0

de tai nang cao chat luong day toan co loi van cho hoc sinh lop 5

Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lợp 5

Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán lời văn cho học sinh lợp 5

Tư liệu khác

... thuật  Một số nâng cao dành cho dành cho học sinh khá, giỏi: Đối với đối tượng học sinh giải giải thành thạo toán đơn bản, việc đưa hệ thống tập nâng cao quan trọng cần thiết học sinh điều kiện ... việc) 5 Phân số công việc người thứ hai làm là: 1- = (công việc) 5 Mỗi người thứ hai làm là: :6= (giờ) 15 Thời gian người thứ hai làm là: 1: = 15 (giờ) 15 Mỗi người thứ làm là: = (công việc) 15 15 ... móc công thức Qua phát triển trí thông minh cho học sinh Dưới dạng nâng cao mà thực tiết dạy để nâng cao tính hiểu biết học sinh đồng thời bồi dưỡng học sinh giỏi Ví dụ 1: Hai người thợ làm chung...
 • 18
 • 3,878
 • 33
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN CHO HỌC SINH LỚP 5

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢI TOÁN LỜI VĂN CHO HỌC SINH LỚP 5

Mầm non - Tiểu học

... thuật Một số nâng cao dành cho dành cho học sinh khá, giỏi: Đối với đối tượng học sinh giải giải thành thạo toán đơn bản, việc đưa hệ thống tập nâng cao quan trọng cần thiết học sinh điều kiện ... hết phút ? Bài giải Thời gian ô tô hết quãng đường là: 94 ,5 : 42 = 2, 25 (giờ) = 15 phút Đáp số: 15 phút Ví dụ 3: Bài (tr 1 25 SGK Toán 5) Toán tỉ lệ nghịch Một đội thợ xây dựng người xây xong ... móc công thức Qua phát triển trí thông minh cho học sinh Dưới dạng nâng cao mà thực tiết dạy để nâng cao tính hiểu biết học sinh đồng thời bồi dưỡng học sinh giỏi Ví dụ 1: Hai người thợ làm chung...
 • 13
 • 2,300
 • 29
SKKN một số biện pháp có hiệu quả trong bồi dưỡng học sinh giỏi ở tiểu học giải pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5

SKKN một số biện pháp hiệu quả trong bồi dưỡng học sinh giỏi ở tiểu học giải pháp nâng cao chất lượng giải toán lời văn cho học sinh lớp 5

Lớp 5

... số ngày là: 15 – = 10 (ngày) Số người đơn vị sau tăng là: 45 + = 50 (người) Vì số gạo lại đủ cho 45 người ăn 10 ngày, nên người ăn số gạo đủ ăn số ngày là: 10 x 45 = 450 (ngày) Vậy 50 người ăn ... : = 250 0 (đồng) Tỉ số phần trăm giá bóng bay ngày lễ so với ngày thường là: 250 0 : 2000 = 1, 25 = 1 25% Coi giá bóng bay ngày thường 100% giá bóng bay ngày lễ ngày thường là: 1 25% – 100% = 25% Đáp ... 12 ,5 l xăng Hỏi ô tô quãng đường dài 120 km cần lít xăng? Bài giải Số lít xăng cần để km là: 12 ,5 : 100 = 0,1 25 (l) Số lít ô tô cần để quãng đường 60 km là: 0,1 25 x 120 = 15 (l) Đáp số : 15 lít...
 • 22
 • 1,762
 • 4
SKKN đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 3

SKKN đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giải toán lời văn cho học sinh lớp 3

Giáo dục học

... nghiên cứu nâng cao kết giải toán lời văn cho học sinh đặc biệt học sinh lớp Nắm rõ tầm quan trọng việc “ Đổi phương pháp, nâng cao chất lượng giải toán lời văn cho học sinh lớp 3” tiểu ... phương pháp, nâng cao chất lượng giải toán lời văn cho học sinh lớp 3” mà áp dụng trình giảng dạy bước đầu đạt hiệu cách rõ rệt góp phần nâng cao chất lượng giải toán cho học sinh III Mô tả nội ... toán lớp học sinh trinh bày (viết) giải Điều đòi hỏi giáo viên không sốt ruột, vội vàng làm thay học sinh mà phải cho học sinh tự luyện viết câu lời giải nhiều *) Tổ chức cho học sinh thực bước...
 • 21
 • 4,311
 • 13
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán lời văn cho học sinh lớp 2

