0

giao an am nhac lop 5 bai tap doc nhac so 3 va truyen ke am nhac cao van lau

Giáo án thể dục lớp 5 - BÀI 16: ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ VÀ TAY – TRÒ CHƠI: DẪN BÓNG pot

Giáo án thể dục lớp 5 - BÀI 16: ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ TAY – TRÒ CHƠI: DẪN BÓNG pot

Mầm non - Tiểu học

... biến nội  dung học 1-2’  -Trò chơi: Tự chọn 2 -3  -Chạy nhẹ địa hình tự nhiên, 100- 200m - Xoay khớp  10-12’         3- 4’ B.Phần  1)Học động tác vươn thở  GV nêu ... tác  sau cho HS tập  tiếp -Động tác Tay: GV thực tương tự -Chia tổ tập luyện – gv 2-3lần quan sát sửa chữa sai sót tổ cá nhân   2)Trò chơi vận động: 1-2’  1-2’  Trò chơi: Dẫn bóng ... dương đội thắng C.Phần kết thúc Hát vỗ tay theo nhịp -Cùng HS hệ thống -Nhận xét đánh giá kết học giao tập nhà         ...
 • 5
 • 6,850
 • 14
Giáo án tin học lớp 8 - Bài tập : CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU pot

Giáo án tin học lớp 8 - Bài tập : CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH DỮ LIỆU pot

Tin học văn phòng

... end Bài : Lệnh Writeln( '5+ 20=',' 20 +5' ) in G : Yêu cầu H lên hình hai xâu kí tự trình bày '5+ 20' '20 +5' chuẩn bị kết liền nhau: 5+ 20 = làm tập nhà 20 +5, lệnh Writeln( '5+ 20=',2 bảng G : Nhận xét ... 20 +5, lệnh Writeln( '5+ 20=',2 bảng G : Nhận xét đưa đáp án đúng,và cho điểm 0 +5) in hình xâu kí tự '5+ 20' tổng 20 + 5+ 20= 25 sau: Bài : Viết lại phép toán TP HĐ : Chữa a) tập câu a chuẩn a c  b d ... - Chia lấy phần nguyên, phần dư : phé uphụ Div, mod p liệu n toá Một số lệnh n để giao Cộ ng +H :Số đề Đọc 5+ 7 ngu = 12 H : Đọc câu trả lời tiếp người máy a) Thông báo kết chuẩn bị nhà yên,...
 • 10
 • 3,217
 • 7
Giáo án tin học lớp 8 - bài tập doc

Giáo án tin học lớp 8 - bài tập doc

Tin học văn phòng

... crt; var n,i,SoDuong,A: integer; begin clrscr; write('Nhap N='); readln(n); if n>0 then begin SoDuong:=0; for i:=1 to n begin write('Nhap so thu ',i,':'); readln(A); if A>0 then SoDuong:=SoDuong+1 ... end; writeln( 'So cac so duong = ',SoDuong) end else writeln('n phai > 0!'); end III Củng cố - Hướng dẫn nhà học làm bài: (3 ) - Học - Làm lại cỏc tập Xem trước nội dung thực hành 5, sau thực hành ... Trả lời: Sau thực đoạn chương chương giá trị j =12 Bài (7’): Hãy mo6ta3 thuật toán để tính tổng sau ? A 1 1     1 .3 2.4 3 .5 n(n  2) Trả lời: Thuật toán tính tổng A = 1 1    n ( n  1)...
 • 8
 • 1,054
 • 2
Giáo án tin học lớp 5 - Bài 4: LUYỆN TẬP NHANH TAY TINH MẮT VỚI PHẦN MỀM THE MONKEY EYES pdf

Giáo án tin học lớp 5 - Bài 4: LUYỆN TẬP NHANH TAY TINH MẮT VỚI PHẦN MỀM THE MONKEY EYES pdf

