0

một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực trong học tập môn tiếng anh cho học sinh khối 8

Đề tài

Đề tài "Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực trong học tập môn tiếng Anh cho học sinh khối 8” pot

Khoa học xã hội

... được nêu lên những kinh nghiệm đó qua đề tài " ;Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực trong học tập môn tiếng Anh cho học sinh khối 8 để bạn bè đồngnghiệp cùng tham khảo và đóng góp ... (vùng nông thôn, miền núi)với những biện pháp thực sự hữu hiệu. Trước khi áp dụng một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực trong học tập môn tiếng Anh cho học sinh, tôi đã tiến hành3 ... 8. 5% 30.5% 52.5% 8. 5% 0% Kết quả trên cho thấy rõ ràng tác động của những biện pháp mới được ápdụng vào giảng dạy nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh làrất tích cực, ...
 • 17
 • 1,475
 • 3
Một số biện pháp để phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 trong dạy học Lịch sử ở Trường THCS Ninh Điền

Một số biện pháp để phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 trong dạy học Lịch sử ở Trường THCS Ninh Điền

Trung học cơ sở - phổ thông

... phương pháp huấn luyện bộ môn này, đưa ra các bài tập, trò chơi, phong cách kể chuyện, nhiệt tình năng động, xây dựng môi trường học tập thân thiện nhằm gây hứng thú, phát huy tính tích cực trong ... Tổng số phiếu phát ra là 30 và thu lại là 30 phiếu hợp lệ. Kế đến tôi tiến hành điều tra học sinhkhối 7 với tổng số phiếu phát ra là 93 và thu lại là 93. Trong quá trình phát phiếu cho học sinh ... Gò Nổi, xã Ninh Điền, huy n Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, là một trường thuộc vùng nông thôn nhưng hệ thống phòng học đầy đủ. Đa số học sinh ở đây chăm, ngoan, tích cực học tập. Đội ngũ giáo viên...
 • 20
 • 2,004
 • 0
Một số biện pháp để phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 trong dạy học Lịch sử ở Trường THCS Ninh Điền

Một số biện pháp để phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 trong dạy học Lịch sử ở Trường THCS Ninh Điền

Trung học cơ sở - phổ thông

... Thị Huy n Năm học: 2010-20114 Tên đề tài: Một số biện pháp để phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 trong dạy học Lịch sử ở Trường THCS Ninh Điền.Trên đây là một số biện pháp phát huy tính ... Một số biện pháp để phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 trong dạy học Lịch sử ở Trường Trung học cơ sở Ninh Điền”Người thực hiện: Lê Thị Huy n Năm học: 2010-20111 Tên đề tài: Một số biện ... Thị Huy n Năm học: 2010-20116 Tên đề tài: Một số biện pháp để phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 trong dạy học Lịch sử ở Trường THCS Ninh Điền.Sử dụng máy chiếu là một phương pháp...
 • 14
 • 2,377
 • 10
Một số biện pháp để phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 trong dạy học Lịch sử ở Trường Trung học cơ sở Ninh Điền

Một số biện pháp để phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 trong dạy học Lịch sử ở Trường Trung họcsở Ninh Điền

Trung học cơ sở - phổ thông

... tài: Một số biện pháp để phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 trong dạy học Lịch sử ở Trường THCS Ninh Điền.Trên đây là một số biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 trong ... Một số biện pháp để phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 trong dạy học Lịch sử ở Trường Trung học cơ sở Ninh Điền”Người thực hiện: Lê Thị Huy n Năm học: 2010-20111 Tên đề tài: Một số biện ... tài: Một số biện pháp để phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 trong dạy học Lịch sử ở Trường THCS Ninh Điền.Vẫn còn một số ít giáo viên chưa thay đổi hoàn toàn phương pháp dạy học cho...
 • 14
 • 1,867
 • 19
một số biện pháp để phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 trong dạy học lịch sử ở trường trung học cơ sở

một số biện pháp để phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 trong dạy học lịch sử ở trường trung họcsở

