 87,1 12, 9 23 74 ,2 25,8 24 77,4 22 ,6 25 19,4 80,6 23 74 ,2 25,8 22 71 29 Nhúm (n=31) Ung Cebrex (2) S T l lng (%) 21 68 10 32 > 0,05 26 83,9 16,1 > 0,05 C hai nhúm (n= 62) S lng T l (%) 31 31 ... 48,4 14 45 ,2 29 46,8 RLCH Lipit mỏu 9,7 16,1 12, 9 ỏi thỏo ng 19,4 19,4 12 19,4 P1 -2 >0,05 44 Thay i thi tit 22 ,6 16,1 12 19,4 Nghin ru 6,5 9,7 8,1 Nghin thuc lỏ 16,1 12, 9 14,5 22 ,6 15 24 ,2 Tin s...
 • 83
 • 1,019
 • 5
nghiên cứu tác dụng của cao nước “thọ thai” trong điều trị dọa sẩy thai dưới 22 tuần và một số tác dụng không mong muốn của thuốc

nghiên cứu tác dụng của cao nước “thọ thai” trong điều trị dọa sẩy thai dưới 22 tuần một số tác dụng không mong muốn của thuốc

Y khoa - Dược

... prothrombin Tác dụng Tác dụng trơn tử cung, trình thành mạch, ruột cầm máu Sơ đồ 2. 2 Sơ đồ nghiên cứu thực nghiệm Sơ đồ 2. 5 Sơ đồ nghiên cứu thực nghiệm 48 2. 3 .2 Nghiên cứu lâm sàng 2. 3 .2. 1 Thiết kế nghiên ... thời gian điều trị - Thai phụ không làm đủ xét nghiệm theo yêu cầu nghiên cứu 2. 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2. 3.1 Nghiên cứu thực nghiệm 2. 3.1.1 Nghiên cứu tác dụng CNTT trơn - Nghiên cứu tiến hành ... hợp để điều trị dọa sẩy thai 1.3 .2 Các nghiên cứu thuốc “Thọ thai hoàn nhiều công trình nghiên cứu hiệu điều trị thuốc lâm sàng thực nghiệm Kết nghiên cứu di truyền học Quốc Phụng Dung chứng...
 • 166
 • 683
 • 0
nghiên cứu tác dụng của cao linh chi ( ganoderma lucidum) trong việc phục hồi tình trạng suy giảm bạch cầu gây bởi các thuốc kháng ung thư

nghiên cứu tác dụng của cao linh chi ( ganoderma lucidum) trong việc phục hồi tình trạng suy giảm bạch cầu gây bởi các thuốc kháng ung thư

Báo cáo khoa học

... giảm bạch cầu xây dựng ý nghĩa mặt bệnh lý tính ứng dụng dược lý thực nghiệm để sàng lọc thuốc dự phòng điều trị suy giảm bạch cầu thuốc hóa trị Linh chi OPC tác dụng dự phòng hồi phục ... tan đường khử 30 polysaccharid cao khô linh chi OPC 2. 1.1 Đối tượng nghiên cứu 30 2. 1 .2 Mô tả nội dung 30 2. 1.3 Phương pháp nghiên cứu 30 2. 1.4 Sản phẩm nội dung cần đạt 32 2 .2 Nội dung 2: Khảo ... bạch cầu thuốc hóa trị ung thư 1.7 Tính cấp thiết đề tài 4 7 10 11 11 12 12 14 15 16 17 18 23 25 28 28 CHƯƠNG II: NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 2. 1 Nội dung 1: xác định hàm lượng đường hòa...
 • 120
 • 541
 • 2
Bước đầu điều chế một số thuốc thử miễn dịch và nghiên cứu tác dụng của một số thuốc điều hòa miễn dịch trên chuột C57 BL5

Bước đầu điều chế một số thuốc thử miễn dịch nghiên cứu tác dụng của một số thuốc điều hòa miễn dịch trên chuột C57 BL5

Khoa học tự nhiên

... , • 156 '• • 22 7 ' , • 176 '> ' 25 2 ' , 2D0 ' 70 ' 28 0 ' 23 ,8 • 22 2 ' 78 • 310 • , • 24 6 • » 3W ' 28 ,6 • 27 4 • 3 72 • 31 ^2 • 304 • 106 • MO? • 33,8 • 334 • 117 » 4 42 • , • 364 » 128 1 t • » • ... 67/36 etm vj/ml B6 pba loang HTBE ¡ 10 2, 5 1 ,25 • Vi|0 ^80 Vl60 ¡ Vio 20 0 100 50 25 12, 5 » 1 /2 ^4 Va Vi6 ¡ ilOO aoo 100 50 25 » 1/^ Vs Vis; i 1 /2 24 Bang 2 2 : ^ tutfng quan giua nong ^ cae Ig ... = 2. 2 .2. 2.1 A.¿.cl03iiotpiiümit C •'^'í ) ^ 2. 2 .2. 2 .2 E'lo üraxjja C i> ¿"U ) 38 2. 2.3 ^^p ^1 Wiücm H-:AP WGHIÍIJ CIJU VA VAT LI 3,1, DUNG...
 • 139
 • 825
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25