0

bien phap nang cao hoatj dong sinh hoat to chuyen mon o tieu hoc

SKKN biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trường trung học phổ thông số 1 thành phố lào cai

SKKN biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trường trung học phổ thông số 1 thành phố lào cai

Giáo dục học

... cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn trường THPT số thành phố L o Cai, tỉnh L o Cai Biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn trường THPT số thành phố L o Cai, tỉnh L o Cai 5.1 Nâng cao ... phố L o Cai, tỉnh L o Cai nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho gi o viên góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy nhà trường Đối tượng nghiên cứu Biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt ... đến buổi sinh hoạt khác nêu rõ bố trí buổi sinh hoạt để thực Với môn gi o viên môn ít, nhà tường đẩy mạnh hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường để trao đổi học thuật, nâng cao lực chuyên...
 • 23
 • 604
 • 0
SKKN BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN

SKKN BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN

Tiểu học

... nâng cao chất lượng gi o dục to n khối, to n trường -Thay đổi hẳn suy nghĩ cách giảng dạy Đặc biệt tính tự giác công việc, thoát ly khỏi sách gi o khoa Thay phụ thuộc v o sách gi o khoa gi o viên ... việc đ o theo dõi hoạt động soạn in sẵn, phát cho tổ chuyên môn : "Sổ phân công Thao giảng - Dự giờ" + Về phía Gi o viên: -Tham gia thao giao giảng theo kế hoạch tổ dành thời gian dự kế hoạch tổ ... pháp hoàn to n +Có giải pháp cải tiến, đổi từ giải pháp có 2.Hiệu Điểm : ……./8 +Hoàn to n triển khai áp dụng to n nghành có hiệu cao +Có tính cải tiến đổi từ giải pháp có triển khai áp dụng to n...
 • 16
 • 20,245
 • 165
SKKN một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ chuyên môn ở trường học

SKKN một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ chuyên môn trường học

Xã hội học

... nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn, hoạt động khác, thực vận dụng linh hoạt, sáng t o, phù hợp với điều kiện hoàn 20 SKKN: Một số biện pháp quản lí đ o nhằm nâng cao hiệu sinh hoạt tổ ... gi o viên tổ lĩnh hội nội dung kế hoạch tháng nhà trường, công o n, chuyên môn trường, o n thể… b o c o tổng kết kế hoạch tháng trước 11 SKKN: Một số biện pháp quản lí đ o nhằm nâng cao hiệu sinh ... buổi sinh hoạt - B o c o viên trình bày nội dung chuyên đề văn - Dự dạy minh họa -Tổ chức rút kinh nghiệm cho b o c o dạy minh họa Thống nội dung áp dụng v o công tác giảng dạy Ngoài buổi sinh hoạt...
 • 25
 • 5,327
 • 29
Một số biện pháp quản lí, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ chuyên môn ỏ trường tiểu học

Một số biện pháp quản lí, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ chuyên môn trường tiểu học

Khoa học xã hội

... nhiệm vụ gi o viên, làm cho gi o viên thấy cần phải tham gia sinh hoạt chuyên môn có nhu cầu sinh hoạt chuyên môn Theo quy định, tổ chuyên môn sinh hoạt hai tuần lần, buổi sinh hoạt khoảng giờ, ... pháp quản lí, đ o nhằm nâng cao hiệu sinh hoạt tổ chuyên môn trường Tiểu học" góp phần nâng cao chất lượng gi o dục nhà trường Một số biện pháp quản lí, đ o nhằm nâng cao hiệu sinh hoạt tổ chuyên ... đ o, tư vấn cho tổ trưởng quy hoạch nội dung sinh hoạt chuyên môn, thiết kế thực thi buổi sinh hoạt chuyên môn 3.1 Nội dung, cấu trúc sinh hoạt tổ chuyên môn Năm học 2008- 2009, đ o tư vấn cho...
 • 10
 • 6,199
 • 113
skkn - một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn ở trường tiểu học

skkn - một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trường tiểu học

Báo cáo khoa học

... nâng cao chất lượng gi o dục to n khối, to n trường - Thay đổi hẳn suy nghĩ cách giảng dạy Đặc biệt tính tự giác công việc, thoát ly khỏi sách gi o khoa Thay phụ thuộc v o sách gi o khoa gi o viên ... gi o dục đ o t o không dừng lại vài buổi b o c o nghị mà phải thực cách đa dạng thông qua đợt sinh hoạt trị rộng lớn, diễn đàn trao đổi, buổi sinh hoạt chi bộ, họp tổ chức o n thể hội nghị, sinh ... sinh hoạt chuyên môn ở các trường Tiểu học nói chung, nơi đơn vị công tác nói riêng góp phần nâng cao chất lượng gia o dục đội ngũ, chất lượng dạy học Để nâng cao hiệu việc sinh hoạt...
 • 24
 • 4,747
 • 75
Một số biện pháp quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ chuyên môn ở Trung tâm GDTX huyện Văn Bàn

