0

giai an day tich hop bang trinh chieu mon toan 8 tiet luyen tap giai bai toan bang cach lap phuong trinh

GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH_4 ppsx

GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH_4 ppsx

Cao đẳng - Đại học

... thời gian nhiều vòi I 27giờ Tính thời gian vòi chảy cho đầy bể Hướng dẫn: KLCV NS Thời gian(h) Cả Vòi 1 18 18 Vòi I 1 x x, x >27 Vòi II 1 x  27 x - 27 Ta có Pt:  x  54 1    x  63x  486  ... Vòi NS Thời gian(h) 1 3 Vòi I : x= 2x Vòi II : ( – x) = x, 1,5 < x < 8- x 8  x  Gọi x (giờ) thời gian vòi I chảy đầy nửa bể Đk: 1,5 < x < Ta có PT: x  1    x  x  12    x 8  x  x ... HÌNH HỌC Bài 82 : Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi 80 m có diện tích 375 m2 Tính chiều dài chiều rộng miếng đất Bài 83 : Một hình chữ nhật có chiều dài chiều rộng 12 m diện tích 288 m Tính...
 • 13
 • 4,427
 • 10
GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH_3 ppsx

GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH_3 ppsx

Cao đẳng - Đại học

... nô 18km/h Hướng dẫn: S(km) T(h) V(km/h) V(thực) Vnc Lúc xuôi 50 50 18  x 18 + x Lúc ngược 32 32 18  x 18 - x 18 X 0< x < 18 Đổi: 4h30’ = 4,5h Ta có Pt: 50 32   4,5  x1  x2  18  x 18  ... 480 480 x x, x  Z,x > Thực tế 480 480 x 8 x -8 Ta có Pt:  x  40( N ) 480 480    x  x  1 280    x 8 x  x  32( L) Vậy: Số Hs lớp 9A 40 học sinh Bài 48: Một nhóm học sinh tham gia lao ... dẫn: Số người Số người/dãy Số dãy ghế Lúc đầu 80 80 x x, x  z; x > Lúc sau 80 80 x2 x-2 Ta có Pt:  x  10 80 80    x  x  80    x2 x  x  8 Vậy: Lúc đầu có 10 dãy ghế; dãy ghế có người...
 • 17
 • 2,832
 • 18
GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH_2 potx

GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH_2 potx

Cao đẳng - Đại học

... x, x > 180 – 2x x + 20 180  x x  20 Thời gian nghỉ: 15phút = h Ta có Pt: 2  x  60 180  x 180    x  180 x  14400    x  20 x  x  240 Vậy vận tốc ban đầu là: 60km/h Bài 28: Một ... 48 48 x4 x+4 x, x > Lúc ngược 48 48 x4 x-4 Ta có Pt:  x  20 48 48    x  96 x  80    x4 x4  x  4 Vậy vận tốc tàu thủy là: 20km/h Bài 36: Một tàu thủy chạy khúc sông dài 80 km, 8giờ ... dẫn: S(km) T(h) V(km/h) V(thực) Lúc xuôi 80 80 x4 x+4 x, x > Lúc ngược 80 80 x4 x-4 Đổi: 8h20’ = Ta có Pt: 25 h  x  20 80 80 25    x  96 x  80     x  4 x4 x4  Vận tốc thực tàu...
 • 14
 • 2,577
 • 20
GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH_1 ppsx

GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH_1 ppsx

Cao đẳng - Đại học

... tốc(km/h) Thời gian(h) Quãng đường(km) Quãng đường 80 x, x > 80 x 40 x -8 40 x 8 đầu Quãng đường lúc sau Thời gian nghỉ: 20 phút = Ta có Pt: h; Thời gian tổng nghỉ 10 – = h  x  48 80 40     ... tốc ban đầu ôtô biết thời gian ôtô hết quãng đường 8giờ Hướng dẫn: Quãng Vận tốc(km/h) Thời gian(h) đường(km) Lúc đầu 240 x, x > 240 x Lúc sau 280 x +10 280 x  10 Ta có Pt:  x  60 240 280  ... Hướng dẫn: Quãng Vận tốc(km/h) Thời gian(h) đường(km) Xe thứ 1 08 x, x > 1 08 x Xe thứ hai 1 08 x-6 1 08 x 6 Ta có Pt:  x  60 1 08 1 08    x  x  3240    x6 x  x  54 Vậy: vận tốc xe thứ...
 • 13
 • 901
 • 2
Giải toán bằng cách lập phương trình_SKKN TOÁN 9

Giải toán bằng cách lập phương trình_SKKN TOÁN 9

Giáo dục học

... thứ ta có x + y = 600 Sau chuyển 80 lít sang cửa hàng thứ hai có (y + 80 ) lít Theo đề y + 80 = 2(x - 80 ) Như ta có hệ phương trình: x + y = 600 y + 80 = 2(x - 80 ) Giải hệ phương trình : x + y ... Trang 17 Trường THCS Nguyễn đình Chiểu Năm học 2013-2014 Suy 3x = 84 0 hay x = 280 , từ y = 600 - 280 hay y = 320 Nghiệm thỏa mãn điều kiện nêu Thử lại : 280 + 320 = 600 ; 320 + 80 = 200 = ( 280 ... 110x 115(400 - x ) + = 4 48 100 100 Giải phương trình : 110x + 115 (400 – x) = 44 .80 0⇔- 5x = - 1.200 ⇔ x = 240 Thử lại: 110.240 = 264 100 ; 115.160 = 184 ; 264 + 184 =4 48 100 Vậy tháng đầu tổ I...
 • 22
 • 2,065
 • 1
CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP  GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH ( TÍCH HỢP MÔN: VẬT LÝ,HOÁ HỌC, CÔNG NGHỆ)

CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH ( TÍCH HỢP MÔN: VẬT LÝ,HOÁ HỌC, CÔNG NGHỆ)

Toán học

... 1 ,8 x y 1 ,8 y Mối quan hệ 1, = x y 1 ,8 1 ,8 = + y x 10 Trong toán chuyển động ngợc chiều ta có: Cùng xuất phát mà gặp thời gian Nếu ngời xuất phát trớc mà gặp ngời xuất phát trớc nhiều thời gian ... thời gian dự định toán chuyển động đến sớm thơì gian thời gian dự định.Nếu đến muộn nhiều thời gian thời gian dự định Bài 43(SGK- trang 27) Hai ngời hai địa điểm A B cách 3,6 km, khởi hành lúc, ... gian, hay tính đợc vận tốc Nếu quãng đờng không đổi, vận tốc thới gian hai đại lợng tỉ lệ nghịch Thời điểm xuất phát ô tô = thời điểm đến - thời gian dự định toán chuyển động đến sớm thơì gian...
 • 10
 • 2,909
 • 12
BÀI DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP. Chủ đề: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

BÀI DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP. Chủ đề: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Trung học cơ sở - phổ thông

... 83 00 cm3 Theo ta có pt: x 0,1245 − x 0,1245 + = 89 00 7100 83 00 Giải pt ta : x = 0, 089 (kg ) = 89 g (TMDK ) Vậy miếng than có 89 g đồng 124,5 -89 = 35,5(g) kẽm HS: đọc kĩ đề tìm hiểu đề Hoạt động 3: ... A B 10 ( x − 18) − 36] 36+ 11 [ 11 Vì số lớp nên ta có pt: 1 18+ 11 ( x - 18) = 36+ 11 [ 10 ( x − 18) − 36] 11 Giải pt ta : x = 180 0 (TMĐK) Vậy vườn ươm nhà trường có tổng số : 180 0 5/ Bài tốn ... có than đợn vị kg, x>o Thì khối lượng kẽm là: 0,1245-x(kg) x Thể tích đồng là: 89 00 cm3, 0,1245 kẽm là: 7100 cm3 thể tích 0,1245 than là: 83 00 cm3 Theo ta có pt: x 0,1245 − x 0,1245 + = 89 00...
 • 7
 • 2,704
 • 73
BÀI DỰ THI: DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP.     Chủ đề: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

