0

mot so bien phap giao duc ky nang song cho hoc sinh lop 3

Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua các trò chơi dân gian luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua các trò chơi dân gian luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Khoa học xã hội

... quan trọng Kỹ giao tiếp, kỹ định, kỹ giải vấn đề… 25 1 .3. 3 Phương pháp, hình thức GDKNS cho học sinh tiểu học Các phương pháp GDKNS cho học sinh tiểu học dựa vào nguyên tắc lấy học sinh làm trung ... GDKNS cho học sinh tiểu học thông qua trò chơi dân gian, nhận thấy quan tâm mức thường xuyên CBQL 100%, giáo viên 31 .7% học sinh 66% Quan tâm chưa thường xuyên CBQL 0%, giáo viên 63. 3%, học sinh ... viên 30 0 em học sinh) Mức độ quan tâm CBQL trường Số Tỉ lệ Giáo viên Học sinh Số Số Tỉ lệ Tỉ lệ 47 lượng Đã quan tâm mức Có quan tâm chưa đồng ý 40 % lượng 100 đồng ý 19 38 % lượng % 31 .7 63. 3 đồng...
 • 88
 • 4,213
 • 37
Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường PTDTBT THCS Số 1 Xã Khoen On_SKKN loại A cấp tỉnh

Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường PTDTBT THCS Số 1 Xã Khoen On_SKKN loại A cấp tỉnh

Giáo dục học

... 55,0 12 30 15 10 20 50 16 40 39 19 48,7 15 38 ,5 12,8 7,7 30 76,9 15,4 24 15 62,6 16,6 20,8 8 ,3 19 79,2 12,5 149 53 81 31 54,4 58,5 45 17 30 ,2 32 23 15,4 9,5 15 10,1 9,4 100 38 67,1 71,7 34 10 22,8 ... rau cho thy in nm 50 Kg 250.000 m 3/ 2011 Bỏn rau cho giỏo viờn 40 Kg 200.000 20 11/2012 2012 12/2012 3/ 2012 20 13 10/20 13 11/20 13 Bỏn rau cho thy in Bn Chỏt Bỏn rau cho giỏo viờn Bỏn rau cho ngi ... 46 45 30 66,7 11 24,4 8,8 12 26,7 25 55,6 17,7 38 21 55,2 12 31 ,5 13, 1 23, 7 22 57,9 18,4 37 23 62,2 21,6 16,2 26,2 29 78,4 5,4 Tng 1 73 105 60,7 48 27,7 20 11,6 32 18,5 114 65,9 27 15,6 34 72,6...
 • 44
 • 4,165
 • 30
Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường PTDTBT THCS Số 1 Xã Khoen On

Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường PTDTBT THCS Số 1 Xã Khoen On

Giáo dục học

... 55,0 12 30 15 10 20 50 16 40 39 19 48,7 15 38 ,5 12,8 7,7 30 76,9 15,4 24 15 62,6 16,6 20,8 8 ,3 19 79,2 12,5 149 53 81 31 54,4 58,5 45 17 30 ,2 32 23 15,4 9,5 15 10,1 9,4 100 38 67,1 71,7 34 10 22,8 ... rau cho thy in nm 50 Kg 250.000 m 3/ 2011 Bỏn rau cho giỏo viờn 40 Kg 200.000 20 11/2012 2012 12/2012 3/ 2012 20 13 10/20 13 11/20 13 Bỏn rau cho thy in Bn Chỏt Bỏn rau cho giỏo viờn Bỏn rau cho ngi ... 46 45 30 66,7 11 24,4 8,8 12 26,7 25 55,6 17,7 38 21 55,2 12 31 ,5 13, 1 23, 7 22 57,9 18,4 37 23 62,2 21,6 16,2 26,2 29 78,4 5,4 Tng 1 73 105 60,7 48 27,7 20 11,6 32 18,5 114 65,9 27 15,6 34 72,6...
 • 44
 • 940
 • 1
Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh đầu cấp

Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh đầu cấp

Mẫu giáo lớn

... ứng xử nhỏ nhất, cần thiết sống giao tiếp hàng ngày, khiến cho em ngại nói, ngại giao tiếp Chính lý song song với việc trang bị kiến thức cho em giáo dục kỹ sống cho em qua môn học quan trọng Giáo ... kỹ sống cho học sinh lớp Xuất phát từ lý chọn đề tài “Một số biện pháp rèn kỹ sống cho học sinh lớp 1” 3. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Việc nghiên cứu đề tài “Một số biện pháp rèn kỹ sống cho học sinh lớp ... hội sinh hoạt tập thể, giao lưu trò chơi dân gian từ em mạnh dạn * Biện pháp 8: Đội thiếu niên rèn kỹ sống cho học sinh qua sinh hoạt nhi đồng - Phối hợp với đội nội dung sinh hoạt theo tuần cho...
 • 20
 • 1,621
 • 1
sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA CÁC MÔN HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG HÀ A GIAI ĐOẠN 2010-2012

sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA CÁC MÔN HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG HÀ A GIAI ĐOẠN 2010-2012

Giáo dục học

... 21.9 15.9 12.5 32 .9 26.0 21.2 44.8 40.6 56.8 54.4 52.0 48.7 39 .6 45.6 43. 0 15.2 26 .3 35.4 33 .8 32 .0 28.4 31 .5 28.9 31 .0 24.7 21 .3 26.1 40.2 44.7 30 .0 GHI CHÚ 1.65 0.97 2 .30 1.08 3. 44 II THỰC TRẠNG ... thần giá trị hiệu quả, học sinh nhanh nhẹn hơn, có đạo đức tốt hơn, mạnh dạn giao tiếp, tự tin sống 2 .3. 3 Giáo dục kỹ sống cho học sinh qua tiết sinh hoạt ngồi giờ, sinh hoạt chủ điểm, ngoại khóa ... sống Tổ chức cho học sinh học cách tham gia giao thơng an tồn, qua buổi sinh hoạt ngoại khóa chúng tơi dạy cho học sinh biết cách tham gia giao thơng đường luật, an tồn Hướng dẫn học sinh cách phòng...
 • 31
 • 1,118
 • 7
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH KHIẾM THÍNH TỪ LỚP 3 ĐẾN LỚP 9

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH KHIẾM THÍNH TỪ LỚP 3 ĐẾN LỚP 9

Khoa học xã hội

... xử lý tình 20 33 % 43 72% KN hình thành tự tin 30 50% 50 83% KN ý, t p trung 25 42% 55 92% KN tự học, tự tìm tòi 18 30 % 30 50% Các kĩ (KN) đạt đƣợc 11 KN làm việc nhóm 22 36 % 44 73% KN nh n xét, ... sóc, bảo vệ thân 35 58% 50 83% KN tiết iệm điện nước, đồ dùng c nhân t p thể KN tham gia giao thông an toàn 25 42% 54 90% 42 70% 57 95% KN giao tiếp 30 50% 50 93% Nhìn vào bảng so s nh trên, ta ... p việc gi o dục ĩ n ng sống lên lớp cho c c em học sinh thính từ lớp đến lớp với 60 em học sinh (trong tổng số HS lớp 3, 4, 34 em tổng số HS lớp 6, 7, 8, 32 em), nhiều hạn chế, ết chưa mong đợi...
 • 16
 • 685
 • 1
Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 4,5 thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp

Một số biện pháp giáo dụcnăng sống cho học sinh lớp 4,5 thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp

Khoa học xã hội

... 30 59.00 1628 31 .59 447 8.67 38 50.15 1614 33 .81 682 14.29 84 32 .47 2147 43. 92 1154 23. 61 62.56 7287 26.55 2711 9.88 276 % 1.98 0.47 0.74 1.76 1.01 ( Nguồn: Phòng GD&ĐT Q12) Song song với việc ... 50 73 635 3 5074 5154 30 41 4774 239 4 4888 1587 274 43 17169 Tỉ lệ Khá Số Tỉ lệ Trung bình Số Tỉ lệ Yếu Số Tỉ lệ % lượng % lượng % lượng 80.86 876 13. 96 201 3. 20 124 79.87 1022 16.09 227 3. 57 30 ... điểm tâm sinh lí HS lớp 4, 30 1.4.1 Đặc điểm mặt thể giới tính 30 1.4.2 Đặc điểm trình nhận thức (sự phát triển trí tuệ) 31 1.4 .3 Đặc điểm mặt tình cảm 33 1.4.4 Sự phát triển nhân cách 33 CHƯƠNG...
 • 126
 • 10,577
 • 89
Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lơp 5 6 thông qua công tác chủ nhiệm

Một số biện pháp giáo dụcnăng sống cho học sinh lơp 5 6 thông qua công tác chủ nhiệm

