0

giao an lich su lop 5 bai xa hoi viet nam cuoi the ki 19 dau the ki 20

Bài giảng giáo án lịch sử lớp 5

Bài giảng giáo án lịch sử lớp 5

Lịch sử

... Quang cảnh Hà Nội ngày 2- 9- 19 45. Mục tiêu: HS biết: Ngày 2- 9- 19 45, tại quảngtrường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minhđọc Tuyên ngôn Độc lập. Tiến hành: - GV yêu cầu HS quan sát tranh ... tranh và đọc SGK trang21, GV tổ chức cho HS thi tả quang cảnh vào ngày2- 9- 19 45. - GV yêu cầu HS bình chọn bạn tả hay nhất. KL: GV kết luận ý chính về quang cảnh ngày 2- 9- 19 45. Hoạt động 2: ... giới thu – đông 1 950 . - Ýù nghóa của chiến thắng Biên giới thu – đông 1 950 . - Nêu được sự khác biệt giữa chiến thắng Việt Bắc thu – đông 194 7 và chiến thắng biên giớithu - đông 1 950 . II. Đồ dùng...
 • 28
 • 2,226
 • 6
Giáo án lịch sử lớp 5

Giáo án lịch sử lớp 5

Mầm non - Tiểu học

... ta đến Cách mạng tháng Tám năm 19 45, nhân dân ta tập trung thực hiện những nhiệm vụ nào? ? Tổng khởi nghĩa tháng 8 - 19 45 193 0 -193 18 -19 45 2-9 -19 45 Phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh.Cách ... 2-9 -19 45, tại Sài Gòn.B. Ngày 2-9 -19 45, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).C. Ngày 19- 8 -19 45, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).? Hoạt động 1: Các mốc lịch sửsự ki n tiêu biểu1 858 193 0 19 45 Em ... biểu1 858 193 0 19 45 Em hãy nêu tên các sự ki n lịch sử tương ứng với các năm trên trục thời gian?-1 858 : Thực dân Pháp bắt đầu xâm lược Việt Nam. - 193 0: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời.- 19 45: Cách...
 • 18
 • 4,461
 • 9
Giáo an lịch sử lớp 5 tiết 1-7

Giáo an lịch sử lớp 5 tiết 1-7

Mầm non - Tiểu học

... sang ý 3 H.động 3 (4/) Ý nghĩa của việc thành lập ĐCSVN: thảo luận cả lớp - HS theo dõi-HS hoạt động nhóm, cùng trao đổi và nêu ý ki n-3 HS lần lượt nêu ý ki n-HS cả lớp theo dõi bổ sung-Lực ... sau : hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX- Đầu TK XX.-HS làm việc trong nhóm-3 HS trình bày, cả lớp theo dõi và bổ sung ý ki n-Phạm Bành, Đinh Công Tráng (Ba Đình-Thanh Hoá)-Phan Đình Phùng (hương ... mối quan hệ giữa kinh tế và hội (kinh tế thay đổi kéo theo sj thay đổi của hội). II. Đồ dùng dạy học:-Các hình minh hoạ trong SGK-Phiếu học tập cho HS-Tranh ảnh, tư liệu về kinh tế...
 • 11
 • 6,675
 • 9
giao an Lich su lop 5 (ca nam)

giao an Lich su lop 5 (ca nam)

Lịch sử

... kì:+ Từ năm 1 858 đến năm 19 45: Hơn 80 năm chống thực dân Pháp xâm lợc và đô hộ.+ Từ năm 19 45 đến năm 1 954 : Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc.+ Từ năm 1 954 đến năm 19 75: Xây dựng CNXH ... tiêu:- Hệ thống lại những sự ki n lịch sử tiêu biểu từ năm 19 45 đến năm 1 954 ; lập đ-ợc bảng thống kê một số sự ki n theo thời gian.- Rèn năng tóm tắt các sự ki n lịch sử tiêu biểu trong ... Việt Nam (Để ghi các địa danh liên quan đến các sự ki n đợc ôn tập), phiếu học tập.- HS: Su tầm các tranh ảnh liên quan đến ki n thức của bài.III. Hoạt động dạy học:1. Ki m tra bài cũ: (3p)+...
 • 38
 • 4,835
 • 52
Giáo án Lịch sử lớp 5 (đầy đủ)

