0

giao an chinh ta lop 5 bai thu bac ho gui hoc sinh

Giáo án chính tả lớp 5 (đầy đủ)

Giáo án chính tả lớp 5 (đầy đủ)

Tư liệu khác

... học sinh đọc thu c lòng đoạn thơ Học sinh gấp SGK, Bắt đầu nhớ-viết Học sinh đổi với để sốt lỗi Nhóm Một học sinh đọc u cầu đề Học sinh làm tập vào Học sinh thi trình bày Bạn nhận xét Một học sinh ... học sinh lên bảng -Học sinh theo dõi SGK -Học sinh đọc thầm tồn -Học sinh gấp SGK, Bắt đầu nghe-viết -Học sinh đổi với để sốt lỗi Nhóm -Một học sinh đọc u cầu đề -Học sinh làm tập vào -Học sinh ... học sinh đọc thu c lòng thơ Học sinh gấp SGK, Bắt đầu nhớ-viết Học sinh đổi với để sốt lỗi Nhóm Một học sinh đọc u cầu đề Học sinh làm tập vào Học sinh thi trình bày Bạn nhận xét Mời học sinh...
 • 22
 • 5,058
 • 26
Giáo án chính tả lớp 5

Giáo án chính tả lớp 5

Tiểu học

... mô hình cấu tạovần cho HS làm tập III Các ho t động dạy học chủ yếu: Kiểm tra cũ: (3’) 01 HS - Gọi HS làm tập 2/ 155 - GV nhận xét cho điểm Bài mới: TG 1’ 15 Ho t động thầy Ho t động trò a Giới ... viên: Võ Thanh Vân Trường Tiểu học Phước Hòa 15 2’ - GV nhắc nhở HS quan sát trình bày thơ lục bát, ý từ ngữ viết sai - GV đọc cho HS viết - Đọc cho HS soát lỗi - Chấm 5- quyển, nhận xét c Ho t động ... tả 27 Giáo viên: Võ Thanh Vân Trường Tiểu học Phước Hòa 15 2’ - GV nhắc nhở HS ý từ ngữ dễ viết sai - GV đọc cho HS viết - Đọc cho HS soát lỗi - Chấm 5- quyển, nhận xét c Ho t động 2: Luyện tập...
 • 33
 • 744
 • 1
Giáo án chính tả lớp 5 HK2

Giáo án chính tả lớp 5 HK2

Tiểu học

... Phát triển ho t động: 15  Ho t động 1: Hướng dẫn học Ho t động lớp, cá nhân sinh nghe – viết Phương pháp: Đàm thoại, giảng giải - Giáo viên đọc toàn tả - Học sinh nghe - Giới thiệu Lan Anh bạn ... từ dể sai - Học sinh nghe - viết - Giáo viên đọc câu cụm từ cho học sinh viết Nhắc học sinh ý vò trí viết tên bài: Chữ canh lề khoảng 2,3 ô li - Giáo viên đọc cho học sinh - Học sinh đổi soát chữa ... - học sinh nêu quy tắc viết hoa Bài 3: - Yêu cầu học sinh đọc đề - Giáo viên nhận xét, tuyên dương 5 1’ - học sinh đọc đề - Lớp đọc thầm - Học sinh làm – Nhận xét Ho t động nhóm, dãy  Ho t động...
 • 24
 • 1,122
 • 8
Giáo án Chính tả lớp 5 cả năm_CKTKN

Giáo án Chính tả lớp 5 cả năm_CKTKN

Tiểu học

... ngồi viết cho học sinh - Học sinh lắng nghe - Học sinh nêu - Học sinh nhận xét - Học sinh viết - Học sinh soát lỗi - Từng cặp học sinh đổi tập dò lỗi * Ho t động 2: HDSH làm luyện tập - Ho t động ... Các ho t động: HO T ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HO T ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Hát Khởi động: Bài cũ: - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc vài đ an - Học sinh đọc vài đ an văn - Học sinh tự đọc câu hỏi – Học sinh ... ho t động:  Ho t động 1: Hướng dẫn học sinh nghe, - 1, Học sinh đọc tả viết - Hướng dẫn học sinh nhớ viết - Giáo viên cho học sinh nhớ viết lại cho - Giáo viên đọc lại cho học sinh dò - Giáo...
 • 50
 • 1,397
 • 11
Giáo án Chính tả lớp 5 HK 2_CKTKN

