0

nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân tả có biến chứng tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương 102007 52009

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học và phân bố của loài Sa Mộc Dầu (Cunninghamia konishii Hayata ) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha,huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học phân bố của loài Sa Mộc Dầu (Cunninghamia konishii Hayata ) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha,huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Nông - Lâm - Ngư

... Nhng nghiờn cu v Sa mc du nc ta cũn nhiu hn ch,ch yu trung cỏc tnh Thanh Húa v Ngh An, ni nhiu cỏ th Sa mc du ln trung Cỏc nghiờn cu mi ch trung vo vic s b mụ t c im hỡnh thỏi, sinh thỏi, nhng ... cú nhit trung bỡnh 20-250C m khụng khớ trung bỡnh 80-85% T thỏng 10 n thỏng 04 nm sau nhit thng thp hn 200C Mựa ụngnhit xung di 130C v cỏ bit cú xung ti 3-50C - Lng ma : Lng ma trung bỡnh ... thỏi - Rng trung bỡnh: Din tớch rng trung bỡnh l 977,6 ha, chim 5,1% din tớch t cú rng, phõn b ri rỏc trờn tt c cỏc phõn khu chc nng ca Khu c dng tn che ca rng t 0,6-0,8; chiu cao trung bỡnh...
 • 64
 • 604
 • 0
Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của tràn dịch màng phổi do lao tại bệnh viện lao và bệnh phổi thái nguyên

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng của tràn dịch màng phổi do lao tại bệnh viện lao bệnh phổi thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... Nhit trung bỡnh ca 55 bnh nhõn nghiờn cu l 38,5 0,6 0C S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn Tỷ lệ (%) 41.8 45 36.4 40 Sốt nhẹ Sốt vừa 35 Sốt cao 30 Không sốt ... rừ, ụi tn thng trung thnh ỏm m trũn (ng kớnh trung bỡnh 1-2cm) S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn + Tn thng nt: kớch thc nt cú th khỏc nhau, trung bỡnh 510mm, ... phi cú cu trỳc nh sau: S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn - Lp trung sn: l nhng t bo hỡnh di liờn kt cht ch vi - Lp liờn kt trung sn: lp ny lỏ thnh cú nhng...
 • 73
 • 1,658
 • 15
Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, sinh học của vi khuẩn ở bệnh nhân lao phổi điều trị lại

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, sinh học của vi khuẩn ở bệnh nhân lao phổi điều trị lại

Tiến sĩ

... 71,8%) Kết phù hợp với số nghiên cứu khác bệnh lao điều trị lại nói chung, cụ 15 thể nghiên cứu bệnh nhóm bệnh lao điều trị lại như: Nghiên cứu Hỷ Kỳ Phoóng (2001) cho thấy triệu chứng lâm sàng ... đặc biệt thuốc hàng hai xảy tình trạng KĐT ban đầu BN 23 KẾT LUẬN Nghiên cứu 295 bệnh nhân lao phổi điều trị lại bao gồm 108 bệnh nhân tái phát, 102 bệnh nhân thất bại 85 bệnh nhân điều trị ... lại sau bỏ trị, luận án số kết luận sau: Đặc điểm lâm sàng bệnh nhân lao phổi điều trị lại - Nhóm bệnh nhân lao phổi tái phát tuổi trung bình (57,3 ± 13,2) cao nhóm thất bại bỏ trị (42,8...
 • 27
 • 1,401
 • 14
Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, X quang phổi, chỉ tiêu miễn dịch ở lao phổi người già

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, X quang phổi, chỉ tiêu miễn dịch ở lao phổi người già

Tiến sĩ

... LPNG gần đợc quan tâm nghiên cứu nhiều Tại Hội nghị Quốc tế tuổi già (1999) nghiên cứu cho thấy số ngời tuổi mắc bệnh lao ngày tăng, bệnh cảnh lâm sàng LPNG đặc điểm lâm sàng không giống nh ... khai thác bệnh sử, tiền sử, khám lâm sàng để lựa chọn bệnh nhân vào đối tợng nghiên cứu thỏa mãn tiêu chuẩn lựa chọn - Nghiên cứu, đánh giá tiêu lâm sàng theo nhóm bệnh nhân 2.2.2.3 Nghiên cứu hình ... lao Kết nghiên cứu phù hợp với nhận xét tác giả Kết luận Từ kết nghiên cứu, xin rút kết luận nh sau: Đặc điểm lâm s ng, hình ảnh Xquang lao phổi ngời gi 1.1 Đặc điểm lâm s ng: - 90% bệnh nhân...
 • 28
 • 887
 • 2
Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, Xquang và chỉ tiêu miễn dịch, hoá sinh, khí máu ở bệnh nhân lao phổi người già

