0

mau thuan trong cong thuc chung cua tu ban va ly luan ve hang hoa suc lao dong

Lý luận về hàng hóa sức lao động của C. Mác với thị trường sức lao động ở Việt Nam hiện nay

luận về hàng hóa sức lao động của C. Mác với thị trường sức lao động ở Việt Nam hiện nay

Khoa học xã hội

... http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/NghiencuuTraodoi/2012/17473 /Ly- luan- hang- hoa- suc- lao- dong -va- tien-congcua-C.aspx Phapluatvn.vn, Anh Phương, 31/1/2012 http://www.dubaonhanluchcmc.gov.vn/NGHIEN-CUU-KHOA-HOC1/Tien-luong-danh-nghia-tang thu-nhap -thuc- te -cua- nguoi -lao- donggiam.aspx#neo_content ... người từ 15 tu i trở lên thuộc lực lượng lao động, chiếm 58,5% tổng dân số Trong lực lượng lao động khu vực nông thôn chiếm 70,3% Tuy nhiên, số người độ tu i lao động đông nghĩa thị trường lao động ... http://thuvienphapluat.vn/archive/Van -ban- khac/Bao-cao-133-BCLDTBXH -thuc- trang-cung-cau -lao- dong- nhung-giai-phapvb98914t33.aspx 22:18, 22/08/2012, ThS.Nguyễn Thị Mai Lan (Đại học Luật Hà Nội) http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/NghiencuuTraodoi/2012/17473 /Ly- luan- hang- hoa- suc- lao- dong -va- tien-congcua-C.aspx...
 • 11
 • 7,289
 • 20
tại sao nói hàng hóa sức lao động là hàng hóa đặc biệt- tại sao nói hàng hóa sức lao động là chìa khoá để giải quyết mâu thuẫn trong công thức chung của chủ nghĩa tư bản

tại sao nói hàng hóa sức lao độnghàng hóa đặc biệt- tại sao nói hàng hóa sức lao động là chìa khoá để giải quyết mâu thuẫn trong công thức chung của chủ nghĩa bản

Tài liệu khác

... lớn giá trị thân hàng hóa sức lao động Phần lớn giá trị thặng dư Từ cho thấy hàng hóa sức lao động chìa khóa để giải mâu thuẫn công thức chung Chính hàng hóa sức lao động trình sử dụng tạo giá ... hàng hóa phải lao động Vậy giá trị thặng dư không xuất từ lưu thông không xuất lưu thông, giá trị thặng dư tạo từ đâu? Đó từ hàng hóa sức lao động Bởi trình tiêu dùng hàng hóa sức lao động lại ... hàng hóa sức lao động trình sử dụng tạo giá trị thặng dư cho nhà việc nghiên cứu hàng hóa sức lao động rõ chất bóc lột chủ nghĩa ...
 • 2
 • 44,508
 • 331
mâu thuẫn chung của công thức chung của tư bản

mâu thuẫn chung của công thức chung của bản

Giáo dục học

... Khi suất lao động cao, ngày lao động công nhân chia thành hai phần : Thời gian lao động cần thiết (6 giờ) thời gian lao động để tạo giá trị giá trị sức lao động bỏ để tái sản xuất sức lao động ... hạn định Giới hạn ngày lao động thể chất tinh thần người lao động định, giới hạn ngày lao động thời gian lao động cần thiết Như mặt kinh tế, ngày lao động phải dài thời gian lao động cần thiết vượt ... gian lao động cần thiết, kéo dài tương ứng thời gian lao động thặng dư điều kiện độ dài ngày lao động không đổi Ví dụ: Ngày lao động chia thành: - Thời gian lao động cần thiết 10 - Thời gian lao...
 • 13
 • 2,818
 • 1
CÔNG THỨC CHUNG TƯ BẢN & CHÌA KHOÁ GIẢI QUYẾT MÂU THUẨN CÔNG THỨC CHUNG TƯ BẢN – HÀNG HOÁ SỨC LAO ĐỘNG