BÀI DỰ THI: DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP. Chủ đề: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Khoa học tự nhiên

... số đặt điều kiện cho ẩn số x 0,1245 − x 0,1245 + = 89 00 7100 83 00 Giải pt ta x = 0, 089 (kg ) = 89 g (TMDK ) Vậy miếng than có 89 g đồng 124,5 -89 = 35,5(g) kẽm 3/ Bài toán có nội dung hoá học Giải: ... nhiều tỉnh B 80 7200 người Tính 10 [ ( x − 18) − 36] 11 11 Vì số lớp nên ta có pt: 18+ lại vườn ươm, lớp thứ đào 54 36+ 1 ( x - 18) = 36+ [ 11 11 10 ( x − 18) − 36] 11 Giải pt ta : x = 180 0 (TMĐK) ... nêu đề toán chiếu: Một miếng than hợp kim đồng kẽm Hỏi miếng than có khối lượng 124,5 g chứa đồng kẽm Biết khối lượng riêng đồng 89 00kg/m3, kẽm 7100kg/ m3 than 83 00kg/m3 GV ? nhắc lại công thức...
 • 10
 • 1,848
 • 3
Dạy học tích hợp các môn học hình học, vật lí, hoá học, dân số  thông qua chủ đề giải bài toán bằng cách lập phương trình

Dạy học tích hợp các môn học hình học, vật lí, hoá học, dân số thông qua chủ đề giải bài toán bằng cách lập phương trình

Trung học cơ sở - phổ thông

... phân giác góc A ẩn => OM = ON GV? Để tính AB AC AM = AN = x(cm), ANOM hình vuông cần biết AM, AN ta nên x>O  AN = AM chọn ẩn số nào? Đặt AM = AN = x(cm), x>O GV? Biễu diễn AB, AC qua HS dùng ẩn ... minh tứ giác vẽ hình vào giấy nháp ANOM hình vuông Giải: (chiếu) GV ? Tứ giác ANOM - Xét tứ giác ANOM có =900 hình ?vì sao? ( giả thiết) HS :chọn ẩn số , đặt  ANOM hình chữ nhật điều kiện đơn ... lí HS: đọc kĩ đề tìm hiểu đề HS : (chiếu) Đổi đơn vị : 89 00kg/ m3 = 8, 9g/c m3 7000kg/ m3 =7g/c m3 Đồng Kẽm Vật D 8, 9 Ta có phương trình : 8, 9 x + 7(15-x) = 124 HS: đọc kĩ đề tìm hiểu đề Giải:...
 • 8
 • 707
 • 7
dạy học theo chủ đề tích hợp giải toán bằng cách lập phương trình

dạy học theo chủ đề tích hợp giải toán bằng cách lập phương trình

Trung học cơ sở - phổ thông

... biểu -Thời gian cano đi: diễn đại lượng chưa 20 (giờ)(HS x + 12 biết qua ẩn (thời gian) bày bảng) Trình Thời gian thuyền từ lúc khởi hành đến lúc gặp cano 20 (giờ) x Thời gian cano dời bến đến ... v=m/D -Học sinh: thể tích Thể tích chất lỏng 8g 0, 08 x (m3) 0, 06 chất lỏng chất lỏng có Thể tích chất lỏng 6g x − 200 khối lượng 8g=0,08kg (m3) 0, 08 (m ), x Thể tích hỗn hợp Theo đề ta có phương ... cano chạy nhanh thuyền 12 km -Yêu cầu học sinh (m) vận tốc giờ? chọn ẩn thuyền (x>0) Bài giải x+12 (km/h) vận tốc Gọi vận tốc thuyền x (km/h), cano x>0 -Học sinh: thời gian Vận tốc cano x+12 20...
 • 13
 • 666
 • 0
Hướng dẫn học sinh phân tích và giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình

Hướng dẫn học sinh phân tíchgiải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình

Trung học cơ sở - phổ thông

... gian hồn thành cơng việc hai đội -Vậy tốn cho điều ? h/s: Cho hai máy cày làm việc cày xong cánh đồng 18 -Vậy thời gian cày xong cánh đồng máy ? h/s: Thời gian cày xong cánh đồng máy là: 5. 18 ... (c/việc) – Gv ghi sang bên x -Vậy người làm phần cơng việc? h/s trả lời : người làm y (c/việc) – Gv ghi sang bên Gv nhấn mạnh: Khối lượng c/việc = Thời gian x suất -Dựa vào quan hệ ta lập pt ? ... Gv điền vào bảng -Vậy thời gian hồn thành cơng việc người ? h/s: thời gian hồn thành cơng việc người (giờ) x -Vậy thời gian hồn thành cơng việc người ? h/s: thời gian hồn thành cơng việc người...
 • 21
 • 23,561
 • 53
Gián án Giai bai toan bang cach lap phuong trinh

Gián án Giai bai toan bang cach lap phuong trinh

Toán học

... đến B với vận tốc thời gian dự định Nếu ca nô tăng vận tốc thêm 3km/h thời gian rút ngắn đợc 2h Nếu ca nô giảm vận tốc 3km/h thời gian tăng thêm 3h Tính vận tốc thời gian dự định Bài 2: Một ngời ... Thời gian làm theo xuất tăng 10 sản phẩm so với thời gian làm theo xuất giảm 20 sản phẩm ngày ( tăng, giảm so với xuất dự kiến ) Tính xuất dự kiến Bài 6: Trong dịp kỷ niệm ngày 30/4 1/5, có 180 em ... thời gian định Nhng cải tiến kỹ thuật nên suất tăng lên, ngày làm thêm áo, nên thời gian sản xuất giảm ngày Hỏi ngày tổ dự định may áo Bài 3: Một tổ may mặc định may 150 quần áo thời gian định...
 • 5
 • 1,641
 • 9
Gián án Tiết 51 giải bài toán bằng cách lập phương trình

Gián án Tiết 51 giải bài toán bằng cách lập phương trình

Toán học

... t=1,35.60 =81 phút =1h21/ GIẢI Ta có phương trình GIẢI Phương trình 35 x + 45 ( x − ) = 90 ⇔ 35x + 45 x - 18 = 90 ⇔ 80 x = 90+ 18 ⇔ 80 x = 1 08 s 90 − s − = 35 45 ⇔ x = 1 08 80 ⇔ x = 27 20 Vậy thời gian xe ... 35 x + 45 ( x − ) = 90 ⇔ 35x + 45 x - 18 = 90 ⇔ 80 x = 90 + 18 ⇔ 80 x = 1 08 ⇔ x ⇔ x 1 08 = 80 27 = 20 27 x= có thoả mãn điều kiện ẩn không ? 20 Vậy thời gian xe máy để gặp 27 h =1h21/ ( thoả đ k ... hànđường1 : Quãng g (km ) Năng suất / ngày v :Vận tố Loại hàngcthứ Thời gian/ngày (km /h ) Cả hai loại hàng t : Thời gian (h) XeSố hoạch máy Kế tiền chưa kể VAT ô tiề Sốtô cntế VAT Thự kể Hà Nội...
 • 19
 • 787
 • 7
Gián án Tiết 51 giải bài toán bằng cách lập phương trình

