0

chuong1 cac lenh ve co ban trong autocad

chuong (2) : các lệnh vẽ cơ bản trong Autocad

chuong (2) : các lệnh vẽ bản trong Autocad

Kiến trúc - Xây dựng

... Thuật Bằng AutoCAD2 004 đ-ờng cong trơn hình dạng không cố định (các đ-ờng cong tự nhiên; đ-ờng đồng mức hệ thống thông tin địa lý v.v ) Ngoài AutoCAD tạo đ-ờng cong xấp xỉ dạng Spline cách ... góc chắn cung 43 Ch-ơng : Các Lệnh Vẽ Bản Vẽ Kỹ Thuật Bằng AutoCAD2 004 Second pt - Nhập điểm thứ hai điểm cuối cung vẽ qua điểm Second point: Trỏ điểm(3) Endpoint: Trỏ điểm(4) Undo - Huỷ bỏ ... Bản Vẽ Kỹ Thuật Bằng AutoCAD2 004 2.3.11 Vẽ cung tiếp tuyến với đ-ờng thẳng cung tròn tr-ớc Đây cách vẽ ý nghĩa đặc biệt, giúp ta vẽ đ-ợc đ-ờng cong chuyển tiếp, đ-ờng cong nối tiếp với đ-ờng...
 • 24
 • 7,059
 • 132
Các lệnh vẽ cơ bản trong Auto CAD

Các lệnh vẽ bản trong Auto CAD

Thiết kế - Đồ họa - Flash

... để phá vỡ chúng thành đoạn thẳng Command : REC Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: nhập toạ độ điểm (1) Specify other corner point or [Dimensions]: nhập ... Lệnh vẽ đờng Spline (SPL) lệnh vẽ đ ờng cong Đờng SPline qua tất điểm mà ta chọn Lệnh đợc dùng để tạo đờng cong trơn hình dạng không cố định (các đờng cong tự nhiên.v.v ) Menu bar Draw\Spline ... nối điểm đầu với điểm cuối) - Tạo đờng cong Spline Khi giá trị = đờng SLPINE qua tất điểm ta chọn Khi giá trị khác không đờng cong kéo xa điểm để tạo đờng cong - ENTER nhập giá trị dơng Một số...
 • 8
 • 61,406
 • 1,746
Giáo trình autocad 2007 - Các lệnh vẽ cơ bản

Giáo trình autocad 2007 - Các lệnh vẽ bản

Kỹ thuật lập trình

... Second chamfer distance * Specify first corner * Specify other corner point + Fillet (Sau vμo lƯnh gâ chø F ) * Specify fillet radius for rectangles * Specify first corner * Specify other corner ... vÏ c¸c ®−êng cong Dïng ®Ĩ t¹o ®−êng cong NURBS ( Non Uniform Rational Bezier Spline ) c¸c ®−êng cong ®Ỉc biƯt §−êng Spline ®i qua tÊt c¶ c¸c ®iĨm mμ ta chän c¸c ®iĨm nμy gäi lμ CONTROL POINT ... nμy AutoCAD yªu cÇu ta nhËp vμo 03 ®iĨm §iĨm (1) thc vỊ t©m cđa gãc, ®iĨm (2) vμ (3) thc vỊ hai c¹nh cđa gãc Command: XLine Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: B ↵ Specify angle vertex...
 • 24
 • 5,127
 • 25
Bài giảng Autocad-Bài 2: Các lệnh vẽ cơ bản docx

Bài giảng Autocad-Bài 2: Các lệnh vẽ bản docx

Thiết kế - Đồ họa - Flash

... đối diện HCN - Command: REC (ENTER) PHUONG NAM Exit Bài Các lệnh vẽ */ Các lựa chọn vẽ hình chữ nhật: Chamfer/elevation/fillet/thickness/width/ < first corner > : + Chamfer: (Command: C enter):Vẽ ... đơn vị tính theo đơn vị vẽ */ Vẽ đoạn thẳng cách nhập toạ độ cực tuyệt đối Cách nhập: Command: @L
 • 7
 • 2,142
 • 9
Một số lệnh tắt cơ bản trong autocad

Một số lệnh tắt bản trong autocad

Cơ khí - Chế tạo máy

... tợng hình ảnh đơn Chèn hình ảnh dạng khác vào file vẽ AutoCad Hiệu chỉnh hình ảnh chèn Hiển thị hộp thoại cho phép nhập dạng file khác vào AutoCad Tạo cố thể tổng hợp vùng tổng hợp từ phần giao ... 34 DO DONUT 35 36 37 38 DOR DOV DR DRA DIMORDINATE DIMOVERRIDE DRAWORDER DIMRADIUS 39 DS DSETTINGS 40 DT DTEXT 41 DV DVIEW Vẽ đờng tròn hay cung tròn đợc ... giao hay nhiều cố thể tạo cố thể tổng hợp từ thể tích chung chúng Chèn đối tợng liên kết nhúng vào AutoCad L 69 70 71 L LA -LA LINE LAYER -LAYER 72 LE LEADER 73 LEN LENGTHEN 74 Ls,LI LIST 75 76 77...
 • 6
 • 6,741
 • 190
Tài liệu Các lệnh Shell cơ bản trong Linux docx