Lịch sử

... sở lí luận của việc phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 trong học tập lịch sử ở trường THCS 2-Thực tiễn của việc phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 trong học tập lịch sử ở trường ... 2:1-Những biện pháp sư phạm để phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 2 -Một số bài soạn minh hoạ môn lịch sử lớp 9 Chương 1 PHầN THứ NHấT: Cơ sở lí luận của việc phát huy tính tích cực của học ... của học sinh .Đây là tính ưu việt của phương pháp phát huy tính tích cực của học sinh được gọi là phương pháp dạy học mới để phân biệt vớiphương pháp dạy học cũ hay còn gọi là kiểu dạy học truyền...
 • 20
 • 899
 • 1
Một số biện pháp để phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 trong dạy học lịch sử ở trường trung học cơ sở

Một số biện pháp để phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 trong dạy học lịch sử ở trường trung họcsở

Tư liệu khác

... lí luận của việc phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 trong học tập lịch sử ởtrường THCS 2-Thực tiễn của việc phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 trong học tập lịch sử ởtrường THCS ... Những biện pháp sư phạm để phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 2- Một số bài soạn minh hoạ môn lịch sử lớp 9 Chương 1 PHầN THứ NHấT: Cơ sở lí luận của việc phát huy tính tích cực của học ... Một số biện pháp để phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 trong dạy học lịch sử ở trường trung học cơ sở1 Phần mở đầu:Cùng với sự phát triển của xã hội loài...
 • 10
 • 1,014
 • 4
Một số biện pháp để phát huy tính tích cực của HS lớp 9 môn lịch sử

Một số biện pháp để phát huy tính tích cực của HS lớp 9 môn lịch sử

Tư liệu khác

... huy tính tích cực của học sinh lớp 9 trong học tập môn lịch sử 1-Sử dụng SGK nhằm phát triển t duy cho häc sinh . Một số biện pháp để phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 trong dạy học ... phạm để phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 2- Một số bài soạn minh hoạ môn lịch sử lớp 9 Chơng 1 PHầN THứ NHấT: Cơ sở lí luận của việc phát huy tính tích cực của học sinh lớp 9 trong ... củacác em chỉ bó gọn trong sách vở và Bài giảng . Nguyên nhân thứ ba là việc phát huy tính tích cực học tập của học sinh lớp 9 trong học tập bộ môn lịch sử còn nhiều hạn chế một phần là do chính...
 • 8
 • 596
 • 4
một số biện pháp để phát huy tính tích cực học tiếng anh cho học sinh lớp 10 thông qua một số hoạt động trong sách giáo khoa tiếng anh

một số biện pháp để phát huy tính tích cực học tiếng anh cho học sinh lớp 10 thông qua một số hoạt động trong sách giáo khoa tiếng anh

Giáo dục học

... 40etc.-Asking and answering questions 80 76,5- Problem- solving 60 35,5- Role-play 80 63,5- Small group discussion 90 81 ,5- Guessing game 70 57- Cued dialogue 80 64,5- Interview 20 25,5- Exchanging ... current activeness of students especially the 10th form students at high schools in Tuy Phuoc High School and Quoc Hoc High School and to investigate the learning activities in the English textbook ... IN THE ENGLISH TEXTBOOK Name: Nguyen Bui Thuy Linh, M.A. School’s name : Tuy Phuoc No.1 High SchoolTuy Phuoc, April 2012 8 1.2.1.1. Theories of communicative approach: The origins of...
 • 61
 • 1,124
 • 1
SKKN Sử dụng phương pháp mới phát huy tính tích cực trong dạy học Sinh học 9

SKKN Sử dụng phương pháp mới phát huy tính tích cực trong dạy học Sinh học 9

Báo cáo khoa học

... ging dy môn sinh hc khi 8, 9 ti trng THCS Bãi Cháy.$ây là ngôi trng n&m trên khu du lch , ph huynh và hc sinh r"t chú trng môn toán, vn, anh, môn sinh hc là mt môn hc ... lý hc sinh. - Tích cc hc hi trao  i kin thc nâng cao trình  chuyên môn nghip v. - Son ging chu áo có s sáng to trong ging dy kích thích hng thú, phát huy !c tính tích cc ... 34 3 8, 8 8 23,5 11 32,4 12 35,3 4 9a4 32 1 3,1 7 21,9 11 34,4 13 40,6 B. NI DUNG 1. Các bin pháp tin hành  nâng cao ch"t l!ng môn sinh c bit trong gi sinh...
 • 19
 • 965
 • 0
Xây dựng và sử dụng bài toán nhận thức nhằm phát huy tính tích cực trong dạy học những nội dung liên quan đến phản ứng oxi hoá - khử ở trường phổ thông

