0

giáo án sinh học lớp 7 tiết 22 đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm potx

Giáo án sinh học lớp 7 - Tiết 22 : ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH THÂN MỀM potx

Giáo án sinh học lớp 7 - Tiết 22 : ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH THÂN MỀM potx

Điện - Điện tử

... dạng - Kích thước Thân mềm? - Cấu tạo thể - Môi trường sống - Tập tính + Đặc điểm chung: cấu - Nêu đặc điểm chung tạo thể Thân mềm? Kết luận: Đặc điểm chung Thân mềm: - Thân mềm không phân đốt, ... Bài học Ngành Thân mềm có số loài lớn, chúng có cấu tạo lối sống phong phú Bài học hôm tìm hiểu đặc điểm vai trò Thân mềm Hoạt động 1: Đặc điểm chung Mục tiêu: Thông qua tập HS thấy đa dạng thân ... chốt lại kiến thức lớp bổ sung sau cho HS thảo luận: - Ngành thân mềmvai trò gì? - HS thảo luận rút lợi - Nêu ý nghĩa vỏ thân ích tác hại thân mềm? mềm Kết luận: Vai trò Thân mềm - Lợi ích: +...
 • 10
 • 2,124
 • 1
Giáo án sinh học lớp 7 - Bài 10: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG pot

Giáo án sinh học lớp 7 - Bài 10: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG pot

Điện - Điện tử

... quỳ, san hô? Bài học Chúng ta học số đại diện ngành Ruột khoang, chúngđặc điểm chung có giá trị nào? Hoạt động 1: Đặc điểm chung ngành Ruột khoang Mục tiêu: HS nêu đặc điểm ngành Hoạt động ... lời câu hỏi SGK Hướng dẫn học nhà - Học trả lời câu hỏi SGK - Đọc mục “Em có biết” - Kẻ phiếu học tập vào tập: Đặc điểm Đại diện Sán lông Sán gan Cấu tạo Di chuyển Sinh sản Thích nghi ... xứng, thành thể, cấu ngành ruột khoang? tạo ruột - HS tự rút kết luận Kết luận: - Đặc điểm chung ngành ruột khoang: + Cơ thể có đối xứng toả tròn + Ruột dạng túi + Thành thể có lớp tế bào + Tự vệ...
 • 9
 • 7,451
 • 13
Sinh học 7 - Tiết 22: Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm pptx

Sinh học 7 - Tiết 22: Đặc điểm chung vai trò của ngành thân mềm pptx

Điện - Điện tử

... 2: Vai trò thân mềm: - GV yêu cầu hs làm tập bảng - HS dựa vào kiến thức thực tế để T .72 sgk hoàn thành bảng - Gọi hs hoàn thành bảng *Kết luận: Vai trò thân mềm: ? Ngành thân mềmvai trò ... được: ? Nhận xét đa dạng thân + Đa dạng: kích thước, cấu tạo mềm? thể, môi trường sống, tập tính ? Nêu đặc điểm chung thân * Kết luận: Đặc điểm chung mềm? thân mềm: + Thân mềm không phân đốt, có ... IV - Kiểm tra - đánh giá: - Tìm câu trả lời đúng: 1- Mực ốc sên thuộc ngành thân mềm vì: a- Thân mềm không phân biệt đầu, đuôi b- Có khoang áo phát triển C- Cả a b 2- Những thân mềm có hại: a-...
 • 4
 • 1,078
 • 2
Tiết 22: đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm Sinh học lớp 7 tập huấn đổi mới phương pháp

Tiết 22: đặc điểm chung vai trò của ngành thân mềm Sinh học lớp 7 tập huấn đổi mới phương pháp

Sinh học

... án - GV giới thiệu hớng dẫn HS quan sát hình 21 suy nghĩ trả lời: + Cho biết cấu tạo đại diện Thân mềm gồm thành phần nào? - GV yêu cầu HS : + Điền bảng + Thảo luận rút đặc điểm chung ngành Thân ... nghiệm theo KT khăn trải đại diện Thân mềm để ghi vào bàn bảng 2? ( Chia theo nhóm, trải nghiệm theo kĩ thuật khăn trải bàn) + Vai trò ngành Thân + Yêu cầu nêu đợc: mềm? ++ Lợi ích:+Làm thực phẩm ... Là vật trung gian Thân mềm Nêu biện Khai thác có vai trò pháp để kết hợp với truyền bệnh, ăn hại trồng nhiều mặt tận dụng bảo vệ đời vai trò nuôi trồng sống ngời loài sống Thân mềm ngày? có lợi...
 • 3
 • 1,811
 • 5
[Tiết 22] Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm

[Tiết 22] Đặc điểm chung vai trò của ngành thân mềm

Sinh học

... mực! Tua ngắn Tua dài Đầu Mắt Vây bơi Thân Giác bám TiẾT 22 : ĐẶC ĐiỂM CHUNG VAI TRỊ CỦA NGÀNH THÂN MỀM I Đặc điểm chung : I-ĐẶC ĐIỂM CHUNG: I-ĐẶC ĐIỂM CHUNG: • : Ốc sên Ốc sên Trai nước Hến ... Về nhà học trả lời câu hỏi : 1/ Nêu đặc điểm chung ngành thân mềm? 2/Nêu vai trò ngành thân mềm? Xem trước bai tơm sơng Đọc mục em có biết Thân mềm gây hại Ốc sên Ốc bươu vàng Thân mềm làm ... Bµi 21: §ỈC §IĨM CHUNGVAI TRß CđA NGµNH TH¢N MỊM Đặc điểm chung: Thân mềm đa dạng số lượng lồi ,kích thước ,lối sống mơi trường sống Nhưng chúngđặc điểm chung : -Thân mềm ,khơng phân đốt...
 • 43
 • 2,008
 • 6
tiet 22 dac diem chung va vai tro cua nganh than mem

tiet 22 dac diem chung va vai tro cua nganh than mem

Sinh học

... Sũ c c anh v Vm Nghờu Hn Bo ng c bu vng Tit 22: C IM CHUNG V VAI TRề CA NGNH THN MM c im chung Hon thnh chỳ thớch cu to chung ca cỏc i din thõn mm sau? 2 1 Trai Chân Vỏ(hay mai)đá ... phần thể thân mềm dùng dược liệu như: a Vỏ trai b Vỏ bào ngư, vỏ mực c Túi mực d Vỏ sò Câu thân mềm có số loài gây hại như: a Hà biển, hà sông đục phá phần gỗ thuyền bè b ốc sên, ốc bươu vàng phá ... ốc sên, ốc bươu vàng phá hại trồng c ốc tai vật chủ trung gian truyền bệnh sán gan d Cả a, b, c Câu Nguồn lợi thân mềm cho người là: a Khai thác lấy thịt b Dùng làm đồ trang trí, trang sức c...
 • 29
 • 1,569
 • 7
Giáo án sinh học lớp 7 - Tiết 12: ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH GIUN DẸP ppsx

Giáo án sinh học lớp 7 - Tiết 12: ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH GIUN DẸP ppsx

Điện - Điện tử

... tránh nhiễm giun sán? - GV cho HS tự rút kết luận - GV giới thiệu thêm ăn thịt lợn, bò gạo số sán kí sinh: sán song chủ, sán mép, sán chó Hoạt động 2: Đặc điểm chung Mục tiêu: HS nêu đặc điểm ... luận nêu được: tìm đặc điểm chung + Đặc điểm thể ngành giun dẹp + Đặc điểm số - GV yêu cầu HS tự rút quan kết luận + Cấu tạo thể liên quan đến lối sống Kết luận: - Đặc điểm chung ngành giun dẹp: ... kiến thức Một số đặc điểm đại diện giun dẹp TT Đại diện Đặc điểm so sánh Cơ thể dẹp đối xứng bên Sán lông (Sống tự do) + Mắt lông bơi phát triển + Sán gan dây (Kí (kí sinh) sinh) + + + + + Phân...
 • 9
 • 1,296
 • 2
Giáo án Sinh 7 - ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH THÂN MỀM docx

Giáo án Sinh 7 - ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH THÂN MỀM docx

Điện - Điện tử

... môi trường sống, tập tính) II Vai trò thân mềm ? Nêu đặc điểm chung ngành thân mềm - Lợi ích: HĐ 2: ( 13’) + Làm thực phẩm cho người - GV y/c hs làm BT bảng ( T72) + Nguyên liệu xuất - GV gọi ... BT - GV chốt lại bảng chuẩn kiến - Đặc điểm chung thân mềm: thức + Thân mềm không phân đốt, có vỏ - Từ bảng gv y/c hs thảo luận: đá vôi ? Nhận xét đa dạng thân mềm + Có khoang áo phát triển (hs: ... sức ? Ngành thân mềmvai trò Nêu - Tác hại: ý nghĩa vỏ thân mềm + Là động vật trung gian truyền bệnh + Ăn hại trồng Kết luận chung, tóm tắt: (1’) Gọi hs đọc kết luận sgk IV Kiểm tra, đánh giá:...
 • 4
 • 1,220
 • 1
Giáo án Sinh 7 - ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH THÂN MỀM pptx

Giáo án Sinh 7 - ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH THÂN MỀM pptx

Điện - Điện tử

... môi trường sống, tập tính) II Vai trò thân mềm ? Nêu đặc điểm chung ngành thân mềm - Lợi ích: HĐ 2: ( 13’) + Làm thực phẩm cho người - GV y/c hs làm BT bảng ( T72) + Nguyên liệu xuất - GV gọi ... BT - GV chốt lại bảng chuẩn kiến - Đặc điểm chung thân mềm: thức + Thân mềm không phân đốt, có vỏ - Từ bảng gv y/c hs thảo luận: đá vôi ? Nhận xét đa dạng thân mềm + Có khoang áo phát triển (hs: ... sức ? Ngành thân mềmvai trò Nêu - Tác hại: ý nghĩa vỏ thân mềm + Là động vật trung gian truyền bệnh + Ăn hại trồng Kết luận chung, tóm tắt: (1’) Gọi hs đọc kết luận sgk IV Kiểm tra, đánh giá:...
 • 4
 • 1,652
 • 2
Giáo án sinh học 7 tham khảo Tiết 22 Đặc điểm chung và vai trò của thân mềm