CÔNG THỨC CHUNG BẢN & CHÌA KHOÁ GIẢI QUYẾT MÂU THUẨN CÔNG THỨC CHUNG BẢNHÀNG HOÁ SỨC LAO ĐỘNG

Cao đẳng - Đại học

... thức chung mâu thuẫnCông thức chung Mâu thuẫn công thức chung III Chìa khóa giải mâu thuẫn công thức chung hàng hóa sức lao động  Khái niệm hàng hóa  Điều kiện để biến sức lao ... hàng hóa sức lao động I Công thức chung mâu thuẫn Công thức chung Trong lưu thông hàng hóa giản đơn, tiền vận động theo công thức: H T H’ I Công thức chung mâu thuẫn Công thức chung Tiền ... Người lao động người tự do, có khả chi phối sức lao động FREE Người lao động TLSX cần thiết để kết hợp với sức lao động Hai thuộc tính hàng hóa sức lao động Giá trị Giá trị hàng hoá sức lao động...
 • 17
 • 8,181
 • 17
Lý luận hàng hóa sức lao động của c mác với vấn đề phát triển nguồn nhân lực ở hải phòng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá

luận hàng hóa sức lao động của c mác với vấn đề phát triển nguồn nhân lực ở hải phòng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Báo cáo khoa học

... rõ ranh giới hai phạm trù “ lao động sức lao động” Nhờ có quan điểm đắn lao động sức lao động, C.Mác trở thành người trình bày cách khoa học luận hàng hoá sức lao động luận bước hoàn thiện ... 29] Sức lao động tồn thể sống người lao động, nhân tố hoạt động xã hội Về mặt số lượng, sức lao động phụ thuộc chủ yếu vào số lượng người lao động thời gian lao động người Chất lượng sức lao động ... người lao động” “ hàng hoá sức lao động ” Khi người lao động hàng hoá, bị đem mua bán loại hàng hoá khác người mua loại hàng hoá quyền chiếm hữu thể xác sức lao động người lao động Người lao động...
 • 55
 • 730
 • 3
Lý luận hàng hóa sức lao động của C.Mác - một trong những cơ sở cho việc đổi mới chính sách tiền lương ở VN hiện nay

luận hàng hóa sức lao động của C.Mác - một trong những cơ sở cho việc đổi mới chính sách tiền lương ở VN hiện nay

Lý luận chính trị

... sản xuất vật ích đó” Trong sản xuất cần nhiều sức lao động khơng phải sức lao động trở thành hàng hố điều kiện để sức lao động trở thành hàng hố là:  Thứ nhất: Người có sức lao động phải tự thân ... người lao động với người sử dụng lao động thơng qua hợp đồng (bằng văn miệng) phù hợp với quan hệ cung - cầu sức lao động thị trường lao động, phù hợp với quy định tiền lương pháp luật lao động ... triển thị trường sức lao động nhằm tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động quản mối quan hệ người có sức lao động người sử dụng lao động, từ nâng cao suất lao động, tạo nhiều...
 • 15
 • 5,712
 • 25
Nghiên cứu triết học

Nghiên cứu triết học " VỀ SỰ THỐNG NHẤT KHÁC BIỆT GIỮA LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ – XÃ HỘI LUẬN VỀ VĂN HOÁ TRONG NHẬN THỨC TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI " ppsx

Báo cáo khoa học

... xã hội phủ vậy) tu ý biến đổi theo đủ kiểu, tổ hợp sinh biến hoá cách ngẫu nhiên”(2); đồng thời, luận cách mạng hoá toàn khoa học xã hội “lần nâng xã hội học lên ngang hàng khoa học”(3) ... điểm xuất phát tiến trình lên chủ nghĩa xã hội, đồng thời sở khoa học để xác định đắn thời đại diễn lịch sử Đánh giá ý nghĩa giá trị khoa học luận hình thái kinh tế – xã hội, V.I.Lênin khẳng ... đích chung vận động, phát triển xã hội góc độ văn hoá kết tác động tổng hợp yếu tố xã hội kinh tế Nhân đạo, nhân văn, chân – thiện – mỹ, chất người giá trị có tính chất phổ quát mẫu số chung...
 • 7
 • 558
 • 0
lí luận về thị trường hàng hóa sức lao động của chủ nghĩa Mác-Lênin.

luận về thị trường hàng hóa sức lao động của chủ nghĩa Mác-Lênin.