Giáo dục học

... 15 = 65( kg) Đáp số : 65 kg Trên phần đại trà cho học sinh lớp Diễn đàn dạy học: http://buiphan.net Đối với học sinh khá, giỏi làm nhanh hơn, mở rộng tập cho học sinh giỏi Tuy nhiên học sinh ... học sinh lỗi sai nhận xét sửa trước, học sinh làm điều nghĩa lúc củng cố cho học sinh đồng thời chữa chung cho nhiều em khác Còn gặp khó, học sinh lúng túng, dùng câu hỏi gợi ý dùng học sinh ... tím là: 34 – 15 = 19 (dm) Đáp số: 19 dm Tôi liền đưa học sinh giải lên bảng, chỗ sai cụ thể cho học sinh để học sinh so sánh đối chiếu với nhau: trình bày sai- trình bày để học sinh thấy chỗ...
 • 15
 • 2,759
 • 11
Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5

Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán lời văn cho học sinh lớp 5

Khoa học xã hội

... việc) 5 Phân số công việc người thứ hai làm là: 1- = (công việc) 5 Mỗi người thứ hai làm là: :6= (giờ) 15 Thời gian người thứ hai làm là: 1: = 15 (giờ) 15 Mỗi người thứ làm là: = (công việc) 15 15 ... hết phút ? Bài giải Thời gian ô tô hết quãng đường là: 94 ,5 : 42 = 2, 25 (giờ) = 15 phút Đáp số: 15 phút Ví dụ 3: Bài (tr 1 25 SGK Toán 5) Toán tỉ lệ nghịch Trầ n Khắ c Hân Sá n g kiế n kinh ... mang tính kĩ thuật  Một số nâng cao dành cho dành cho học sinh khá, giỏi: Trầ n Khắ c Hân Sá n g kiế n kinh nghiệ m Năm họ c 2009-2010 Đối với đối tượng học sinh giải giải thành thạo toán...
 • 15
 • 986
 • 0
Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5

Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán lời văn cho học sinh lớp 5

Giáo dục học

... Giữa kỳ I 31 19, 35 14 45, 16 11 35, 39 Cuối kỳ I 31 22 ,58 14 45, 16 10 32,26 % Cuối năm 31 25, 8 15 48,39 25, 81 Từ kết đạt nêu trên, thấy dạy giải toán lời văn lớp chi giúp cho học sinh củng cố, ... : = 250 0 (đồng) Tỉ số phần trăm giá bóng bay ngày lễ so với ngày thường là: 250 0 : 200 = 1, 25 1, 25 = 1 25% Coi giá bóng ngày thường 100% giá bóng ngày lễ ngày thường là: 1 25% - 100% = 25 % Đáp ... số ngày là: 15 - = 10 (ngày) Số người đơn vị sau tăng là: 45 + = 50 ( người) Vì số gạo lại đủ cho 45 người ăn 10 ngày, nên người ăn số gạo đủ số ngày là: 10 x 45 = 450 (ngày) Vậy 50 người ăn số...
 • 28
 • 2,134
 • 4
Sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN CHO HỌC SINH LỚP 4

Sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢI TOÁN LỜI VĂN CHO HỌC SINH LỚP 4

Giáo dục học

... 15 = 45( đơn vị) Do bớt số C 45 đơn vị bớt số B 15 đơn vị tổng lại bằng: 858 15 45 = 790 ba lần số A Số A : 57 90 : 3= 930 14 Số B : 1930 + 15 = 19 45 Số C 19 45 + 30 = 19 75 Thử lại 1930 + 19 45 ... (1 35+ 108): 5= 48,6(km) đáp số: 48,6 km Dạng 2: Tìm số biết số trung bình cộng ví dụ 2: Tìm số a biết số trung bình cộng a 51 8 458 12 giải: tổng hai số a 51 8 : 458 x = 916 Số a cần tìm : 916 51 8 ... 17): 2= 45 (m) Hoặc : 73 28 = 45 (m) 28 + 17 = 45 (m) đáp số : Chiều dài : 45m Chiều rộng: 28 m Dạng 2: Tìm nhiều số biết tổng hiệu chúng Ví dụ: Cho ba số A,B,C tổng 850 , số A bé số B 15 đơn...
 • 20
 • 997
 • 1
SKKN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP, ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN CHO HỌC SINH LỚP 3

