0

giao an dia ly lop 9 bai 17 vung trung du va mien nu bac bo

Bài 17; Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Bài 17; Vùng trung du miền núi Bắc Bộ

Địa lý

... Bµi 17 : Vïng trung du vµ miÒn nói b¾c bé I- VÞ trÝ ®Þa vµ giíi h¹n l·nh thæ ...
 • 3
 • 1,625
 • 14
Tiết 19. Bài 17. Vùng trung du và miền núi Bắc bộ

Tiết 19. Bài 17. Vùng trung du miền núi Bắc bộ

Địa lý

... nghèo % 17, 1 17, 1 13.3 Nghìn đồng 210 210 295 % 89, 3 73,3 90 .3 Năm 68,2 65 ,9 70 .9 % 17, 3 12 .9 23.6 VNĐ/người/tháng Tỉ lệ người lớn biết chữ Tuổi thọ trung bình Tỉ lệ dân số thành thị ? Nhận xét ... triển thuỷ điện ? Quan sát bảng số liệu sau : Cơ cấu tài nguyên theo lãnh thổ ( đơn vị : % ) Tổng Đ.bằng S.Hồng TDMN Bắc Bộ Đông Nam Bộ Bắc Trung Bộ Các vùng lại Than 100 - 99 ,9 - 0,1 - Quặng sắt ... hội trung du miền núi Bắc Bộ ( 199 9) Tiêu chí Đơn vị tính Đông Bắc Tây Bắc Cả nước Mật độ dân số Người/km2 136 63 233 Tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số % 1,3 2,2 1.4 Tỉ lệ hộ nghèo % 17, 1 17, 1 13.3...
 • 20
 • 4,477
 • 17
Tiet 19 - bai 17 vung trung du va mien nui bac bo

Tiet 19 - bai 17 vung trung du va mien nui bac bo

Địa lý

... % 89, 3 73,3 90 ,3 Tuổi thọ trung bình Năm 68,2 65 ,9 70 ,9 % 17, 3 12 ,9 23,6 Tỉ lệ dân số thành thị Da vo bng s liu em cú nhn xột gỡ v trỡnh dõn c xó hi so vi c nc, gia tiu vựng? Tiết 19 Bài 17 ... nguyờn Tng s Trung du nỳi Bc B ng bng sụng Hng ụng Nam B Bc Trung b Cỏc vựng khỏc Than 100 99 .9 - - 0.1 - Qung st 100 38.7 - - 61.3 - Bụ xớt 100 30 - - - 70 Du khớ 100 - 10 90 - - ỏ vụi 100 50 ... lược đồ? Vựng Trung du v nỳi Bc b Vựng ng bng sụng Hng Vựng Bc trung b Vựng Duyờn hi nam trung b Vựng Tõy nguyờn Vựng ụng nam b Vựng ng bng sụng Cu Long Quan sỏt mt s bc tranh sau Quan sỏt cỏc bc...
 • 39
 • 943
 • 3
Tài liệu BÀI 17: VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ

Tài liệu BÀI 17: VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ

Địa lý

... nghèo % 17. 1 13.3 Nghìn đồng 210.0 295 .0 Thu nhập bình quân người tháng Tỉ lệ người lớn biết chữ Tuổi thọ trung bình Tỉ lệ dân số thành thị % 89. 3 73.3 90 .3 Năm 68.2 65 .9 70 .9 % 17. 3 12 .9 23.6 ... số Đồng sông Hồng Trung du miền núi Bắc Bộ Đông Nam Bộ Bắc Trun g Bộ Các vùng lại Than 100 - 99 .9 - 0.1 - Quặng sắt 100 - 38.7 - 61.3 - Bôxit 100 - 30 - - 70 Dầu khí 100 10 - 90 - - Đá vôi 100 ... Đông Bắc Tầy, Nùng… Một số tiêu phát triển dân cư, xã hội Trung du miền núi Bắc Bộ năm 199 9 Tiêu chí Đơn vị tính Đông Tây Cả Ruộng bậc thang miền núi Bắc Bộ Bắc Mật độ dân số Bắc nước Người/km2...
 • 10
 • 2,172
 • 21
Bài soạn Bai 17 Vung trung du va mien nui Bac Bo

Bài soạn Bai 17 Vung trung du va mien nui Bac Bo

Địa lý

... Tổng Trung du Đồng nguyên số miền núi sông Bắc Bộ Hồng Đông Nam Bộ Bắc Các vùng Trung Bộ khác Than 100 99 ,9 - - 0,1 - Quặng sắt 100 38,7 - - 61,3 - Bôxit 100 30,0 - - - 70,0 Dầu khí 100 - 10,0 90 ,0 ... Bài 17 : Vùng trung du miền núi bắc I- Vị trí địa lí giới hạn lãnh thổ I- Vị trí địa lí giới hạn lãnh thổ Dân số diện tích Biểu đồ diện tích vùng Trung du miền núi Bắc Bộ So ... dân số vùng Trung du miền núi Bắc Bộ So với vùng khác 14,4% 30,7% 69, 3% 85,6% Đây vùng có diện tích lớn dân cư thưa thớt 2 Vị trí giới hạn ý nghĩa Vị trí địavùng thuận lợi cho giao lưu kinh...
 • 17
 • 616
 • 0
Bài giảng Bai 17 Vung trung du va mien nui Bac Bo