Xây dựng và sử dụng bài toán nhận thức nhằm phát huy tính tích cực trong dạy học những nội dung liên quan đến phản ứng oxi hoá - khử ở trường phổ thông

Tiến sĩ

... pháp dạy học hiện nay. + Nghiên cứu lý thuyết về bài toán nhận thức. + Nghiên cứu lý thuyết về phơng pháp dạy học tích cực và vấn đề phát huy tính tích cực trong dạy học nói chung và dạy học ... bản về dạy học tích cực trong đó quan tâm đến một số phơng pháp dạy học tích cực cần đợc quan tâm và phát triển trong dạy học ở các trờng phổ thông. 1.2 Nghiên cứu và phân tích sự phát triển ... con ngời biểu hiện trong hoạt động. Học tập là hoạt động chủ đạo của những ngời đi học (mà chủ yếu là học sinh) . Tính tích cực trong học tập, về thực chất là tính tích cực nhận thức, đặc trng...
 • 28
 • 701
 • 1
Sáng kiến Một số biện pháp sử dụng thí nghiệm tích cực trong dạy học thí nghiệm hóa học

Sáng kiến Một số biện pháp sử dụng thí nghiệm tích cực trong dạy học thí nghiệm hóa học

Hóa học

... nghiệm trong bài lý thuyết đem lại hiệu quả cao trong quá trình học tập của học sinh, thì trong bài thực hành, thí nghiệm hóa học cũng là một trong những biện pháp giúp học sinh phát huy tính tích ... lí:Trang5 Một số biện pháp sử dụng thí nghiệm hóa học theo hướng tích cựcmôn Hóa học 8 -Một số học sinh còn lười học chưa chịu khó thiếu tự tin trong thí nghiệm hóa học, chưa xác định mục tiêu học ... Một số biện pháp sử dụng thí nghiệm hóa học theo hướng tích cựcmôn Hóa học 8 cao hứng thú học tập môn Hóa cho học sinh. Và quan trọng hơn, phương pháp này sẽ bồi dưỡng năng lực tự học...
 • 14
 • 853
 • 1
skkn tổ chức hoạt động ngoại khoá về “chuyển động thẳng” ở lớp 10 thpt nhằm phát huy tính tích cực, bồi dưỡng năng lực sáng tạo của học sinh

skkn tổ chức hoạt động ngoại khoá về “chuyển động thẳng” ở lớp 10 thpt nhằm phát huy tính tích cực, bồi dưỡng năng lực sáng tạo của học sinh

Giáo dục học

... thí nghiệm vật lý nhằm phát huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo. b. Một số giải pháp nhằm hạn chế, khắc phục sai lầm cho học sinh trong khi học về “Động học chuyển động thẳng”- ... tính tích cực của học sinh trong học tập Tính tích cực học tậpmột hiện tượng sư phạm biểu hiện ở sự cố gắng cao về nhiều mặt trong học tập (L.V.Rebrova,1975). Học tậpmột trường hợp riêng ... phạm. I.5- Phát huy tính tích cựcphát triển năng lực sáng tạo của học sinh trong dạy học vật lýHoạt động ngoại khoá là hoạt động có rất nhiều điều kiện để phát huy tính tích cựcphát triển...
 • 43
 • 946
 • 3
skkn đổi mới phương pháp dạy học môn vật lý nhằm phát huy tính tích cực chủ động của học sinh qua một số tiết dạy lớp 11

skkn đổi mới phương pháp dạy học môn vật lý nhằm phát huy tính tích cực chủ động của học sinh qua một số tiết dạy lớp 11

Giáo dục học

... dạy học môn vật lý nhằm phát huy tính tích cực chủ động của HS qua một số tiết dạy ở lớp 11.Dưới đây tôi xin đưa ra một số tiết dạy đã đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực chủ ... phiếu học tập. - Phiếu học tậpmột công cụ hữu hiệu để học sinh phát huy tính tự lựccủa cá nhân, cũng như phát huy tính tập thể khi làm việc theo nhóm- Theo tôi giờ học vật lý gồm: giờ học ... thực hiện đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực chủ động của học sinh trong việc chiếm lĩnh kiến thức ở một số lớp:11A1, 11A2, 11A5. Tôi đã thu được một số kết quả sau:LớpKhả...
 • 34
 • 1,759
 • 9

Xem thêm