các quy định về giải quyết tranh chấp lao động bằng phương thức thương lượng theo pháp luật việt nam và trung quốc

sự phát triển của các quy định về giải quyết tranh chấp môi trường trong luật bảo vệ môi trường1993 và luật bvmt

sự phát triển của các quy định về giải quyết tranh chấp môi trường trong luật bảo vệ môi trường1993 luật bvmt

Xã hội học

... dụng pháp luật nước ngoài, hiểu biết pháp luật nước Đây tiến lớn quy định TCMT thời kỳ c Các phương thức giải tranh chấp - Thượng lượng: Khoản Điều 129 Luật BVMT 2005 quy định: “Việc giải tranh chấp ... chấp môi trường thực theo quy định pháp luật giải tranh chấp dân hợp đồng quy định khác pháp luật có liên quan” Pháp luật mơi trường ghi nhận thương lượng hay tự hòa giải hình thức GQTCTM tính chất ... viên” Theo quy định nơi xảy tranh chấp áp dụng giải TCMT, nhiên Điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia có quy định khác ưu tiên áp dụng Điều ước quốc tế Việc áp dụng pháp luật Việt Nam vào GQTCMT...
 • 13
 • 736
 • 2
Qui định của pháp luật lao động về giải quyết tranh chấp lao động cá nhân - Thực trạng và một số kiến nghị.lao động cá nhân - Thực trạng và một số kiến nghị

Qui định của pháp luật lao động về giải quyết tranh chấp lao động cá nhân - Thực trạng một số kiến nghị.lao động cá nhân - Thực trạng một số kiến nghị

Xã hội học

... có tranh chấp lao động tập thể quy n tranh chấp lao động tập thể lợi ích Khái quát chung giải tranh chấp lao động cá nhân 2.1 Khái niệm giải tranh chấp lao động cá nhân Giải tranh chấp lao động ... luật lao động vào quan hệ lao động sử dụng lao độngpháp luật hợp đồng lao động chưa qui định thoả thuận SENG SA VANG Tranh chấp giải 1.2 Đặc điểm tranh chấp lao động Tranh chấp lao động ... tranh chấp giải tranh chấp lao động cá nhân 3.1 Thực trạng tranh chấp giải tranh chấp lao động cá nhân 3.1.1 Thực trạng tranh chấp lao động cá nhân Tranh chấp lao động vốn luụn tồn quan hệ lao động, ...
 • 52
 • 575
 • 2
Tài liệu Báo cáo

Tài liệu Báo cáo " Giải quyết tranh chấp lao động tại toà án nhân dân - từ pháp luật đến thực tiễn một số kiến nghị " pot

Báo cáo khoa học

... địa phương phía Nam chủ yếu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước - Về loại việc tranh chấp: Trong năm qua, tranh chấp xảy chủ yếu tranh chấp chấm dứt hợp đồng lao động 44 (HĐLĐ) tranh chấp kỉ luật lao ... người sử dụng lao động định áp dụng hình thức kỉ luật sa thải, sau đơn phương chấm dứt HĐLĐ; trường hợp người lao động vi phạm kỉ luật lao động đến mức bị sa thải người sử dụng lao động không sa ... BLLĐ quy định: người sử dụng lao độngquy n đơn phương chấm dứt HĐLĐ người lao động thường xun khơng hồn thành cơng việc theo HĐLĐ Để giải cho hết nghĩa phải quy định thường xuyên, công việc theo...
 • 8
 • 778
 • 4
bài giảng kỹ năng giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng phương thức trọng tài - châu huy quang

bài giảng kỹ năng giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng phương thức trọng tài - châu huy quang