Gián án Tiết 51 giải bài toán bằng cách lập phương trình

Toán học

... t=1,35.60 =81 phút =1h21/ GIẢI Ta có phương trình GIẢI Phương trình 35 x + 45 ( x − ) = 90 ⇔ 35x + 45 x - 18 = 90 ⇔ 80 x = 90+ 18 ⇔ 80 x = 1 08 s 90 − s − = 35 45 ⇔ x = 1 08 80 ⇔ x = 27 20 Vậy thời gian xe ... 35 x + 45 ( x − ) = 90 ⇔ 35x + 45 x - 18 = 90 ⇔ 80 x = 90 + 18 ⇔ 80 x = 1 08 ⇔ x ⇔ x 1 08 = 80 27 = 20 27 x= có thoả mãn điều kiện ẩn không ? 20 Vậy thời gian xe máy để gặp 27 h =1h21/ ( thoả đ k ... hànđường1 : Quãng g (km ) Năng suất / ngày v :Vận tố Loại hàngcthứ Thời gian/ngày (km /h ) Cả hai loại hàng t : Thời gian (h) XeSố hoạch máy Kế tiền chưa kể VAT ô tiề Sốtô cntế VAT Thự kể Hà Nội...
 • 19
 • 666
 • 0
Gián án Tiết 51 giải bài toán bằng cách lập phương trình

Gián án Tiết 51 giải bài toán bằng cách lập phương trình

Toán học

... t=1,35.60 =81 phút =1h21/ GIẢI Ta có phương trình GIẢI Phương trình 35 x + 45 ( x − ) = 90 ⇔ 35x + 45 x - 18 = 90 ⇔ 80 x = 90+ 18 ⇔ 80 x = 1 08 s 90 −s − = 35 45 ⇔ x = 1 08 80 ⇔ x = 27 20 Vậy thời gian xe ... 35 x + 45 ( x − ) = 90 ⇔ 35x + 45 x - 18 = 90 ⇔ 80 x = 90 + 18 ⇔ 80 x = 1 08 ⇔ x ⇔ x 1 08 = 80 27 = 20 27 x= có thoả mãn điều kiện ẩn không ? 20 Vậy thời gian xe máy để gặp 27 h =1h21/ ( thoả đ k ... áothứ ng g Tổng (km ) Năng suất / ngày v :Vận tố Loại hàngcthứ (km /h ) Thời gian/ngày Cả hai loại hàng t : Thời gian (h) XeSố hoạch máy Kế tiền chưa kể VAT ô tiề Sốtô cntế VAT Thự kể Hà Nội Nam...
 • 19
 • 529
 • 1
Gián án tiết 51 Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Gián án tiết 51 Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Toán học

... t=1,35.60 =81 phút =1h21/ GIẢI Ta có phương trình GIẢI Phương trình 35 x + 45 ( x − ) = 90 ⇔ 35x + 45 x - 18 = 90 ⇔ 80 x = 90+ 18 ⇔ 80 x = 1 08 s 90 − s − = 35 45 ⇔ x = 1 08 80 ⇔ x = 27 20 Vậy thời gian xe ... 35 x + 45 ( x − ) = 90 ⇔ 35x + 45 x - 18 = 90 ⇔ 80 x = 90 + 18 ⇔ 80 x = 1 08 ⇔ x ⇔ x 1 08 = 80 27 = 20 27 x= có thoả mãn điều kiện ẩn không ? 20 Vậy thời gian xe máy để gặp 27 h =1h21/ ( thoả đ k ... hànđường1 : Quãng g (km ) Năng suất / ngày v :Vận tố Loại hàngcthứ Thời gian/ngày (km /h ) Cả hai loại hàng t : Thời gian (h) XeSố hoạch máy Kế tiền chưa kể VAT ô tiề Sốtô cntế VAT Thự kể Hà Nội...
 • 19
 • 506
 • 0
Gián án tiết 51 Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Gián án tiết 51 Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Toán học