SKKN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP, ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢI TOÁN LỜI VĂN CHO HỌC SINH LỚP 3

Giáo dục học

... nghiên cứu nâng cao kết giải toán lời văn cho học sinh đặc biệt học sinh lớp Nắm rõ tầm quan trọng việc “ Đổi phương pháp, nâng cao chất lượng giải toán lời văn cho học sinh lớp 3” tiểu ... phương pháp, nâng cao chất lượng giải toán lời văn cho học sinh lớp 3” mà áp dụng trình giảng dạy bước đầu đạt hiệu cách rõ rệt góp phần nâng cao chất lượng giải toán cho học sinh III Mô tả nội ... toán lớp học sinh trinh bày (viết) giải Điều đòi hỏi giáo viên không sốt ruột, vội vàng làm thay học sinh mà phải cho học sinh tự luyện viết câu lời giải nhiều *) Tổ chức cho học sinh thực bước...
 • 17
 • 755
 • 5
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN CHO HỌC SINH LỚP 5

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢI TOÁN LỜI VĂN CHO HỌC SINH LỚP 5

Toán học

... Mt s bi nõng cao dnh cho dnh cho hc sinh khỏ, gii: i vi nhng i tng hc sinh ó gii c v gii thnh tho cỏc bi toỏn n c bn, thỡ vic a h thng bi nõng cao l rt quan trng v cn thit cho hc sinh cú iu kin ... ú phỏt trin trớ thụng minh cho hc sinh Di õy l cỏc dng bi nõng cao m tụi ó thc hin cỏc tit dy nõng cao tớnh hiu bit ca hc sinh ng thi bi dng hc sinh gii Vớ d 1: 15 Hai ngi th cựng lm chung mt ... quỏt cao S dng phng phỏp ny giỳp hc sinh cú ch da cho hot ng t duy, b xung hiu bit, phỏt trin t tru tng v hiu bit Vớ d: dy gii toỏn lp Nm, giỏo viờn cú th cho hc sinh quan sỏt mụ hỡnh hoc hỡnh...
 • 23
 • 628
 • 0
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán lời văn cho học sinh lớp 5

Báo cáo khoa học

... Mt s bi nõng cao dnh cho dnh cho hc sinh khỏ, gii: i vi nhng i tng hc sinh ó gii c v gii thnh tho cỏc bi toỏn n c bn, thỡ vic a h thng bi nõng cao l rt quan trng v cn thit cho hc sinh cú iu kin ... quỏt cao S dng phng phỏp ny giỳp hc sinh cú ch da cho hot ng t duy, b xung hiu bit, phỏt trin t tru tng v hiu bit Vớ d: dy gii toỏn lp Nm, giỏo viờn cú th cho hc sinh quan sỏt mụ hỡnh hoc hỡnh ... cụng thc Qua ú phỏt trin trớ thụng minh cho hc sinh Di õy l cỏc dng bi nõng cao m tụi ó thc hin cỏc tit dy nõng cao tớnh hiu bit ca hc sinh ng thi bi dng hc sinh gii Vớ d 1: Hai ngi th cựng lm chung...
 • 20
 • 661
 • 0
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán lời văn cho học sinh lớp 5

Báo cáo khoa học

... Mt s bi nõng cao dnh cho dnh cho hc sinh khỏ, gii: i vi nhng i tng hc sinh ó gii c v gii thnh tho cỏc bi toỏn n c bn, thỡ vic a h thng bi nõng cao l rt quan trng v cn thit cho hc sinh cú iu kin ... quỏt cao S dng phng phỏp ny giỳp hc sinh cú ch da cho hot ng t duy, b xung hiu bit, phỏt trin t tru tng v hiu bit Vớ d: dy gii toỏn lp Nm, giỏo viờn cú th cho hc sinh quan sỏt mụ hỡnh hoc hỡnh ... cụng thc Qua ú phỏt trin trớ thụng minh cho hc sinh Di õy l cỏc dng bi nõng cao m tụi ó thc hin cỏc tit dy nõng cao tớnh hiu bit ca hc sinh ng thi bi dng hc sinh gii Vớ d 1: Hai ngi th cựng lm...
 • 21
 • 640
 • 3
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢI TOÁN có lời văn CHO học SINH lớp 1

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢI TOÁN lời văn CHO học SINH lớp 1