Giáo án Chính tả lớp 5 HK 2_CKTKN

Tiểu học

... thầm tả -Học sinh viết -Từng cặp học sinh đổi soát lỗi cho -1 học sinh đọc thành tiếng -Cả lớp đọc thầm 5 1’ a, b, c cho +Viết lại tên cho -Cho HS làm + GV phát phiếu cho HS -Cho HS trình bày ... viết hoa(tt) 30’ Phát triển ho t động: 15  Ho t động 1: Hướng dẫn học Ho t động cá nhân, lớp sinh nhớ - viết - Giáo viên nêu yêu cầu tả - Yêu cầu học sinh đọc khổ thơ - học sinh đọc lại thơ 59 ... tiếng chưa ho n chỉnh tiếng gì? - Học sinh theo dõi lắng nghe Học sinh viết tả - Học sinh soát lại – cặp học sinh soát lỗi cho -Học sinh làm cá nhân -1 học sinh đọc yêu cầu đề -Học sinh làm cá...
 • 38
 • 991
 • 1
Giáo án Chính tả lớp 5 HK1_CKTKN

Giáo án Chính tả lớp 5 HK1_CKTKN

Tiểu học

... Học sinh viết - Học sinh tự soát lỗi, sửa lỗi - Giáo viên đọc cho học sinh Ho t động cá nhân viết - Giáo viên chấm số  Ho t động 2: Hướng dẫn học - Học sinh chép vào sổ tay sinh lập sổ tay tả ... dẫn học sinh nhớ viết -2, học sinh đọc thu c lòng -Giáo viên cho học sinh nhớ viết tả -Cả lớp nhận xét lại cho -Giáo viên đọc lại cho học sinh dò -Học sinh giỏi đọc lại khổ thơ -Học sinh nhớ ... - Học sinh nêu cách trình bày từ khó viết - Giáo viên đọc cho học sinh (chú ý chỗ xuống dòng) - Học sinh viết viết - Học sinh đổi tập sửa - Ho t động học sinh sửa - Học sinh viết - Học sinh soát...
 • 39
 • 846
 • 2
Giáo án Chính tả lớp 5 HK2_CKTKN_FULL

Giáo án Chính tả lớp 5 HK2_CKTKN_FULL

Tiểu học

... Trường Phong - Hướng dẫn HS viết từ ngữ dễ viết sai : tuổi, tuồng, chèo… Ho t động 2: cho HS viết tả - Gv đọc câu phận câu cho HS viết Ho t động 3: Chấm chữa - GV đọc tả cho HS sốt lỗi - GV chấm 5- 7 ... sai Ho t động 2: cho HS viết tả - Gv đọc câu phận câu 42 - HS viết từ ngữ lớp Trường tiểu học Ngọc Tố cho HS viết Ho t động 3: Chấm chữa - GV đọc tả cho HS sốt lỗi - GV chấm 5- 7 - GV nhận xét cho ... : “Ai thu tổ loài người “ Tuần 25 CHÍNH TẢ Nghe - viết : AI LÀ THU TỔ LOÀI NGƯỜI I / Mục đích yêu cầu : - Nghe - viết đúng chính ta bài Ai thu tổ lồi người, nắm đượcquy tắc viết hoa tên...
 • 43
 • 1,017
 • 5
giao an chinh ta lop 5

giao an chinh ta lop 5

Tiểu học

... )a/b hoc BT (3)a/b , hoc BT CT phng ng GV son II- dựng dy - hc: - Bỳt d,giy kh to cỏc nhúm thi tỡm t nhanh theo yờu cu BT3(mc a hoc mc b) III- Cỏc hot ng dy - hc: Hot ng ca GV n nh: Hot ng ... Hunh Tn Nhanh Trửụứng tieồu ho c Ph Quang Chớnh t ễn gia hc kỡ I (tt) I- Mc ớch, yờu cu: - Mc yờu cu v k thut c nh tit - Nghe vit ỳng bi CT, tc khong 95 ch 15 phỳt, khụng mc quỏ li III- Hot ng ... c BT (2 )a/b hoc BT (3)a/b , hoc BT CT phng ng GV son II- dựng dy - hc: - Mt s phiu nh vit tng cp ting BT2a hoc BT 2b HS bc thm, tỡm t ng cha ting ú III- Cỏc hot ng dy - hc: Hot ng ca GV n...
 • 43
 • 365
 • 2
Giáo án chính tả lớp 5 học kì 2