... t=1,35.60 =81 phút =1h21/ GIẢI Ta có phương trình GIẢI Phương trình 35 x + 45 ( x − ) = 90 ⇔ 35x + 45 x - 18 = 90 ⇔ 80 x = 90+ 18 ⇔ 80 x = 1 08 s 90 − s − = 35 45 ⇔ x = 1 08 80 ⇔ x = 27 20 Vậy thời gian xe ... 35 x + 45 ( x − ) = 90 ⇔ 35x + 45 x - 18 = 90 ⇔ 80 x = 90 + 18 ⇔ 80 x = 1 08 ⇔ x ⇔ x 1 08 = 80 27 = 20 27 x= có thoả mãn điều kiện ẩn không ? 20 Vậy thời gian xe máy để gặp 27 h =1h21/ ( thoả đ k ... hànđường1 : Quãng g (km ) Năng suất / ngày v :Vận tố Loại hàngcthứ Thời gian/ngày (km /h ) Cả hai loại hàng t : Thời gian (h) XeSố hoạch máy Kế tiền chưa kể VAT ô tiề Sốtô cntế VAT Thự kể Hà Nội...
 • 19
 • 545
 • 2
Gián án Giai bai toan bang cach lap phuong trinh full.ppt

Gián án Giai bai toan bang cach lap phuong trinh full.ppt

Toán học

... thị: a) Quãng đường Tiến chạy x phút, chạy với vận tốc trung bình 180 m/phút Trả lời: v = 180 m/phút ? t = x phút ? ? S = v.t = 180 .x(m) 12/04/13 Tiết 51: Bài GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG ... thị mối quan hệ đại lượng Bước Giải phương trình Bước 3.Trả lời: Kiểm tra xem nghiệm phương trình, nghiệm thỏa mãn điều kiện ẩn, nghiệm không, kết luận 12/04/13 Củng cố: Bài tập 34 Trang 25 Mẫu ... = 22 2/ 4x + 2(36 – x) = 100 Tập nghiệm phương trình là: 4x + 72 – 2x = 100 S = { 22}  2x = 28  x = 14 Tập nghiệm phương trình là: 12/04/13 S = {14} Vừa gà vừa chó Bó lại cho tròn Ba mươi...
 • 15
 • 560
 • 0
phương pháp dạy giải bài toán bằng cách lập phương trình

phương pháp dạy giải bài toán bằng cách lập phương trình

Toán học

... NA SANG MT S KINH NGHIM V DY QUY NG MU THC NHIU PHN THC Ngi thc hin: Nguyn Th Nga Trng THCS Na Sang Thi gian thc hin: T nm hc 2009 2010 n nm hc2010 - 2011 MC LC GV: Nguyn Th Nga- THCS Na Sang ... lng(Hc sinh) 18 30 15 Cht lng(%) 8, 7 26,1 43,5 21,7 Nhng bi hc kinh nghim: a) Giỏo viờn: GV: Nguyn Th Nga- THCS Na Sang 16 MSKN: V Dy Quy ng Mu Thc Nhiu Phõn Thc i s Thc tin dy hc thi gian qua v vic ... Gia c Bựi Huy Ngc - Phm c Quang - Nh xut bn HSP Na Sang, ngy 10 thỏng 12 nm 2010 Ngi thc hin Nguyn Th Nga NHN XẫT CA HI NG THM NH GV: Nguyn Th Nga- THCS Na Sang 18 MSKN: V Dy Quy ng Mu Thc Nhiu...
 • 19
 • 817
 • 5
Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 49 GIẢI BÀITOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH potx

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 49 GIẢI BÀITOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH potx

Toán học

... ………… Quãng Thời gian để ôtô ôtô quãng 10 là: đường 10x(km) 100km đường là:……… Thời gian để ôtô Thời gian để ôtô quãng quãng đường 100km đường 100 km là: 100 (h) x ……… Thời gian để ôtô Ví dụ 2:...
 • 11
 • 1,395
 • 5

Xem thêm