0

de thi hoc sinh gioi cap tinh mon tieng anh lop 9 co dap an

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn vật lý lớp 9 năm 2007 - 2008 ppt

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn vật lý lớp 9 năm 2007 - 2008 ppt

Vật lý

... TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Năm học: 2007 - 2008 Ngày thi 05 tháng 03 năm 2008 HƯỚNG DẪN CHẤM THI MÔN : VẬT LÝ ĐỀ CHÍNH THỨC ( Bản hướng dẫn 02 trang) Bài ... (2) f 0.5 Từ (1) & (2) ⇒ f = 10cm 0.5 A’B’/AB = 0,4 Nếu học sinh làm theo cách khác chất kết cho đủ số điểm Nếu kết sai biểu thức thi t lập cho ½ số điểm câu Kết đơn vị sai đơn vị trừ 0,5 cho ... m − n) ⇒ t1 − t2 = >0 2mn(m + n) => ⇒ t1 > t2 => Xe đến B trước L( m − n) - Trước khoảng thời gian là: 2mn(m + n) - Khi mắc Vôn kế vào A,B: IR1 + Iv = IBC 6 18 ⇔ + = (1) R1 RV R2 - Khi mắc Vôn...
 • 4
 • 1,453
 • 13
đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng anh llớp 9

đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng anh llớp 9

Trung học cơ sở - phổ thông

... Verbalization is the most common form of communication C The deaf and mute can use an oral form of communication D Ideas and thoughts can be transmitted by body language Which form other than oral speech ... Morse code, and smoke signals Road maps and picture signs also guide, warm, and instruct people While verbalization is most common form of language, other systems and techniques also express human ... there is a language barrier, communication is accomplished through sign language in which motions stand for letters, words, and ideas Tourists, the deaf, and the mute have had to resort to this form...
 • 26
 • 2,690
 • 16
Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn lịch sử lớp 12 (2012  2013) – sở GDĐT bắc ninh

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn lịch sử lớp 12 (2012 2013) – sở GDĐT bắc ninh

Đề thi lớp 6

... ổn định… * Trong bối cảnh trên: - ASEAN tiếp tục mở rộng thành viên: 199 5 kết nạp Việt Nam…, 199 7 kết nạp Lào, Mianma… 199 9 kết nạp Cămpuchia… - Từ đây, ASEAN đẩy mạnh hoat động hợp tác kinh tế ... + Trong bối cảnh Chiến tranh lạnh, đảo Triều Tiên bị chia cắt …Năm 194 8 đời hai nhà nước…Năm 195 0, chiến tranh hai miền…Đến năm 195 3 Hiệp định đình chiến…vĩ tuyến 38 ranh giới….Từ năm 2000 hai ... triển… - Năm 192 9 Hội phân hoá thành hai tổ chức cộng sản… * Phong trào công nhân 192 8 – 192 9… - Năm 192 8, phong trào công nhân phát triển….trở thành nòng cốt phong trào dân tộc …đấu tranh nổ nhiều...
 • 5
 • 779
 • 3
Đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn ngữ văn lớp 9

Đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn ngữ văn lớp 9

Trung học cơ sở - phổ thông

... phí chút thời gian chẳng vấn đề Suy nghĩ em quan niệm HẾT UBND HUYỆN QUẾ SƠN KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO Năm học 2008-20 09 Môn: Ngữ văn - lớp Thời gian: 150 phút (Không ... SƠN PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN Năm học 2008-20 09 Môn: Ngữ văn - lớp Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) VÒNG II Câu (3.0 điểm) “Tôi nghĩ ... gian đời chưa phải việc lớn đến mức độ điều chỉnh, không cứu vãn b.2/ Nhận xét, đánh giá quan niệm dẫn: b.2.1/ Trên góc độ đó, mức độ quan niệm nhiều sở (một chút thời gian so với thời gian...
 • 6
 • 43,616
 • 360
Đề thi học sinh giỏi cấp trường môn Tiếng Anh lớp 7 Năm học: 2010 - 2011

