0

bao cao danh gia tac dong moi tyruiong cho du an xay dung nha may xu li chat thai ran

báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án thủy điện Trung Sơn.pdf

báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án thủy điện Trung Sơn.pdf

Quản trị kinh doanh

... 2.18: Danh lục các loài thực vật quý hiếm thuộc lƣu vực TT Tên khoa học Tên Việt Nam Tình trạng 1 Acanthopanax gracilistylus W.W.Sm. Ngũ gia bì hƣơng K 2 Acanthopanax trifoliatus L. Ngũ gia ... Colona poilanei Gagnep. Xu n li n thanh hoá R 20 Coptis chinensis Franch Hoàng li n trung quốc E 21 Cunninghamia konishii Hayata Sa mộc quí phong R 22 Delavaya toxocarpa Fr. Dầu cho ng, Mắc ... NGUỒN CUNG CẤP SỐ LI U, DỮ LI U 137 VÀ PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 137 9.1. NGUỒN CUNG CẤP SỐ LI U, DỮ LI U 137 9.1.1. Nguồn tài li u, dữ li u tham khảo 137 9.1.2. Nguồn tài li u, dữ li u do chủ dự...
 • 157
 • 4,611
 • 36
Tài liệu Thủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc doc

Tài liệu Thủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc doc

Tài liệu khác

... cấp Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá môi trường cho Dự án. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu … … (5) … (Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) Ghi chú: (1) Cơ quan, doanh nghiệp chủ dự ... án; (3) Cơ quan tổ chức việc thẩm định hoặc Ban Quản lý được ủy quyền (đối với dự án đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xu t); (4) Cơ quan phê duyệt dự án; ... quyền quyết định:Bộ Khoa học và Công nghệ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày kể...
 • 5
 • 858
 • 1
HƯỚNG DẪN KĨ THUẬT LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CÁC DỰ ÁN SẢN XUẤT HÓA CHẤT CƠ BẢN pptx

HƯỚNG DẪN KĨ THUẬT LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CÁC DỰ ÁN SẢN XUẤT HÓA CHẤT CƠ BẢN pptx

Điện - Điện tử

... li u kỹ thuật khác Các nguồn tài li u, dữ li u sử dụng trong quá trình đánh giá tác động môi trường (tên gọi, xu t xứ thời gian, tác giả, nơi phát hành của tài li u, dữ li u) - Nguồn tài li u, ... cứu tài li u có li n quan, lấy mẫu phân tích, gặp địa phương bao gồm chính quyền địa phương, cơ quan quản lý môi trường địa phương. Cơ quan tư vấn: tên cơ quan, địa chỉ, người đứng đầu, danh sách ... khác như giấy, alumin. Sản xu t axit nitric để sản xu t thuốc nổ phục vụ cho khai thác mỏ và an ninh quốc phòng. Sản xu t các loại oxyt cho công nghiệp gốm sứ, bột màu cho sơn, nhuộm và các ngành...
 • 111
 • 778
 • 7
TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KHẮC PHỤC

TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KHẮC PHỤC

Công nghệ - Môi trường

... Bắc giáp đất nông nghiệp.1.4 Nội dung cơ bản của dự án1.4.1 Quy môXây dựng mới các phân xưởng sản xu t và cơ sở hạ tầng trang thiết bị sản xu t bao bì và may bảo hộ lao động. Dự án triển khai ... thải từ quá trình may và quá trình sản xu t có dạng bao bì.Chất thải rắn từ quá trình sản xu t như nhựa. giấy, vải thừa từ khâu may bảo hộ lao động, bao bì nguyên vật li u, bao bì hư hỏng. ... lượng không khíxung quanhTCVN 5938 : 2005 Chất lượng không khí xung quanh - Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanhNhận xét: Qua kết quả phân tích cho thấy chất...
 • 26
 • 2,515
 • 19
Khảo sát hiện trạng và định giá tác động môi trường cho dự án xây dựng chợ Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai

Khảo sát hiện trạng và định giá tác động môi trường cho dự án xây dựng chợ Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai

Công nghệ - Môi trường

... thoát nhanh ta khu vực ruộng lúa xung quanh.4. 3. 6 Tác động do chất thải rắn trong giai đoạn xây dựng 4. 3. 6. 1 Chất thải rắn xây dựngGVHD : PGS.TS Đinh Xu n ThắngSVTH : Lê Đỗ Diệu TrangTrang ... được một công trình kiến trúc khang trang cho xã, ổn định tình hình mua bán, kinh doanh, góp phần bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như an ninh trật tự cho người dân trong khu vực.- Khu ... ngoài và trang bị các dụng cụ bảo hộ lao độngcho công nhân xây dựng.4. 3. 3 Tác động do khí thảøi từ các phương tiện vận chuyểnGVHD : PGS.TS Đinh Xu n ThắngSVTH : Lê Đỗ Diệu TrangTrang 37Khảo...
 • 103
 • 695
 • 3
Khóa luận tốt nghiệp :Đánh giá tác động môi trường cho dự án đầu tư khu chung cư Hòang Diệu Q4