Kế toán - Kiểm toán

... tài Thương mại Quốc tế 1985 UNCITRAL (nội luật hóa Luật Trọng tài Thương mại 2010) Các hiệp định thương mại song phương khuyến khích giải tranh chấp đường trọng tài thương mại a) Hiệp định Thương ... 24/02/2013 Phương thức giải tranh chấp –TTTM (TT) • Pháp luật trọng tài Việt Nam: Pháp lệnh Trọng tài Kinh tế 1990 (hết hiệu lực) a) NĐ 116-CP năm 1994 việc tổ chức hoạt động Trọng tài kinh tế b) Quy t ... 24/02/2013 Phương thức giải tranh chấp –TTTM (TT) • Pháp luật trọng tài quốc tế Các điều ước quốc tế Việt Nam thành viên a) Công ước New York 1958 công nhận cho thi hành phán trọng tài nước b) Luật mẫu...
 • 13
 • 1,236
 • 3
Luận văn thạc sĩ về Giải quyết tranh chấp lao động trong DN FDI, thực trạng và giải pháp

Luận văn thạc sĩ về Giải quyết tranh chấp lao động trong DN FDI, thực trạng giải pháp

Thạc sĩ - Cao học

... ngành vùng theo quy luật cung cầu Đại diện tham gia giải tranh chấp lao động tập thể Tranh chấp lao động tập thể gồm tranh chấp phát sinh QHLĐ tập thể người lao động người sử dụng lao động doanh ... hai loại tranh chấp quy n tranh chấp lợi ích: TCLĐTT quy n gồm tranh chấp tập thể NLĐ việc thực qui định Bộ luật lao động, TƯLĐTT, nội quy lao động đăng ký với quan Nhà Nước có thẩm quy n quy chế, ... việc giải tranh chấp lao động xử lý đình cơng Các nội dung quy n qui định Bộ luật lao động, TƯLĐTT, nội qui lao động đăng ký với quan quản lý Nhà nước lao động Các nội dung lợi ích tùy thuộc vào...
 • 89
 • 1,596
 • 9
Bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động về giải quyết tranh chấp lao động

Bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động về giải quyết tranh chấp lao động

Khoa học xã hội

... này, Luật không quy định quy n hạn cho Sở Sở Lao động Thương binh Xã hội có chức tra sách lao động theo quy định điều 185 Bộ luật lao động Đây tranh chấp lao động tập thể lợi ích Điều 169 Bộ luật ... Bộ luật lao động quy định thẩm quy n giải tranh chấp lao động tập thể lợi ích cho: - Hội đồng hồ giải lao động cở sở hoà giải viên lao động - Hội đồng trọng tài lao động Trường hợp Ban chấp hành ... làm trái luật Điều 186 Bộ luật lao động quy định nhiệm vụ tra lao động bao gồm: - Thanh tra việc chấp hành quy định lao động, an toàn lao động vệ sinh lao động; - Điều tra tai nạn lao động vi...
 • 10
 • 510
 • 0
Tài liệu Báo cáo

Tài liệu Báo cáo "Một số ý kiến về giải quyết tranh chấp lao động cá nhân tại toà án nhân dân " ppt

Báo cáo khoa học

... vụ tranh chấp đ đợc bên yêu cầu ho giải sở giải tòa án thụ lí vụ việc ho giải không th nh nhng việc ho giải phải pháp luật Ho giải pháp luật l hội đồng ho giải sở ho giải viên lao động giải theo ... TAND VÊn đề ho giải sở giải tranh chấp lao động Theo quy định Điều 166 BLLĐ, khoản Điều 11 PLGQTCLĐ TAND thụ lí giải vụ TCLĐ cá nhân sau hội đồng hòa giải sở ho giải viên lao động ho giải không th ... trao đổi sở: a Tranh chấp xử lí kỉ luật lao động theo hình thức sa thải trờng hợp bị đơn phơng chấm dứt hợp đồng lao động b Tranh chấp bồi thờng thiệt hại cho ngời sử dụng lao động Các TCLĐ cá nhân...
 • 7
 • 892
 • 11
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI pdf