Một số biện pháp quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ chuyên môn Trung tâm GDTX huyện Văn Bàn

Giáo dục học

... Gi o dục Đ o t o L o Cai việc giao tiêu kế hoạch đ o t o năm học 2010 - 2011; đ o điều chỉnh nội dung dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh, học viên sở đảm b o chuẩn kiến thức, kĩ theo quy ... tra to n diện gi o viên theo điều động ban Giám đốc Bồi dưỡng cho tổ trưởng kĩ đánh giá gi o viên theo Chuẩn nghề nghiệp gi o viên Bồi dưỡng kĩ tổ chức, xếp nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn cho ... dung sinh hoạt chuyên môn, thiết kế thực thi buổi sinh hoạt chuyên môn 3.1 Nội dung, cấu trúc sinh hoạt chyên môn Năm học 2010 - 2011, đ o tư vấn cho tổ trưởng sinh hoạt chuyên môn tập trung vào...
 • 9
 • 1,813
 • 14
Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Tổ chuyên môn

Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Tổ chuyên môn

Giáo dục học

... yêu cầu đưa v o kế hoạch bổ sung cho hợp lí - Thông b o dự th o kế hoạch đến thành viên tổ gởi cho Ban giám hiệu xem xét góp ý kiến Bước Triển khai kế hoạch - Trong buổi sinh hoạt tổ đầu tiên, ... chuyên đề, nội dung hội th o, kế hoạch ngoại khoá… tổ, tổ tham dự) - Sổ theo dõi hoạt động tổ viên (Thi đua, phong tr o vận động lớn ngành, ngoại khoá, hiệu giảng dạy, gi o dục, ) Khả áp dụng ... chuyên, tự chọn…), phụ đ o, bồi dưỡng… 1.4 Các hoạt động gi o dục lên lớp, thi đua, sinh hoạt tập thể, thi Tiếng Anh, Tin học, gioa lưu học sinh giỏi, phong tr o 1.5 Công tác gi o dục trẻ khuyết tật...
 • 17
 • 1,589
 • 3
skkn - một số biện pháp quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ chuyên môn

skkn - một số biện pháp quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ chuyên môn

Giáo dục học

... To n - Phó G TT GDTX V n Bàn ho t ph i thi t th c, g n bó ch t ch v i nhi m v c a gi o viên, làm cho gi o viên th y c n ph i tham gia sinh ho t chuyên môn có nhu c u sinh ho t chuyên môn Theo ... Gi o d c t o L o Cai v vi c giao ch tiêu k ho ch t o n m h c 2010 - 2011; ch o i u ch nh n i dung d y h c cho phù h p v i i t ng h c sinh, h c viên c s mb o chu n ki n th c, k n ng c b n theo ... b o c o, phân tích ho c làm rõ m t s i m m i i v i v n b n ch o ho c nh ng thu t ng khó hi u, h tr gi o viên c n thi t Trong trình d sinh ho t, ghi chép n i dung chính, ho c nh ng v n mà giáo...
 • 9
 • 1,477
 • 2
một số biện pháp quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ chuyên môn

một số biện pháp quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ chuyên môn

Giáo dục học

... To n - Phó G TT GDTX V n Bàn ho t ph i thi t th c, g n bó ch t ch v i nhi m v c a gi o viên, làm cho gi o viên th y c n ph i tham gia sinh ho t chuyên môn có nhu c u sinh ho t chuyên môn Theo ... Gi o d c t o L o Cai v vi c giao ch tiêu k ho ch t o n m h c 2010 - 2011; ch o i u ch nh n i dung d y h c cho phù h p v i i t ng h c sinh, h c viên c s mb o chu n ki n th c, k n ng c b n theo ... b o c o, phân tích ho c làm rõ m t s i m m i i v i v n b n ch o ho c nh ng thu t ng khó hi u, h tr gi o viên c n thi t Trong trình d sinh ho t, ghi chép n i dung chính, ho c nh ng v n mà giáo...
 • 9
 • 628
 • 1
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Một số biện pháp quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn của các trường THCS trong huyện

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Một số biện pháp quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn của các trường THCS trong huyện

