0

nghiên cứu kết quả điều trị u nguyên bào thận theo phác đồ siop 2001 tại bệnh viện nhi trung ương

Nghiên cứu kết quả điều trị u nguyên bào thận theo phác đồ SIOP 2001 tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Nghiên cứu kết quả điều trị u nguyên bào thận theo phác đồ SIOP 2001 tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Tiến sĩ

... bào thận. Đề tàiNghiên c u kết quả đi u trị u nguyên bào thận theo phác đồ SIOP 2001 tại Bệnh viện Nhi Trung ương được chúng tôi thực hiện với 2 mụcti u: - Đánh giá kết quả đi u trị u nguyên ... toànNguy cơ trung bình: có 5 dạng U nguyên bào thận dạng bi u mô U nguyên bào thận dạng mô đệm U nguyên bào thận dạng thoái triển U nguyên bào thận dạng hỗn hợp U nguyên bào thận dạng bất sản khu ... toànNguy cơ trung bình: có 5 dạng U nguyên bào thận dạng bi u mô U nguyên bào thận dạng mô đệm U nguyên bào thận dạng thoái triển U nguyên bào thận dạng hỗn hợp U nguyên bào thận dạng bất sản khu...
 • 126
 • 1,031
 • 4
Nghiên cứu kết quả điều trị u nguyên bào thận theo phác đồ SIOP 2001 tại Bệnh viện Nhi Trung ương (tóm tắt)

Nghiên cứu kết quả điều trị u nguyên bào thận theo phác đồ SIOP 2001 tại Bệnh viện Nhi Trung ương (tóm tắt)

Tiến sĩ

... Nghiên c u kết quả đi u trị u nguyên bào thận theo phác đồ SIOP 2001 tại Bệnh viện Nhi Trung ương được chúng tôi thực hiện với 2 mụcti u: - Đánh giá kết quả đi u trị u nguyên bào thận theo phác ... ph u thuật và giai đoạn bệnh, nhóm nguycơ mô bệnh học sau ph u thuật, kết quả đi u trị. 2. Nghiên c u ghi nhận tỉ lệ u nguyên bào thận/ ung thư thận tại Bệnh viện Nhi trung ương thấp hơn nhi u ... nam.KIẾN NGHỊQua nghiên c u kết quả đi u trị u nguyên bào thận theo phác đồ SIOP 2001 tại bệnh viện Nhi trung ương, chúng tôi có một số kiến nghị sau:1. Khi áp dụng phác đồ SIOP 2001 cần nâng...
 • 25
 • 621
 • 0
Đánh giá kết quả điều trị sỏi san hô thận bằng phương pháp tuffier – boyce tại bệnh viện việt đức

Đánh giá kết quả điều trị sỏi san hô thận bằng phương pháp tuffier – boyce tại bệnh viện việt đức

Tài liệu khác

... Nguyễn Thành Đức và cộng sự [14] qua nghiên c u 188 trƣờng hợp ph u thuật lấy sỏi san hô tại Viện Quân Y 108 thu đƣợc kết quả: Đa số bệnh nhân có sỏi san hô đến đi u trị ph u thuật rất muộn ... t u to lớn. Các trung tâm y học lớn của nƣớc nhà nhƣ: Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Quân Y 108, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bình Dân đã có chuyên ngành tiết ni u đi s u nghiên c u giải ph u ... giá kết quả đi u trị là một vấn đề cần thiết. Xuất phát từ thực tế trên, chúng tôi tiến hành đề tài.“Đánh giá kết quả đi u trị sỏi san hô thận bằng phƣơng pháp Tuffier – Boyce tại Bệnh viện...
 • 112
 • 1,154
 • 6
Nghiên cứu kết quả điều trị chấn thương đứt niệu đạo sau do vỡ xương chậu trong tai nạn giao thông

Nghiên cứu kết quả điều trị chấn thương đứt niệu đạo sau do vỡ xương chậu trong tai nạn giao thông

Y khoa - Dược

... Kết quả đi u trị - Tỷ lệ tử vong:0% - Kết quả ở những bệnh nhân dÉn l u bàng quang đơn thuần: 28 trường hợp đ u mang ống thông dẫn l u về chờ can thiệp ni u đạo thì 2. - Kết quả ở những bệnh ... cm, cung sau của khung ch u không bị thương tổn. - Độ 2: Gãy xương mu > 2,5 cm kèm với gãy một cung sau khung ch u. - Độ 3: Gãy xương mu > 2,5 cm kèm với gãy hai cung sau khung ch u. ... chấn thương đứt ni u đạo sau, vỡ xương ch u được đi u trị tại bệnh viện Việt Đức [23]. Trần Văn Sáng, Nguyễn Văn Ân và Dương Quang Vũ (1992) đã mô tả 27 trường hợp tổn thương đường ni u dưới...
 • 77
 • 895
 • 2
Đánh giá giá trị chẩn đoán sớm và kết quả điều trị chửa ngoài tử cung bằng phương pháp nội soi tại bệnh viện phụ sản trung ương

