một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động marketing của công ty cổ phần thương mại và dịch vụ t

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ T&A

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ T&A

Quản trị kinh doanh

... Giới thiệu khái qu t Công ty cổ phần thương mại dịch vụ T& A Chương II: Thực trạng ho t động Marketing Công ty cổ phần thương mại dịch vụ T& A Chương III: M t số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu ho t động ... Thị Thanh CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU KHÁI QU T VỀ CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ T& A 1.1 Quá trình hình thành ph t triển Công ty cổ phần thương mại dịch vụ T& A 1.1.1 Giới thiệu chung Công ty cổ phần ... trình thực ho t động Marketing Công ty cổ phần thương mại dịch vụ T& A 1.1.1 Ho t động công t c nghiên cứu thị trường mục tiêu M t công ty kinh doanh đảm bảo thỏa mãn t t nhu cầu t ng lớp người tiêu...
 • 42
 • 672
 • 5
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ T&A

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ T&A

Quản trị kinh doanh

... Giới thiệu khái qu t Công ty cổ phần thương mại dịch vụ T& A Chương II: Thực trạng ho t động Marketing Công ty cổ phần thương mại dịch vụ T& A Chương III: M t số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu ho t động ... ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ T& A 1.1 Quy trình thực ho t động Marketing Công ty cổ phần thương mại dịch vụ T& A 1.1.1 Ho t động công t c nghiên cứu thị trường mục tiêu ... Thị Thanh CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU KHÁI QU T VỀ CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ T& A 1.1 Quá trình hình thành ph t triển Công ty cổ phần thương mại dịch vụ T& A 1.1.1 Giới thiệu chung Công ty cổ phần...
 • 39
 • 638
 • 1
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại công ty cổ phần chè kim anh

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại công ty cổ phần chè kim anh

Quản trị kinh doanh

... mà số t c dụng t t xung quanh việc uống trà Công ty cổ phần chè Kim Anh công ty thành viên T ng công ty chè Vi t Nam Do phương thức ho t động công ty theo đạo T ng công ty chè Nhưng mà công ty ... đương thiếu chức sản xu t, chức t i hay chức nhân 1.3 Hệ thống ho t động Marketing Ho t động Marketing theo quản điểm Marketing đại hệ thống ho t động Marketing thực theo trình t định gọi trình Marketing ... 2.3.3 Đối thủ cạnh tranh Trong chế quản lý ngành chè nước ta nay, công ty t nhân, phần lớn công ty sản xu t chè nhà nước trực thuộc T ng công ty chè Vi t Nam Do công ty trực thuộc T ng công ty vừa...
 • 78
 • 484
 • 0
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại công ty cổ phần công nghệ và thương mại trang khanh

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại công ty cổ phần công nghệ thương mại trang khanh

Tài chính - Ngân hàng

... chú, anh chị công ty với hƣớng dẫn nhi t tình thầy giáo, em thực để t i t t nghiệp: M t số giải pháp nhằm nâng cao hiệu ho t động marketing công ty Cổ phần Công nghệ Thƣơng mại Trang Khanh” ... sách xúc tiến thƣơng mại 67 CHƢƠNG III M T SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HO T ĐỘNG MARKETING T I CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƢƠNG MẠI TRANG KHANH 69 Sinh viên: Phạm Thị Hải ... DỤCVÀ ĐÀO T O TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - M T SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HO T ĐỘNG MARKETING T I CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƢƠNG MẠI TRANG KHANH KHÓA LUẬN T T...
 • 78
 • 540
 • 0
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động PR của công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động PR của công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential

Kinh tế - Thương mại

... hiểm thị trờng t i Trong kinh t mở xu t hàng lo t công ty bảo hiểm đòi hỏi cạnh tranh gay g t Do t n ph t triển công ty bảo hiểm Prudential nhiều thách thức Trên góc nhìn khía cạnh trình ho t động ... m t quyền,nên công ty cần phải trọng nhiều đến công cụ này ,m t công cụ cho phép t o đợc mức độ khác bi t lớn sản phẩm nh t n tuổi công ty *T i trợ Kể t thành lập đến nay,các ho t động t i trợ ... nhiều chơng trình ho t động xã hội ,t thiện ,văn hoá,thể thao,y t ,giáo dục Công ty nên tiếp t c trì ho t động mang t i trợ mang t nh thờng niên,hay kỉ niệm,lễ T t, các kiện lớn nớc quốc t *Quan...
 • 36
 • 1,084
 • 3
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần định giá và vật tư đầu tư quốc tế

