0

nghiên cứu chỉ số manning để đánh giá sức khoẻ thai ở thai phụ bị tiền sản giật nặng tại bệnh viện phụ sản trung ương

Nghiên cứu chỉ số Manning để đánh giá sức khoẻ thai ở thai phụ bị tiền sản giật nặng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Nghiên cứu chỉ số Manning để đánh giá sức khoẻ thai thai phụ bị tiền sản giật nặng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Y dược - Sinh học

... KHOA nghiên cứu CHỉ Số MANNING để đánh giá sức khoẻ thai thai phụ bị tiền sản giật nặng TạI BệNH VIệN PHụ SảN TRUNG ƯƠNG LUN VN THC S Y HC H NI - 2010 Lời cảm ơn Trong trình học tập nghiên cứu ... xin cam đoan đề tài Nghiên cứu số Manning để đánh giá sức khoẻ thai thai phụ bị tiền sản giật nặng Bệnh viện Phụ sản Trung ơng đề tài tự thực Các số liệu luận văn hoàn toàn trung thực, cha đợc ... Trờng Đại học Y Hà Nội - Đảng uỷ, Ban Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ơng - Phòng Kế hoạch tổng hợp, phòng Nghiên cứu khoa học, khoa Sản I Bệnh viện Phụ sản Trung ơng Với tất lòng kính trọng xin...
 • 92
 • 2,978
 • 6
Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của tràn dịch màng phổi do lao tại bệnh viện lao và bệnh phổi thái nguyên

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của tràn dịch màng phổi do lao tại bệnh viện lao và bệnh phổi thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... Nhit trung bỡnh ca 55 bnh nhõn nghiờn cu l 38,5 0,6 0C S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn Tỷ lệ (%) 41.8 45 36.4 40 Sốt nhẹ Sốt vừa 35 Sốt cao 30 Không sốt ... rừ, ụi tn thng trung thnh ỏm m trũn (ng kớnh trung bỡnh 1-2cm) S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn + Tn thng nt: kớch thc nt cú th khỏc nhau, trung bỡnh 510mm, ... phi cú cu trỳc nh sau: S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn - Lp trung sn: l nhng t bo hỡnh di liờn kt cht ch vi - Lp liờn kt trung sn: lp ny lỏ thnh cú nhng...
 • 73
 • 1,658
 • 15
Luận văn: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI DO LAO TẠI BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI THÁI NGUYÊN ppt

Luận văn: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI DO LAO TẠI BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI THÁI NGUYÊN ppt

Thạc sĩ - Cao học

... Nhit trung bỡnh ca 55 bnh nhõn nghiờn cu l 38,5 0,6 0C S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn Tỷ lệ (%) 41.8 45 36.4 40 Sốt nhẹ Sốt vừa 35 Sốt cao 30 Không sốt ... rừ, ụi tn thng trung thnh ỏm m trũn (ng kớnh trung bỡnh 1-2cm) S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn + Tn thng nt: kớch thc nt cú th khỏc nhau, trung bỡnh 510mm, ... phi cú cu trỳc nh sau: S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn - Lp trung sn: l nhng t bo hỡnh di liờn kt cht ch vi - Lp liờn kt trung sn: lp ny lỏ thnh cú nhng...
 • 73
 • 994
 • 2
Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của siêu âm trong chẩn đoán ung thư tuyến giáp tại bệnh viện đại học y hà nội năm 2014

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của siêu âm trong chẩn đoán ung thư tuyến giáp tại bệnh viện đại học y hà nội năm 2014

Y dược - Sinh học

... Giá trị siêu đánh giá T4 có độ nhạy = 0%, độ xác = 0% 3.5 Giá trị siêu âm đánh giá di hạch ung thư tuyến giáp 3.5.1 Giá trị siêu âm đánh giá di hạch nhóm trung tâm Bảng 3.13 Giá trị SA đánh giá ... nước Các nghiên cứu hình ảnh siêu âm bướu giáp nhân hạch di vùng cổ ung thư giáp thường lồng ghép nghiên cứu lâm sàng, cận lâm sàng, giải phẫu bệnh, đa số nghiên cứu hồi cứu kết đánh giá bướu ... Tuy nhiên, nghiên cứu tác giả nghiên cứu hồi cứu, 90% TH ghi nhận xâm lấn hồ bệnh án bác sỹ bệnh viện sử dụng tiêu chuẩn để đánh giá xâm lấn [30] Kết có độ nhạy thấp so với nghiên cứu Park Choi...
 • 71
 • 1,971
 • 13
Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của siêu âm trong chẩn đoán ung thư tuyến giáp tại bệnh viện đại học y hà nội năm 2014

