0

giai bai tap vat ly lop 8 bai 3 chuyen dong deu chuyen dong khong deu

Lý thuyết và bài tập vật lý lớp 12

thuyết và bài tập vật lớp 12

Vật lý

... 1)A2 = 52 + (5 3 )2 + 2.5.5 3 cos ( 180 -30 )A = 5cmPha ban đầu:1 1 2 21 2 2 2sin sintancos cosA AA A   =5sin30 5 3sin 180 15cos30 5 3cos 180 3  ( )656loại ... 3 2 + 2A1 .3. cos (150 -30 )A12-3A1+ (3 2-72) = 011 8 5 (loại)A cmA cm Vy A1 = 8cmb) Pha ban u:1 1 2 21 2 2 2sin sintancos cosA AA A   =8sin150 3sin308cos150 ... ( 180 -60)A = 4cmPha ban đầu:1 1 2 21 2 2 2sin sintancos cosA AA A   =4sin 60 4sin 180 3 4cos60 4cos 180   3 2 3   vì1 220, 0 ( ) 3 rad...
 • 254
 • 1,300
 • 3
chuyên đề lý thuyết và bài tập vật lý lớp 11

chuyên đề thuyết và bài tập vật lớp 11

Vật lý

... 2 3 a h h 3. 2 2 4 3 3/227 3 32 2 4 2 2 2 2a h a h a h a h4 2+ = + + ≥⇒ + ≥ ⇒ + ≥Do đó: 2kqh 4kqEM2 3 3 3 3a2a h2≤ =EM đạt cực đại khi: ( )2a a 4kq2h h EM2max22 3 3a= ... C2=1,5Fà C3 =3 Fà; U= 120Vc) C1=0,25Fà; C2=1Fà C3 =3 Fà; U= 43 C1C2C 3 C1C2C 3 C1C2C 3 Chuyên đề thuyết và bài tập Vật 11. Tài liệu lưu hành nội bộ!()2 3 1 2 2 3 22 ... bộ!()2 3 1 2 2 3 22 2AD ADq . q qBDAD AB⇒ = =+() 3 8 1 22 2aq .q 2,7.10a h−⇒ = − =+CTương tự: () 3 8 3 13 2 3 2 3 2 2bE E sin E sin q q 6,4.10 Ca b−= α = α ⇒ = − =+...
 • 351
 • 6,407
 • 12
Lý Thuyết và Bài tập vật lý lớp 11 (dành cho học sinh chuyên)

Thuyết và Bài tập vật lớp 11 (dành cho học sinh chuyên)

Vật lý

... // R 3 ) nt R1) // R4. Dođó: R 23 = 32 32 RRRR+= 2 Ω; R1 23 = R1 + R 23 = 3 Ω; R = 41 23 41 23 RRRR+= 2 Ω;I = rR +E= 2,4 A.b) U4 = U1 23 = UAB = IR = 4 ,8 A; I1 23 = ... UAB = I 3 (r 3 + R 3 ) – e 3 (3) I1 + I 3 = I2 (4)Từ (1), (2), (3) , (4) ta có:10I1 + 20I2 + 0I 3 = 50 (1’)0I1 + 20I2 + 5I 3 = 40 (2’)I1 – I2 + I 3 = 0 (3 )Giải hệ ... 0,75 A; I4 = 44RU= 0,25 A; U 35 = U 3 = U5 = I 35 R 35 = I 35 53 53 RRRR+= 2 V; I 3 = 3 3RU= 0,5 A; I5 =55RU= 0,5 A; IA = I2 – I 3 = 0,25 A;15. a) Chập N với A...
 • 131
 • 2,235
 • 8
Lựa chọn hệ thống bài tập, hướng dẫn giải bài tập vật lý lớp 12