Tài liệu Các lệnh Shell bản trong Linux docx

Hệ điều hành

... (rất hữu ích: ps nhìn toàn tất chương trình) Trong danh sách đưa thực lệnh ps, bạn thấy số PID (Process identification - nhân dạng tiến trình) Con số hỏi đến muốn ngừng dịch vụ hay ứng dụng, ... thống - ifconfig : để xem thông tin chi tiết giao diện mạng; thông thường giao diện mạng ethernet tên eth() Bạn cài đặt thiết lập mạng địa IP cách dùng lệnh (xem man ifconfig) ... ifconfig) Nếu điều chưa xác, bạn stop start (tức ngừng khởi_động) giao diện cách dùng lệnh ifconfig up/down - passwd: cho phép bạn thay đổi mật (passwd người_dùng_sở_hữu_mật_khẩu...
 • 4
 • 2,009
 • 5
152 lệnh tắt cơ bản trong AutoCAD docx

152 lệnh tắt bản trong AutoCAD docx

Thiết kế - Đồ họa - Flash

... Lnh COPY : lnh tt l CO/ CP bõy gi mun i ch khỏc : OC/PC chng hn (lu ý l khụng c trựng vi cỏc lnh ó cú)- thỡ tỡm dũng lnh COPY danh sỏch - xúa CO/ CP - thay bng OP/PC - sau ú Save - dũng lnh Command: ... Lỳc ny bn gừ OC/PC l lnh copy autocad - Tỡm hiu Dimesion Style AutoCAD Nhng ngi mi hc Autocad luụn cm thy khú khn vi nhiu thao tỏc cú th gi l phc vic nh dng v ghi kớch thc Autocad. Do vy mỡnh s gii ... dimstyle c chn sang hin hnh New : To Dimstyle mi Modify : Chnh sa Dimstyle Override : Thay bi cỏc bin kớch thc kiu kớch thc c chn Compare : So sỏnh cỏc thụng s gia cỏc Dimstyle khỏc bn v Vi tựy chn new...
 • 10
 • 103,873
 • 1,851
Các lệnh vẽ cơ bản docx

Các lệnh vẽ bản docx

Kĩ thuật Viễn thông

... Specify second endpoint of edge: @80
 • 8
 • 1,443
 • 5
Các lệnh cơ bản trong AutoCad pptx

Các lệnh bản trong AutoCad pptx

Thiết kế - Đồ họa - Flash

... trục tọa độ : viewdisplayUCS icon (on/off) 9/Lệnh SPLine : vẽ đường cong trơn bậc cao Command : spl_Space +Nhập điểm đường cong (specify first point) +Nhập điểm đường cong (specify next point) Chú ... +Nhập khoảng b (specify second chamfer distance for rectangles) +Nhập điểm hình chữ nhật (specify first corner point) +Nhập điểm thứ hai hình chữ nhật (specify second corner point) *Chú ý : Muốn ... điểm đầu hình chữ nhật (specify first corner point) +Nhập điểm thứ hai đường tròn (specify second corner point) *Chý ý : Muốn trở vẽ hình chữ nhật khơng co bề dày cạnh cần làm nhập chiều dày...
 • 25
 • 1,868
 • 15
CÁC BƯỚC,LỆNH VẼ CƠ BẢN

CÁC BƯỚC,LỆNH VẼ BẢN

Kỹ thuật lập trình

... lệnh Continue ) ( vẽ cách bạn trước cung hay đường vẽ, chọn lệnh Continue trỏ tự động nhảy đến đểm cuối cung hay đường vừa vẽ ) Chọn lệnh Draw / Continue Sau chọn lệnh AutoCad dòng nhắc Command: ... sau: • Nhập vào từ dòng Command : XLine ( hay XL ) • Trên Menu : Draw\XLine • Trên Menu hình : Construction Line Cú pháp lệnh Command: XL < Enter > Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset] ... tâm, điểm cuối ( Start, Center, End ) Cú pháp lệnh Command: Arc < Enter > Command: arc Specify start point of arc or [Center]: start Specify second point of arc or [Center/End]: center Specify...
 • 15
 • 3,835
 • 67

Xem thêm