Đánh giá giá trị chẩn đoán sớm và kết quả điều trị chửa ngoài tử cung bằng phương pháp nội soi tại bệnh viện phụ sản trung ương

Y khoa - Dược

... Số ngày nằm đi u trị ngắn nhất là 2 ngày- Số ngày nằm đi u trị dài nhất là 21 ngày- Số ngày nằm đi u trị trung bình là 5,67 ngàyBảng 3.23. Kết quả chung Kết quả N Tỷ lệ %Mất theo dõi 53 43.7%Chụp ... đ u tiên đi u trị thành công chửa ngoài tử cung bằng ph u thuật. Tác giả đã cắt vòi tử cung cho 5 bệnh nhân và tất cả đ u sống.Thế kỷ 19 là kỷ nguyên chuẩn đoán và đi u trị chửa ngoài tử cung, ... vì nguyên bào nuôi vẫn tồn tại (chửa ngoài tử cung tồn tại) và phải kết hợp đi u trị bằng MTX 50mg/m2 da .- Đi u trị bằng mở bụng hay nội soi:Việc mở bụng hay nội soi là phụ thuộc vào huyết...
 • 104
 • 2,150
 • 9
Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy liên lồi cầu xương cánh tay tại bệnh viện việt đức

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy liên lồi cầu xương cánh tay tại bệnh viện việt đức

Tài liệu khác

... báo cáo nghiên c u người ta chó ý kết quả đi u trị hơn là đánh giá một phương pháp đi u trị. - Thời kỳ trước năm 1960, người ta thống nhất đi u trị bảo tồn vì kết quả đi u trị ph u thuật là ... góp phần tìm hi u loại gãy phức tạp này chúng tôi tiến hành nghiên c u đề tài "Đánh giá kết quả đi u trị ph u thuật gãy liên lồi c u xương cánh tay tại Bệnh viện Việt Đức". Với mục ... đủ ti u chuẩn ở trên. - Gãy liên lồi c u đi u trị bằng phương pháp không ph u thuật. 2.2. Phương pháp nghiên c u. Mô tả lâm sàng hồi c u và tiến c u. 2.2.1. Các bước tiến hành. * Với bệnh...
 • 131
 • 2,238
 • 12
Nghiên cứu kết quả điều trị ngoại trú tăng huyết áp băng thuốc enalapril và nifediine tại thành phố thái nguyên

Nghiên cứu kết quả điều trị ngoại trú tăng huyết áp băng thuốc enalapril và nifediine tại thành phố thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... hoá và sự tuân thủ của ngƣời bệnh Đối với bệnh nhân THA, tuân thủ đi u trị là đi u kiện cần thiết và quyết định hi u quả đi u trị. Tuy nhi n, việc tuân thủ lại phụ thuộc vào nhi u y u tố nhƣ ... không đi u trị [34]. Đây chính là một thực tế trong công tác đi u trị bệnh Tăng huyết áp tại cộng đồng ở tỉnh Thái nguyên. Nhƣ vậy vấn đề quản lý, theo dõi hi u quả của công tác đi u trị ngoại ... Tuân thủ tốt: Tuân thủ theo phác đồ đi u trị, theo y lệnh, hƣớng dẫn của thầy thuốc, tái khám đúng theo hẹn. - Tuân thủ chƣa tốt: Không theo phác đồ đi u trị, y lệnh của thầy thuốc (bỏ thuốc,...
 • 86
 • 964
 • 10
Nghiên cứu kết quả điều trị khuyết hổng phần mềm 23 trên cẳng chân bằng vạt cơ BCT tại bệnh viện việt đức

Nghiên cứu kết quả điều trị khuyết hổng phần mềm 23 trên cẳng chân bằng vạt cơ BCT tại bệnh viện việt đức