Lựa chọn hệ thống bài tập, hướng dẫn giải bài tập vật lớp 12

Khoa học tự nhiên

... Góc lệch pha AFϕ: 30 37 tan 0,7540 180 LAF AFZRπϕ ϕ= = =⇒≈rad Ta có: 37 0 180 i uAF AF AF AFπϕ ϕ ϕ ϕ ϕ= − = − = − = −rad Vậy 37 2,4cos 100 180 i tππ = −  ... 50đAB L CZ R Z Z= + − = + − = Ω 3. 50 150o o ABU I Z⇒ = = = V Ta có: 10 40 3 tan40 4đL CABZ ZRϕ− −= = = − 37 180 ABπϕ⇒ = − rad 37 4 180 20u i ABπ π πϕ ϕ ϕ⇒ = + = − ... thức 282 cos314u t= (V). Lập biểu thức cường độ tức thời của dòng điện trong đoạn mạch. Bài 3 : Cho mạch điện như hình vẽ. Biết 110Lπ=H, 3 104Cπ−=F...
 • 159
 • 9,753
 • 1
Công thức giải nhanh bài tập Vật Lý lớp 12

Công thức giải nhanh bài tập Vật lớp 12

Vật lý

... L Ôm lâu 31 . Dung kháng 1 1. 2 .cXC f C   Nghịch đảo ôm chặt Xào-cá = trên một, dưới hai bị ép chảo 32 . Quang điện trở S.c.d : Sao con đau (sao cậu điên) 33 . Sóng điện từ ... con rắn 37 . Máy gia tốc Xiclotrôn . .. .v m m vRq B eB  Rượu = vợ mua trên (quê Bác) Rượu = mua về chia (em bé) 38 . Công thức Anhxtanh .h f Em = hai fai = hao phí 39 . Liên ... ve cắn (lắm chỗ) 34 . Tần số góc riêng 1.L C Ôm = một trên căn (loi choi) [lửa cháy] 35 . S.đ.đ cực đại trong cuộn dây 0 0. .E N  Em-không = ôm anh Phi-o 36 . Hệ số phẩm chất...
 • 5
 • 4,038
 • 85
CÔNG THỨC GIẢI NHANH bài tập vật lý lớp 12

CÔNG THỨC GIẢI NHANH bài tập vật lớp 12

Vật lý

... 3 - 30 0 KHz 53 10 - 10 m   0 ,3 - 3 MHz 32 10 - 10 m   3 - 30 ... 1, C2, C 3  C1C1C1C1 32 1,  3C1C1C1L2T; 3C1C1C1L121f; 3C1C1C1L1212121 ... 3C1C1C1L1212121 1, C2, C 3 C = C1 + C2 + C 3 + ,  )CCC(L2T; )CCC(L21f; )CCC(L1 32 1 32 132 1 Dạng 2...
 • 122
 • 13,606
 • 54
Các dạng bài tập vật lý lớp 12

Các dạng bài tập vật lớp 12

Vật lý

... pdII 3= ) - Hình sao : (pdUU 3 =,pdII=) - Điện áp mắc và tải là pU - Nếu dùng giản đồ vector thì mỗi đại lượng điện trong mạch 3 pha đối xứng có cùng độ lớn nhưng lệch pha 3 2πDạng ... H = ANAmTN 6 93, 0=λ(Bq) * 0H = ANAmTN 6 93, 000=λ(Bq) * H = 0HTttHe−−=20λ* Thời gian tính bằng giây * Đơn vị : 1 Ci = 3, 7.1010BqDạng 3: Định luật phóng ... nhân tạo thành.* Vận dụng định luật phóng xạ cho nhiều giai đoạn: 1N∆ 2N∆)1(101teNNλ−−=∆1{22NN=∆- e-)( 34 tt−λ} 3 02teNNλ−=Dạng 4 : Định luật bảo toàn năng lượng...
 • 10
 • 3,890
 • 64
hon 400 bai tap vat ly lop 10

