loi giai chi tiet de thi thu dh khoi a mon hoa hoc lan 3 ma de 132 nam 2012 2013cua truong thpt nguyen trai

ĐỀ THI THỬ ĐH KHỐI A MÔN HÓA

ĐỀ THI THỬ ĐH KHỐI A MÔN HÓA

Hóa học

... X2, X3 gồm A X1 : Ag, Al ; X2 : Al(NO3 )3 ; X3 : Al(OH )3 B X1 : Ag, Cu ; X2 :Al(NO3 )3, Cu(NO3)2 ; X3 : Al(OH )3 C X1 : Ag, Cu, Al ; X2 :Al(NO3 )3, Cu(NO3)2 ; X3 : Cu(OH)2 D X1 : Ag, Cu, Al ; X2 :Al(NO3 )3 ... 0,896 lít khí (đktc) Anot Mặt khác dung dịch ch a a gam muối halogenua nói tác dụng với AgNO3 dư thu 11,48 gam kết t a Công thức muối halogenua A CaF2 B MgCl2 C CaBr2 D MgBr2 Câu 38 Trộn 200 ml ... với 30 0 ml dung dịch Ba(OH) nồng độ x M thu m gam kết t a 500 ml dung dịch có pH = 13 Giá trị x m A x = 0,015; m = 2 ,33 B x = 0,150; m = 2 ,33 C x = 0,200; m = 3, 23 D x = 0,020; m = 3, 23 Câu 39 ...
 • 6
 • 236
 • 0
Đề thi thử ĐH khối A môn Toán 2014

Đề thi thử ĐH khối A môn Toán 2014

Toán học

... = 3. (−1)  CM   Tương tự CA = 3CA ' ⇒ A( 3; 3) 8 .a (1,0 điểm) 0,25 Từ AB = DC ⇒ D(0;6) Vậy A( 3; 3), B(2;2), C (−1;5), D(0;6) Gọi I trung điểm đoạn AB I (5;2;5) 0,25 Ta có: MA + MB = MI = MI MA ... cắt AC A '  22  Khi MA ' : x − y + = Suy A '  ;  5  1 Ta có S A ' MC = MA '.MC = Hai tam giác ABC A ' MC nên 0,25 0,25  SABC  CB   x + = 3. 1 = = ⇒ CB = 3CM ⇒  B ⇒ B(2;2)   = SA ' ... d ( I ,( A ' KD ) Xét tam giác A ' IH : 0,25 1 20 32 3a = + = + = ⇒ IE = 2 IE A' I IH 3a 9a 9a 3a x y z2 1 Ta có: A = + + + + + ≥ 3 xyz + y z x x y z xyz 0,25 0,25 0,25 Vậy d ( I ,( A ' KD )...
 • 7
 • 563
 • 7
Bài giảng Lời giải chi tiết Đề thi Tuyển ĐH 2010

Bài giảng Lời giải chi tiết Đề thi Tuyển ĐH 2010

Vật lý

... Câu 34 : Một đoạn ma ch AB gồm hai đoạn ma ch AM và MB mắc nối tiếp Đoạn ma ch AM có điện trở thu ̀n 50 Ω mắc nối tiếp với cuộn cảm thu ̀n có độ tự cảm H, đoạn ma ch MB chi ... dung thay đổi được Đặt điện a p π u = U0cos100πt (V) vào hai đầu đoạn ma ch AB Điều chi nh điện dung cu a tụ điện đến giá trị C cho điện a p hai đầu đoạn ma ch AB lệch pha A 4.10−5 ... về giao thoa a nh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc, đó bức xạ ma u đỏ có bước sóng 720 nm và bức xạ ma u lục có bước sóng λ (có giá trị khoảng từ...
 • 8
 • 679
 • 3
Tài liệu Lời giải chi tiết đề thi ĐH môn lý 2009 docx