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần định giá vật tư đầu tư quốc tế

Kinh tế - Thương mại

... cho công ty khó ph t triển đợc Công t c huy động thu h t vốn đầu t Muốn cho ho t động công ty thuận lợi đ t k t cao truớc h t công ty phải đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu vốn kinh doanh Muốn công ty ... với ph t triển hiệu quản lý sản xu t kinh doanh; quản lý vốn điều hành công ty công ty ph t triển t t Qua phân t ch đánh giá hiệu sử dụng vốn công ty ta r t k t luận: Hiệu sử dụng vốn công ty cha ... định giá t i sản b t động sản Dịch vụ giám định hàng hóa xu t nhập Dịch vụ t vấn hỗ trợ doanh nghiệp Dịch vụ cung cấp thông tin thị trờng Công t c t chức cán lao động công ty Công ty Cổ phần...
 • 53
 • 482
 • 0
ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING CHO CÔNG TY XĂNG DẦU BẾN TRE

ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING CHO CÔNG TY XĂNG DẦU BẾN TRE

Quản trị kinh doanh

... phân t ch t nh hình ho t động Marketing – Mix Công ty xăng dầu Bến Tre, phân t ch thực trạng Marketing, đề xu t số giải pháp nâng cao hiệu ho t động công t c Marketing Công ty, em xin phép trình ... sung thêm lực lượng làm công t c Marketing công ty - T ng cường trọng công t c Marketing, qua giúp Công ty nắm thông tin kịp thời nhu cầu, xử lý sử dụng thông tin mang lại lợi ích cho Công ty công ... chiêu thị GVHD: Huỳnh Thị Cẩm Lý -5- SVTH: Đinh Công Thành Phân t ch ho t động Marketing – Mix Công ty Xăng dầu Bến Tre Để nâng cao hiệu kinh doanh, Công ty cần t ng cường trọng đến công t c chiêu...
 • 11
 • 679
 • 0
Luận văn:Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing tại công ty TNHH TM & DV T&H pdf

Luận văn:Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing tại công ty TNHH TM & DV T&H pdf

Quản trị kinh doanh

... Thương Mại Dịch Vụ Chương Thực trạng ho t động Marketing tai công ty TNHH Thương Mại C H Dịch Vụ T& H thời gian qua Chương :M t số giải pháp nhằm nâng cao hiệu ho t động Marketing H U TE công ty TNHH ... T t Nghiệp CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HO T ĐỘNG MARKETING T I CÔNG TY TNHH TM&DV T& H TRONG THỜI GIAN QUA 2.1 Giới thiệu t ng quan Công ty TNHH TM & DV T& H 2.1.1 Lịch sử hình thành ph t triển Công Ty ... năm 2011 STT T n Khách Hàng Doanh thu 2011 Công ty TNHH – TM KIM LIÊN 37 Công ty TNHH Indochina Stone Vi t Nam 45 Công ty TNHH Đại Cổ 53 Công ty TNHH DIETHELM VI T NAM 356 Công Ty TNHH Thái Bình...
 • 68
 • 663
 • 1
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận

Kế toán

... Bình Thuận, xu t ph t từ thực t t nh hình sử dụng TSCĐ Công ty, sở kiến thức trang bị trình học t p nhà trường, em lựa chọn đề t i M t số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng TSCĐ Công ty Cổ phần ... ph t triển Công ty Giới thiệu Công ty T n Công ty: Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận T n vi t tiếng nước ngoài: Binh Thuan Mineral Industry Joint Stock Company T n vi t t t: KSA Vốn ... cần thi t nâng cao hiệu sử dụng TSCĐ .16 1.5.2 M t số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng TSCĐ 17 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ T I CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN...
 • 66
 • 384
 • 0
Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Của Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xuất Khẩu Đài Việt

Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Của Công Ty Cổ Phần Khí Xuất Khẩu Đài Việt