Sư phạm

... tổ chức tốt sinh hoạt lớp, tổ chức cho học sinh thích học từ giáo dục học sinh học tốt Muốn tổ chức tốt tiết sinh hoạt lớp trước hết GVCN cần phải có kĩ tổ chức sinh hoạt lớp Để sinh hoạt lớp ... hình số học sinh lớp (như học sinh tiếp thu nhanh , học sinh cá biệt , học sinh có hoàn cảnh đặc biệt,…) - Tiếp tục nghiên cứu trình học tập học sinh thông qua kiểm tra kết học tập học sinh năm ... Học sinh cần hiểu biết tự ý thức để phát triển nhân cách theo hướng tích cực Muốn vậy, việc giáo ducsống cho học sinh cần xem trọng, cần thực trước tiên trình giáo dục đạo đức cho học sinh...
 • 66
 • 952
 • 1
Một số phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp chủ nhiệm

Một số phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp chủ nhiệm

Giáo dục học

... nghiệm): năm học 20 13 - 2014 19 em = 57,6% 13 em = 39 ,4% Lớp Loại Loại giỏi 11B8 (lớp đối em = 3, 0% chứng): năm ducbinhth0205@gmail.com Loại TB 19 em = 57,6% 13 em = 39 ,4% 33 Loại yếu thptmuongcha@gmail.com ... Sau thông báo việc buổi sinh hoạt ngày hôm tổ chức sinh nhật cho HS sinh tháng GV chuẩn bị sẵn quà cho em, nêu tên em tổ chức sinh nhật buổi hôm + GV cho lớp hát chúc mừng sinh nhật "happy birth ... phát động 3. 2 .3 Đưa GD KNS cho HS lớp chủ nhiệm vào sinh hoạt cờ 3. 2 .3. 1 Các phương pháp sinh hoạt cờ theo lối cũ Dưới phương pháp mà năm học trước, hầu hết nhà trường thường thực buổi sinh hoạt...
 • 39
 • 1,189
 • 0
skkn một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học viên trung tâm giáo dục thường xuyên vĩnh cửu

skkn một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học viên trung tâm giáo dục thường xuyên vĩnh cửu

Giáo dục học

... 40 (25%) (25%) ( 30 %) (30 %) (25%) (25%) 12 12 14 10 12 10 35 (34 %) (34 %) 40(%) (28%) (34 %) (28%) 8 10 8 20 (40%) (40%) (50%) (40%) (40%) (30 %) Theo khảo sát cuối năm học 20 13- 2014, mức độ nhận ... trách nhiệm … c) Qua việc đưa nội dung giáo dục kỹ sống vào tiết sinh hoạt lớp làm cho tiết sinh hoạt lớp sinh động , nội dung tiết sinh hoạt lớp gần gủi với nhu cầu học viên đề cập đến vấn đề thực ... AB Số học viên khảo sát 40 11 VA 35 Lớp Kỹ thực nội quy Kỹ tự học Hiểu rõ Thực tốt Hiểu rõ Thực tốt 35 30 (87,5%) (70%) 25 (62,5%) 20 (50%) 32 (80%) 20 (50%) 30 26 25 24 22 Hiểu rõ Thực tốt Kỹ...
 • 19
 • 1,425
 • 8
SKKN Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh bán trú thông qua các hoạt động ngoại khóa tại trường PTDTBT THCS Bản Hon

SKKN Một số biện pháp giáo dụcnăng sống cho học sinh bán trú thông qua các hoạt động ngoại khóa tại trường PTDTBT THCS Bản Hon

Giáo dục học

... phát triển toàn diện lực, phẩm chất nhân cách cho học sinh. Vì giáo dục học sinh toàn diện học sinh không dạy học lớp mà cần xác định sau trường học sinh vừa trang bị vốn kiến thức phổ thông vừa ... sống đối diện với va vấp đầu đời Đó việc rèn kĩ sống cho học sinh Giáo dụcsống cho học sinh trường PTDTBT, chất hình thành phát triển cho em khả làm chủ thân, khả ứng xử phù hợp với người ... động vệ sinh, trốn khỏi khu bán trú chơi Điều cho thấy phương pháp quản lí, nuôi dưỡng giáo dục học sinh bán trú chưa hợp lí, chưa hiệu Học sinh em người dân tộc thiểu số, tập quán sinh hoạt...
 • 15
 • 4,660
 • 26
SKKN Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua môn Đạo đức lớp 4. THCS BÌNH HÒA