Tài liệu Lời giải chi tiết đề thi ĐH môn lý 2009 docx

Cao đẳng - Đại học

... mt lng X, sau chu kỡ bỏn ró thỡ t s gia lng ca cht Y v lng ca cht X l A A1 A2 B A2 A1 C A2 A1 D A1 A2 NY t T A mY N A N0 A2 A = = = HD: t T NX mX A1 N A1 A NA Cõu 39 : Phỏt biu no sau õy l ỳng ... khong gia A v B cú giao thoa súng hai ngun trờn gõy Phn t vt cht ti trung im ca on AB dao ng vi biờn bng a A B C a D 2a HD: Hai súng kt hp ti ú ngc pha nờn trit tiờu ln Cõu 34 : Trong mt mch dao ... dũng in xoay chiu ba pha ? A Khi cng dũng in mt pha bng khụng thỡ cng dũng in hai pha cũn li khỏc khụng B Ch cú dũng in xoay chiu ba pha mi to c t trng quay ( ) C Dũng in xoay chiu ba pha l h thụng...
 • 10
 • 1,282
 • 6
đi thi thử đại học vật lý có lời giải chi tiết đề số 1

đi thi thử đại học vật lý có lời giải chi tiết đề số 1

Vật lý

... ) Ta cú biờn dao ng ca im B l AB = 2a; ca M (cỏch A ) l AM = a Vn tc cc i ca im B v M cú ln l V0B = 2a v V0M = a 3 Khi VB < V0M = a thỡ WB < WB WtB > W xB > A = 3 .a 4 Trong mt chu k thi ... = 3mA = 3. 10- 3A Nng lng t trng bng ln nng lng iờn trng cú ngha l 1 LI 02 q LI 02 LC 4.1 03. 107 Wc = W0 = hay = q = I0 = 3. 1 03 = 3. 108 (C) Chn A 4 2C 4 E,r Cõu 33 : Mt mch dao ng in t cú in tr thun ... vinh ln 3- 2014): Hai im sỏng dao ng iu h a chung gc ta , cựng chiu dng, t t cú phng trỡnh dao ng ln lt x1 = 2Acos( - ) v x2 = Acos( - ) Tớnh t t = thi gian ngn 3 nht hai im sỏng gp l A 4s B...
 • 14
 • 1,341
 • 19
đi thi thử đại học vật lý có lời giải chi tiết đề số 2

đi thi thử đại học vật lý có lời giải chi tiết đề số 2

Vật lý

... tr nh Khi rụto quay vi tc gúc 25rad / s thỡ ampe k ch 0,1 A Khi tng tc quay ca rụto lờn gp ụi thỡ ampe k ch: A 0,1 A B 0,05 A C 0,2 A D 0,4 A Hng dn: Mỏy phỏt in xoay chiu pha: E ( 2f ) NBS ... BN = 3cm Ti thi im li ca M l 3cm thỡ li ca N ti thi im ú l: A -3cm B 3cm C -3 cm D -6cm Hng dn: Cỏch 1: phng trỡnh dao ng tng hp ca súng ti im M bt k: uM = ( ATH ) M cos ( t + M ) Vi: A TH ... tiờu th ca 36 on mch l 50 W Giỏ tr ca l Ti liu lu hnh ni b Trang luyn thi H-C 20 13- 2014 A 150 rad/s B 50 rad/s C 100 rad/s D 120 rad/s Cõu 16 t vo hai u mch in RLC ni tip mt in ỏp xoay chiu cú...
 • 8
 • 1,047
 • 19
đi thi thử đại học vật lý có lời giải chi tiết đề số 3

đi thi thử đại học vật lý có lời giải chi tiết đề số 3

Vật lý

... AB + eVB VMAX = VA hf = AA + eVMAX eVMAX = hf AA , ( 1) AA < AB hf SAU = AA + 1, 25eVMAX , ( ) 0, 25 AA 0, 25 .3, 86.1, 6.1019 ( 1) hf SAU = AA + 1, 25 ( hf AA ) f SAU = 1, 25 f = 1, ... VMAX ,( SAU ) = 1, 25VMAX hf = AA + eVA hf = AB + eVB VA > VB VMAX = VA A < A B A Cõu 43: Mt b pin quang in gm nhiu pin mc ni tip Din tớch tng cng ca cỏc pin l 0,4 m2 Dũng ỏnh sỏng chiu vo ... thay i thỡ ti im M cỏch hai ngun nhng khong d1 = 12,75 v d2 = 7,25 s cú biờn dao ng a0 nh th no? A a0 = a C a0 = 2a D a0 = 3a B a < a0 < 3a Hng dn gii: 2 - lch pha ca súng ti M: = ( d1 d )...
 • 19
 • 1,141
 • 24
đi thi thử đại học vật lý có lời giải chi tiết đề số 4