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của siêu âm trong chẩn đoán ung thư tuyến giáp tại bệnh viện đại học y hà nội năm 2014

Y dược - Sinh học

... ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương pháp nghiên cứu * Thiết kế nghiên cứu: Tiến cứu, mô tả cắt ngang ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Các bước tiến hành nghiên cứu      ... PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương tiện nghiên cứu * Máy siêu âm Volusion Pro 730, Accuvix XG có đầu dò nông tần số 5- 13MHz * Hồ sơ, mẫu bệnh án NC ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Xử lý số liệu ... bướu giáp nhân  Các đặc điểm SA liên quan đến ác tính: - TSM bướu - Chiều cao > chiều rộng ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu: Gồm 82 BN có bướu giáp nhân SA PT Bệnh viện...
 • 38
 • 1,145
 • 2
báo cáo nghiên cứu khoa học ' sử dụng chỉ thị sinh học động vật không xương sống cỡ lớn để đánh giá chất lượng nước ở các hồ của thành phố đà nẵng'

báo cáo nghiên cứu khoa học ' sử dụng chỉ thị sinh học động vật không xương sống cỡ lớn để đánh giá chất lượng nước các hồ của thành phố đà nẵng'

Báo cáo khoa học

... hồ nội thành Sử dụng phương pháp nghiên cứu góp thêm công cụ quan trắc hiệu quả, đánh giá tác động tổng hợp chất ô nhiễm môi trường nước I Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu tiến hành hồ nước thành ... Việt Nam, việc nghiên cứu ứng dụng quan trắc sinh học ĐVKXS cỡ lớn mẻ Việc đánh giá hiệu lực phương pháp BMWP tập trung nghiên cứu hệ thống sông ngòi thuộc miền ... 2.2 Đánh giá chất lượng môi trường nước thông qua số ASPT Dựa kết số ASPT trình bày bảng 2, tiến hành đánh giá biến thiên số ASPT khu vực qua mùa năm Kết phân tích ANOVA (α = 0,05) cho thấy, số...
 • 6
 • 921
 • 5
Nghiên cứu một số phương pháp đánh giá luật kết hợp và ứng dụng luận văn thạc sĩ

Nghiên cứu một số phương pháp đánh giá luật kết hợp và ứng dụng luận văn thạc sĩ

Kỹ thuật

... Luật RIM bệnh nặng phổi→ Đã 100% bệnh nặng thính giác, bệnh tiểu đƣờng → Đã 100% bệnh nặng tai → Đã 100% bệnh nặng tim → Đã 100% sống mình, bệnh tiểu đƣờng, cao huyết áp → Đã 100% … … … 11 sống mình, ... ứng dụng đƣợc đặt để minh họa cho việc đánh giá Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu thuật toán khai phá luật kết hợp Đồng thời nghiên cứu hai phƣơng pháp đánh giá độ quan trọng ... trọng luật Đánh giá Đánh giá Hình 2.2 đồ đánh giá độ quan trọng luật 2.2.2 Ví dụ Trong y học, việc chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân xem nhƣ trình định ngƣời bác sĩ đây, triệu chứng bệnh nhân...
 • 80
 • 758
 • 2
Nghiên cứu cơ sở khoa học đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước, phục vụ công tác cấp pháp xả nước thải

Nghiên cứusở khoa học đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước, phục vụ công tác cấp pháp xả nước thải

Công nghệ - Môi trường

... chuyờn mụn v phũng thớ nghim cú nng lc v kinh nghim cỏc lnh vc ny l Trung tõm Nghiờn cu Mụi trng thuc Vin Khớ tng-Thy v Mụi trng v Trung tõm Mng li Khớ tng-Thy v Mụi trng thuc B TNMT ti ó nghiờn ... liu Khi ỏp dng phng phỏp ny, cỏc s liu yờu cu ti thiu nh sau: Lu lng trung bỡnh ca on sụng thi k tớnh toỏn (Qsụng); Lu lng trung bỡnh ca nc thi thi k tớnh toỏn (Qx); File: BC Tong hop Trang 23 ... Ly, Y, tớnh Dy theo cụng thc (2.13a) Xỏc nh nh vy cho mt s khong cỏch Ly tỡm giỏ tr trung bỡnh Dy Ly giỏ tr trung bỡnh Dy lm giỏ tr Dy c trng cho on sụng ú Thụng thng khong cỏch xỏo trn Ly ln...
 • 135
 • 1,776
 • 13
Nghiên cứu một số kỹ thuật đánh giá độ tương tự và ứng dụng

