0

bài 18 tục ngữ về thiên nhiên và lao dộng sản xuất lớp 7

Soạn bài Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

Soạn bài Tục ngữ về thiên nhiên lao động sản xuất

Công nghệ

... nhien va lao dong xan xu Soạn tục ngữ thiên nhiên lao động sản xuất tuc ngu cau de tuc ngu noi ve de tai thien nhien tuc ngu noi ve lao dong san xuat tục ngữ thiên nhiên lao động sản xuất Nhung ... nhien va lao dong san xuat • • • • • • • • • • • • • nhung cau tucngu ve lao dong san xuat SOAN BAI : TUC NGU VE THIEN NHIEN LAO DONG SAN XUAT soạn tục ngữ thiên nhiên lao đông sản xuất soan ... kĩ thuật – Áp dụng câu tục ngữ để khai thác tốt điều kiện tự nhiên, làm nhiều cải vật chất (7) Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống – Câu tục ngữ nói vai trò yếu tố sản xuất nông nghiệp (trồng...
 • 3
 • 4,768
 • 8
BÀI DỰ THI DÙNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ TÌM HIỂU BÀI TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT môn NGỮ VĂN 7

BÀI DỰ THI DÙNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ TÌM HIỂU BÀI TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN LAO ĐỘNG SẢN XUẤT môn NGỮ VĂN 7

Trung học cơ sở - phổ thông

... câu tục ngữ theo nghĩa đen Chủ đề chung câu tục ngữ kinh nghiệm thiên nhiên lao động sản xuất Có thể chia câu tục ngữ thành hai nhóm: - Nhóm câu tục ngữ thiên nhiên: câu 1,2,3,4 - Nhóm câu tục ngữ ... HIỆN: ( Nguyễn Thị Duyên - lớp 7C Nguyễn Thị Kỉều Trang - 7C) 15 MỤC LỤC BÀI DỰ THI: DÙNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ TÌM HIỂU BÀI TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN LAO ĐỘNG SẢN XUẤT Môn: Ngữ văn LỜI DẪN I Tên ... quan sát phân tích tượng tự nhiên, nên môn học có mối liên quan mật thiết tách rời - Đầu tiên câu tục ngữ nói thiên nhiên kinh nghiệm lao động sản xuất - Những câu tục ngữ nghĩ góc độ môn vật lí,...
 • 16
 • 2,116
 • 6
Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

Tục ngữ về thiên nhiên lao động sản xuất

Ngữ văn

... nhiên lao động sản xuất câu tục ngữ thiên có nội dung, ý nghóa gì? nhiên lao động sản xuất phản ánh, truyền đạt kinh nghiệm quý báu nhân dân việc quan sát tượng thiên nhiên lao động sản xuất Những ... nhóm: +Nhóm 1:câu 1-2-3-4 câu tục ngữ thiên nhiên +Nhóm 2:câu 5-6 -7- 8 câu tục ngữ lao động sản xuất -Y/c HS đọc câu tục ngữ (1) HỎI:Nghóa câu tục ngữ -Cá nhân đọc gì? -Cá nhân trả lời:tháng năm ... lượng tiếng câu tục ngữ (câu 5-8) +Vần lưng (câu 1-2-3-4 -7- 8) +Các vế câu tục ngữ thường đối xứng hình thức nội dung (câu 1-2-5-6 -7- 8) +Hình ảnh tục ngữ cụ thể, sinh động, tục ngữ sử dụng cách...
 • 6
 • 12,777
 • 14
Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất. hay lắm!

Tục ngữ về thiên nhiên lao động sản xuất. hay lắm!