Giáo án sinh học 7 tham khảo Tiết 22 Đặc điểm chung vai trò của thân mềm

Sinh học

... I ĐẶC ĐIỂM CHUNG: I ĐẶC ĐIỂM CHUNG: I ĐẶC ĐIỂM CHUNG: I ĐẶC ĐIỂM CHUNG: I ĐẶC ĐIỂM CHUNG: I ĐẶC ĐIỂM CHUNG: Hãy quan sát hình, thảo luận nhóm để hoàn thành bảng 1/SGK Đánh dấu vào cụm từ ... hại: • Là vật chủ trung gian truyền bệnh • Phá hại trồng CỦNG CỐ ? Ngành thân mềmđặc điểm chung nào? ? Vai trò ngành thân mềm gì? Phần trắc nghiệm: Câu 1: Bằng biện pháp nhân tạo, người lấy ... thích hợp: T T Đặc điểm Đặc điểm thể Nơi sống Lối sống Đại diện Trai Sò Ốc sên Ốc vặn Mực Kiểu vỏ đá vôi Thân mềm Không Phân đốt phân đốt Khoang áo phát triển T T Đặc điểm thể Đặc điểm Nơi sống...
 • 21
 • 665
 • 0
Sinh học 7 - Tiết 10: Đặc điểm chung và vai trò của ruột khoang pot

Sinh học 7 - Tiết 10: Đặc điểm chung vai trò của ruột khoang pot

Điện - Điện tử

... - Cách dinh - Toả tròn San hô - Toả tròn dưỡng - Cách tự vệ - Số lớp tế bào thành thể - GV cho hs rút đặc điểm - HS kết luận: chung ngành ruột khoang + Cơ thể có đối xứng toả tròn + Ruột dạng ... Kết luận chung: HS đọc kết luận sgk IV - Kiểm tra đánh giá: - GV sử dụng câu hỏi sgk V- dặn dò: - học trả lời câu hỏi cuối sgk - Đọc mục " Em có biết " - Kẻ phiếu học tập: bảng T.42sgk vào ... khoang + Cơ thể có đối xứng toả tròn + Ruột dạng túi + Thành thể có lớp tế bào + Tự vệ công gai * Hoạt động 2: Tìm hiểu vai trò ngành ruột khoang - GV yêu cầu hs đọc sgk -> thảo - Cá nhân đọc thông...
 • 4
 • 1,158
 • 1
Gián án Bai 21.Tiet 22 Dac diem chung va vai tro cua than mem

Gián án Bai 21.Tiet 22 Dac diem chung va vai tro cua than mem

Sinh học

... 21: ĐặC ĐIểM CHUNG VAI TRò CủA NGàNH THÂN MềM Đặc điểm chung * Cấu tạo chung đại diện Thân mềm: Chân Vỏ ống tiêu hoá Khoang áo Đầu * Đặc điểm chung ngành Thân mềm: - Sự đa dạng thân mềm: thân ... Bài 21: ĐặC ĐIểM CHUNG VAI TRò CủA NGàNH THÂN MềM Đặc điểm chung * Cấu tạo chung đại diện Thân mềm: Chân Vỏ ống tiêu hoá Khoang áo Đầu * Đặc điểm chung ngành Thân mềm: - Sự đa dạng thân mềm: ... MềM Đặc điểm chung * Đặc điểm chung ngành Thân mềm: 1 Trai sông ốc sên *Cấu tạo chung đại diện Thân mềm? Chân Vỏ(hay mai)đá vôi ống tiêu hoá Mực Khoang áo Đầu Bảng Đặc điểm chung ngành Thân mềm...
 • 18
 • 594
 • 2
tiêt 22 đặc điểm chung và vai trò của thân mềm

tiêt 22 đặc điểm chung vai trò của thân mềm

Sinh học

... ĐặC ĐIểM CHUNG VAI TRò CủA NGàNH THÂN MềM Đặc điểm chung * Cấu tạo chung đại diện Thân mềm: Chân Vỏ ống tiêu hoá Khoang áo Đầu * Đặc điểm chung ngành Thân mềm: -Sự đa dạng thân mềm: thân mềm ... ống tiết) - - Có hệ tiết Bài 21: ĐặC ĐIểM CHUNG VAI TRò CủA NGàNH THÂN MềM Đặc điểm chung * Cấu tạo chung đại diện Thân mềm: Chân Vỏ ống tiêu hoá Khoang áo Đầu * Đặc điểm chung ngành Thân mềm: ... Bài 21: ĐặC ĐIểM CHUNG VAI TRò CủA NGàNH THÂN MềM Đặc điểm chung * Cấu tạo chung đại diện Thân mềm: Chân Vỏ ống tiêu hoá Khoang áo Đầu * Đặc điểm chung ngành Thân mềm: - Sự đa dạng thân mềm: ...
 • 25
 • 828
 • 3

Xem thêm