Nghiên cứu một số kỹ thuật đánh giá độ tương tự và ứng dụng

Công nghệ thông tin

... sở cho việc tra cứu, xếp, tổ chức sở liệu ảnh Nghiên cứu - tìm hiểu - đánh giá phương pháp có để tìm lời giải cho toán nội dung đề tài Nghiên cứu số kỹ thuật đánh giá độ tương tự ứng dụng” Để ... văn giới thiệu phương pháp vector đặc trưng dùng để mô tả nội dung ảnh Đây sở để thực phép tính toán so sánh ảnh với chương Chương : Đánh giá độ tương tự Đưa kỹ thuật đánh giá độ tương tự ảnh dựa ... dụng” Để đánh giá độ tương tự ảnh phân tích, trước hết phải xác định độ đo nội dung cần thiết để so sánh, sau phải xây dựng hàm đánh giá Đó hai mục tiêu nghiên cứu đề tài Trên sở nghiên cứu đó,...
 • 87
 • 680
 • 0
luận văn full sử dụng chỉ số WQI để đánh giá chất lượng nước sông vàng danh, thành phố uông bí, tỉnh quảng ninh

luận văn full sử dụng chỉ số WQI để đánh giá chất lượng nước sông vàng danh, thành phố uông bí, tỉnh quảng ninh

Công nghệ - Môi trường

... cứu điển hình nhƣ sau: - Nghiên cứu TS Tôn Thất Lãng, sử dụng số chất lƣợng nƣớc (WQI) để đánh giá phân vùng chất lƣợng nƣớc sông Hậu năm 2008 [9] TS Tôn Thất Lãng nghiên cứu mô hình WQI để đánh ... trọng số (là số biểu thị độ quan trọng thông số chất lƣợng nƣớc) qi: số phụ thông số chất lƣợng nƣớc thứ i - Lựa chọn thông số, xác định trọng số: NSF thống kê chọn đƣợc thông số số 35 thông số ... Nam Tại Việt Nam có nhiều nghiên cứu đề xuất áp dụng số CLN nhƣ WQI-2 WQI-4 đƣợc sử dụng để đánh giá số liệu CLN sông Sài Gòn Phú Cƣờng, Bình Phƣớc Phú An thời gian từ năm 2003 đến 2007 Một số nghiên...
 • 92
 • 657
 • 1
Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Khảo nghiệm,đánh giá và áp dụng công nghệ nhân giống tiên tiến cho việc phát triển các rừng trồng Thông caribeae và Thông lai có giá trị kinh tế cao tại Việt Nam - Báo cáo 6 " docx

Báo cáo khoa học

... T7/2006 (Trung tõm NCTN lõm sinh Lõm ng) thỏng cho vic chun b trng t T1 T8/2007 (Trung tõm NCTN lõm sinh Lõm ng v cng ng thiu s) T7/2007 (Trung tõm NCTN lõm sinh Lõm ng) T9-T10/2007 (Trung tõm ... thnh vo thỏng 8/ thỏng 2006) 10 ỳng thi gian HOT NG 1.1.1 Bàn bạc với nhà nghiên cứu Việt Nam công tác nghỉ hu tình hình số liệu khảo nghiệm Thông T1-T2/2006 (UQ) bao gm c cỏc chuyn sỏt hin trng ... cỏc ging a phng vi cỏc ging mi c nhp (c bit l PCH v thụng lai) trờn nhiu lp a khỏc t Bc trung b,duyờn hi Trung v Tõy Nguyờn Thỏng 10/ 2007 1.1.6 1.1.7 U RA 1.2 (u s l h tr nng lc cho cỏc c quan...
 • 18
 • 513
 • 0
Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Khảo nghiệm, đánh giá và áp dụng công nghệ nhân giống tiên tiến cho việc phát triển các rừng trồng Thông caribeae và Thông lai có giá trị kinh tế cao tại Việt Nam " ppt