Khoa học xã hội

... vụ gi o viên, làm cho gi o viên thấy cần phải tham gia sinh hoạt chuyên môn có nhu cầu sinh hoạt chuyên môn Theo quy định, tổ chuyên môn sinh hoạt tháng họp hai lần, nội dung sinh hoạt khoảng ... xếp loại thành viên tổ theo quy định Bộ Gi o dục Đ o t o; Đề xuất khen thưởng, kỷ luật gi o viên Thực tiễn cho thấy, trường mà công tác quản lí, đ o sinh hoạt tổ chuyên môn có hiệu sinh hoạt ... cao chất lượng gi o dục to n diện gi o dục THCS huyện nhà III Các giải pháp quản lý, đ o nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn đơn vị trường học Lựa chọn tổ trưởng tổ chuyên môn Hoạt...
 • 12
 • 1,114
 • 4
CHUYÊN đề một số BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT tổ khối 45

CHUYÊN đề một số BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT tổ khối 45

Khoa học xã hội

... buổi sinh hoạt chuyên môn khối cho có chất lượng hiệu Để nâng cao chất lượng gi o dục tay nghề cho gi o viên tổ Việc sinh hoạt tổ khối đóng vai trò quan trọng phải luôn đổi nội dung sinh hoạt cho ... kiểm tra, kế hoạch dự giờ, thao giảng thành viên tổ) -Vận dụng kiến thức v o xây dựng kế hoạch TCM tổ chức, đ o xây dựng kế hoạch hoạt động năm học gi o viên loại kế hoạch khác -Nâng cao ý thức vai ... nghề gi o viên, giúp cán quản lý đánh giá xếp loại loại gi o viên theo chuẩn nghề nghiệp gi o viên tiểu học Thật vậy, hoạt động tổ chuyên môn vô quan trọng, tảng vững cho hoạt động gi o dục nhà...
 • 11
 • 1,395
 • 0
SKKN một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ chuyên môn

SKKN một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ chuyên môn

Giáo dục học

... pháp nhằm nâng cao hiệu sinh hoạt tổ chuyên môn: Sinh hoạt chuyên môn: Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo định kỳ Nội dung sinh hoạt chuyên môn cần chuẩn bị kỹ lưỡng để thông b o họp, từ khắc ... học sinh lớp theo trình độ Nhiều học sinh tham gia v o hoạt động học cách hăng hái, biết hỗ trợ hoàn thành công việc chung Học sinh nghe, đọc, nói viết tính to n, tham gia hoạt động học tập gi o ... dự o n khó khăn gi o viên trình thực nhiệm vụ để xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên môn, phân công nhiệm vụ cho gi o viên rõ ràng, dễ thực hiện; đ o, tổ chức hoạt động tổ khoa học, linh hoạt...
 • 7
 • 611
 • 8
Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn

Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn

Tư liệu khác

... lý gi o dục, đ o hoạt động chuyên môn hớng Đòi hỏi phải nâng cao chất lợng sinh hoạt tổ chuyên môn cách hợp lý, để có thống - đồng đ o hoạt động gi o dục theo kế hoạch nhà trờng đạt hiệu cao , ... nhiệm gắn v o thi đua cá nhân, tổ nhóm Phát dộng phong tr o Nhà trờng văn hoá, Nhà gi o mẫu mực, Học sinh lịch, sinh hoạt hàng ngày, giao tiếp với ngời cần phải mẫu mực cho học sinh noi theo Với Tình ... Hoạt động tổ t o nhịp nhàng to n hoạt động nhà trờng, t o điều kiện cho tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ đề III- Bài học kinh nghiệm: Nâng cao chất lợng sinh hoạt tổ chuyên môn -5- Một số trao...
 • 6
 • 5,137
 • 60
Nang cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn

Nang cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn

Tư liệu khác

... lý gi o dục, đ o hoạt động chuyên môn hớng Đòi hỏi phải nâng cao chất lợng sinh hoạt tổ chuyên môn cách hợp lý, để có thống - đồng đ o hoạt động gi o dục theo kế hoạch nhà trờng đạt hiệu cao , ... nhiệm gắn v o thi đua cá nhân, tổ nhóm Phát dộng phong tr o Nhà trờng văn hoá, Nhà gi o mẫu mực, Học sinh lịch, sinh hoạt hàng ngày, giao tiếp với ngời cần phải mẫu mực cho học sinh noi theo Với Tình ... Hoạt động tổ t o nhịp nhàng to n hoạt động nhà trờng, t o điều kiện cho tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ đề III- Bài học kinh nghiệm: Nâng cao chất lợng sinh hoạt tổ chuyên môn -5- Một số trao...
 • 6
 • 4,569
 • 50
BIỆN PHÁP xậy DỰNG kế HOẠCH SINH HOẠT tổ CHUYÊN môn KHỐI 4 TRƯỜNG TIỂU học LONG KHÁNH b2

BIỆN PHÁP xậy DỰNG kế HOẠCH SINH HOẠT tổ CHUYÊN môn KHỐI 4 TRƯỜNG TIỂU học LONG KHÁNH b2