Khoa học xã hội

... hàng hóa sức lao động II Sự vận dụng luận hàng hóa sức lao động C.Mác vào thị trường hàng hóa sức lao động Việt Nam Thực trạng Trong luận hàng hóa sức lao động thấy thị trường sức lao động ... sức lao động Giá trị sử dụng hàng hóa sức lao động thể trình tiêu dùng sức lao động tức trình lao động công nhân để sản xuất hàng hóa, dịch vụ Nhưng trình sử dụng hay tiêu dùng hàng hóa sức lao ... lạitrong trình lao động, sức lao động tạo lượng giá trị lớn giá trị thân nó, phần dôi so với giá trị sức lao động giá trị thặng dư mà nhà chiếm đoạt Như vậy, giá trị sử dụng hàng hóa sức lao...
 • 7
 • 9,089
 • 164
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SẮP XẾP LẠI LAO ĐỘNG VÀ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG DÔI DƯ KHI THỰC HIỆN CPH DNNN

CƠ SỞ LUẬN VỀ SẮP XẾP LẠI LAO ĐỘNG GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG DÔI DƯ KHI THỰC HIỆN CPH DNNN

Quản trị kinh doanh

... loại lao động thực tế người ta phân loại lao động vào vai trò phận lao động vào trạng thái có việc làm hay không người ta phân biệt lực lượng lao động nguồn lao động Tuy nhiên phân loại lao động ... hết hợp đồng lao động giao kết, tối đa không 12 tháng c Người lao động thiếu tối đa năm tu i nghỉ hưu theo quy định Bộ luật Lao động (nam đủ 55 tu i dến 60 tu i, nữ đủ 50 tu i đến 55 tu i) đủ 15 ... hội lần theo quy định hành - Người lao động thiếu tối đa năm tu i nghỉ hưu theo quy định Bộ Luật Lao động (nam đủ 55 tu i đến 60 tu i, nữ đủ 50 tu i đến 55 tu i) đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội...
 • 20
 • 899
 • 0
Phân tích điều kiện biến sức lao động thành hàng hóa và hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động. Ý nghĩa đối với Việt Nam

Phân tích điều kiện biến sức lao động thành hàng hóa hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động. Ý nghĩa đối với Việt Nam

Triết học Mác - Lênin

... nghĩa Sức lao độngSức lao động toàn thể lực trí lực người lao động, khả lao động người   Sức lao động yếu tố trình sản xuất Sức lao động trở thành hàng hóa có đủ hai điều kiện Sức lao động ... Điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa Hai thuộc tính hàng hóa sức lao động  Giá trị hàng hóa sức lao động: thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất tái sản xuất sức lao động Nói cách ... kiện để sức lao động trở thành hàng hóa  Một là, người có sức lao động phải tự thân thể để có quyền đem bán sức lao động hàng hóa  Hai là, họ TLSX cải khác, muốn sống họ phải bán sức lao động...
 • 18
 • 9,638
 • 11
luận văn vận dụng lý luận hàng hóa sức lao động của c.mác vào phát triển thị trường lao động ở nước ta

luận văn vận dụng luận hàng hóa sức lao động của c.mác vào phát triển thị trường lao động ở nước ta

Tiến sĩ

... lao động, hay thời gian lao động ngày Chính mà "tiền công xóa bỏ vết tích phân chia ngày lao động thành lao động cần thiết lao động thặng dư thành lao động trả công lao động không công Toàn lao ... Ngày lao động chia làm hai phần: Thời gian lao động tất yếu thời gian lao động thặng dư Trong đó, thời gian lao động tất yếu bù đắp lại giá trị sức lao động tiêu hao người công nhân, thời gian lao ... trình lao động: Giá trị giá sức lao động biểu bên thành tiền công Nhưng nhìn bề tiền công biểu giá lao động Vậy, giá trị sức lao động định giá lao động, giá lao động biểu bất hợp giá sức lao...
 • 102
 • 2,752
 • 6
Phân tích tính chất đặc biệt của hàng hóa sức lao động. Tìm hiểu thị trường lao động ở Việt Nam hiện nay.

Phân tích tính chất đặc biệt của hàng hóa sức lao động. Tìm hiểu thị trường lao động ở Việt Nam hiện nay.