SKKN Một số biện pháp giáo dụcnăng sống cho học sinh qua môn Đạo đức lớp 4. THCS BÌNH HÒA

Giáo dục học

... diễn đơn điệu làm cho học sinh nhàm chán, khơng có thích thú học tập, dẫn đến tình trạng học sinh mau qn, khơng khắc sâu hình thành kiến thức kĩ sống cho học sinh Nhưng học sinh học số nội dung ... thời vào việc học tập, giải trí hợp lí Em khơng lãng phí tiền Lớp 4A 41,4% 37 ,9% 44,8% 41,4% 37 ,9% Lớp 4B 39 ,3% 35 ,7% 32 ,2% 42,8% 50% Quy trình nghiên cứu a Chuẩn bị giáo viên: - Tơi Sa sử dụng ... việc sử dụng phương pháp cho học sinh tích cực tìm hiểu kiến thức hình thành kĩ sống cần thiết cho em kiến thức học sinh chưa khắc sâu, chưa vần dụng vào sống thường ngày cho em Để thay đổi tình...
 • 19
 • 1,244
 • 3
SKKN Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho hoc sinh bán trú thông qua hoạt động ngoại khóa

SKKN Một số biện pháp giáo dụcnăng sống cho hoc sinh bán trú thông qua hoạt động ngoại khóa

Báo cáo khoa học

... sống đối diện với va vấp đầu đời Đó việc rèn kĩ sống cho học sinh Giáo dụcsống cho học sinh trường PTDTBT, chất hình thành phát triển cho em khả làm chủ thân, khả ứng xử phù hợp với người ... động vệ sinh, trốn khỏi khu bán trú chơi Điều cho thấy phương pháp quản lí, nuôi dưỡng giáo dục học sinh bán trú chưa hợp lí, chưa hiệu Học sinh em người dân tộc thiểu số, tập quán sinh hoạt ... nội dung kiến thức học sinh huy động tổng hợp tất môn khoa học tự nhiên, khoa học xã hội Qua hoạt động kĩ trọng rèn luyện cho học sinh như: - Kĩ giao tiếp ngôn ngữ - Kĩ giao tiếp không lời - Kĩ...
 • 13
 • 1,175
 • 1
skkn một số biện pháp giáo dục nhân cách sống cho học sinh lớp 9

skkn một số biện pháp giáo dục nhân cách sống cho học sinh lớp 9

Giáo dục học

... hiƯn 3. 1 Ho¹t ®éng x· héi vµ nh©n v¨n 3. 2 Ho¹t ®éng tiÕp cËn víi khoa häc 3. 3 Ho¹t ®éng v¨n ho¸ nghƯ tht vµ thÈm mÜ 3. 4 Ho¹t ®éng vui kh vµ gi¶i trÝ 3. 5 Ho¹t ®éng lao ®éng c«ng Ých 3. 6 TiÕt sinh ... xả thân làm việc nghóa, hy sinh quên cho đất nước, kiên cường đấu tranh cho chân lý góp phần làm cho xã hội ngày công bằng, văn minh, tiến Mỗi cá nhân, sống hoạt động cho tiến xã hội phải có phẩm ... Văn hóa giao tiếp, ứng xử thể hiểu biết lực người Một số yêu cầu giao tiếp ứng xử - Trang phục phải chỉnh tề, phù hợp với đối tượng hoàn cảnh giao tiếp Nếu luộm thuộm khiến cho đối tượng giao tiếp...
 • 26
 • 1,135
 • 0
Sáng kiến kinh nghiệm một số BIỆN PHÁP GIÁO dục kỹ NĂNG SỐNG CHO TRẺ mẫu GIÁO bé

Sáng kiến kinh nghiệm một số BIỆN PHÁP GIÁO dục kỹ NĂNG SỐNG CHO TRẺ mẫu GIÁO

Giáo dục học

... Mẹ ơi, nóng quá, cho tắm” Mẹ nhắc: “ Con ngồi tí cho mồ hôi vào tắm không dễ bị cảm ” Minh ngồi quạt cho đỡ mồ hôi vào tắm Mẹ lấy ghế cho Minh ngồi nhẹ nhàng xả nước gội đầu cho Minh Gội đầu ... 2- Khó khăn: - Sỹ số học sinh đông nên nhiều ảnh hưởng đến việc triển khai hoạt động cho trẻ II- THỰC TRẠNG NGHIÊN CỨU: - Kỹ sống gì? Là kỹ cần có cho hành vi lành mạnh cho phép bạn đối mặt với ... kỹ sống cho trẻ mầm non ta nhằm giúp trẻ có kinh nghiệm sống, biết điều nên làm không nên làm - Nội dung giáo dục kỹ sống cho trẻ em phải đơn giản gần gũi với trẻ - Chúng ta dạy kỹ sống cho trẻ...
 • 21
 • 999
 • 0
Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên

Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... dung bai hoc ao c vi nụi dung giao duc ky nng sụng Thc tờ cho thõy giao viờn tiờu hoc va cac nha quan ly cha thc s tõm ti viờc giao duc ky nng sụng noi chung va ky nng ... tỡnh noi riờng cho hoc sinh tiờu hoc quan quyờt i nh , k nng Chớnh vỡ vy m chung tụi quyờt i nh chon tai nghiờn cu : Biờn phap giao du c ky nng s ng cho hc sinh t iờu hoc phụ Thai ... hung, k nng quyt nh cho hc sinh thụng qua dy hc mụn o c lp 29 1 .3. 3 .3 Phng phỏp giỏo dc k nng x lý tỡnh hung, k nng quyt nh cho hc sinh thụng qua dy hc mụn o c lp 32 1 .3. 3.4 Hỡnh thc t...
 • 110
 • 6,257
 • 24
Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Mầm non - Tiểu học

... dung bai hoc ao c vi nụi dung giao duc ky nng sụng Thc tờ cho thõy giao viờn tiờu hoc va cac nha quan ly cha thc s tõm ti viờc giao duc ky nng sụng noi chung va ky nng ... tỡnh noi riờng cho hoc sinh tiờu hoc quan quyờt i nh , k nng Chớnh vỡ vy m chung tụi quyờt i nh chon tai nghiờn cu : Biờn phap giao du c ky nng s ng cho hc sinh t iờu hoc phụ Thai ... hung, k nng quyt nh cho hc sinh thụng qua dy hc mụn o c lp 29 1 .3. 3 .3 Phng phỏp giỏo dc k nng x lý tỡnh hung, k nng quyt nh cho hc sinh thụng qua dy hc mụn o c lp 32 1 .3. 3.4 Hỡnh thc t...
 • 110
 • 6,370
 • 26
biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên

biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên

Kinh tế - Quản lý

... giao duc ky nng sụng Thc tờ cho thõy giao viờn tiờu hoc va cac nha quan ly cha thc s quan tõm ti viờc giao duc ky nng sụng noi chung va ky nng quyờt inh , k nng x lý tỡnh noi riờng cho hoc sinh ... sinh 84 3. 2.6 Mối quan hệ biện pháp giáo dục kỹ sống 85 3. 3 Kho nghim tớnh kh thi ca cỏc bin phỏp.86 3. 3.1 Mc ớch kho nghim 86 3. 3.2 Ni dung kho nghim 86 3. 3 .3 Phng phỏp kho nghim.86 3. 3.4 Kt ... hung, k nng quyt nh cho hc sinh thụng qua dy hc mụn o c lp 29 1 .3. 3 .3 Phng phỏp giỏo dc k nng x lý tỡnh hung, k nng quyt nh cho hc sinh thụng qua dy hc mụn o c lp 32 1 .3. 3.4 Hỡnh thc t...
 • 120
 • 1,092
 • 7
Luận văn: BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊN doc

Luận văn: BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊN doc

Thạc sĩ - Cao học

... dung bai hoc ao c vi nụi dung giao duc ky nng sụng Thc tờ cho thõy giao viờn tiờu hoc va cac nha quan ly cha thc s tõm ti viờc giao duc ky nng sụng noi chung va ky nng ... tỡnh noi riờng cho hoc sinh tiờu hoc quan quyờt i nh , k nng Chớnh vỡ vy m chung tụi quyờt i nh chon tai nghiờn cu : Biờn phap giao du c ky nng s ng cho hc sinh t iờu hoc phụ Thai ... hung, k nng quyt nh cho hc sinh thụng qua dy hc mụn o c lp 29 1 .3. 3 .3 Phng phỏp giỏo dc k nng x lý tỡnh hung, k nng quyt nh cho hc sinh thụng qua dy hc mụn o c lp 32 1 .3. 3.4 Hỡnh thc t...
 • 110
 • 1,527
 • 7

Xem thêm