Giáo án Lịch sử lớp 5 (đầy đủ)

Lịch sử

... HỘ ( 1 858 - 19 45 )I.MỤC TIÊU : *Ki n thức : Qua bài này , giúp HS nhớ lại những mốc thời gian , những sự ki n lịch sử tiêu biểu nhất từ năm 1 858 đến năm 19 45 và ý nghóa của những sự ki n lịch ... Trình bày các sự ki n lịch sử theo phiếu học tập *Mục tiêu : HS nhớ lại những mốc thời gian , những sự ki n lịch sử tiêu biểu nhất từ năm 1 858 đến năm 19 45 và ý nghóa của những sự ki n lịch sử ... ki n chính theo bảng GDHS:Sử dụng cách đánh tinh tế BÁC HỒVề nhà xem lại bài và chuẩn bị bài 16-Nhận xét tiết hoïc .sung.ÔN TẬP KI M TRA HKI -Ki n thức : +Những đề nghị chủ yếu để canh...
 • 35
 • 12,242
 • 166
Giáo án Lịch sử lớp 5 tuần 1 - tuần 18

Giáo án Lịch sử lớp 5 tuần 1 - tuần 18

Lịch sử

... hiểu ý nghóa lịch sửcủa sự ki n 2-9 -19 45 thông qua câu hỏi: Sự ki n 2-9 -19 45 đã khẳng định điều gì về nền độc lậpcủa dân tộc Việt Nam, đã chấm dứt chế độ nào ở Việt Nam? Tuyên bố khai sinh ra ... tháng năm 200 6Bài 11: ÔN TẬP HƠN TÁM MƯƠI NĂM CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯC VÀ ĐÔ HỘ(1 858 -19 45) I. MỤC TIÊUGiúp HS:- Lập bảng thống kê các sự ki n lịch sử tiêu biểu từ năm 1 858 đến năm 19 45 và ... lần lượt đọc.- 3 HS nêu ý ki n trước lớp, cả lớp theodõi, bổ sung ý ki n. Hoat động 4:Làm việc cá nhân.Mục tiêu: giúp HS hiểu ý nghóa của sự ki n lịch sử ngày2-9 -19 45. Cách tiến hành:- GV...
 • 63
 • 2,599
 • 15
GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 5

GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 5

Tiểu học

... dịch Biên giới .4-Tìm hiểu về tình hình hậu phương trong những năm 1 951 -1 952 +Tình hình hậu phương trong những năm 1 951 -1 952 có ảnh hưởng gì đến cuộc kháng chiến ?+Bước tiến mới của hậu phương ... chức vào tháng 5 – 1 952 để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước.II-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Ảnh các anh hùng tại Đại hội anh hùng và chiến só thi đua toàn quốc lần thứ nhất ( 5- 1 952 )- Ảnh tư liệu ... : phong trào Đông Du của Phan Bội Châu .- Ngày 3-2 -193 0 : Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời .- Ngày 19- 8 -19 45 : khởi nghóa giành chính quyền ở Hà Nội .- Ngày 2-9 -19 45 : Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc...
 • 64
 • 1,225
 • 8
GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 5

GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 5

Lớp 5

... Khởi nghĩa giành chính quyền ởHà Nội ngày 19- 8 -19 45 : Ngày 18-8- 19 45 cà Hà Nội xuất hiện cờ đỏ sao vàng, trànngập khí thế Cách mạng. Sáng 19- 8 -19 45, hàng chục vạn dân nộithành, ngoại thành ... nhauvà nêu ý ki n.- 1 HS nêu ý ki n trước lớp, lớptheo dõi bổ sung ý ki n.Giáo viên thực hiện: Mai Thủy Tiên 38 Giáo án: Lịch sử lớp 5 Năm 1860 ông được sang Pháp, ở đó ôngđã quan sát, tìm ... tìmhiểu ý nghĩa lịch sử của sự ki n 2-9- 19 45 thông qua câu hỏi: Sự ki n 2-9 -19 45 đã khẳng định điềugì về nền độc lập của dân tộc Việt Nam, đã chấm dứt chế độ nào ở Việt Nam? Tuyên bố khai sinh ra...
 • 140
 • 2,521
 • 0
Giáo án Lịch Sử lớp 5 đã chỉnh sửa