Giáo án chính tả lớp 5 học kì 2

Tiểu học

... Phiếu tập 2 Học sinh : Đồ dùng học tập III CÁC HO T ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Ho t động giáo viên Ho t động học sinh Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên: Nguyễn Lớp 5/ 2 ThuHo t động khởi ... tập 2 Học sinh : Đồ dùng học tập III CÁC HO T ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Ho t động giáo viên Ho t động khởi động ( phút ) : Ho t động học sinh - KTBC : Gọi HS lên bảng - HS viết hoa quan, tổ chức ... KTBC : Gọi HS lên bảng Thu Hà - Vài em viết danh từ riêng Cửa gió Tùng Chinh - Nhận xét, cho điểm - GTB : Trực tiếp Các ho t động : a Ho t động : Hướng dẫn viết tả ( 15 phút ) * Mục tiêu : HS...
 • 39
 • 608
 • 2
Giáo án Chính Tả lớp 3: Đề bài: Tập chép :MÙA THU CỦA EM. docx

Giáo án Chính Tả lớp 3: Đề bài: Tập chép :MÙA THU CỦA EM. docx

Mầm non - Tiểu học

... tả, hỏi: thơ +Bài thơ viết theo thể thơ nào? -Thể thơ chữ +Tên viết vị trí nào? -Viết trang +Những chữ viết hoa? -Các chữ đầu dòng thơ, tên riêng Chị Hằng +Các chữ đầu câu cần viết nào? -Viết lùi ... chì, ghi số lỗi lề đỏ bút chì -Gv chấm tự 5- 7 bài, nhận xét cu thể nội dung, cách trình bày bài, chữ viết 3,Hs hs hs làm a.Bài tập 2: tập -Gv nêu yêu cầu, cho lớp làm vào -Hs xác định (6-7phút) yêu ... -Nhận xét làm -Câu a: Sóng vỗ oàm oạp bạn -Câu b: Mèo ngoạm miếng thịt -Câu c: Đừng nhai nhồm nhoàm b.Bài 3b (lựa chọn): Gv giúp hs nắm vững yêu cầu tập -Yêu cầu hs tự làm bài, gọi nhiều hs phát...
 • 4
 • 4,435
 • 11
Giáo án Chính Tả lớp 3: Đề bài: NGHE- VIẾT : ÂM THANH THÀNH PHỐ. pptx

Giáo án Chính Tả lớp 3: Đề bài: NGHE- VIẾT : ÂM THANH THÀNH PHỐ. pptx

Mầm non - Tiểu học

... GV hỏi: Anh), địa danh( +Trong đoạn văn có chữ Cẩm Phả, Hà Nội), viết hoa? tên người nước (Bét-tô-ven - viết hoa chữ đầu câu, có dấu gạch nối tiếng), tên tác phẩm (Ánh trăng) b.Gv đọc cho hs viết ... nhanh lên phiếu từ có vần ui uôi chuyền bút cho bạn, sau thời gian quy định, Hs viết cuối đọc kết -Gv nhận xét, tuyên dương nhóm thắng -Cả lớp nhận xét -Gọi nhiều hs đọc kết -Hs viết từ tìm -5 ... viết c.Chấm chữa bài: -Yêu cầu hs đổi vở, chấm bài, ghi số lỗi -Hs tự đổi vở, chấm lề -GV chấm từ 5- 7 bài, nhận xét nội dung, cách trình bày, chữ viết hs 3.HD hs a.Bài tập 2: làm -Gọi hs đọc yêu...
 • 4
 • 1,418
 • 6
Giáo án Chính Tả lớp 3: Đề bài: NGHE- VIẾT : VẦNG TRĂNG QUÊ EM. pot