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI pdf

... trợ giúp đỡ Ban chấp hành cơng đồn sở đại diện tập thể lao động quy định Điều 172a Bộ luật việc giải tranh chấp lao động theo quy định pháp luật Khi xảy tranh chấp lao động tập thể quy n dẫn đến ... THẨM QUY N TRÌNH TỰ GIẢI QUY T TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ Điều 168 Cơ quan, tổ chức có thẩm quy n giải tranh chấp lao động tập thể quy n bao gồm: Hội đồng hoà giải lao động sở hoà giải viên lao ... tài lao động Mục II THẨM QUY N TRÌNH TỰ GIẢI QUY T TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN Điều 165 Cơ quan, tổ chức có thẩm quy n giải tranh chấp lao động cá nhân bao gồm: Hội đồng hoà giải lao động...
 • 13
 • 275
 • 0
So sánh pháp luật Việt Nam và Trung Quốc về giải quyết tranh chấp lao động Luận văn ThS. Luật

So sánh pháp luật Việt Nam Trung Quốc về giải quyết tranh chấp lao động Luận văn ThS. Luật

Luật

... dụng lao động người lao động, bản, pháp luật lao động Trung Quốc Việt Nam quy định giống phương thức 2.2 Các quy định giải tranh chấp lao động phƣơng thức hòa giải theo pháp luật Việt Nam Trung Quốc ... thức thƣơng lƣợng theo pháp luật Việt Nam Trung Quốc 42 2.2 Các quy định giải tranh chấp lao động phƣơng 47 thức hoà giải theo pháp luật Việt Nam Trung Quốc 2.3 Các quy định giải tranh chấp lao ... nghiên cứu pháp luật giải tranh 37 chấp lao động Trung Quốc CHƢƠNG 2:: PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ GIẢI QUY T TRANH 42 CHẤP LAO ĐỘNG CỦA VIỆT NAM TRUNG QUỐC 2.1 Các quy định giải tranh chấp lao động...
 • 107
 • 1,188
 • 2
Pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động cá nhân và tình hình thực hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động cá nhân tình hình thực hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Luật

... số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu pháp luật giải tranh chấp lao động cá nhân kiến nghị thành phố Đà Nẵng Chƣơng MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TRANH CHẤP LAO ĐỘNG PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUY T TRANH ... SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUY T TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN KIẾN NGHỊ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 65 3.1 Yêu cầu hoàn thiện pháp luật giải tranh chấp lao động ... 1.2.4 Phương thức giải tranh chấp lao động cá nhân 22 1.2.5 Thủ tục giải tranh chấp lao động cá nhân 24 1.3 Pháp luật giải tranh chấp lao động cá nhân số nƣớc giới kinh nghiệm cho Việt Nam...
 • 91
 • 966
 • 7
So sánh pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động của Việt Nam và Nhật Bản

So sánh pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động của Việt Nam Nhật Bản

Quản trị kinh doanh

... LUẬN VỀ TRANH CHẤP LAO ĐỘNG PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUY T TRANH CHẤP LAO ĐỘNG 1.1 Khái niệm tranh chấp lao động 1.1.1 Định nghĩa, đặc điểm tranh chấp lao động 1.1.2 Phân loại tranh chấp lao động ... luận tranh chấp lao động pháp luật giải tranh chấp lao động Chương 2: So sánh pháp luật hành giải tranh chấp lao động Việt Nam Nhật Bản Chương 3: Hoàn thiện pháp luật Việt Nam giải tranh chấp lao ... LUẬT HIỆN HÀNH VỀ GIẢI QUY T 23 TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CỦA VIỆT NAM NHẬT BẢN 2.1 Nguyên tắc giải tranh chấp lao động 23 2.2 Giải tranh chấp lao động cá nhân theo pháp luật Việt Nam 25 Nhật Bản...
 • 16
 • 611
 • 0
So sánh pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động của việt nam và nhật bản

So sánh pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động của việt nam nhật bản