Tài liệu khác

... chi phối sức lao động - Hai là, người lao động bị tước đoạt hết liệu sản xuất tự tiến hành lao động sản xuất Chỉ điều kiện ấy, người lao động buộc bán sức lao động II HÀNG HÓA SỨC LAO ĐỘNG LÀ ... quan tâm giải vấn đề nguồn cung lao động chất lượng cao.Những bất cập ngày lớn qui mô chung cấu trúc “cung-cầu” sức lao động thị trường lao động Hàng năm cung sức lao động tăng từ 3,2% đến 3,5%, ... phương thức sản xuất lạc hậu, suất lao động thấp  Đó vòng luẩn quẩn tranh chung thị trường lao động Việt Nam: chất lượng lao động thấp dẫn đến lương thấp, suất lao động thấp cuối cản trở tốc độ...
 • 12
 • 6,160
 • 10
Lý luận hàng hoá sức lao động và việc vận dụng trong phát triển thị trường sức lao động ở việt nam

luận hàng hoá sức lao động việc vận dụng trong phát triển thị trường sức lao động ở việt nam

Lý luận chính trị

... vào trình lao động sản xuất b) Những điều kiện biến sức lao động thành hàng hoá Trong xã hội nào, sức lao động yếu tố hàng đầu trình lao động sản xuất Nhưng sức lao động hàng hoá Sức lao động ... sức lao động việc vận dụng phát triển thị trường sức lao động Việt Nam.” NỘI DUNG I LUẬN VỀ HÀNG HÓA SỨC LAO ĐỘNG Sự chuyển hoá sức lao động thành hàng hoá a) Khái niệm sức lao động: Sức lao ... Cửu Long, ven biển thiếu lao động, khả di dân di chuyển lao động đến hạn chế Trong có xu hướng lao động bị đẩy số lĩnh vực, đồng thời số lĩnh vực hình thức khác lại xuất khả thu hút thêm lao động...
 • 17
 • 1,412
 • 14
LUẬN văn  vận dụng lý luận hàng hoá sức lao động của c mác vào việc đảm bảo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp ở tỉnh quảng bình

LUẬN văn vận dụng luận hàng hoá sức lao động của c mác vào việc đảm bảo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp ở tỉnh quảng bình

Thạc sĩ - Cao học

... dụng lao động Hay nói cách khác muốn hoạt động lao động, người lao động phải có khả lao động, phải có lực lao động, lực chuyên môn; tất thể qua lao động cụ thể người lao độnglao động cụ thể lao ... dư với ý nghĩa chung là: Trong tự nhiên trở ngại tuyệt đối người đem số lao động cần thiết cho sinh tồn thân trút bỏ khỏi vai đặt lên vai người khác Cũng giống tự nhiên trở ngại tuyệt đối ngăn ... người lao động có tính chất hai mặt lao động cụ thể lao động trừu tượng, hai thể việc làm có lao động cụ thể biểu việc làm Như vậy, nói mua bán thị trường lao động trừu tượng mà lao động cụ thể, lao...
 • 113
 • 752
 • 0
Vận dụng lý luận hàng hoá sức lao động của c mác vào việc giảng dạy môn kinh tế chính trị

Vận dụng luận hàng hoá sức lao động của c mác vào việc giảng dạy môn kinh tế chính trị

Lý luận chính trị

... người lao động làm thuê được, sở hữu trí tu Chính C Mác dự báo điều nói vai trò lao động trí óc ngày tăng kinh tế tiên đoán khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp Điều cho thấy người lao ... có ích sức lao động thể trình sản xuất Người lao động bán sức lao động cách lao động sản xuất theo yêu cầu người mua Người mua tiêu dùng sức lao động nhằm sử dụng tính có ích sức lao động Khác ... cao nhận lương cao Giá sức lao động biểu tiền giá trị sức lao động, tiền lương mà người sử dụng sức lao động trả cho người lao động Vận dụng luận C.Mác giá sức lao động vào nền kinh tế thị...
 • 4
 • 578
 • 4
Quy luật mâu thuẫn trong phép biện chứng duy vật với việc phân tích hệ thống mâu thuẫn của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ ở Việt Nam.doc

Quy luật mâu thuẫn trong phép biện chứng duy vật với việc phân tích hệ thống mâu thuẫn của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ ở Việt Nam.doc