Quản trị kinh doanh

... DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ XU T KHẨU ĐÀI VI T 2.1 Giới thiệu t ng quan công ty 2.1.1 Lịch sử hình thành ph t triển công ty Công ty cổ phần khí xu t Đài Vi t hình thành theo định số: 0203003843 ... Đầu T TP Hải Phòng T n công ty vi t tiếng Vi t: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ XU T KHẨU ĐÀI VI T Tên công ty vi t tiếng Anh: DAI VIET MECHANIC EXPORT JOINT STOCK COMPANY Mã số thuế: 0200784016 Địa trụ ... Xu t ph t từ thực t vấn đề xúc đ t xu t ph t từ thúc thân cho việc t m hiểu làm sáng t vấn đề này, em chọn đề t i : "M t Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Của Công Ty Cổ Phần Cơ...
 • 47
 • 341
 • 0
Thực trạng hoạt động marketing và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại công ty TNHH tâm chiến

Thực trạng hoạt động marketing một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại công ty TNHH tâm chiến

Tài chính - Ngân hàng

... đọng ho t động công t c marketing T em muốn đề xu t số giải pháp nhằm nâng cao hiệu ho t động marketing công ty TNHH T m Chiến Vì em chọn đề t i khóa luận t t nghiệp “Thực trạng ho t động marketing ... t t nghiệp CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HO T ĐỘNG MARKETING T I CÔNG TY TNHH T M CHIẾN GIAI ĐOẠN 2.1 Lịch sử hình thành ph t triển công ty TNHH T m Chiến T ng quan công ty TNHH T m Chiến - T n công ty: ... marketing số giải pháp nhằm nâng cao hiệu ho t động marketing công ty TNHH T m Chiến” Đề t i gồm chương: Chương 1: sở lý luận marketing Chương 2: Thực trạng ho t động marketing công ty TNHH T m...
 • 66
 • 605
 • 2
Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Kim Lợi

Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Kim Lợi

Tài chính - Ngân hàng

... CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM LỢI 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PH T TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM LỢI CÔNG T C HUY ĐỘNG VỐN 3.1.1 Đánh giá điều kiện ho t động công ty thời ... qua trợ giúp đối t c Nh t Bản công ty Kyoei Trong t ơng lai, công ty Kyoei đóng vai trị người trung gian ho t động thương mại công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Kim Lợi với thị trường Nh t Bản, ... công ty ho t động huy động băng khoản vay ngắn hạn, t n dụng thương mại t ng vòng quay vốn lưu động 3.2 M T SỐ GIẢI PHÁP NHẰM T NG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN T I CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM...
 • 50
 • 363
 • 1
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần sông đà 6.06.doc

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần sông đà 6.06.doc

Kế toán

... PHÂN T CH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6.06 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6.06 2.1.1 Quá trình hình thành ph t triển Công ty - T n Công ty: Công ty ... máy thi t bị theo kế hoạch Công ty Đội Công trình phận sản xu t trực thuộc Công ty ho t động theo nguyên t c t p trung dân chủ đạo trực tiếp Lãnh đạo Công ty, thực nhiệm vụ sản xu t theo kế hoạch ... r t nhận x t sau: Hiệu su t hiệu sử dụng vốn Công ty nói chung đ t k t t t Doanh thu Công ty t ng qua năm cho thấy việc tiêu thụ sản phẩm Công ty t t Điều làm cho lợi nhuận Công ty t ng lên qua...
 • 61
 • 627
 • 0
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Tư vấn đầu tư và Thương mại.pdf

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Tư vấn đầu tư Thương mại.pdf

Kinh tế - Thương mại

... nghiệp t u thuỷ t ch làm hai công ty: + Công ty T i công nghiệp t u thuỷ + Công ty T vấn đầu t Thương mại trực thuộc T ng công ty công nghiệp t u thuỷ Vi t nam Công ty T vấn đầu t Thương mại ... phép Công ty đổi t n Công ty t vấn đầu t ph t triển đóng t u 26 - Năm 1996 T ng công ty cho phép s t nhập Công ty T vấn Công ty T i thành công ty t n Công ty T vấn đầu t T i công nghiệp t u ... công ty t công ty t ch thức ho t động với t n gọi: Công ty T vấn đầu t Thương mại trực thuộc T ng công ty Công nghiệp t u thuỷ Vi t nam Bảng :Bảng số liệu phản ánh k t kinh doanh Công ty T ...
 • 74
 • 511
 • 0
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ tại công ty cổ phần LILAMA 10

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ tại công ty cổ phần LILAMA 10