Ngữ văn

... Tiết 73 : TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN LAO ĐỘNG SẢN XUẤT Tiết 73 : TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN LAO ĐỘNG SẢN XUẤT I – TÌM HIỂU CHUNG: Khái niệm tục ngữ: - Một thể loại văn học ... Hai phần: Những câu tục ngữ lao động sản xuất Câu 5, 6, 7, Tiết 73 : TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN LAO ĐỘNG SẢN XUẤT I – TÌM HIỂU CHUNG: II – PHÂN TÍCH: Những câu tục ngữ thiên nhiên: Câu 1: Đêm tháng ... Những câu tục ngữ thiên nhiên: Những câu tục ngữ lao động sản xuất: Câu 5: Tấc đất (bằng) tấc Nghệ thuật +Hình thức: Gieo vần +So sánh vàng Tiết 73 : TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN LAO ĐỘNG SẢN XUẤT I...
 • 34
 • 6,731
 • 23
Slide văn 8 TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT _Thu QUyên

Slide văn 8 TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN LAO ĐỘNG SẢN XUẤT _Thu QUyên

Ngữ văn

... tục ngữ nói thiên nhiên: Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: Những câu tục ngữ nói lao động sản xuất: Câu 5: Câu 6: Câu 7: Bài 18- Văn bản: TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN LAO ĐỘNG SẢN XUẤT Tiết 73 : ĐỌC – HIỂU ... Bài 18- Văn bản: TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN LAO ĐỘNG SẢN XUẤT Tiết 73 : ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN I Đọc- tiếp xúc văn bản: * Khái niệm tục ngữ: - Tục ngữ: câu nói dân gian * Về hình thức: Tục ngữ ... câu tục ngữ nói thiên nhiên: Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: Bài 18- Văn bản: TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN LAO ĐỘNG SẢN XUẤT Tiết 73 : ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN I Đọc- tiếp xúc văn bản: vàng Tấc đất tấc vàng...
 • 27
 • 1,052
 • 0
TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT

TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHÊN LAO ĐỘNG SẢN XUẤT

Văn học - Ngôn ngữ học

... khó ?) Những câu nói thiên nhiên? Những câu diễn tả lao động sản xuất? + Thiên nhiên: Câu -> Câu + Lao động sản xuất: Câu -> Câu ?) Tại câu tục ngữ lại gộp VB - Các tượng tự nhiên (mưa, nắng, bão, ... nghệ thuật tiêu biểu câu tục ngữ lao động sản xuất? 3- Bài * Giới thiệu bài: Cuộc sống vốn muôn màu, muôn vẻthiên nhiên lại kết tinh từ sống phong phú Chính tục ngữ giúp biết cách nhìn nhận, ... nghiệm thiên nhiên, lao động sản xuất, người, xã hội V Tiến trình dạy 1- Ổn định tổ chức (1’) 2- Kiểm tra cũ (5’) ? Đọc thuộc lòng phân tích nội dung – nghệ thuật tiêu biểu câu tục ngữ nói thiên nhiên? ...
 • 18
 • 4,074
 • 0
Bài soạn Tục ngữ về thiên nhiên & lao động sản xuất

Bài soạn Tục ngữ về thiên nhiên & lao động sản xuất

Ngữ văn

... Tiết 73 : 18: Bài TụC NGữ Về THIÊN NHIÊN LAO Động sản Xuất A Kết cần đạt Hiểu tục ngữ Hiểu nội dung, ý nghĩa số hình thức nghệ thuật (kết cấu, nhịp điệu, cách lập luận) câu tục ngữ học ... CÂU TụC NGữ THứ Tấc đất, tấc vàng Đất coi vàng, quý vàng - Đất quý giá vì: + Đất nuôi sống người + Đất người + Người phải nhờ lao động đổ mồ hôi, chí xương máu có đất bảo vệ đất - Câu tục ngữ ... nghiệm nhân dân mặt (tự nhiên, lao động, sản xuất ,.) nhân dân vận dụng vào đời sống ngày - Đây thể loại văn học dân gian II TìM HIểU CHI TIếT Đêm Ngày - - CÂU TụC NGữ 1: tháng năm chưa nằm...
 • 17
 • 2,334
 • 6
chứng minh tục ngữ là những câu nói dân gian ngắn gọn, ổn định, có nhịp điệu, giàu hình ảnh, thể hiện kinh nghiệm của nhân dân về tự nhiên vào lao động sản xuất.

chứng minh tục ngữ là những câu nói dân gian ngắn gọn, ổn định, có nhịp điệu, giàu hình ảnh, thể hiện kinh nghiệm của nhân dân về tự nhiên vào lao động sản xuất.