Báo cáo khoa học

... nghim, v cỏc i tỏc s cú nhng bỏo cỏo cui cựng chuyn kho sỏt vo thỏng 2007 4.2 Xây dựng lực nghiên cứu Chuyn tham quan hc ễxtrõylia vo thỏng 2006 ó c bỏo cỏo Bỏo cỏo tin thỏng ln th nht Qu ... thoi: Fax: Email: +61 (0) 5482 0891 +61 (0) 5482 3430 ian.last@fpq.qld.gov.au TS H Huy Thnh Giỏm c Trung tõm nghiờn cu ging cõy rng Vin KH lõm nghip Vit Nam in thoi: Fax: Email: +84 8389813 +81 8362280 ... cho vic phỏt trin rng trng Thông caribê v Thụng lai cú giỏ tr kinh t cao ti Vit Nam Phớa Vit Nam Trung tõm nghiờn cu ging cõy rng Vin khoa hc Lõm nghip Vit Nam TS H Huy Thnh Giỏm c d ỏn phớa Vit...
 • 6
 • 458
 • 0
Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Khảo nghiệm, đánh giá và áp dụng công nghệ nhân giống tiên tiến cho việc phát triển các rừng trồng Thông caribeae và Thông lai có giá trị kinh tế cao tại Việt Nam - MS6 " pdf

Báo cáo khoa học

... cho vic phỏt trin rng trng Thông caribê v Thụng lai cú giỏ tr kinh t cao ti Vit Nam Phớa Vit Nam Trung tõm nghiờn cu ging cõy rng Vin khoa hc Lõm nghip Vit Nam Giỏm c d ỏn phớa Vit TS H Huy Thnh ... thoi: Fax: Email: +61 (0) 5482 0891 +61 (0) 5482 3430 ian.last@fpq.qld.gov.au TS H Huy Thnh Giỏm c Trung tõm nghiờn cu ging cõy rng Vin KH lõm nghip Vit Nam in thoi: Fax: Email: +84 8389813 +81 8362280...
 • 6
 • 426
 • 0
Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Khảo nghiệm, đánh giá và áp dụng công nghệ nhân giống tiên tiến cho việc phát triển các rừng trồng Thông caribê và Thông lai có giá trị kinh tế cao tại Việt Nam " docx

Nông nghiệp

... tộc thiểu số tổng số 226 người xã Công Ty TNHH Thiên Thai 12° 10’ 00’’N 50 năm (từ năm 2007) 108° 28’00’’E 1,500 Lượng mưa trung bình 1.896 mm, mùa mưa từ tháng đến tháng 10 Nhiệt độ trung bình ... dân số thấp trung bình khoảng 29 người/km2 Dân cư có pha trộn người dân địa phận người di cư từ khu vực miền núi phía bắc Việt Nam đến định cư khu vực (Ảnh B1 đến B4) Cán Trung tâm nghiên cứu ... dự án CARD đánh giá mô hình rừng trồng thông caribe (PCH) khu vực dốc, phát dọn (ảnh B12 đến B14) Tỷ lệ sống mô hình cao, nhiên, cần tiếp tục hạn chế xâm lấn cỏ dại để đảm bảo sinh trưởng tốt Trong...
 • 6
 • 459
 • 2
Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Khảo nghiệm,đánh giá và áp dụng công nghệ nhân giống tiên tiến cho việc phát triển các rừng trồng Thông caribeae và Thông lai có giá trị kinh tế cao tại Việt Nam - MS4 " docx

Nông nghiệp

... học sản xuất Đông Bắc Bộ Vị trí Tỉnh Lâm Đồng Tây Nguyên Lang Hanh Trung tâm nghiên cứu Trung tâm lâm thực nghiệm lâm sinh nghiệp nhiệt đới Gia Lai Lâm Đồng Trung tâm nghiên cứu lâm đặc sản 21 ... chọn) PEE x PCH (F1)-Cutting (Bao gồm số: C3640: 60 cây; C4124: 54 cây) (1 10 mã số ứng với số đồ) Phụ lục 2: Danh sách cán quản lí điểm khảo nghiệm đánh giá di truyền Thông caribê Thông lai ... 033/05 VIE) (Thời gian trồng: 24/25-07/2006) + Thiết kế: hàng - cột + Số lợng công thức: 10 + Số cột: + Số hàng: + Số lặp: + Số cây/ ô: 36 + Diện tích khu thí nghiệm: 1.35 + Diện tích khu trồng...
 • 14
 • 444
 • 0
Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Khảo nghiệm, đánh giá và áp dụng công nghệ nhân giống tiên tiến cho việc phát triển các rừng trồng Thông caribê và Thông lai có giá trị kinh tế cao tại Việt Nam - Milestone 10 " doc