đi thi thử đại học vật lý có lời giải chi tiết đề số 4

Vật lý

... 0,2 5A/ h = 1, 639 .1015 Hz => = c/f = 0,1 83. 10-6 m = 0,1 83 m ỏp ỏn C Gii 2: p dng nh lut Anh-Xtanh hf = AA + eVA hf = AB + eVB VMAX = VA hf = AA + eVMAX eVMAX = hf AA , ( 1) AA < AB ... loi A v B tc l A = 3, 86 eV Ta cú hf = A + eVmax hf = A + 1,25eVmax => h(f f) = 0,25eVmax = 0,25(hf A) => hf = 1,25hf 0,2 5A => f = 1,25f 0,2 5A/ h A/ h = 3, 86.1,6.10-19/6,625.10 -34 - = 0, 932 1015 ... (4) 1 hc 31 + 13 W3 = - A = hc( + ) = hc (1) 3 31 32 31 2 hc 1 W1 = - A = hc( + ) = hc (2) 1 31 32 31 Ta cú : hc = A + W1 (1) T (1) v (2) W 31 + 13 = = => W (1 )3 v3 = v1 => v3 = v1 = 105...
 • 20
 • 781
 • 15
đi thi thử đại học vật lý có lời giải chi tiết đề số 5

đi thi thử đại học vật lý có lời giải chi tiết đề số 5

Vật lý

... sin 6 A1 = 20 =>Amax = A = Amax/2 = 10 thi A2 = A1 sin = 10 cos Gii uu Ta cú: uu u uur u 2: uur r r r r 2 A = A1 + A A1 = A A A1 = A + A 2AA 2cos ( ) 102 = A + A AA A AA + A 102 ... cua võt la x = A cos(t ) võt dao ụng vi biờn ụ bng mụt na gia tri cc cua biờn ụ thi A2 bng bao nhiờu? A 10 cm B 20cm C 20 / cm Giai 1: A1 A A sin r r = A= sin Amax = A1 A2 Ma ta ... nghim nờn: = 3A 4A 4.102 A 20 ( cm ) D 10/ cm r A1 /3 r A r A2 10cm O /3 /6 /6 Khi A= 10(cm) t (*) suy ra: A = 10 ( cm ) Gii 3: * nh lý hm s sin tam giỏc OA1 A 10 A= sin Amax = 20cm...
 • 18
 • 1,080
 • 16
đi thi thử đại học vật lý có lời giải chi tiết đề số 6

đi thi thử đại học vật lý có lời giải chi tiết đề số 6

Vật lý

... cú x= x = A v A2 (20 ) 36 A2 = x + = + (20 ) => Biờn : Chn C A2 A2 = 36 = 36 4 => A = 12cm M7 -A M6 A O M5 30 A/ 2 30 M3 A M2 M1 I A M4 x A2 Cõu 2: Gii: Do a1 = - a2 = - a3 = 1m/s2 => ... ng ca lc cú dng x = Acost = Acos t T Khi ú gia tc a = - 2Acost = 2Acos(t + ) = Aacos(t + ) ( vi Aa 2A l biờn ca gia tc) Trong mt chu kỡ khong thi gian ln gia tc ca vt khụng ln hn giỏ tr a l ... 4m A2 A2 A2 A (2) = + = + = A, = ,2 16 2k / m 16 16 2k 14 k 14 14 14 A = A = vmax = 14 = = 3, 5cm / s m 4 m 4 Chn C Cõu : Gii: V gión vộc t ta thy A1 = A2 = A: Cỏc vec to hp thnh canh ca tam...
 • 17
 • 1,564
 • 28
đi thi thử đại học vật lý có lời giải chi tiết đề số 7