Ngữ văn

... kinh nghiệm sống, tục ngữ người Việt thể kinh nghiệm nhân dân tự nhiên vào lao động sản xuất Đã từ lâu thiên nhiên đối tượng tách rời với sống lao động sinh hoạt người Việc sản xuất nông nghiệp ... báo trước thiên nhiên, qua việc quan sát động thực vật để từ ứng dụng ứng phó với tự thay đổi thiên nhiên để canh tác nông nghiệp, phát triển sản xuất Mưa nắng chuyện trời, tượng thiên nhiên Lên ... thiên nhiên Vì vậy, việc khám phá tìm hiểu cách cụ thể, xác tự nhiên để từ người có cách ứng xử, biến đổi cải tạo thiên nhiên nhằm phát triển sống mức cao Người Việt từ chung sống với thiên nhiên...
 • 5
 • 13,901
 • 52
Tuc ngữ về thiên nhiên, con người và xã hội

Tuc ngữ về thiên nhiên, con người xã hội

Ngữ văn

... dung nghệ thuật câu tục ngữ “Tấc đất tấc vàng”? BÀI 19 Tiết 81 Văn TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI XÃ HỘI I/ Đọc – hiểu thích II/ Đọc – hiểu văn Tiết 81 Văn TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI XÃ HỘI I/ Đọc- hiểu ... vô đòch Tiết 81 Văn TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI XÃ HỘI I/ Đọc – hiểu thích II/ Đọc – hiểu văn 7/ Câu 8: Ăn nhớ kẻ trồng Ý nghóa câu tục ngữ ? Tiết 81 Văn TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI XÃ HỘI I/ Đọc – hiểu ... câu tục ngữ này? Tiết 81 Văn TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI XÃ HỘI I/ Đọc – hiểu thích II/ Đọc- hiểu văn Câu 2: Cái răng, tóc góc người  Hình thức người thể nhân cách người Tiết 81 Văn TỤC NGỮ VỀ CON...
 • 33
 • 2,192
 • 8
Gián án TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI

Gián án TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN CON NGƯỜI XÃ HỘI

Ngữ văn

... TRA BÀI CŨ Câu 1: Thế tục ngữ? Câu 2: Đọc thuộc lòng câu tục ngữ nói thiên nhiên lao động sản xuất? Câu 3: Chon câu tục ngữ mà em thích sau phân tích nội dung nghệ thuật câu tục ngữ đó? BÀI 19-Tiết ... Câu 3: Chon câu tục ngữ mà em thích sau phân tích nội dung nghệ thuật câu tục ngữ đó? BÀI 19-Tiết 77 Văn I Đọc – hiểu thích Sgk/ II Đọc – hiểu văn Câu : Một mặt người mười mặt → So sánh, vế đối...
 • 4
 • 923
 • 1
Bai 19 Tuc ngu ve con nguoi va xa hoi.ppt

Bai 19 Tuc ngu ve con nguoi va xa hoi.ppt

Toán học

... TRA BÀI CŨ Câu 1: Thế tục ngữ? Câu 2: Đọc thuộc lòng câu tục ngữ nói thiên nhiên lao động sản xuất? Câu 3: Chon câu tục ngữ mà em thích sau phân tích nội dung nghệ thuật câu tục ngữ đó? BÀI 19-Tiết ... Câu 3: Chon câu tục ngữ mà em thích sau phân tích nội dung nghệ thuật câu tục ngữ đó? BÀI 19-Tiết 77 Văn I Đọc – hiểu thích Sgk/ II Đọc – hiểu văn Câu : Một mặt người mười mặt → So sánh, vế đối...
 • 4
 • 1,197
 • 6
Bài soạn tục ngữ về con người và xã hội