Mầm non - Tiểu học

... nhà thực hành - Hôm sau tiếp tục học phần mềm bạn thực hành Lượng giá: Lớp 5A 5B 5C 5D Tổng số Kết tốt Đạt Chưa đạt 5E Nhận xét: ... trò HS lắng nghe chơi từ hình chính: vào nháy chuột phải chọn: Games\Start New Games Khi tranh giống GV yêu cầu HS vị trí khác tranh (Có tất vị trí) GV nháy chuột vào vị trí khác hình mà Hs vừa ... thưởng điểm Nếu nháy chuột không vị trí khác tranh lượt chơi Yêu cầu HS cẩn thận GV cho Hs vị trí đồng hồ cát thời gian chơi yêu cầu HS tìm thật nhanh vị trí khác kẻo hết GV nhờ trợ giúp máy tính...
 • 6
 • 2,570
 • 21
Giáo án tin học lớp 5 - Bài 4: LUYỆN TẬP NHANH TAY TINH MẮT VỚI PHẦN MỀM THE MONKEY EYES (Tiếp theo) pot

Giáo án tin học lớp 5 - Bài 4: LUYỆN TẬP NHANH TAY TINH MẮT VỚI PHẦN MỀM THE MONKEY EYES (Tiếp theo) pot

Mầm non - Tiểu học

... Hôm sau tiếp tục học phần mềm phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ Lượng giá: Lớp 5A 5B 5C Tổng số Kết tốt Đạt Chưa đạt 5D 5E Nhận xét: ... trước? giúp tương đương với Câu 2: Chúng ta có trợ giúp táo trò chơi THE MONKEY EYES Hoạt động 2: GV yêu cầu hs tham gia trò chơi với trợ giúp lớp (Sử dụng máy chiếu) GV cho Hs thực hành máy...
 • 4
 • 1,830
 • 5
Giáo án khoa học lớp 5 - Bài dạy: ÔN TẬP CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ pptx

Giáo án khoa học lớp 5 - Bài dạy: ÔN TẬP CON NGƯỜI SỨC KHOẺ pptx

Mầm non - Tiểu học

... “Ai nhanh, đúng” Mục tiêu: HS biết vẽ đồ cách phòng tránh số - HS xem SGK bệnh học Tiến hành: - Từng nhóm HS vẽ - GV hướng dẫn HS tham khảo đồ đồ phòng tránh bệnh viêm gan A trang 43/ SGK ... ý HS Hoạt động 3: Thực hành vẽ tranh vận động Mục tiêu: HS vẽ tranh vận động phòng tránh sử dụng chất gây nghiện (hoặc xâm hại trẻ em, HIV/ AIDS, - HS quan sát hình SGK tai nạn giao thông) Tiến ... thông) Tiến hành: - GV yêu cầu HS quan sát - Các nhóm vẽ hình theo chủ đề mà thích 2’ hình 2 ,3 SGK trang 44, thảo luận nội dung hình, - Trình từ đề xuất nội dung tranh phẩm nhóm phân công vẽ - Các...
 • 6
 • 2,056
 • 6
Giáo án toán học lớp 5 Bài 82 : LUYỆN TẬP CHUNG ppsx

Giáo án toán học lớp 5 Bài 82 : LUYỆN TẬP CHUNG ppsx

Mầm non - Tiểu học

... = 0 ,5 nên phân tính số thập phân =4 ,5 tương ứng   4 ,5 10 75 2  2, 75 100 Vì : = 0,8 nên =   3, 8 10 12 48 1  1,48 25 100 3, 8 Vì 3: = 0, 75 nên = 2, 75 Vì 12: 25 = 0,448 nên 12  1,48 25 Bài ... : hồ lại: 35 % + 40% = 75% ( 100% - 35 % = 65 lượng nước hồ ) %(lượng nước hồ) ngày thứ ba máy bơm hút ngày thứ ba máy bơm nước : hút : 100 % - 40 % = 25% ( lượng nước hồ ) 65% - 40% = 25 % (lượng ... 0, 75 nên = 2, 75 Vì 12: 25 = 0,448 nên 12  1,48 25 Bài : HS thực theo a) X x 100 = 1,6 43 qui tắc học +7 ,3 45 X x 100 = X = : 100 X = 0, 09 b) 0,16 : x = – 0,4 0,16 : x = 1,6 x = 0,1 Bài : cho H...
 • 4
 • 3,120
 • 2
Giáo án toán học lớp 5 - bài 88 : LUYỆN TẬP CHUNG docx

