0

lap trinh java jdbc

Khảo sát các quá trình nhiệt trong cuộn dây máy biến áp bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Khảo sát các quá trình nhiệt trong cuộn dây máy biến áp bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Điện - Điện tử - Viễn thông

... phương pháp phần tử hữu hạn ngày trở nên đơn giản Một số ngôn ngữ lập trình phần mềm mạnh C++, Java, Mathematica, MathCad, Matlab tạo số chương trình ứng dụng có sẵn, dễ dàng cho việc sử dụng...
 • 7
 • 1,799
 • 12
nghiên cứu tính toán kết cấu bằng phần mềm matap theo phương pháp phần tử hữu hạn

nghiên cứu tính toán kết cấu bằng phần mềm matap theo phương pháp phần tử hữu hạn

Báo cáo khoa học

... triển việc ứng dụng ngơn ngữ lập trình Matlap để giải tốn chun ngành cầu tốn phân tích đơng, tốn phi tuyến hình học Kết tính tốn cầu dầm liên tục lập trình Matlap sử dụng để tính tốn tốn mà thực tế ... phần tử hữu hạn với Matlap , NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, TP.Hồ Chí Minh [6] Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Khắc Kiểm, Nguyễn Trung Dũng, Hà Trần Đức (2003), Lập trình Matlap, NXB Khoa học Kỹ...
 • 5
 • 1,174
 • 7
DÙNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN VÀ PHƯƠNG PHÁP VIRTUAL CRACK CLOSURE TECHNIQUE (VCCT) THÔNG QUA PHẦN MỀM ANSYS ĐỂ TÍNH TOÁN KHẢ NĂNG PHÁ HỦY CỦA MỘT KẾT CẤU HAI VẬT LIỆU

DÙNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN VÀ PHƯƠNG PHÁP VIRTUAL CRACK CLOSURE TECHNIQUE (VCCT) THÔNG QUA PHẦN MỀM ANSYS ĐỂ TÍNH TOÁN KHẢ NĂNG PHÁ HỦY CỦA MỘT KẾT CẤU HAI VẬT LIỆU

Cơ khí - Vật liệu

... NGHIỆP Theo lý thuyết đàn hồi tuyến tính, vật thể không thay đổi tác dụng tải trọng (theo định lý Clapeyron): W = 2U E kết hợp với (*) ( ́ K =0), (***) phương trình viết lại sau: G= ∂U E ∂A Ý nghĩa...
 • 74
 • 1,158
 • 6
DÙNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN VÀ PHƯƠNG PHÁP VIRTUAL CRACK CLOSURE TECHNIQUE (VCCT) THÔNG QUA PHẦN MỀM ANSYS ĐỂ TÍNH TOÁN KHẢ NĂNG PHÁ HỦY CỦA MỘT KẾT CẤU HAI VẬT LIỆU

DÙNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN VÀ PHƯƠNG PHÁP VIRTUAL CRACK CLOSURE TECHNIQUE (VCCT) THÔNG QUA PHẦN MỀM ANSYS ĐỂ TÍNH TOÁN KHẢ NĂNG PHÁ HỦY CỦA MỘT KẾT CẤU HAI VẬT LIỆU

Cơ khí - Vật liệu

... hủy Theo lý thuyết đàn hồi tuyến tính, vật thể không thay đổi tác dụng tải trọng (theo định lý Clapeyron): W = 2U E kết hợp với (*) ( ́ K =0), (***) phương trình viết lại sau: G= ∂U E ∂A Ý nghĩa...
 • 86
 • 1,039
 • 1

Xem thêm