Giáo án Lịch Sử lớp 5 đã chỉnh sửa

Tiểu học

... lậpDân tộc (19 45 - 1 954 )I- Mục tiêu: Học xong bài này, học sinh biết.- Những sự ki n lịch sử tiêu biểu từ năm 19 45 đến 1 954 ; lập đợc bảng thống kê một số sự ki n theo thời gian (gắn với các ... những mốc thời gian, những sự ki n lịch sử tiêu biểu nhất từ năm 1 958 19 45 và ý nghĩa của những sự ki n đó.II- Đồ dùng dạy học:-Bản đồ hành chính Việt Nam. -Bảng thống kê các sự ki n đà học ... trọng đại nhất của CMVN năm 193 0 là gì? ý nghĩa của sự ki n đó?-Năm 19 45 nớc ta có những sự ki n lịch sử trọng đại gì?-Nêu ý nghĩa của CM T8 năm 19 45? -Ngày 2/9 /19 45 có ý nghĩa lịch sử nh thế...
 • 21
 • 1,279
 • 22
Giáo án lịch sử lớp 5 đầy đủ

Giáo án lịch sử lớp 5 đầy đủ

Tiểu học

... thực dân Pháp (1 858 -19 45) HÃy nêu ý nghĩa lịch sử của những sự ki n lịch sử sau:Thời gian Tên sự ki n ý nghĩa lịch sửNgày3.2 .193 0 Thành lập Đảng cộng sản Việt Nam Ngày19.8 .19 45 Cách mạng tháng ... ki n gì ? ở đâu? ( 30.8 .19 45 SK: Bảo Đại đọc chiếu thoái vị trao ấn + ki m cho chính phủ lâm thời ở Huế )B5: Dặn dò:- HS nhắc lại 3 giai đoạn từ 1 958 - 19 45 - Nhắc lại ý nghĩa LS của sự ki n ... 3/2 /193 0:( 3 )PBC / ( 4) PCT / ( 5 ) Tàu La - tu - sơ * Từ 3/2 /193 0 đến 19 45 ( 6)Xô Viết / ( 7 ) CMT8 / ( 8) BH đọc Nh vậy: LSVN từ 1 858 - 19 45 chia thành 3 giai đoạn:Giai đoạn 1: Từ 1 958 ...
 • 21
 • 1,374
 • 18
giao an lich su lop 7 BÀI 4 TRUNG QUOC THOI PHONG KIEN pptx

giao an lich su lop 7 BÀI 4 TRUNG QUOC THOI PHONG KIEN pptx

Cao đẳng - Đại học

... 31.08 .201 2Tiết: Ngày dạy: 03.09 .201 2Người soạn: Nguyễn Thanh ĐiềnBÀI 4TRUNG QUỐC THỜI PHONG KI NI. MỤC TIÊU BÀI HỌC1. Ki n thứcHọc sinh cần nắm được:Sự hình thành hội phong ki n Trung ... sự suy thoái ngày càng trầm trọng, lúc đó nhà Thanh lên thay và cuộc sống nhân dân dưới thời Minh-Thanh.- Vào cuồi thời Minh-Thanh, hội Trung Quốc có sự thay đổi như thế nào?- Về kinh ... Xuất hiện mầm mống kinh tế TBCN.- Buôn bán với nước ngoài được mở rộng. 5 Đáp án: làm bùng lên cuộc đấu tranh rộng lớn ở châu Âu. Đây còn được xem là cuộc đấu tranh vũ trang đầu tiên của nông...
 • 6
 • 14,052
 • 22
Giáo án Lịch sử Lớp 5 (Tuần 3-11)

Giáo án Lịch sử Lớp 5 (Tuần 3-11)