đi thi thử đại học vật lý có lời giải chi tiết đề số 7

Vật lý

... 3A1 A2 2 => A2 3A1 A2 + 2A1 = (*) Phng trỡnh (*) cú hai nghim: A2 = 2A1 v A2 = A1 A2 2 = A2 + A1 2 2AA1cos A + A1 2 A2 => cos = 2AA1 *=> cos = 3A + A A = => = AA1 2 2 D hay A A2 /6 O A1 ... súng ca bc x in t chiu vo qu cu cú ln xp x bng A 0,176m B 0,283m C 0,183m D 0,128m Gii: hf = AA + eVAmax = AB + eVBmax Do AB > AA nờn VAmx > VBmax Vmax = VAmax hf = AA + eVAmax (*) hf = AA + ... = A2 cos(10t + ) Dao ng tng hp l x = A1 3. cos(10t + ) vi = T s ? A hay B hay C hay 3 3 Gii: V gión vộc t nh hỡnh v Tronh tam giỏc OAA2: A = A1 A1 2 = A2 + A2 2 2AA2cos = 3A1 2 + A2 2 3A1 A2...
 • 18
 • 1,484
 • 13
đi thi thử đại học vật lý có lời giải chi tiết đề số 8

đi thi thử đại học vật lý có lời giải chi tiết đề số 8

Vật lý

... λ A N A D λ A λB N ln A λ A + λB N B Do Số hạt nhân ban đầu chất NA NB nên ta có số hạt lại hai chất sau thời gian t là: Tài liệu lưu hành nội Trang Đề luyện thi ĐH-CĐ 20 13- 2014 N 'A = NA eλ A ... MeV Câu 38 Có chất phóng xạ A B với số phóng xạ A λB Số hạt nhân ban đầu chất NA NB Thời gian để số hạt nhân A & B hai chất lại A A B N ln A λ A − λB N B Hướng dẫn: B N ln B λ A + λB N A C N ... lượng cao E3 (ứng với quỹ đạo M) Tỉ số bước sóng dài ngắn đám khí phát A 27/8 B 32 /5 C 32 /27 D 32 /3 hc  với E0 = − 13, 6eV Hướng dẫn:  E0  − ÷ m n  hc hc 36 hc λ nax = λ 32 ⇒ λ max = λ 32 =...
 • 9
 • 845
 • 7
đi thi thử đại học vật lý có lời giải chi tiết đề số 9

đi thi thử đại học vật lý có lời giải chi tiết đề số 9

Vật lý

... AA nên VAmx > VBmax => Vmax = VAmax hf = AA + eVAmax (*) hf’ = AA + 1,25eVAmax (**) = AA + 1,25( hf – AA) = 1,25hf – 0,25AA f’ = 1,25f – 0,25AA/h = 1,642 1015 Hz Bước sóng xạ điện từ chi u vào ... đại Vmax Để cầu tích điện đến điện cực đại 1,25Vmax bước sóng xạ điện từ chi u vào cầu có độ lớn xấp xỉ A 0,176μm B 0,2 83 m C 0,1 83 m D 0,128μm Giải: hf = AA + eVAmax = AB + eVBmax Do AB > AA nên ... = 4a cos elip ta có AM1 + BM1 = AM2 + BM2 suy dao động M1 M2 ngược pha nhau, ta có: cosΔφ = u M1/AM1= 3/ 2a 2a 3. 3 ⇒ uM2 = AM2cosΔφ = = 3cm 2a uM2 uM1 Câu 15 Một sợi dây đàn hồi dài 2m, có hai...
 • 16
 • 4,254
 • 39
đi thi thử đại học vật lý có lời giải chi tiết đề số 10

đi thi thử đại học vật lý có lời giải chi tiết đề số 10

Vật lý

... l xA Gi hỡnh chiu ca OA lờn Ox l xB xA = A A x cos( BOxB ) = B = = sin ( AOx A ) gúc AOB l gúc vuụng A A Nờn cos ( AOx A ) + sin ( AOx A ) = Ta cú: cos( AOx A ) = 2 2 = A = 4cm + A A ... hc = A + W2 (2) = A + W3 (3) hc hc hc hc Do v2 = 2v1 => W2 = 4W1 (1) => = 4A + W2 (1) Ly (1) (2) ; = 3A => A = ( ) (4) 1 hc 31 + 13 W3 = - A = hc( + ) = hc (1) 3 31 32 31 2 hc 1 W1 = - A = ... tam giỏc AMB u UMB = 200V Cõu 25: Stato ca mt ng c khụng ng b ba pha gm cun dõy, cho dũng in xoay chiu ba pha tn s 50Hz vo ng c T trng ti tõm ca stato quay vi tc bng bao nhiờu? A 30 00vũng/min...
 • 18
 • 1,023
 • 15

Xem thêm