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, Xquang chỉ tiêu miễn dịch, hoá sinh, khí máu ở bệnh nhân lao phổi người già

Tiến sĩ

... 2.3.1 Nghiờn cu lõm sng: Nghiên cứu sinh trực tiếp hỏi, khám bệnh nhân, đăng ký cỏc ch tiờu nghiờn cu vào mẫu thống 2.3.2 Xquang phi chun: Bệnh nhân đợc chụp phim phổi thẳng, nghiêng tiêu chuẩn kỹ ... Đối tợng v phơng pháp nghiên cứu 2.1 Đối tợng nghiên cứu: * Nhúm nghiờn cu: nhúm lao phi ngi gi (nhúm I): gm 60 bnh nhõn (42 nam, 18 n) lao phi AFB(+), tui t 65 tr lờn, tui trung bỡnh l 75,0, khỏm ... lao cao, lao phổi ngời già (LPNG) xu hớng gia tăng Tại Mỹ, năm 1953 tỷ lệ LPNG 13,8%; năm 1979 tỷ lệ 28,6%, cuối năm 80, ngời già nhóm gặp nhiều số bệnh nhân lao hoạt động tỷ lệ tử vong lao...
 • 27
 • 937
 • 1
Luận văn: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI DO LAO TẠI BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI THÁI NGUYÊN ppt

Luận văn: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CẬN LÂM SÀNG CỦA TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI DO LAO TẠI BỆNH VIỆN LAO BỆNH PHỔI THÁI NGUYÊN ppt

Thạc sĩ - Cao học

... Nhit trung bỡnh ca 55 bnh nhõn nghiờn cu l 38,5 0,6 0C S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn Tỷ lệ (%) 41.8 45 36.4 40 Sốt nhẹ Sốt vừa 35 Sốt cao 30 Không sốt ... rừ, ụi tn thng trung thnh ỏm m trũn (ng kớnh trung bỡnh 1-2cm) S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn + Tn thng nt: kớch thc nt cú th khỏc nhau, trung bỡnh 510mm, ... phi cú cu trỳc nh sau: S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn - Lp trung sn: l nhng t bo hỡnh di liờn kt cht ch vi - Lp liờn kt trung sn: lp ny lỏ thnh cú nhng...
 • 73
 • 994
 • 2
Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH SỌ NÃO Ở BỆNH NHÂN TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO GIAI ĐOẠN CẤP TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHN VIỆT NAM CU BA - ĐỒNG HỚI" pot

Báo cáo khoa học

... Phương pháp nghiên cứutả cắt ngang - Nghiên cứu lâm sàng: Bệnh nhân thăm khám lâm sàng sau nhập viện ghi nhận triệu chứng vào bệnh án nghiên cứu Đánh giá tình trạng tăng huyết áp bệnh nhân theo ... ảnh để chNn đoán bệnh lý thần kinh đặc biệt chNn đoán tai biến mạch máu não bệnh viện Chúng nghiên cứu đề tài nhằm hai mục tiêu: Khảo sát số đặc điểm lâm sàng bệnh nhân tai biến mạch máu não ... sọ não bệnh nhân tai biến mạch máu não giai đoạn cấp tỉnh Quảng Bình II Đối tượng phương pháp nghiên cứu 2.1 Đối tượng nghiên cứu Nhóm nghiên cứu gồm 208 bệnh nhân chNn đoán xác định tai biến mạch...
 • 8
 • 1,016
 • 9
Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả hoá xạ trị gia tốc đồng thời ung thư hạ họng thanh quản giai đoạn (III IVB) không mổ được tại bệnh viện k

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết quả hoá xạ trị gia tốc đồng thời ung thư hạ họng thanh quản giai đoạn (III IVB) không mổ được tại bệnh viện k