Luật

... ba, quy định phương thức giải tranh chấp lao động Các quốc gia khác quy định phương thức giải tranh chấp khác Ví dụ: pháp luật Malaysia quy định phương thức giải tranh chấp lao động bao gồm thương ... LUẬN VỀ TRANH CHẤP LAO ĐỘNG PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUY T TRANH CHẤP LAO ĐỘNG 1.1 Khái niệm tranh chấp lao động 1.1.1 Định nghĩa, đặc điểm tranh chấp lao động 1.1.2 Phân loại tranh chấp lao động ... luận tranh chấp lao động pháp luật giải tranh chấp lao động Chương 2: So sánh pháp luật hành giải tranh chấp lao động Việt Nam Nhật Bản Chương 3: Hoàn thiện pháp luật Việt Nam giải tranh chấp lao...
 • 95
 • 521
 • 3
Pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động tập thể những vấn đề lý luận và thực tiễn (tt)

Pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động tập thể những vấn đề lý luận thực tiễn (tt)

Quản lý nhà nước

... THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUY T TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ Ở VIỆT NAM 3.1 Thực trạng quy định pháp luật Việt Nam giải tranh chấp lao động tập thể 3.1.1 Các quy định nguyên tắc giải TCLĐTT ... hoạt động giải tranh chấp lao động tập thể Do cần phải tiếp tục hồn thiện pháp luật giải tranh chấp lao động tập thể nâng cao ý thức pháp luật ngƣời lao động, biến quy định pháp luật lao động vào ... thức giải tranh chấp, chủ thể có thẩm quy n giải tranh chấp trình tự thủ tục giải tranh chấp lao động tập thể" 2.2.1.2 Đặc điểm pháp luật giải tranh chấp lao động tập thể - Pháp luật giải tranh chấp...
 • 27
 • 273
 • 0
Pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động tập thể những vấn đề lý luận và thực tiễn (LA tiến sĩ)

Pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động tập thể những vấn đề lý luận thực tiễn (LA tiến sĩ)

Quản lý nhà nước

... cứu nhƣ so sánh quy định khác pháp luật hành với quy định pháp luật giai đoạn trƣớc, quy định pháp luật Việt Nam với quy định ILO pháp luật lao động quốc gia khác giới - Phƣơng pháp chứng minh ... dung pháp luật giải tranh chấp lao động tập thể 48 Kết luận chƣơng 81 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUY T TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ Ở VIỆT NAM 83 3.1 Thực trạng quy định ... NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁP LUẬT GIẢI QUY T TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ 28 2.1 Khái niệm, đặc điểm tranh chấp lao động tập thể 28 2.2 Pháp luật giải tranh chấp lao động tập thể ...
 • 165
 • 483
 • 1
Pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động cá nhân tại tòa án nhân dân và thực tiễn xét xử tại tòa án nhân dân tỉnh bà rịa  vũng tàu

Pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động cá nhân tại tòa án nhân dân thực tiễn xét xử tại tòa án nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu

Luật

... LÝ LUẬN VỀ TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN GIẢI QUY T TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN 1.1 .Tranh chấp lao động cá nhân cần thiết phải giải tranh chấp lao động cá ... lao động đ i với người lao động theo quy định pháp luật lao động th nghĩa vụ chứng minh thuộc người sử dụng lao động 19 L Thị Hƣ ng 2012 Giải tranh chấp lao động Tòa án theo pháp luật Việt Nam ... CÁ NHÂN GIẢI QUY T TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN 1.1 .Tranh chấp lao động cá nhân cần thiết phải giải tranh chấp lao động cá nhân tòa án nhân dân 1.1.1 Tranh chấp lao động cá...
 • 85
 • 258
 • 3
Pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động cá nhân  một số bất cập và hướng hoàn thiện

Pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động cá nhân một số bất cập hướng hoàn thiện