Bài giảng Bai 17 Vung trung du va mien nui Bac Bo

Địa lý

... Bµi 17 : Vïng trung du vµ miÒn nói b¾c bé I- VÞ trÝ ®Þa vµ giíi h¹n l·nh thæ ...
 • 3
 • 713
 • 1
Bài soạn Bai 17 Vung trung du va mien nui Bac Bo

Bài soạn Bai 17 Vung trung du va mien nui Bac Bo

Địa lý

... Tổng Trung du Đồng nguyên số miền núi sông Bắc Bộ Hồng Đông Nam Bộ Bắc Các vùng Trung Bộ khác Than 100 99 ,9 - - 0,1 - Quặng sắt 100 38,7 - - 61,3 - Bôxit 100 30,0 - - - 70,0 Dầu khí 100 - 10,0 90 ,0 ... Bài 17 : Vùng trung du miền núi bắc I- Vị trí địa lí giới hạn lãnh thổ I- Vị trí địa lí giới hạn lãnh thổ Dân số diện tích Biểu đồ diện tích vùng Trung du miền núi Bắc Bộ So ... dân số vùng Trung du miền núi Bắc Bộ So với vùng khác 14,4% 30,7% 69, 3% 85,6% Đây vùng có diện tích lớn dân cư thưa thớt 2 Vị trí giới hạn ý nghĩa Vị trí địavùng thuận lợi cho giao lưu kinh...
 • 17
 • 557
 • 1
Tài liệu Bai 17 Vung trung du va mien nui Bac Bo

Tài liệu Bai 17 Vung trung du va mien nui Bac Bo

Địa lý

... Bµi 17 : Vïng trung du vµ miÒn nói b¾c bé I- VÞ trÝ ®Þa vµ giíi h¹n l·nh thæ ...
 • 3
 • 743
 • 2
Tiết 19-Bài 17: Vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ

Tiết 19-Bài 17: Vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ

Địa lý

... nghèo % 17, 1 17, 1 13.3 Nghìn đồng 210 210 295 % 89, 3 73,3 90 .3 Năm 68,2 65 ,9 70 .9 % 17, 3 12 .9 23.6 VNĐ/người/tháng Tỉ lệ người lớn biết chữ Tuổi thọ trung bình Tỉ lệ dân số thành thị ? Nhận xét ... triển thuỷ điện ? Quan sát bảng số liệu sau : Cơ cấu tài nguyên theo lãnh thổ ( đơn vị : % ) Tổng Đ.bằng S.Hồng TDMN Bắc Bộ Đông Nam Bộ Bắc Các vùng Trung Bộ lại Than 100 - 99 ,9 - 0,1 - Quặng sắt ... hội trung du miền núi Bắc Bộ ( 199 9) Tiêu chí Đơn vị tính Đông Bắc Tây Bắc Cả nước Mật độ dân số Người/km2 136 63 233 Tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số % 1,3 2,2 1.4 Tỉ lệ hộ nghèo % 17, 1 17, 1 13.3...
 • 22
 • 672
 • 0
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ (Tiếp) potx

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ (Tiếp) potx

Khoa học xã hội

... sản xuất , trung du địa Hoạt động GV HS Nội dung bàn tập trung công nghiệp chế biến khoáng sản - Công nghiệp lượng phát CH: Trung du miền núi Bắc Bộ phát triển triển mạnh, nhờ nguồn than mạnh ngành ... nu i: Đàn trâu chiếm tỉ CH: Chăn nu i Trung du vàmiền núi Bắc Bộ trọng lớn nước (57,3%), Hoạt động GV HS nào? Nội dung chăn nu i lợn phát triển *Khó khăn thiếu quy hoạch,thị trường , - Nghề nu i ... động dồi Hoạt động GV HS dựng ngày 6/11/ 197 9 sau 15 năm xây dựng 12/ 199 4 công suất 192 0MW sản xuất 8160 KWh Hồ thuỷ điện Hoà Bình điều tiết lũ cho sông Hồng, du lịch, thuỷ sản, điều hoà khí hậu ...
 • 9
 • 662
 • 2
Gián án BÀI 18- VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ(TT)

Gián án BÀI 18- VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ(TT)

Địa lý

... nng du lch no? VNG TRUNG DU V MIN NI BC B IV Tỡnh hỡnh phỏt trin kinh t: Cụng nghip: Nụng nghip: Dch v : Dch v thng mi, du lch cú nhiu iu kin phỏt trin V Cỏc trung tõm kinh t: VNG TRUNG DU V ... khoỏng sn: Than, st, apatớt, thit, ng, - Nng lng: Nhit in: Ph Li, Uụng Bớ, Thy in: Ho Bỡnh (1 ,92 triu KW), Thỏc B, ang xõy dng Sn La, Tuyờn Quang, - Cỏc ngnh cụng nghip khỏc: VNG TRUNG DU V MIN ... phỏt trin c cu cõy trng a dng Nhiu tim nng phỏt trin kinh t bin v du lch Bi 18 VNG TRUNG DU V MIN NI BC B (Tip theo) VNG TRUNG DU V MIN NI BC B I V trớ, gii hn II iu kin t nhiờn v ti nguyờn thiờn...
 • 28
 • 1,406
 • 10

Xem thêm