Y khoa - Dược

... 3.1.4 Lí vào viện 57 3.1.5 Các phơng pháp điều trị ban đầu 58 3.2 Các đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng 59 3.2.1 Các đặc điểm lâm sàng 59 3.2.2 Các đặc điểm cận lâm sàng 63 3.3 Kết điều trị 65 3.3.1 ... Phúc, đặc điểm lâm sàng kết điều trị phẫu thuật UTTQ HH khoa u bớu bệnh viện TMH TW từ 2000 đến 2004 [14] Tiếp theo số nghiên cứu Bùi Viết Linh [10], nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, kết ... 2005, Bệnh viện K áp dụng phơng pháp hóa-xạ đồng thời để điều trị cho bệnh nhân ung th hạ họng-thanh quản giai đoạn muộn không mổ đợc Do vậy, thực đề tài Nghiên cứu số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng...
 • 160
 • 837
 • 3
Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và hình ảnh học của động kinh ở người trưởng thành tại khoa thần kinh bệnh viện bạch mai

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng hình ảnh học của động kinh ở người trưởng thành tại khoa thần kinh bệnh viện bạch mai

Tài liệu khác

... động kinh chiếm 48,0% Chỉ 12,0% số bệnh nhân đợc điều trị tuân thủ chế độ điều trị, nhiên xuất động kinh (có bệnh nhân kén sán não, bệnh nhân u não) 3.2 .Đặc điểm lâm sàng Bảng 3.6 Phân loại ... Bạch Mai nhằm hai mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng động kinh ngời trởng thành Nghiên cứu số đặc điểm cận lâm sàng hình ảnh học đồng thời xác định số nguyên nhân thờng gặp gây động kinh ... kinh lâm sàng Sóng kịch phát Kịch phát điển Kịch phát Không hình không điển kịch phát ĐNĐ hình Dạng Trên lâm sàng Số bệnh nhân Tổng số Tỷ lệ Số Tỷ Số Tỷ lệ Số Tỷ % bệnh lệ % bệnh % bệnh lệ % nhân...
 • 92
 • 1,266
 • 11
Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng di chứng viêm não nhật bản giai đoạn muộn theo y học cổ truyền

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng di chứng viêm não nhật bản giai đoạn muộn theo y học cổ truyền

Tài liệu khác

... < 69 Số bệnh nhân Tỷ lệ % Số bệnh nhân Tỷ lệ % Số bệnh nhân Tỷ lệ % Số bệnh nhân Tỷ lệ % g Khí Sau Số bệnh huyết cấp nhân Tỷ lệ % Số bệnh hư Hiệ n nhân Tỷ lệ % 3.3.6 Đặc điểm phân loại di chứng ... giật: đặc điểm, số ngày, đáp ứng điều trị - Cơn tăng trương lực - Viêm phổi- Suy hô hấp + Sau điều trị sau giai đoạn cấp khoa Nhi bệnh viện YHCT Trung Ương xong : - Bệnh nhân điều trị thêm ... Phương pháp nghiên cứu: 26 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu tiến hành theo phương pháp hồi cứutả cắt ngang 2.3.2 Trình tự tiến hành: + Hồi cứu hồ bệnh nhi nghiên cứu theo dõi điều trị...
 • 81
 • 790
 • 2
Báo cáo y học:

Báo cáo y học: "NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, ĐIỆN NÃO ĐỒ HÌNH ẢNH HỌC THẦN KINH CỦA BỆNH NHÂN ĐỘNG KINH SAU TAI BIẾN MẠCH NÃO" ppsx

Báo cáo khoa học

... KH¶O Lê văn Thính Nhồi máu não chảy máu Y học lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai 2002, 6, tr.3240 Trần Thị Hải Yến Nghiên cứu số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ĐK khởi phát người > 16 tuổi Luận văn Thạc ... từ sọ não Phương pháp nghiên cứu Thống kê mô tả hồi cứu kết hợp tiến cứu Trực tiếp thăm khám ghi chép theo mẫu bệnh án nghiên cứu, khai thác đầy đủ tiền sử, bệnh sử, dấu hiệu lâm sàng điện não ... Nhận xét số đặc điểm lâm sàng, điện não đồ hình ảnh học thần kinh BN ĐK sau TBMN ĐèI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu 60 BN chẩn đoán xác định ĐK sau TBMN, điều trị Khoa Thần...
 • 7
 • 723
 • 3
Báo cáo y học:

Báo cáo y học: "NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNGBỆNH NHÂN SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE NGƯỜI LỚN" potx