Giáo án toán học lớp 5 - bài 88 : LUYỆN TẬP CHUNG docx

Mầm non - Tiểu học

... : a) 8m 5dm = 8,5m b) 8m25dm2= 8,05m2 BÀI GIẢI : Chiều rộng hình chữ Bài : cho Hs làm bài, nhật : chữa 15 + 25 = 40 (cm ) chiều dài hình chữ nhật : 2400 : 40 = 60 ( m) diện tích hình tam giác ... dài hình chữ nhật : 2400 : 40 = 60 ( m) diện tích hình tam giác MDC : 60 x 25 : = 750 (m2) ĐÁP SỐ : 3. Củng cố, dặn dò : 750 (cm2) Chuẩn bị để kiểm tra học kì Rút kinh nghiệm : ... GV cho HS tự đọc , tự làm chữa Bài : khoanh vào B Phần : GV cho HS tự Bài : khoanh vào C làm ( làm vào Bài : khoanh vào C nháp ) HS chữa trình bày miệng Phần : Bài : cho H...
 • 5
 • 834
 • 0
Giáo án tin học lớp 8 - Bài tập & Bài Thực hành 5 CÂU ĐIỀU KIỆN IF ...THEN potx

Giáo án tin học lớp 8 - Bài tập & Bài Thực hành 5 CÂU ĐIỀU KIỆN IF ...THEN potx

Tin học văn phòng

... liệu: đưa thông báo? (1 .5, 1.6) -> “Ban trang cao - HS: Tiếp tục làm việc theo hon” nhóm đưa cách giải (1.6, 1 .5) -> “Ban Long cao - GV: Phân tích đưa hon” “Hai ban cao bang cách giải xác nhau” ... Long>Trang then writeln('Ban Long cao hon'); If Long=Trang then chạy lại chương trình writeln('Hai ban cao bang -GV: Em nêu điều kiện để nhau'); ba số nguyên a, b, c ba cạnh If Long Trang, kết “Long cao trang” chuyển đến B4 B3: Nếu Long< Trang , kết “ Trang cao hơn” , ngược lại “hai bạn nhau” B4: Kết thúc thuật toán - GV: Quan sát nhóm làm việc hướng...
 • 9
 • 2,938
 • 11
Giáo án Tin Học lớp 10: Bài tập và thực hành 5 THAO TÁC VỚI TỆP VÀ THƯ MỤC docx

Giáo án Tin Học lớp 10: Bài tập thực hành 5 THAO TÁC VỚI TỆP THƯ MỤC docx

Tin học văn phòng

... Quan sát thực xóa tệp/thư mục hai cách Hoạt động 3: Xem nội dung tệp khởi động số chương trình cài đặt sẵn hệ thống Hoạt động 3. 1: Xem nội dung tệp GV: Hướng dẫn cách xem số tệp thông dụng: doc, ... xls, pdf HS: Quan sát thực Hoạt động 3. 2: Khởi động số chương trình cài đặt sẵn hệ thống GV: Hướng dẫn học sinh khởi động, sử dụng số chương trình cài đặt sẵn hệ thống như: Disk cleanup, System ... Defragmenter, HS: Quan sát thực Hoạt động 4: Tổng hợp GV: Cho học sinh thực lại thao tác liên quan đến tệp/thư mục HS: Thực thao tác Củng cố dặn dò Lưu ý làm việc với tệp/thư mục Làm tập SGK trang 84 Ôn...
 • 4
 • 4,485
 • 12
Giáo án Tin Học lớp 10: Bài tập thực hành 3, 4, 5 LÀM QUEN VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH pdf