Giáo dục học

... Được đ o cấp lãnh đ o Phòng Gi o dục Đ o t o huyện Hồng Ngự Thực theo kế hoạch đ o BGH Trường TH Long Khánh B2 trực thuộc Phòng Gi o dục Đ o t o huyện Hồng Ngự Tổ chuyên môn phải thực theo văn ... hình thức đối phó phong tr o trừ 5điểm/1 phong tr o; ngược lại tham gia đạt cộng điểm/1 phong tr o - Phong tr o học sinh lớp khong có học sinh đăng ký tham gia phong tr o trừ điểm - Chất lượng học ... lượng học tập học sinh qua kỳ kh o sát kiểm tra số học sinh yếu rải tất khối lớp - Tham gia phong tr o dự thi gi o viên học sinh + Phong tr o thi gi o giỏi cấp huyện đa số gi o viên tham gia với...
 • 26
 • 1,352
 • 1
Sáng kiến kinh nghiệm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn

Sáng kiến kinh nghiệm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn

Giáo dục học

... kiến để nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn - Khi tổ sinh hoạt có thư ký ghi chép cách qua loa để có biên đảm b o hồ sơ tổ Các thành viên tổ thi sinh hoạt hời hợt không trao đổi, ý kiến, ... hoạt động sư phạm gi o viên trường Qua hình dung tranh hoạt động gi o viên tổ, to n trường Có đánh giá to n diện hoạt động chuyên môn, việc thực mục tiêu, kế hoạch, nội dung, phương pháp gi o ... chỉnh, hoàn thiện chỉnh lý dự th o kế hoạch 12 - Bước 4: Gửi dự th o kế hoạch cho Hiệu trưởng phê duyệt - Bước 5: Công bố thực kế hoạch - Hướng dẫn thực buổi sinh hoạt chuyên môn a Nâng cao chất...
 • 21
 • 30,633
 • 240
Chuyên đề : Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn

Chuyên đề : Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn

Tư liệu khác

... HS để nâng cao lực chuyên môn - Tìm biện pháp hữu hiệu để giúp cho tất em HS tham gia v o học tập tích cực Quy trình tiết dạy thao giảng Th o luận theo nhóm, nêu quy trình tiết dạy thao giảng trường ... học, khả làm việc theo nhóm; rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức v o thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui hứng thú học tập cho học sinh (Luật Gi o dục) Những mong đợi thực tiết học ... nhanh (em n o? lúc n o? thế n o? sao? ), Đánh dấu HS, Ghi sổ (2 kiểu) 15 Ghi chép dự giờ- Kiểu Diễn biến ND học, hoạt động GV Phản ứng HS -Hoạt động dạy học -Nội dung học -Câu hỏi tập gi o viên -Lời...
 • 30
 • 2,200
 • 11
Báo cáo hội thảo nâng cao chất lượng Sinh hoạt tổ chuyên môn

Báo cáo hội thảo nâng cao chất lượng Sinh hoạt tổ chuyên môn

Tư liệu khác

... có trách nhiệm cao nổ lực chắn công tác tổ trôi chảy, thành tích tổ cao, tổ thành tích trường caonâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn vấn đề thiếu tổ chuyên môn chung to n trường Trên ... cân, nảy mực, gương cho tổ viên, đầu tàu hoạt động cho thành viên tổ noi theo - Khi đồng nghiệp tổ vi phạm tổ trưởng phải người cương quyết, nhẹ nhàng, phân tích xác cho đồng nghiệp hiểu rõ đúng, ... kính mong đồng nghiệp góp ý, bổ sung, để ta góp phần xây dựng tổ đạt thành tích cao, trường đạt tiên tiến xuất sắc Đại Đồng, ngày 10 tháng 03 năm 2011 Người viết Tổ trưởng chuyên môn Đ o Tuấn...
 • 3
 • 845
 • 1
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tổ chuyên môn ở các trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tổ chuyên môn các trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa

Khoa học xã hội

... mạnh hoạt động nâng cao chất lượng gi o dục to n diện, giữ vững kỷ cương nếp dạy học Các hoạt động ngoại 43 khoá, hoạt động gi o dục lên lớp hoạt động gi o dục khác như: gi o dục thể chất; gi o dục ... kiên trì, kh o l o giao tiếp, ứng xử 29 * Sinh hoạt tổ chuyên môn Sinh hoạt tổ chuyên môn hoạt động chuyên môn thiếu hoạt động nhà trường; dịp để trao đổi chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng ... gi o dục CBQLGD Công nghiệp hoá-hiện đại hoá CNH-HĐH Đại học sư phạm ĐHSP Gi o viên GV Gi o dục GD Gi o dục đ o t o GD-ĐT Gi o dục thường xuyên GDTX Giám đốc GĐ Hoạt động gi o dục HĐGD 10 Khoa...
 • 139
 • 341
 • 3

Xem thêm