Đề thi học sinh giỏi cấp trường môn Tiếng Anh lớp 7 Năm học: 2010 - 2011

Tiếng anh

... ………………… 44 What you come here ? – On foot 44 ………………… 45 My birthday is january 45 ……………… 46 This is my two child The first is at home 46 ……………… 47 This lesson is long than that one 47………………… ... very comfortable It has a bright living room, two lovely bedrooms and a large, modern bathroom and kitchen There is a small yard in front of his house Trung’s mother grows flowers in the yard According ... ………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG MÔN TIẾNG ANH LỚP NĂM HỌC: 2010 – 2011 Câu I (1,0 điểm ) Mỗi ý 0,1 điểm will come drinks will go will visit is playing won’t...
 • 5
 • 12,860
 • 235
Tài liệu Đề thi học sinh giỏi vòng tỉnh môn tiếng Anh lớp 9 THCS (2008-2009) doc

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi vòng tỉnh môn tiếng Anh lớp 9 THCS (2008-2009) doc

Anh ngữ phổ thông

... kilometers per hour, it can damage a lot of things A arrives B comes C reaches D runs 29 A: “What a lovely house you have!” – B: “ ” A Of course not, it’s not costly B I think so C Thank you Hope you ... rain hard this afternoon, you should take the rain coat with you 68 He told me that his father had gone to Nha Trang by a comfortable coach the day before 69 She thinks disobeying parents and teachers ... …………… 97 Lan was sick but she still went to class yesterday  Despite ……………… 98 People think that doing morning exercises is good for health  It …………………… 99 Follow the instructions carefully and...
 • 6
 • 2,551
 • 86
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG MÔN TIẾNG ANH KHỐI 11 ppsx

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG MÔN TIẾNG ANH KHỐI 11 ppsx

Cao đẳng - Đại học

... organizations compete with each other to find out who is the best at something A participation B competition C activity D performance 39) To make something develop or become more active A to encourage ... 194 5 English (5) in England, and is West Germanic language which developed from Old English, the language of the Anglo – Saxons As a result of the Norman Conquest and other events in English ... than any others (7) language, by French and Latin From England it spread to the rest of the British Isles, then to the colonies and territories of the British Empire ( both outside and inside...
 • 11
 • 2,421
 • 21
Đề thi học sinh giỏi cấp trường môn tiếng anh lớp 11 THPT lý thái tổ, bắc ninh năm 2014

Đề thi học sinh giỏi cấp trường môn tiếng anh lớp 11 THPT lý thái tổ, bắc ninh năm 2014

Tiếng anh

... required by a number of other animals, but their roles in human beings are debatable Most nutritionists consider linoleic fatty acid an essential nutrient for humans This passage probably appeared ... POINTS) I Read the following passage and choose the best option to complete the blank or answer the question (10 points) Most human diets contain between 10 and 15 percent of their total calories ... variety, taste, and texture to foods, which accounts for the popularity of fried foods Fatty deposits in the body have an insulating and protective value The curves of the human female body are...
 • 7
 • 5,909
 • 132
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG môn tiếng anh NĂM HỌC 2008-2009

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG môn tiếng anh NĂM HỌC 2008-2009

Đề thi lớp 12

... polluted She can speak English than her sister A gooder B better C more good D more well It took her an hour and a half ……… this work A finish B to finish C finishing D finished 10 He left Hanoi ……… ... walk by the river Answer: 1- 2- 3- 4- 5- Question VI: Rewrite the following sentences without changing the meaning (2ps) The room was so dark that we couldn't see anything > The room ... was wrong and she replied, “I wanted to buy a red rose for my mother but I only have seventy-five cents, and a rose costs two dollars.” The man smiled and said, “Come in with me I’ll buy you a...
 • 4
 • 1,106
 • 3
Đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn lịch sử lớp 9 năm 2014 2015

Đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn lịch sử lớp 9 năm 2014 2015