Giáo án Tin Học lớp 10: Bài tập thực hành 3, 4, 5 LÀM QUEN VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH pdf

Tin học văn phòng

... Quan sát thực xóa tệp/thư mục hai cách Hoạt động 3: Xem nội dung tệp khởi động số chương trình cài đặt sẵn hệ thống Hoạt động 3. 1: Xem nội dung tệp GV: Hướng dẫn cách xem số tệp thông dụng: doc, ... USB HS: Quan sát Củng cố dặn dò Kiến thức trọng tâm: Cách vào hệ thống, thao tác với chuột Bài tập thực hành GIAO TIẾP VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS I Mục tiêu học Làm quen với thao tác giao tiếp ... xls, pdf HS: Quan sát thực Hoạt động 3. 2: Khởi động số chương trình cài đặt sẵn hệ thống GV: Hướng dẫn học sinh khởi động, sử dụng số chương trình cài đặt sẵn hệ thống như: Disk cleanup, System...
 • 5
 • 1,898
 • 2
Tài liệu Âm nhạc lớp 5 - Ôn Tập 2 TĐN: Số 7 và Số 8 - Nghe Nhạc doc

Tài liệu Âm nhạc lớp 5 - Ôn Tập 2 TĐN: Số 7 Số 8 - Nghe Nhạc doc

Mầm non - Tiểu học

... Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1: Ôn tập TĐN số “Em Tập Lái Ô Tô” - Giáo viên cho học sinh tập cao độ từ đến phút - Giáo viên yêu cầu hoc sinh đọc lại TĐN số kết hợp vổ - HS thực tay theo tiết ... tấu TĐN - Cho tổ chuẩn bị cử đại diện lên bảng đọc lại - Giáo viên nhận xét - HS thực * Hoạt động 3: Nghe nhạc “Khi Tóc Thầy Bạc Trắng” - Giáo viên giói thiệu tác giả tác phẩm - Giáo viên cho học...
 • 5
 • 1,589
 • 3
Giáo án Công nghệ lớp 6 - Bài tập thực hành: Hình chiếu của vật thể pdf

Giáo án Công nghệ lớp 6 - Bài tập thực hành: Hình chiếu của vật thể pdf

Điện - Điện tử

... thực lí bước tiến hành hành vào phiếu học tập - B3: Kẻ bảng 3. 1 (Chú ý phân tích kí B3, điền dấu x thích B4) hợp - B4: Vẽ lại ba hình chiếu 1,2 ,3 vị trí chúng vẽ - Phân nhóm phát phiếu học tập ... ( Phần I sgk/ 13) - Kiểm tra dung cụ - Báo cáo với Gv học tập học sinh - GV cho hs đọc nội dung - HS đọc nội dung GV Nội dung ( Phần II/ SGK / 13) Các bước chuẩn bị phần II SGK / 13 yêu cầu tiến ... yếu - Ghi vào phiếu học tập - Giải đáp số thắc C Kết thúc mắc hs (5 phút ) - Nộp phiếu học tập HĐ 3: Giai đoạn kết thúc: HĐ 3: HD kết thúc: - Nhận xét đánh giá hs gv - Nộp phiếu học tập - GV...
 • 4
 • 2,471
 • 0
Giáo án Công nghệ lớp 6 - Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ các khối đa diện potx

Giáo án Công nghệ lớp 6 - Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ các khối đa diện potx