Tiểu học

... việc theo nhóm.- GV: Chia nhóm (N4), giao nhiệm vụ.- HS: Đọc SGK, quan sát tranh minh hoạ, đểthuật lại trước nhóm cuộc khởi nghĩa 19/ 8 /19 45 ở Hà Nội, học sinh khác cùngnhóm theo dõi, bổ sung ... nghĩa giành chính quyềnở Hà Nội ngày 1/8 /19 45: (10phút)- Ngày 19/ 8 /19 45, cả Hà Nội xuấthiện cờ đỏ sao vàng, tràn ngập khíthế cách mạng… Chiều ngày 19/ 8 /19 45, cuộc khởi nghĩa giànhchính quyền ... GV: Chia nhóm, giao nhiệm vụ. + Miêu tả quang cảnh Hà Nội ngày2/9 /19 45? - HS: Miêu tả cho nhau nghe, 3 em lên bảngthi tả quang cảnh ngày 2/9 /19 45. - HS& GV: Nhận xét - Kết luận. b) Diễn...
 • 21
 • 2,143
 • 9
Giáo án lịch sử lớp 5 Mới ( CKT ).

Giáo án lịch sử lớp 5 Mới ( CKT ).

Ngữ văn

... nêu ý ki n trước lớp.- Chó ý , lắng nghe . Ngày soạn : 16/11 /200 9 Ngày giảng : Thứ 3 ( 17/ 11 / 200 9 ) líp 5A tiÕt 4 BS Thø 5 ( 19 / 11 / 200 9 ) líp 5B tiÕt 3 BSBaøi 14: thu đông 194 7 . ... / 200 9 ) líp 5A tiÕt 4 BS Thø 2 ( 04 /01 / 201 0 ) líp 5B tiÕt 3 BSBài 18:ÔN TẬP: CHÍN NĂM KHÁNG CHIẾN BẢO VỆ ĐỘC LẬP DÂN TỘC (19 45- 1 954 ) I .Mơc tiêu :Sau bài học, HS biết: - Những sự ki n ... : 19/ 10 /200 9 Ngày giảng : Thø 3 ( 20 / 10 / 200 9 ) líp 5B tiÕt2 BC Thø 3 ( 20 / 10 / 200 9 ) líp 5A tiÕt 3BCPage 24 Đơn vị công tác : Trờng TH Hơng Sơn Giáo viên soạn giảng : Phạm Huỳnh Nam 3...
 • 70
 • 730
 • 1
Giáo án Lịch Sử lớp 8: Bài 1: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN. ppt

Giáo án Lịch Sử lớp 8: Bài 1: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN. ppt

Khoa học xã hội

... nào? (đấu tranh) * Hãy nêu những biểu hiện mới về kinh tế, XH ở Tây Âu trong các TK 15- 17? 2/ Cách mạng Hà Lan TK XVI. - Dùng BĐTG giới thiệu vị trí vùng đất Nêđeclan (Hà Lan, Bỉ ngày ... quan hệ 1/ Sự phát triển của CNTB ở Anh: - Quan hệ TBCN phát triển mạnh:  Sự phát triển của CNTB ở Anh?  Tiến trình cách mạng ở Anh?  Ý nghĩa lịch sử cuộc cách mạng ở Anh? ... Nêđeclan phát triển (đầu TK16) I Tây Âu bị TBN ngăn cản sự phát triển này. - 8/ 156 6: nhân dân Nêđeclan đấu tranh mạnh mẽ chống TBN  bị đàn áp đẫm máu.  Kết quả: (Cuộc đấu tranh của...
 • 8
 • 19,634
 • 13
Giáo án Lịch Sử lớp 8: Bài 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789 – 1794) docx

Giáo án Lịch Sử lớp 8: Bài 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789 – 1794) docx

Khoa học xã hội

... học kinh nghiệm. cuộc tấn công nước Pháp từ nhiều phía) (SGK/14” mùa xuân  quyền lực “) (lược đồ h.10 SGK/ 15) Phổ trận Van-mi.  Khi nước Pháp bị KH, thái độ của phái Gi-rông-đanh ... CM? - Dùng bức tranh “Tấn công pháo đài – nhà tù Baxti” để nói về cuộc đấu tranh của QCND: “Pháo đài Baxti được xây dựng để bảo vệ kinh thành Paris; có hào sâu xung quanh ngăn cách; có ... chống CM lan rộng; - Sau khi lật đổ phái lập hiến, chính quyền chuyển sang tay TS công thương nghiệp (phái Gi-rông-đanh). - 21/9/1792: nền CH đầu tiên của nước Pháp được thành lập. - 20/ 9/1792:...
 • 9
 • 36,548
 • 31

Xem thêm