Nông nghiệp

... phương nhằm nâng cao tỷ lệ sống sinh trưởng mô hình Các mô hình rừng trồng thông xây dựng Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm Lâm sinh Lâm Đồng có sinh trưởng tốt, với đánh giá giám đốc dự án phía Queensland ... Queensland (tham khảo mốc đánh giá 8) Báo cáo đưa gợi ý cho chương trình cải thiện giống Thông caribe Việt Nam Chương trình thực Trung tâm nghiên cứu giống rừng (RCFTI), đơn vị thuộc Viện khoa học Lâm ... pháp thực là: • Đánh giá lại khảo nghiệm có • Xây dựng thêm khảo nghiệm • Chiến lược cải thiện giống thông; xem xét đánh giá củng cố khả liên quan khác Dự án xem xét đánh giá số liệu thu thập...
 • 4
 • 447
 • 0
Nghiên cứu bệnh quanh răng ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 tại bệnh viện nội tiết trung ương và đánh giá hiệu quả can thiệp

Nghiên cứu bệnh quanh răng bệnh nhân đái tháo đường týp 2 tại bệnh viện nội tiết trung ươngđánh giá hiệu quả can thiệp

Y khoa - Dược

... DI-S = Tổng số đánh giá chia cho tổng số khám CI-S = Tổng số đánh giá chia cho tổng số khám OHI-S = DI-S + CI-S Ngỡng đánh giá OHI-S: Mức đánh giásố VSRM tốt VSRM tốt 0,1 - 1,2 VSRM trung bình ... khác tiêu chuẩn đánh giá tác động sai khác đánh giá bệnh QR Một số nghiên cứu quần thể nhỏ cho ĐTĐ có ảnh hởng tới phổ biến, mức độ nặng bệnh QR Tuy nhiên, sử dụng phơng pháp nghiên cứu dịch tễ học ... viên lại nhóm nghiên cứu có nhiệm vụ gúp tác giả luận án ghi số liệu thu đợc vào mẫu bệnh án nghiên cứu (trích phần phụ lục) Các số nghiên cứu bệnh QR tác giả luận án trực tiếp đánh giá, nên tránh...
 • 172
 • 1,293
 • 20
nghiên cứu đặc điểm dị hình vách ngăn mũi và đánh giá kết quả phẫu t huật nội soi chỉnh hình vách ngăn tại bệnh viện tai mũi họng trung ương

nghiên cứu đặc điểm dị hình vách ngăn mũi và đánh giá kết quả phẫu t huật nội soi chỉnh hình vách ngăn tại bệnh viện tai mũi họng trung ương

Tài liệu khác

... vỏch ngn c tin hnh ti bnh vin Tai Mi Hng Trung ng v bnh vin a khoa tnh Nam nh t thỏng 11/2008 n 10/2009 c tớnh trung bỡnh khong 350 ca/nm ti bnh vin TMH Trung ng v 180 ca/nm ti bnh vin a khoa tnh ... vẹo, dày, phối hợp) Chọn ngẫu nhiên vào nhóm Nhóm can thiệp: Phẫu Nhóm chứng: Phẫu thuật phương thuật phương pháp nội soi pháp thông thường Mô tả kết điều trị So sánh nhóm Bàn luận kết luận Chng ... soi phu thut Theo bnh vin TMH Trung ng c tớnh p1 = 90% [9], [10] p2: T l ci thin cỏc triu chng ca nhúm iu tr bng phng phỏp phu thut thụng thng Theo bnh vin TMH Trung ng, c tớnh p2 = 70% 13 :...
 • 39
 • 2,591
 • 30
Luận văn thạc sĩ chuyên ngành xây dựng đường ô tô và đường thành phố Nghiên cứu lựa chọn công nghệ đánh giá sức chịu tải mặt đường bê tông xi măng

Luận văn thạc sĩ chuyên ngành xây dựng đường ô tô và đường thành phố Nghiên cứu lựa chọn công nghệ đánh giá sức chịu tải mặt đường bê tông xi măng

Kiến trúc - Xây dựng

... Việt Nam QL12A đánh giá kết - Nhận xét, kiến nghị định hớng nghiên cứu Phơng pháp thực hiện: Trên sở tổng quan kết nghiên cứu nớc giới, lựa chọn công nghệ đánh giá đặc trng sức chịu tải kết ... thể thấy, việc nghiên cứu, ứng dụng thông số việc xác định D = 0.027 Giá trị cứu đặc trng sức chịu tải mặt đờng BTXM đợc tập trung nghiên Areatheo (A=23.3) chơng trình nghiên cứu lớn Mỹ Điển ... lợc nghiên cứu, lựa chọn phơng pháp tính toán, giải pháp công nghệ thi công Song song với việc nghiên cứu, đề xuất phơng pháp đánh giá tình trạng kết cấu mặt đờng BTXM Trong trọng tâm đánh giá sức...
 • 81
 • 1,165
 • 2

Xem thêm