Điện - Điện tử

... Nội dung - Phần II/ SGK /20 - Bảng 5. 1; hình 5. 1; 5. 2 - GV cho hs đọc nội dung - HS đọc nội dung GV phần II SGK /20 yêu cầu - Quan sát hình 5. 1; 5. 2 - quan sát theo hướng bảng mẫu ( phim dẫn ... trang 19) GV nhắc lại kiến thức trọng tâm vẽ khối hình học 3. / Bài ND kiến thức A HD mở đầu Hoạt động GV HĐ1: HD mở đầu ( 10phút ) Muc tiêu : Hoạt động HS HĐ1: TH kiến thức lý thuyết liên quan ... chiếu 1,2 ,3, 4 tập thực hành cách làm tập thực (h5.1) đối chiếu phân tích bước để hành vào phiếu học tập với hs nắm trình tự vật thể A,B,C,D Đánh dấu bước tiến hành (x) vào bảng 5. 1 để rõ tương...
 • 5
 • 1,646
 • 1
Giáo án Công nghệ lớp 6 - Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ các khối tròn xoay ppt

Giáo án Công nghệ lớp 6 - Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ các khối tròn xoay ppt

Điện - Điện tử

... trên) yếu - Giải đáp số thắc - Ghi vào phiếu học tập mắc hs C Kết thúc HĐ 3: HD kết thúc: HĐ 3: Giai đoạn kết thúc: (5 phút ) - Nộp phiếu học tập - Nhận xét đánh giá hs gv - GV yêu cầu học sinh ... 7.2; hình - GV cho hs đọc nội dung - HS đọc nội dung GV phần II SGK /27 yêu cầu - Quan sát hình 7.1; 7.2.và - quan sát theo hướng 7.1; 7.2 bảng mẫu ( phim dẫn GV trong) Các bước tiến hành: - B1: ... thích vào phiếu học tập hợp vào bảng 7.2 B HD thường xuyên HĐ2: HD thường xuyên HĐ2: Thực hành ( 25 phút ) - Phân nhóm phát - GV phân nhóm phát - Nhận phiếu học tập phiếu học tập phiếu học tập cho...
 • 5
 • 1,465
 • 0
Giáo án vật lý lớp 6 - BÀI TẬP QUANG HÌNH HỌC potx

Giáo án vật lý lớp 6 - BÀI TẬP QUANG HÌNH HỌC potx

Vật lý

... nhiêu Có thể lấy ô ly xentimét + Muốn so sánh độ cao ảnh so với độ cao vật ta cần xét cặp tam giác đồng dạng nào? + Trong cặp cạnh thiều - Các hs tham gia thực độ dài đoạn nào, muốn hình vẽ, làm ... nghiệm hình 51 .1 - Gv tổ chức cho Hs làm thí - Hs hoàn thành hình vẽ nghiệm hình 51 .1 - Yêu cầu Hs hoàn thành hình - Cá nhân Hs tham gia thảo vẽ Mời 01 hs lên bảng vẽ luận, hoàn thành hình 51 .1_ SGK ... động 3: Giải tập < 12 phút > - Gọi Hs đọc đề tập - Hs đọc đề bài tập - Gv gợi ý cho HS: - Hs tiếp nhạn thông tin gợi ý + Ước chung 12 16 bao Gv để giải tập nhiêu Có thể lấy ô ly xentimét + Muốn so...
 • 6
 • 1,694
 • 1
Giáo án Vật lý lớp 9 - BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM pdf

Giáo án Vật lý lớp 9 - BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM pdf

Vật lý

... I R1 = 0 ,5 = 2 ,5 (V) Mµ U = U1+ U2 thức để tính R2 Từng HS làm câu b biết Rtđ R1? Thảo luận nhóm để => U2 = U - U1 = - 2 ,5 = 3 ,5 ( V ) Hướng dẫn HS tìm cách giải khác => R2 = 3 ,5/ 0 ,5 = tìm cách ... đoạn mạch MB? Ampe kế đo đại lượng Ta c: R1 nt ( R2//R3) => Rt® = R1 + R2 R3 R2  R3 mạch? = 30 (  ) Viết công thức => I = I1 = I2 + I3 ( I2 = tính Rtđ theo R1 I3) RMB = U/Rt® = 12 /30 Viết công ... Hoạt động 3: Giải (A) UAB = I2.R2 => R2= UAB/I2 = mạch rẽ R1 Tính I2, từ = I - I1 R1= 15 ( 3( 14ph) R2= R3= 30 UAB = 12 V Yêu cầu HS trả T×m: a.> Rt® = ? lời câu hỏi sau: b.> I1 =? R2 R3 I1 = ?...
 • 6
 • 5,845
 • 10
Giáo án Vật lý lớp 9 - BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM VÀ CÔNG THỨC TÍNH ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN ppt