Giáo án Chính Tả lớp 3: Đề bài: NGHE- VIẾT : VẦNG TRĂNG QUÊ EM. pot

Mầm non - Tiểu học

... đọc lại kết quả, làm vào -Câu b: mắc trồng khoai, bắc mạ, gặt hái, mặc đèo cao, ngắt hoa 4.Củng cố, -Nhận xét tiết học dặn dò -Gv nhắc hs nhà học thu c lòng câu (1-2 phút) đố câu ca dao tập -Chuẩn ... nam, đáy mắt, khuya, thao thức b.GV đọc cho hs viết -Hs viết vào c,Chấm chữa bài: -Yêu cầu hs đổi vở, chữa bài, ghi số lỗi -Hs đổi vở, chấm lề -Gv chấm từ 5- 7 bài, nhận xét nội dung, cách trình ... mắt, ôm ấp mái tóc bạc cụ già, thao thức canh gác đêm -Giúp hs nhận xét tả, Gv hỏi: +Bài tả gồm đoạn? Chữ đầu -2 đoạn, chữ đầu đoạn viết nào? đoạn viết hoa, lùi vào ô -Yêu cầu hs đọc thầm lại bài,...
 • 4
 • 2,664
 • 7
Giáo án Chính Tả lớp 3: Đề bài: NHỚ - VIẾT: VỀ QUÊ NGOẠI. potx

Giáo án Chính Tả lớp 3: Đề bài: NHỚ - VIẾT: VỀ QUÊ NGOẠI. potx

Mầm non - Tiểu học

... khó màu, thuyền, êm đềm b.Hd hs viết -GV cho hs ghi đề bài, nhắc hs cách trình -Hs ý lắng bày nghe -Yêu cầu hs tự đọc lại đoạn thơ -Hs đọc -Hs gấp SGK, tự nhớ lại đoạn thơ viết vào -Cho hs viết ... nhớ viết (22- 25 a.HD hs chuẩn bị phút) -GV đọc 10 dòng thơ đầu : Về quê -Hs ý lắng ngoại nghe -Gọi hs đọc thu c đoạn thơ -Cả lớp đọc thầm để ghi nhớ -GV yêu ... câu ca dao -Lời giải: công cha, nguồn, chảy ra, kính cha, cho tròn, chữ hiếu 4.Củng cố, -Nhận xét tiết học dặn dò -Gv yêu cầu hs nhà học thu c lòng câu (1-2 phút) ca dao giải câu đố tập 2b -Chuẩn...
 • 4
 • 1,294
 • 1
Giáo án Chính Tả lớp 3: Đề bài: NGHE - VIẾT: HŨ BẠC CỦA NGƯỜI CHA pptx

Giáo án Chính Tả lớp 3: Đề bài: NGHE - VIẾT: HŨ BẠC CỦA NGƯỜI CHA pptx

Mầm non - Tiểu học

... bảng thi làm nhanh - em điền -2 tốp hs lên bảng vào chỗ trống dòng (mũi dao, thi làm muỗi) -Gv nhận xét, chốt lại lời giải -Mời 5- 7 hs đọc kết quả, Gv sửa lỗi cho hs -Lớp theo dõi, -Cho lớp sửa làm ... ngữ, nhắc hs ghi tay, chảy nước nhớ mắt, ông lão… +Lời nói người cha viết -Viết sau dấu hai nào? chấm, xuống dòng, gạch đầu dòng Chữ đầu dòng, đầu câu phải viết hoa b.GV đọc cho hs viết c.Chấm ... (bí mật lời giải) -Mời số hs đọc lại kết quả-Gv chữa -Hs đọc kết lỗi phát âm cho em mắc lỗi -Nhận xét kết bạn -Cho hs sửa -Câu b: mật - - gấc 4.Củng cố, -Nhận xét tiết học dặn dò -Gv nhắc hs...
 • 4
 • 2,846
 • 9
Giáo án Chính Tả lớp 3: Đề bài: NGHE-VIẾT : NGƯỜI LIÊN LẠC NHỎ. pptx