Kế toán

... trang bị TSCĐ, máy móc thi t bị cho công ty, công ty huy động hạn chế Công ty thuê t i chính, hình thức ph t triển hầu h t nớc giới, đặc bi t nớc ph t triển Vi t Nam nay, công ty thuê t i b t ... Chơng 1: Tng quan công ty cổ phần LILAMA 10 Chơng 2: Thực trạng quản lý sử dụng hiệu sử dụng VCĐ công ty cỏ phần LILAMA 10 Chơng 3: M t số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng VCĐ công ty cổ phần ... chủ yếu trình sử dụng VCĐ công ty: a/ Về công t c thị trờng, công ty việc tiếp cận thị trờng, nắm b t nhu cầu khách hàng, thu thập thông tin đối thủ cạnh tranh, nhằm trì ph t triển thị trờng chua...
 • 45
 • 525
 • 0
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Công ty cổ phần LICOGI 15

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Công ty cổ phần LICOGI 15

Kinh tế - Thương mại

... Những m t đ t Công ty cổ phần LICOGI 15 đơn vị ho t động lĩnh vực xây lắp trực thuộc T ng Công ty LCOGI Trong xu ph t triển kinh t -xã hội Công ty đ t k t như: Thi công hoàn thành công trình đường ... LICOGI 15 Công ty cổ phần -9- THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 15 2.1 Thực trạng ho t động sản xuâ t kinh doanh công ty cổ phần Licogi 15 Công ty cổ phần LICOGI ... t ch t i phân t ch ho t động kinh t công ty chưa thực quan t m, công t c thực số tiêu m t tài m t khác chưa thực hiện, Công ty chưa t m thấy nguyên nhân Lê Thị Vân Anh – TCDND – K9 LICOGI 15 Công...
 • 40
 • 557
 • 2
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Cổ phần cơ điện lạnh Hoàng đạt

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Cổ phần điện lạnh Hoàng đạt

Quản trị kinh doanh

... Tel : 0918.775.368 Bảng 1: T nh hình biến động t i sản Công ty TNHH Bình Minh Đơn vị t nh: Triệu đồng Số Số T Số T Tuy t Tơng Tuyệ T ng tiền T i sản T trọng tiền trọng tiền trọng đối đối t ... vốn T chức quản lý t t trình sản xu t kinh doanh T ng cờng ho t động marketing Mạnh dạn áp dụng tiến kỹ thu t vào sản xu t, kinh doanh T chức t t công t c kế toán phân t ch ho t động kinh t ... 2004 Công ty Cổ phần điện lạnh Hoàng Đ t doanh nghiệp Nhà nớc hạng I, Công ty đứng vững ngày ph t triển kinh t thị trờng Qua 40 năm ho t động, Công ty làm t t nhiệm vụ thuộc chức Công ty Cùng...
 • 67
 • 426
 • 0
một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho công ty cổ phần ôtô khách Hà Tây

một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho công ty cổ phần ôtô khách Hà Tây

Kế toán

... M t số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn công ty cổ phần t khách Hà T y I.Mục tiêu phơng hớng công ty thời kỳ(2003-2005): Công ty cổ phần t khách Hà t y công ty ho t động sản xu t ... qua tiêu ta thấy công ty đủ khả toán các khoản nợ ngắn hạn t nh hình t i công ty ho t dộng bình thờng +) .T su t toán t c thời : T ng số vốn tiền T su t toán t c thời = -T ng ... 1.1Giới thiệu khái qu t công ty : Công ty cổ phần t khách Hà T y công ty thuộc sở giao thông vận t i t nh Hà T y quản lý Quá trình hình thành công ty lâu , xí nghiệp chuyên doanh vận t i hành...
 • 33
 • 352
 • 0
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG CÔNG TY CPCTGT HẢI PHÒNG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG CÔNG TY CPCTGT HẢI PHÒNG

Quản trị kinh doanh

... phẩm ch t đạo đức t t nh phẩm ch t trị 3.2.2 Đổi cấu t chức quản lý Sinh viên: Hoàng Thị Thu Hiền Lớp: QT 901P M t số biện pháp nhằm nâng cao hiệu ho t động văn phòng Công ty Cổ phần Công trình ... thực ph t huy vai trò quan trọng toàn ho t động Công ty Ba là: Trên sở lý luận thực t ho t động văn phòng đợc trình bày đề xu t số giải pháp nhằm nâng cao hiệu ho t động văn phòng Trong khoá luận ... đ t nớc Sinh viên: Hoàng Thị Thu Hiền Lớp: QT 901P M t số biện pháp nhằm nâng cao hiệu ho t động văn phòng Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hải Phòng T i liệu tham khảo 1.Thạc sĩ Trần Thị...
 • 11
 • 428
 • 0

Xem thêm