Báo cáo khoa học

... dengue nhập viện Bệnh viện TW Huế Tạp chí Y học dự phòng 2004 tập XIV, số 2+3, tr.73-77 Trang Cao Thắng Một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng sốt xuất huyết dengue trẻ em điều trị Bệnh viện Nhi ... tin Y dợc 2003, số 7, tr.24-28 Nguyễn Trọng Lân Một số kinh nghiệm thực tế điều trị sốc SXH Luận án Phó Tiến sỹ khoa học Y dợc 1995 Phan Quận Một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng BN ngời lớn ... chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết dengue Hà Nội 2004 Bùi Đại Dengue xuất huyết Nhà xuất Y học Hà Nội 1999 Lê Đăng Hà CS Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng sốt xuất huyết dengue (sốc không sốc ngời...
 • 6
 • 972
 • 4
Báo cáo y học:

Báo cáo y học: "NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG ĐIỀU TRỊ BỆNH TẢ TẠI BỆNH VIỆN 103 TRONG VỤ DỊCH TIÊU CHẢY CẤP NĂM 2007 - 2008" ppsx

Báo cáo khoa học

... 1: Một số triệu chứng lâm sàng Triệu chứng Số BN Tỷ lệ Đau 21 28% Không đau 54 72% 1-5 35 46,7% Nôn > - 10 9,3% (lần) > 10 4% Không nôn 30 40% 36 6,7% Không sốt 63 84% Sốt 9,4% Đau bụng Sốt ... Quy trình xử lý dịch tả 2007 Đặng Đức Trạch, Đỗ Gia Cảnh, Phạm Kim Sắc CS Bệnh dịch tả Việt Nam năm gần Viện Vệ sinh Phòng dịch 2003, tập 3, số 3, tr.50 Tổ chức Y tế Thế giới Viện Vệ sinh dịch tễ ... Thi gian sch khun sau s dng khỏng sinh - Lng dch truyn trung bỡnh theo mc mt nc - nhy, khỏng, trung gian theo khỏng sinh Kết nghiên cứu bàn luận * Tớnh cht phõn tiờu chy: Lng vng: 47 BN (62,7%);...
 • 5
 • 636
 • 1
Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, một số yếu tố liên quan và biện pháp can thiệp tăng bilirubin gián tiếp ở trẻ

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, một số yếu tố liên quan biện pháp can thiệp tăng bilirubin gián tiếp ở trẻ

Y khoa - Dược

... hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, số yếu tố liên quan biện pháp can thiệp tăng bilirubin gián tiếp trẻ sinh với mục tiêu nh sau: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng ... nguyên cha điều kiện xác định đợc Các nghiên cứu vàng da nớc ta đợc đề cập chủ yếu lĩnh vực điều trị mà đề cập tới đặc điểm lâm sàng vàng da theo nguyên nhân nh số yếu tố liên quan đến vàng da ... X trung bình so sánh 22 CHƯƠNG Kết nghiên cứu Trong thời gian từ 8/2004-8/2005 7017 bệnh nhân sinh vào viện trẻ sinh vàng da tăng bilirubin GT chiếm tỷ lệ 21,26% Tổng số bệnh nhân nghiên...
 • 67
 • 910
 • 3
nghiên cứu một số yểu tố nguy cơ, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân đái tháo đường thai kỳ tại bệnh viện nội tiết trung ương

nghiên cứu một số yểu tố nguy cơ, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết quả điều trị bệnh nhân đái tháo đường thai kỳ tại bệnh viện nội tiết trung ương

Tài liệu khác

... DỤC ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y VŨ THỊ HIỀN TRINH NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ, ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ TẠI BỆNH ... trọng Cũng lý mà tiến hành nghiên cứu: Nghiên cứu số yểu tố nguy cơ, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết điều trị bệnh nhân đái tháo đường thai kỳ bệnh viện Nội tiết Trung ương với mục tiêu cụ thể ... nguy cơ, mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân ĐTĐTK; Đánh giá kết điều trị bệnh nhân ĐTĐTK 7 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Đại cương bệnh đái tháo đường 1.1.1 Định nghĩa bệnh đái tháo...
 • 113
 • 1,051
 • 13
nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, huyết học trên bệnh nhân xơ gan tại bệnh viện xanh pôn năm 2011 - 2012

nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, huyết học trên bệnh nhân xơ gan tại bệnh viện xanh pôn năm 2011 - 2012