Khoa học tự nhiên

... sánh kết - Giao thêm cho học sinh giỏi làm - - em đọc toán - Đặt tính tính 32 + 51 = 69 - 45 = Hà có: 35 que tính 81 + = 85 - = Hỏi que tính Lan có: 43 que tính Bài 3: Gọi học sinh đọc toán - Giáo ... để hướng dẫn cho học sinh quan sát làm sở cho vịêc dạy học kiến thức b) Tồn Ở phần, học sinh làm tập, hầu hết giáo viên thường yêu cầu học sinh làm chữa một, dẫn đến tình trạng học sinh khá, giỏi ... qua đợt kiểm tra định kỳ môn Toán năm học 2014 20 15 lớp 1B trực tiếp giảng dạy đạt sau: Số học sinh: 35 -10 7-8 5- 6 23 Cộng % Dưới Cuối kỳ I 25 35 100 Cuối kỳ II Qua kết nhận thấy vấn đề giải toán...
 • 30
 • 2,768
 • 14
Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 4

Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán lời văn cho học sinh lớp 4

Báo cáo khoa học

... là: 7 251 3 : = 8 057 (lít) 7 251 3 x = 652 607 (can) Đáp số: 8 057 lít dầu Đáp số: 652 607 can Bài giải Mỗi can đựng vào số lít dầu là: 54 : = (lít) Số can đựng vào 7 251 3 lít dầu là: 7 251 3 : = 8 057 (lít) ... 77), học sinh giải sau: Bài giải 187 250 : = 23 408 (dư 2) (hộp) Số hộp đựng số áo 23 408 hộp dư áo 187 250 : = 208 05 (dư 5) (hộp) Số hộp đựng nhiều 208 05 hộp thừa áo Đáp số: 208 05 hộp (dư áo) ... kiện cho học sinh ôn tập, củng cố cách giải để cách giải toán trở thành lối mòn, ăn sâu trí nhớ học sinh việc làm hiệu giúp nâng cao chất lượng giải toán lời văn cho học sinh Khi học sinh...
 • 25
 • 833
 • 2
một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 4

một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán lời văn cho học sinh lớp 4

Thạc sĩ - Cao học

... toán lời văn 54 2 .5. 1 Trò chơi “Đuổi hình bắt chữ” 54 2 .5. 2 Trò chơi “Chia phần” 55 2 .5. 3 Trò chơi “Ô cửa bí mật” 55 2.6 Kết luận chương 57 Chương Thực ... Số học sinh lớp 4B lúc đầu là: + = 13 (phần) 65 – 37 = 28 (học sinh) Số học sinh lớp 4A lúc sau là: Đáp số: Lớp 4A: 37 học sinh 65 : 13 × = 35 (học sinh) Số học sinh lớp 4A lúc đầu là: 35 + = ... học sinh lớp trước thay đổi Khi toán trở dạng Giải Tổng số học sinh lúc đầu lớp 4A là: 32 – + = 33 (học sinh) Số học sinh nam là: 33 : (5 + 6) × = 15 (học sinh) Số học sinh nữ là: 33 – 15 = 18...
 • 80
 • 2,027
 • 5
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh tiểu học

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán lời văn cho học sinh tiểu học

Giáo dục học

... Giữa kỳ I 31 19, 35 14 45, 16 11 35, 39 Cuối kỳ I 31 22 ,58 14 45, 16 10 32,26 % Cuối năm 31 25, 8 15 48,39 25, 81 Từ kết đạt nêu trên, thấy dạy giải toán lời văn lớp chi giúp cho học sinh củng cố, ... : = 250 0 (đồng) Tỉ số phần trăm giá bóng bay ngày lễ so với ngày thường là: 250 0 : 200 = 1, 25 1, 25 = 1 25% Coi giá bóng ngày thường 100% giá bóng ngày lễ ngày thường là: 1 25% - 100% = 25 % Đáp ... số ngày là: 15 - = 10 (ngày) Số người đơn vị sau tăng là: 45 + = 50 ( người) Vì số gạo lại đủ cho 45 người ăn 10 ngày, nên người ăn số gạo đủ số ngày là: 10 x 45 = 450 (ngày) Vậy 50 người ăn số...
 • 29
 • 1,864
 • 0
Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy Toán có lời văn lớp 1.

Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy Toán lời văn lớp 1.