Tài liệu khác

... đề tài: " ;Nghiên c u kết quả đi u trị khuyết hổng phần mềm 2/3 trên cẳng chân bằng vạt cơ BCT tại Bệnh viện Việt Đức" nhằm 2 mục đích:1. Đánh giá kết quả đi u trị khuyết hổng phần ... đến 60 tuổi, tuổi trung bình là 35,0 ± 10,3.- Nghiên c u hồi c u 8/2003 - 8/2007, n1 = 22 bệnh nhân.- Nghiên c u tiến c u 9/2007 - 8/2008, n2 = 14 bệnh nhân.28Chương 1Tổng quan1.1. ... nhân trả lời qua thư phỏng vấn hoặc điện thoại.2.2.2.2. Nghiên c u tiến c u. Nghiên c u tiến c u trên bệnh nhân được ph u thuật giai đoạn 9/2007 - 8/2008 (n=14).Quá trình nghiên c u: * Chẩn đoán:-...
 • 115
 • 1,010
 • 3
Nghiên cứu hiệu quả điều trị u thân não bằng phương pháp xạ phẫu dao gamma quay (rotating gamma knife)

Nghiên cứu hiệu quả điều trị u thân não bằng phương pháp xạ phẫu dao gamma quay (rotating gamma knife)

Tài liệu khác

... nghiên c u thông qua một số bài báo. Nghiên c u s u về u não và các bệnh lý sọ não Tham khảo nhi u tài li u trong và ngoài nước Dự hội thảo về các chuyên đề đi u trị u não và bệnh lý sọ ... u trước và sau đi u trị [29] 2.3. Xử lý số li u: Kết quả nghiên c u được xử lý theo chương trình SPSS 16.0. 2.4. Khía cạnh đạo đức trong nghiên c u Hệ thống xạ ph u dao gamma quay đã được ... Một số nghiên c u về hi u quả đi u trị u thân não bằng dao gamma quay Mai Trọng Khoa, Nguyễn Quang Hùng và cs tổng kết 1000 bệnh nhân u não và một số bệnh lý sọ não, trong đó 6,2% là u thân...
 • 49
 • 3,731
 • 3
Nghiên cứu kết quả điều trị sỏi niệu quản 13 dưới bằng phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể trên máy HK ESWL v tại bệnh viện việt nam thụy điển uông bí

Nghiên cứu kết quả điều trị sỏi niệu quản 13 dưới bằng phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể trên máy HK ESWL v tại bệnh viện việt nam thụy điển uông

Tài liệu khác

... sỏi ni u quản (76 ni u quản) trong đó có 14 sỏi ni u quản trên,13 sỏi ni u quản giữa và 44 sỏi ni u quản dưới, với kích thước sỏi trung bìnhlà 12,6 mm (4 – 17,8 mm). Theo dõi kết quả sau 3 tháng ... không chuẩn bị và chụp UIV.1.4. Các phương pháp đi u trị sỏi ni u quản.1.4.1. Đi u trị nội khoa. Sỏi ni u quản là loại sỏi phá huỷ thận nặng và nhanh nhất, nên chỉ đi u trị sỏi khi còn bé, đường ... dụng trong các trường hợp thận nước to do sỏi ni u quản thì tiến hành ph u thuật lấy sỏi ni u quản kết hợp dẫn l u thận khi có nhi m khuẩn [64]. Ph u thuật lấy sỏi ni u quản nhất là những sỏi...
 • 90
 • 1,344
 • 3
Nghiên cứu kết quả điều trị phẫu thuật ung thư đại tràng tái phát sau mổ tại bệnh viện việt đức

Nghiên cứu kết quả điều trị phẫu thuật ung thư đại tràng tái phát sau mổ tại bệnh viện việt đức

Tài liệu khác

... kết quả đi u trị bằng ph u thuật đối với UTĐTTP. Xuất phát từ tình hình thực tế trên chúng tôi quyết định tiến hành nghiên c u đề tài : ‘ Nghiên c u kết quả đi u trị ph u thuật ung thư đại ... phương pháp đi u trị U nguyên phát với tỷ lệ tái phát và thời gian tái phát sau mổ U nguyên phát.- Mối liên quan giữa bệnh cảnh, hoàn cảnh, chẩn đoán, đi u trị phối hợp lần ph u thuật U nguyên phát ... và xa sau ph u thuật.- Đánh giá kết quả đi u trị sau mổ theo khám định kỳ, gửi thư hoặc qua điện thoại.2.2.4- Các biến số nghiên c u: 2.2.4.1 Các biến số nghiên c u phục vụ mục ti u 1: Mô...
 • 54
 • 880
 • 4

Xem thêm