Y khoa - Dược

... Hệ số tương quan r biến dựa n cặp giá trị (x i , yi) xác định phương pháp bình phương bé CHƯƠNG 3:KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Một số đặc điểm chung Tổng số bệnh nhân nghiên cứu: 94 Bảng 3.1 Đặc điểm ... dù nghiên cứu nước xơ gan, thử nghiệm, phương pháp điều trị tích cực mang lại hiệu cho người bệnh tỉ lệ sống sót xơ gan sau năm thấp Trong nghiên cứu đa số bệnh nhân vào viện điều trị biểu ... biểu lâm sàng bệnh lý xơ gan, tiến hành nghiên cứu nhằm giúp thầy thuốc lâm sàng theo dõi , tiên lượng bệnh mà giúp bác sĩ xử trí kịp thời cho bệnh nhân Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu số đặc điểm...
 • 83
 • 643
 • 5
nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, tế bào máu và đông máu trong sốt xuất huyết dengue ở người lớn tại bệnh viện đa khoa xanh pôn

nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, tế bào máu đông máu trong sốt xuất huyết dengue ở người lớn tại bệnh viện đa khoa xanh pôn

Tài liệu khác

... T TRNG I HC Y H NI -*** ON TH HNG LIấN NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM LÂM SàNG HUYếT HọC BệNH NHÂN SốT XUấT HUYếT DENGUE TạI BệNH VIệN XANH PÔN NĂM 2011-2012 Chuyờn ngnh: SINH Lí BNH KHểA ... bch cu trung bỡnh vo ngy l 3,4 G/l Sau ú lng bch cu tng dn v tr v bỡnh thng sau ngy th S lng bch cu trung bỡnh ngy th l 5,1 G/l Biu 3.8 Din bin cỏc loi bch cu theo ngy Nhn xột: T l bch cu trung ... ngy th sau ú gim dn v tr v bỡnh thng hu ht vo ngy >7 S lng hng cu trung bỡnh cao nht vo ngy th ca bnh l 4,82 T/L Hematocrit trung bỡnh cao nht l 47,2% Lng HGB ca cỏc bnh nhõn sut quỏ trỡnh iu...
 • 69
 • 1,036
 • 6
nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, huyết học, sinh hóa máu trên bệnh nhân xơ gan tại bệnh viện xanh-pôn

nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, huyết học, sinh hóa máu trên bệnh nhân xơ gan tại bệnh viện xanh-pôn

Tài liệu khác

... gian nghiên cứu - Địa điểm nghiên cứu: khoa nội bệnh viện XanhPon - Thời gian nghiên cứu: năm 2011-2012 2.3 Phương pháp nghiên cứu - Nghiên cứu hồi cứu - Phương pháp: nghiên cứu mô tả, thiết kế nghiên ... bệnh nhân vào viện điều trị biểu xơ gan lâm sàng xét nghiệm, rối loạn đông cầm máu mức độ khác 4.1 Một số đặc điểm chung Trong tổng số 94 bệnh nhân xơ gan điều trị khoa Nội bệnh viện XanhPôn ... số nghiên cứu số tác giả nước độ tuổi trung bình mắc xơ gan 46.3±13.1 thấp so với tuổi trung bình số nghiên cứu tác giả nước ngoài: 55.3±13.4 4.2 Một số đặc điểm lâm sàng Về tiền sử bệnh nhân: ...
 • 63
 • 1,432
 • 13
“nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, nội soi, chụp cắt lớp vi tính, mô bệnh học và tỷ lệ bộc lộ dấu ấn egfr, p53 của ung thư thanh quản

“nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, nội soi, chụp cắt lớp vi tính, mô bệnh học tỷ lệ bộc lộ dấu ấn egfr, p53 của ung thư thanh quản

Y khoa - Dược

... tiến cứu + Khám lâm sàng, làm bệnh án, thu thập liệu vê đặc điểm cá nhân, tiên sử bệnh, triệu chứng lâm sàng + Thu thập số liệu cận lâm sàng + Soi quản đánh giá tình trạng bệnh lý + Theo dõi và/ hoặc ... EGFR với số đặc điểm lâm sàng 46 2.2.4 Quy trình nghiên cứu - Các trường hợp hồi cứu: Tổng kết hồ bệnh án BN UTTQ hồi cứu lưu BV Tai Mũi họng Trung ương để thu thập liệu: + Đặc điểm lâm sàng + ... tàiđiêu trị UTTQ, phẫu thuật UTTQ biến chứng phẫu thuật ung thư quản [4, 32, 33, 34] Bùi Viết Linh nghiên cứuđặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, kết điêu trị UTTQ phẫu thuật xạ trị Tác giả...
 • 135
 • 564
 • 3

Xem thêm