Lớp 1

... chức cho học sinh quan sát mẫu chữ quy trình, kỹ thuật viết chữ 2.3 Coi trọng hiệu khâu tổ chức cho học sinh viết thử chữ mẫu 2.4 Coi trọng hiệu khâu tổ chức cho học sinh thực hành luyện viết 2 .5 ... cho học sinh quan sát mẫu chữ quy trình, kỹ thuật viết chữ 2.3 Coi trọng hiệu khâu tổ chức cho học sinh viết thử chữ mẫu 2.4 Coi trọng hiệu khâu tổ chức cho học sinh thực hành luyện viết 2 .5 ... lớp - Tầm nhìn học sinh bị hạn chế vấn đề học sinh chưa tri giác toàn văn bản, nội dung giáo viên cần cho học sinh đọc thầm văn để học sinh hiểu văn bản, yếu tố giúp cho học sinh đọc cần hiểu...
 • 30
 • 639
 • 0
SKKN: Nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho HS lớp 5

SKKN: Nâng cao chất lượng giải toán lời văn cho HS lớp 5

Tiểu học

... thuật  Một số nâng cao dành cho dành cho học sinh khá, giỏi: Đối với đối tượng học sinh giải giải thành thạo toán đơn bản, việc đưa hệ thống tập nâng cao quan trọng cần thiết học sinh điều kiện ... việc) 5 Phân số công việc người thứ hai làm là: 1- = (công việc) 5 Mỗi người thứ hai làm là: :6= (giờ) 15 Thời gian người thứ hai làm là: 1: = 15 (giờ) 15 Mỗi người thứ làm là: = (công việc) 15 15 ... móc công thức Qua phát triển trí thông minh cho học sinh Dưới dạng nâng cao mà thực tiết dạy để nâng cao tính hiểu biết học sinh đồng thời bồi dưỡng học sinh giỏi Ví dụ 1: Hai người thợ làm chung...
 • 18
 • 5,028
 • 105
SKKN Nang cao chat luong giai toan co loi van cho HS lop 5

SKKN Nang cao chat luong giai toan co loi van cho HS lop 5

Toán học

... thuật  Một số nâng cao dành cho dành cho học sinh khá, giỏi: Đối với đối tượng học sinh giải giải thành thạo toán đơn bản, việc đưa hệ thống tập nâng cao quan trọng cần thiết học sinh điều kiện ... việc) 5 Phân số công việc người thứ hai làm là: 1- = (công việc) 5 Mỗi người thứ hai làm là: :6= (giờ) 15 Thời gian người thứ hai làm là: 1: = 15 (giờ) 15 Mỗi người thứ làm là: = (công việc) 15 15 ... móc công thức Qua phát triển trí thông minh cho học sinh Dưới dạng nâng cao mà thực tiết dạy để nâng cao tính hiểu biết học sinh đồng thời bồi dưỡng học sinh giỏi Ví dụ 1: Hai người thợ làm chung...
 • 18
 • 2,180
 • 18
skkn nâng cao chất lượng dạy nội dung về câu cho học sinh lớp 4 thông qua việc sử dụng các thủ pháp phân biệt thành phần câu

skkn nâng cao chất lượng dạy nội dung về câu cho học sinh lớp 4 thông qua việc sử dụng các thủ pháp phân biệt thành phần câu

Giáo dục học

... 2014 - 20 15 ( Sau áp dụng sáng kiến) 10 câu % câu % Học sinh làm số lượng câu câu % câu % câu % câu % Dưới câu 4B 35 20.0 11 31 .5 25. 7 14 5. 7 2.8 % 4C 4D 36 35 25. 0 17.1 12 33.4 25. 8 12 25. 0 34.3 ... sách giá khoảng 25 000 đồng tiết kiệm cho phụ huynh khoảng [ 25 000 x (16 50 0 x 30%)] = 123 750 000 đồng / năm Lợi ích xã hội: Việc áp dụng sáng kiến vào dạy Luyện từ câu không nâng cao kỹ xác định ... % Khảo sát năm học 2014 - 20 15 ( Sau áp dụng sáng kiến) 4G 35 10 câu % câu % 25. 7 12 34.3 Học sinh làm số lượng câu câu % câu % câu % 20.0 8.6 5. 7 câu % Dưới câu 5. 7 Lợi ích kinh tế: Nếu áp dụng...
 • 44
 • 542
 • 5

Xem thêm