hon 400 bai tap vat ly lop 10

Tư liệu khác

... gia tốc của vật. Biết AB = 36 m, BC = 30 m.Bài 63. Một vật chuyển động nhanh dần đều đi đợc những đoạn đờng 15m và 33 m trong hai khoảng thờigian liên tiếp bằng nhau là 3s. Xác định vận tốc ban ... dây không dÃn.Hình 121Bài 33 4Trong bài 33 3, vật m2 có thể lên cao nhất cách mặt đất H bao nhiêu ? quan hệ giữa m1 và m2 ra saođể H = 3h.Bài 33 5Một bao cát khối lợng M đợc treo ở đầu ... nhau.Bài 33 3Cho cơ hệ nh hình. Biết m1 > 2m2 và lúc đầu cơ hệ đứng yên. Tìm vận tốc các vật khi m1 rơi đếnmặt đất. Bỏ qua ma sát vào khối lợng các dòng dọc dây không dÃn.Hình 121Bài 33 4Trong...
 • 45
 • 4,826
 • 41
450 bài tập vật lý lớp 10 (đầy đủ)

450 bài tập vật lớp 10 (đầy đủ)

Vật lý

... cân bằng là 30 0C. Tìm khối lượng của nhiệt lượng kế và nước. Cho nhiệt dung ruêng của nhôm, nước, đồng lần lượt là: C1 = 88 0J/kg.độ; C2 = 4200J/kg.độ; C 3 = 38 0 J/kg.độ.Bài 39 4Có 10g ... BCHình 1AO 0.5 1 2 3 4x(km)t(h)5040 30 2010Hình 3 AO 1 2 3 x(km)t(h) 80 604020Hình 4 2 C E B D 1AO 1 2 3 4 5 6x(km)t(h)250200150100 50Hình 512 3 BDECFG 450 ... nhận được nhiệt lượng Q1 = 488 ,6J. Nội năng của khí tăng hay giảm ? Một lượng bao nhiêu ? Cho 1at = 9 ,81 .104N/m2. 38 450 BàI TậP VậT L LớP 10 Hồ Đăng SơnBi 137 Cần kéo một vật trọng lượng...
 • 38
 • 9,576
 • 118
Tài liệu Bài tập vật lý lớp 11 pptx

Tài liệu Bài tập vật lớp 11 pptx

Vật lý

... =ur urur uuurur uuur ur uuurur ur21 3 1 2 8 3 2 3 2 2 2q q q qACk k q q q 8. 10 CAC AB AB−⇒ = ⇒ = ⇒ = −" 13 23 13 23 21 31 32 12221 31 F F 0Vì F F F F 0 F F 0 Điện tích q còng ... '($'$(- 23 Fur - 13 Fur 3 Fur httphttp"P/2 13 23 2qF F ka= =%( )0 13 23 F ;F 60=ur ur20 3 13 13 2qF 2F cos30 F 3 ... ur&%)1$"@;/;.4+1'%(P1)1R0'($"P% 03 3F F↑↓ur ur 03 Fur;/%R.%;S" 8+ /207 03 3 02 2q qq 3 F F k k q q 3, 46.10 Ca 3 2 3 a 3 2= =...
 • 4
 • 3,145
 • 29
Tài liệu Hệ thống các bài tập Vật lý lớp 12 pdf

Tài liệu Hệ thống các bài tập Vật lớp 12 pdf

Cao đẳng - Đại học

... .) 23 20sin(6 cmtxππ+= Thời điểm vật qua đi qua vị trí có li độ x = 3cm lần thứ 2009 là:A. 30 0,65s. B. 30 1, 637 5s. C. 30 0 ,33 75s. D. 30 1,225s.5. Một vật dao động có phương trình cmtx ) 3 5sin(4ππ−=. ... Máy thu có thể bắt được các sóng vô tuyến trong dải sóng:A.421,3m ≤ λ ≤ 133 2mB.4,2m ≤ λ ≤ 133 ,2mC.4,2m 13, 32mD.4,2m 42,15m Câu 2: Chọn câu đúng. Một mạch dao động ... từ 60ρF đến 30 0ρF. Để máy thu có thể bắt được các sóng từ 60m đến 30 00m thì cuộn cảm có độ tự cảm nằm trong giới hạn:A.0,17.10-4H ≤ λ ≤ 78. 10-4HB. 3, 36.10-4H ≤ λ ≤ 84 .10-4HC.0,17.10-4H...
 • 13
 • 2,349
 • 40

Xem thêm