Khóa luận tốt nghiệp :Đánh giá tác động môi trường cho dự án đầu tư khu chung cư Hòang Diệu Q4

Công nghệ - Môi trường

... nhiên li u trong quá trình tiếp nhận và cấp phát xăng dầu. Có hệ thống thu gom, tách dầu rơi vãi, rò rỉ .Khu vực kho chứa nhiên li u có nền cao hơn so với khu vực xung quanh, có đê bao quanh ... danh mục cho phép để chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trong Khu chung cư.Tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an toàn và vệ sinh môi trường đối với các phương tiện giao thông Không thả rông gia ... nghẽn giao thông (từ 18h – 24h, đường Vónh Khánh)Lập trạm rửa xe trước khi ra khỏi công trườngCung cấp trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân làm việc tại công trường như khẩu trang,...
 • 30
 • 1,198
 • 1
Đánh giá hiệu quả của dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng trong việc cải thiện môi trường nước lưu vực kênh tàu hủ - Bến Nghé - Kênh Đôi - Kênh Tẻ.

Đánh giá hiệu quả của dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng trong việc cải thiện môi trường nước lưu vực kênh tàu hủ - Bến Nghé - Kênh Đôi - Kênh Tẻ.

Công nghệ - Môi trường

... tiêu cực mà dự án mang lại. 4. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập thông tin, dữ li u: thu thập các số li u và tổng hợp tài li u, các thông tin li n quan đến nội dung nghiên cứu của ... em xin cảm ơn anh Tấn, anh Lợi, anh Thế thuộc Phòng quản lý nước thải của Trung tâm Điều hành chống ngập nước, chị Trang cùng các chị thuộc Phòng thí nghiệm và anh Phước thuộc Ban giám đốc Nhà ... 1,59 Nguồn: Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ (2012) i MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH vii PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Tính...
 • 140
 • 1,578
 • 3
Nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường

Nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường

Công nghệ - Môi trường

... số li u, dữ li u và phương pháp đánh giá.9.1. Nguồn cung cấp số li u, dữ li u- Nguồn tài li u, dữ li u tham khảo: + Li t kê các tài li u, dữ li u tham khảo với các thông số về: tên gọi, xu t ... lập: + Li t kê các tài li u, dữ li u đã tạo lập; xu t xứ thời gian, địa điểm mà tài li u, dữ li u được tạo lập.+ Đánh giá mức độ chi tiết, tin cậy, tính cập nhật của nguồn tài li u, dữ li u tự ... thời gian, tác giả, nơi lưu giữ hoặc nơi phát hành của tài li u, dữ li u.+ Đánh giá mức độ chi tiết, tin cậy, tính cập nhật của nguồn tài li u, dữ li u tham khảo.- Nguồn tài li u, dữ li u...
 • 4
 • 2,826
 • 41
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Môi trường

... số li u, dữ li u và phương pháp đánh giá.9.1. Nguồn cung cấp số li u, dữ li u- Nguồn tài li u, dữ li u tham khảo: + Li t kê các tài li u, dữ li u tham khảo với các thông số về: tên gọi, xu t ... lập: + Li t kê các tài li u, dữ li u đã tạo lập; xu t xứ thời gian, địa điểm mà tài li u, dữ li u được tạo lập.+ Đánh giá mức độ chi tiết, tin cậy, tính cập nhật của nguồn tài li u, dữ li u tự ... thời gian, tác giả, nơi lưu giữ hoặc nơi phát hành của tài li u, dữ li u.+ Đánh giá mức độ chi tiết, tin cậy, tính cập nhật của nguồn tài li u, dữ li u tham khảo.- Nguồn tài li u, dữ li u...
 • 4
 • 1,424
 • 15
Hướng dẫn kĩ thuật lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án sản xuất giấy và bột giấy

Hướng dẫn kĩ thuật lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án sản xuất giấy và bột giấy

Tài liệu khác

... trườngDự án Sản xu t Giấy và Bột giấyDự án sản xu t giấy và bột giấy sẽ góp phần gia tăng mật độ giao thông trong khu vực, gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông, gây ùn tắc giao thông tại khu ... tác động trong giai đoạn xây dựng 343.2.2. Đánh giá tác động trong quá trình xây dựng 34Nội dung TrangHướng dẫn kỹ thuật lập Báo cáo đánh giá tác động môi trườngDự án Sản xu t Giấy và Bột ... Nguyên tắc là trên bề mặt dung dịch bột có áp suất chân không, điều này làm cho các bọt khí có trong lòng dung dịch bột sẽ nổi lên trên và bị vỡ ra, những chất khí hoà tan trong bột cũng thoát...
 • 75
 • 1,617
 • 16

Xem thêm