Luật

... điểm lý luận tranh chấp lao động cá nhân giải tranh chấp lao động cá nhân Đánh giá việc phù hợp quy định pháp luật lao động vấn đề tranh chấp lao động cá nhân giải tranh chấp lao động cá nhân, ... chung tranh chấp lao động giải tranh chấp lao động cá nhân Chương 2: Pháp luật hành giải tranh chấp lao động cá nhân Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật giải tranh chấp lao đông ... biệt tranh chấp lao động cá nhân với tranh chấp lao động tập thể Thủ tục giải tranh chấp lao động cá nhân theo pháp luật hành Những bất cập việc giải tranh chấp lao động cá nhân đưa số giải pháp...
 • 76
 • 286
 • 1
Giải quyết tranh chấp lao động bằng hoà giải trong pháp luật lao động Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

Giải quyết tranh chấp lao động bằng hoà giải trong pháp luật lao động Việt Nam - Thực trạng giải pháp

Luật

... ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ GIẢI QUY T TRANH CHẤP LAO ĐỘNG BẰNG HÒA GIẢI 43 2.1 Phạm vi, nội dung giải tranh chấp lao động hòa giải 43 2.2 Qui định pháp luật giải lao động hòa giải Hòa giải ... luật giải tranh chấp lao động hòa giải Việt Nam CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ GIẢI QUY T TRANH CHẤP LAO ĐỘNG BẰNG HÒA GIẢI 1.1 .Tranh chấp lao động giải tranh chấp lao động hòa giải 1.1.1 Nhận thức ... định quan hệ lao động Với mục đích giải tranh chấp lao động hòa giải phương thức hữu hiệu 42 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUI ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ GIẢI QUY T TRANH CHẤP LAO ĐỘNG BẰNG HÒA GIẢI 2.1...
 • 94
 • 1,254
 • 10
Giải quyết tranh chấp lao động bằng trọng tài theo pháp luật lao động Việt Nam

Giải quyết tranh chấp lao động bằng trọng tài theo pháp luật lao động Việt Nam

Luật

... giải tranh chấp lao động * Căn vào nội dung tranh chấp Theo chia tranh chấp lao động thành tranh chấp lao động quy n tranh chấp lao động lợi ích - Tranh chấp lao động quy n: quan hệ lao động ... chấp lao động thông qua phương thức trọng tài Việt Nam CHƢƠNG KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TRANH CHẤP LAO ĐỘNG GIẢI QUY T TRANH CHẤP LAO ĐỘNG BẰNG TRỌNG TÀI 1.1 Tranh chấp lao động 1.1.1 Khái niệm tranh ... tranh chấp lao động trọng tài - Phân tích thực trạng pháp luật giải tranh chấp lao động trọng tài theo quy định pháp luật lao động Việt Nam - Chỉ tổn hệ thống quy định giải tranh chấp lao động...
 • 83
 • 1,322
 • 4
Giải quyết tranh chấp đầu tư giữa nhà đầu tư nước ngoài và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bằng Trọng tài thương mại theo pháp luật Việt Nam (LV thạc sĩ)

Giải quyết tranh chấp đầu tư giữa nhà đầu tư nước ngoài Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bằng Trọng tài thương mại theo pháp luật Việt Nam (LV thạc sĩ)

Tài liệu khác

... n, phương hòa giải trung gian vận dụng riêng lẻ việc giải tranh chấp kinh tế nói chung tranh chấp đầu tư nói riêng Các phương thức giải tranh chấp thường kết hợp với phương thức giải tranh chấp ... biện pháp giải tranh chấp đầu tư biện pháp ngoại giao, phương thức giải tranh chấp trọng tài giúp giữ bí mật v quy trình kết giải tranh chấp Tính bí mật quy định pháp luật Trọng tài nước, quy ... (LTTTM) quy định Trọng tài giải tranh chấp bên phát sinh từ hoạt động thương mại, tranh chấp phát sinh bên có hoạt động thương mại tranh chấp khác mà pháp luật quy định giải Trọng tài Bên cạnh đó, Việt...
 • 89
 • 271
 • 0

Xem thêm