Đề thi lớp 9

... viên ASEAN, nước khu vực nhập tổ chức - 7/ 199 5, Việt Nam thức nhập ASEAN - 7/ 199 7, Lào Mianma gia nhập ASEAN 4/ 199 9, Campuchia gia nhập ASEAN - ASEAN từ nước hát triển thành 10 nước thành viên ... đảng- Bắc kì( 6/ 192 9) An Nam Cộng sản đảng- Nam Kì(8/ 192 9) - Bộ phận tiên tiến Tân Việt Cách mạng đảng- Trung kì thành lập Đông Dương cộng sản liên đoàn (9/ 192 9) Như môt thời gian ngắn tổ chức ... không đủ sức lãnh đạo nên nội Hội diễn đấu tranh gay gắt xung quanh vấn đề thành lập Đảng Hoàn cảnh dẫn đến đời tổ chức cộng sản năm 192 9 - Cuối thành 3/ 192 9: Chi Cộng Sản thành lập Bắc kì số nhà...
 • 5
 • 1,436
 • 2
Đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn ngữ văn lớp 9 huyện tân hiệp, kiên giang năm 2013  2014

Đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn ngữ văn lớp 9 huyện tân hiệp, kiên giang năm 2013 2014

Đề thi lớp 9

... Điều giúp anh hiểu ý nghĩa lớn lao cuộc sống Anh suy nghĩ người sống xung quanh anh: ông kĩ sư nông nghiệp cần mẫn; anh cán nghiên cứu sét 11 năm 0.5 không ngày xa quan Đó người làm cho anh niên ... dung anh Với kĩ sư trẻ: Anh làm cho cảm động bị hút từ giây phút gặp, hiểu thêm giới người anh Anh giúp nhìn nhận lại thân tất 0.5 háo hức mơ mộng mà anh trao cho gái chia tay anh ... điểm) Những điều anh niên suy nghĩ (2.0 điểm) Anh suy nghĩ hoàn cảnh làm việc, công việc làm Anh vượt lên hoàn cảnh suy nghĩ đẹp Anh thấy ý 0.5 nghĩa cao quý công việc thầm lặng Anh cảm thấy hạnh...
 • 4
 • 1,118
 • 2
Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn sử lớp 9 năm 2008  2009

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn sử lớp 9 năm 2008 2009

Trung học cơ sở - phổ thông

... chức ASEAN: - Năm 198 4, Brunây gia nhập tổ chức ASEN 0,25 - Năm 199 2, Việt Nam Lào tham gia Hiệp ước Ba – 0,25 li ( 197 6) - 199 5, Việt Nam gia nhập tổ chức ASEAN 0,25 - 199 7, Lào Mi – an – ma ... năm 191 1 đến năm 193 0 - Nguyễn Tất Thành sinh ngày 19 – – 1 890 , 0,25 gia đình trí thức yêu nước xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An Người khâm phục tinh thần yêu nước, chống Pháp cha anh ... chức ASEAN 0,25 - 199 7, Lào Mi – an – ma gia nhập ASEAN 0,25 - Năm 199 9, Cam – pu – chia gia nhập ASEAN 0,25 Như vậy, từ sáu nước ban đầu, ASEAN phát triển 0,25 thành mười nước thành viên, mở chương...
 • 8
 • 1,714
 • 8
Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng anh lớp 12 tỉnh bến tre

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng anh lớp 12 tỉnh bến tre

Anh ngữ phổ thông

... taken to protect it Endangered animals include blue whales, giant pandas, orangutans, rhinoceroses, snow leopards, tigers and some species of crocodile Endangered plants include some species of cactus ... ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT CẤP TỈNH BẾN TRE NĂM HỌC: 20 09- 2010 MÔN: TIẾNG ANH Thời gian: 180 phút (không kể thời gian phát đề) ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN TASK TASK TASK 190 9 F B 194 6 F B 192 8 ... For questions 1-6, choose the correct answer: A, B, C or D.(1.2pts) ENDANGERED SPECIES In today’s world, thousands of plants and animals are in danger of extinction, and the number of species at...
 • 15
 • 4,292
 • 10

Xem thêm