Giáo án Chính Tả lớp 3: Đề bài: NGHE-VIẾT : NGƯỜI LIÊN LẠC NHỎ. pptx

Mầm non - Tiểu học

... 2.Hd hs nghe- viết (22- 25 a.Hd hs chuẩn bị phút) Gv đọc đoạn cần viết tả -Hs ý lắng -Hỏi: nghe +Trong đoạn vừa đọc có tên riêng -Đức Thanh, Kim viết hoa? Đồng (tên người), Nùng (tên ... khó: mỉm cười, lững thững, bợt, nhanh nhẹn b.Gv đọc cho hs viết -Hs viết c.Chấm chữa bài: -Yêu cầu hs đổi vở, chấm chữa bài, ghi -Tự chữa lỗi số lỗi lề -Gv chấm từ 5- 7 bài, nhận xét cụ thể nội dung, ... kết làm nhóm -Gv nhận xét, bình chọn nhóm thắng -Nhận xét làm bạn -Mời 5, 6 hs đọc lại khổ thơ ho n -Hs đọc lại khổ thơ chỉnh ho n chỉnh -Cả lớp làm vào -Làm vào -Trưa nay, nằm, nấu cơm, nát, lần...
 • 4
 • 1,248
 • 3
Giáo án Chính Tả lớp 3: Đề bài: NGHE - VIẾT : CẢNH ĐẸP NON SÔNG pdf

Giáo án Chính Tả lớp 3: Đề bài: NGHE - VIẾT : CẢNH ĐẸP NON SÔNG pdf

Mầm non - Tiểu học

... như: quanh quanh, nước biếc, sừng sững, ho đồ, bát ngát -Nhận xét b.Gv đọc cho hs viết -Hs viết c.Chấm chữa -Yêu cầu hs tự chấm chữa bút -Tự chấm chữa chì, ghi số lỗi lề đỏ -Gv chấm từ 5- 7 bài, ... bàn theo dõi, phát lỗi uốn nắn cho em Gv mời số hs có lời giải đọc kết -1 số hs đọc kết quả -Gv nhận xét, chốt lại lời giải -Mời 5- 7 hs đọc kết theo lời giải -Cho lớp làm vào -Câu b: Vác - khát...
 • 4
 • 2,880
 • 9
Giáo án Chính Tả lớp 3: Đề bài: NGHE - VIẾT : CHIỀU TRÊN SÔNG HƯƠNG. docx

Giáo án Chính Tả lớp 3: Đề bài: NGHE - VIẾT : CHIỀU TRÊN SÔNG HƯƠNG. docx

Mầm non - Tiểu học

... cho hs -Con sóc, mặc quần soóc, cần câu móc hàng, kéo xe rơ moóc b.Bài tập 3a (lựa chọn): -Yêu cầu Hs làm việc cá nhân, kết hợp Hs quan sát tranh quan sát tranh minh ho gợi ý lời giải minh ho , ... cùng, khiến mặt sông nghe rộng Gv: Phải thật yên tĩnh người ta nghe thấy tiếng gõ lanh canh thuyền chài +Những chữ phải viết -Viết hoa chữ hoa? Vì sao? đầu tên bài, chữ đầu câu, tên riêng Cồn Hến ... giúp cho việc viết -1,2 hs đọc lại đề bài, lớp theo dõi -Hd hs nắm nội dung cách trình bày SGK +Tác giả tả hình ảnh âm -Khói thả nghi ngút sông Hương? vùng tre trúc mặt nước, tiếng lanh canh thuyền...
 • 4
 • 1,142
 • 2
Giáo án Chính Tả lớp 3: Đề bài: NGHE- VIẾT : QUÊ HƯƠNG. pdf

Giáo án Chính Tả lớp 3: Đề bài: NGHE- VIẾT : QUÊ HƯƠNG. pdf

Mầm non - Tiểu học

... khó -Hs tập ghi tiếng dễ lẫn khó -Gv chọn 4 ,5 từ ngữ cho hs luyện viết -Luyện viết tiếng như: ngày, êm đềm, diều biếc, trăng khó vào bảng tỏ b.Gv đọc cho hs viết: -Hs viết -Gv nhắc hs ghi đề bài, ... nháp -Tự làm -Gọi hs làm bảng -Hd hs nhận xét, đánh giá kết -Nhận xét -Gọi 5- 6 em đọc lại từ điền -5, 6 hs đọc lại kết ho n chỉnh -Em bé toét miệng cười, mùi khét, cưa xoèn xoẹt, xem xét 3.Hd ... đọc thong thả khổ thơ đầu -Hs ý lắng Quê hương nghe -1,2 hs -HD hs nắm vững nội dung cách trình bày viết +Nêu hình ảnh gắn liền với quê -Chùm khế ngọt, hương? đường học… +Những chữ viết hoa?...
 • 4
 • 10,285
 • 51

Xem thêm