Giáo án Vật lý lớp 9 - BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM CÔNG THỨC TÍNH ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN ppt

Vật lý

... dây dẫn: SGK /32 m Tìm hiểu phân Hỏi: đề cho biết gì? Hỏi y/c HS t/tắt l = 30 m tích đầu để từ xác định S = 0,3mm2 = tập 0 ,3- 6 m2 I? Đ/trở R tính ct nào? R=  l = S 1,10.10 6 .30 0 ,3. 10 6 bước ... S  = Tìm R2 biến trở 30 .10 6  75( m) 0,40.10 6 Đs: a) 12 ,5 ; b) Theo dõi HS giải câu 75m b, lưu ý sai sót HS tính toán Từng HS tự lực giải câu a Có thể làm Hoạt động 3: Giải (18 theo gợi ý ... R2 R1  R2 R12 = = HS mắc phải Rd=  600.900 600  900 54 0000 = 36 0() 150 0 l 1,7.10 8.200 = =17() S 0,2.10 6 RMN = Rd +R12 = 17 +36 0 =37 7( ) b/ U1 = U2 = U12 =I12 R12 =210V – Dặn dò học sinh...
 • 6
 • 3,417
 • 9
Giáo án Vật lý lớp 9 - BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT JUN – LEN XƠ doc

Giáo án Vật lý lớp 9 - BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT JUN – LEN XƠ doc

Vật lý

... tính thời giải phần c)Tính thời gian đun nước gian đun sôi nước theo nhiệt tập t = 747s lượng toàn phần công suất ấm Hoạt động 3: Giải 3( 15ph) GV gợi ý sau: Bi 3: Viết công thức tính l= 40m điện ... Giải: S=0,5mm2 = 0 ,5. 10-6 chiều dài, tiết diện điện trở =1,7.10-8m suất U=220V Viết công thức tính cường = 1 ,36  P = 165W T =3h độ dòng điện dây dẫn theo a) R =? công suất hiệu điện c) t’ 30 t= 90h ... tồn gian cho theo đơn vị kW.h/ đường dây dẫn l S R= = 1,7.10 8.40 0 ,5. 10 6 b) Cường độ dịng điện Chạy dy dẫn: Từ : P = U.I  I = P /U I = 1 65/ 220 = 0,75A c)Q = ? (Kwh) Nhiệt lượng toả 30 ngy:...
 • 5
 • 1,331
 • 3
Giáo án Vật lý lớp 9 - BÀI TẬP VẬN DỤNG QUY TẮC NẮM TAY PHẢI VÀ QUY TẮC BÀN TAY TRÁI pps

Giáo án Vật lý lớp 9 - BÀI TẬP VẬN DỤNG QUY TẮC NẮM TAY PHẢI QUY TẮC BÀN TAY TRÁI pps

Vật lý

... ************************* *************** dây dẫn tên từ cực ********************* Hoạt động 3: Giải 3( 15 phút) Làm việc cá Chỉ định HS lên bảng giải nhân để thực tập bảng Nhắc HS, thật yêu cầu ... giải tác hai nam đầu B ống dây NC xong tập bị ht vo ống dy châm Làm việc cá Tổ chức cho HS trao đổi lớp lời nhân để giải theo giải câu a câu b bước nêu SGK Hoạt động 2: Giải 2( 15 phút) Làm việc ... Hoạt động 1: Giải 1( 13 phút) Bài I Nêu câu hỏi: Bài đề cập đến vấn đề gì? a)Nam chm bị ht vo ống Làm việc cá nhân, dy Chỉ định HS đứng lên nhắc lại...
 • 4
 • 2,043
 • 8

Xem thêm