Kế toán

... trờng quan trọng nhng cha có sơ khai nh : thị trờng lao động , thị trờng chứng khoán , thị trờng bất động sản , thị trờng khoa học công nghệ Tuy bắt đầu nhập vào kinh tế thị trờng nhng kinh tế ... vững ổn định trị , tăng cờng vai trò lãnh đạo Đảng , vai trò tổ chức quản nhà nớc xã hội chủ nghĩa Đổi trị phải gắn liền với đổi kinh tế , song đổi kinh tế đổi cách tu tiện mà phải theo phơng ... xã đợc tổ chức sở đóng góp cổ phần tham gia lao động trực tiếp xã viên , phân phối theo kết lao động theo cổ phần , xã viên có quyền nh công việc chung. [ Đảng cộng sản Việt Nam , văn kiện đại...
 • 16
 • 4,965
 • 8
Quy luật mâu thuẫn trong phép biện chứng duy vật với việc phân tích hệ thống mâu thuẫn của kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ ở Việt Nam

Quy luật mâu thuẫn trong phép biện chứng duy vật với việc phân tích hệ thống mâu thuẫn của kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ ở Việt Nam

Kinh tế chính trị

... trờng quan trọng nhng cha có sơ khai nh : thị trờng lao động , thị trờng chứng khoán , thị trờng bất động sản , thị trờng khoa học công nghệ Tuy bắt đầu nhập vào kinh tế thị trờng nhng kinh tế ... vững ổn định trị , tăng cờng vai trò lãnh đạo Đảng , vai trò tổ chức quản nhà nớc xã hội chủ nghĩa Đổi trị phải gắn liền với đổi kinh tế , song đổi kinh tế đổi cách tu tiện mà phải theo phơng ... xã đợc tổ chức sở đóng góp cổ phần tham gia lao động trực tiếp xã viên , phân phối theo kết lao động theo cổ phần , xã viên có quyền nh công việc chung. [ Đảng cộng sản Việt Nam , văn kiện đại...
 • 16
 • 2,111
 • 0
Qui luật mâu thuẫn trong phép biện chứng duy vật với việc phân tích hệ thống mâu thuẫn của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Qui luật mâu thuẫn trong phép biện chứng duy vật với việc phân tích hệ thống mâu thuẫn của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Lý luận chính trị

... vĩ mô vai trò chủ đạo khu vực kinh tế nhà nước Kinh tế nhà nước phải nắm giữ vai trò chủ đạo số lĩnh vực then chốt, có ý nghĩa “ đài huy “ , “ mạch máu” kinh tế Cùng với việc nhấn mạnh vai trò ... không tách rời với khác nhau, đối lập Mỗi vật vừa thân nó, vừa khác với thân Trong đồng bao hàm khác nhau, đối lập Trong mâu thuẫn, thống mặt đối lập không tách rời đấu tranh chúng Bởi vì, thống ... tương đối vật tượng Còn đấu tranh mặt đối lập có tính chất tuyệt đối, nghĩa phá vỡ ổn định dẫn đến chuyển hoá vật chất vật tượng Tính tuyệt đối đấu tranh mặt đối lập gắn liền với tự thân vận động,...
 • 18
 • 544
 • 0
Quy luật mâu thuẫn trong phép biện chứng duy vật với việc phân tích hệ thống mâu thuẫn của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ ở Việt Nam

Quy luật mâu thuẫn trong phép biện chứng duy vật với việc phân tích hệ thống mâu thuẫn của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ ở Việt Nam

Lý luận chính trị

... thị trường quan trọng chưa có sơ khai : thị trường lao động , thị trường chứng khoán , thị trường bất động sản , thị trường khoa học công nghệ Tuy bắt đầu nhập vào kinh tế thị trường kinh tế đòi ... ổn định trị , tăng cường vai trò lãnh đạo Đảng , vai trò tổ chức quản nhà nước xã hội chủ nghĩa Đổi trị phải gắn liền với đổi kinh tế , song đổi kinh tế đổi cách tu tiện mà phải theo phương ... Hợp tác xã tổ chức sở đóng góp cổ phần tham gia lao động trực tiếp xã viên , phân phối theo kết lao động theo cổ phần , xã viên có quyền công việc chung .[ Đảng cộng sản Việt Nam , văn kiện đại...
 • 18
 • 1,078
 • 1

Xem thêm