Bài soạn tục ngữ về con người xã hội

Ngữ văn

... nơm HNG DN V NH - Học thuộc ghi nhớ SGK - Nắm nội dung, hình thức nghệ thuầt chín câu tục ngữ - Chuẩn bị bài: Rút gọn câu : + Đọc ví dụ + Tìm thành phần câu bị rút gọn + Tác dụng việc rút gọn ... Trng qung tri hn, trng tỏn tri ma Thỏng hai trng c, thỏng ba trng Mau thỡ nng, vng thỡ ma Tiết 77 Mt mt ngi bng mi mt ca Cỏi rng, cỏi túc l gúc ngi cho sch, rỏch cho thm Hc n, hc núi, hc gúi, ... có bậc thầy dạy dỗ Trong học thiếu thầy dạy - Phải tìm thầy giỏi có thành đạt - Không quên công lao dạy dỗ thầy í kin cỏ nhõn í kin cỏ nhõn í kin cỏ nhõn í kin cỏ nhõn Cõu 6: Hc thy khụng ty hc...
 • 22
 • 2,279
 • 4
Bài soạn bài 19 tục ngữ về con người và xã hội

Bài soạn bài 19 tục ngữ về con người xã hội

Ngữ văn

... TRA BÀI CŨ Câu 1: Thế tục ngữ? Câu 2: Đọc thuộc lòng câu tục ngữ nói thiên nhiên lao động sản xuất? Câu 3: Chon câu tục ngữ mà em thích sau phân tích nội dung nghệ thuật câu tục ngữ đó? BÀI 19-Tiết ... dung 2/ Nội dung: câu tục ngữ làm tôn vinh giá trò người, đưa nhận xét, lời khuyên ngân hàng phẩm chất mà người cần phải có 1) Đối tượng phản ánh Tục 2) Tục ngữ người xã ngữ người xã hội” gì? ... sánh ⇒ khuyến khích việc học bạn Nêu mộtsánh câukhácngữ cũngacó nội dung vài tục giữ câu So tưởng ? c lại bổ sung ngượ câu cho hai câu tục ngữ 6? Hai câu có mâu thuẫn với _ Máu chảy ruột mềm...
 • 19
 • 5,188
 • 3
Bài giảng Tục ngữ về con người và xã hội

Bài giảng Tục ngữ về con người xã hội

Ngữ văn

... cũ: Câu 1) Tục ngữ gì? Câu 2) Đọc thuộc lòng câu tục ngữ thiên nhiên lao động sản xuất? Phân tích đặc điểm nghệ thuật nội dung câu tục ngữ trên? Tiết 77 : Văn bản: TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI XÃ HỘI ... nguồn (7) Một làm chẳng nên non Ba chụm lại f.Người sống đống vàng 5) d 6) g 7) e Dặn dò : Bài cũ: - Học thuộc lòng câu tục ngữ Nắm nghệ thuật nội dung câu tục ngữ - Học ghi nhớ SGK /13 Bài mới: ... khuôn mặt ?Em hiểu a câquanvề cág củarăng,ngườgócảtrong câu tục ngữ tóc c ?Vậy nghóatục unày emy c t gì? học , i,cho n thâdáng lẫn Gó câu t mặt nà rú từ ?Từ c: mộcủ ngữ tục trọn bả hình n mình?...
 • 13
 • 2,698
 • 11
Bài giảng tục ngữ về con người và xã hội ngữ văn 7

Bài giảng tục ngữ về con người xã hội ngữ văn 7

Ngữ văn

... người phải có lòng tự trọng TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI XÃ HỘI 1: Một mặt người mười mặt 2: Cái , tóc góc người : Đói cho , rách cho thơm BÀI 19 TIẾT 77 : TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI XÃ HỘI I Tìm hiểu văn ... ứng xử : TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI XÃ HỘI TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI XÃ HỘI : Thương người thể thương thân : Ăn nhớ kẻ trồng : Một làm chẳng nên non, Ba chụm lại nên núi cao ? Câu tục ngữ Câu khuyên ... -Qua hình ảnh so sánh , ẩn dụ , câu tục ngữ khuyên người phải có lòng nhân ái, vị tha, ghi nhớ công lao người trước BÀI 19 TIẾT 77 : TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI XÃ HỘI I Tìm hiểu văn 1.Đọc, tìm hiểu...
 • 18
 • 911
 • 1
Nghiên cứu tác động của tai biến thiên nhiên tới hoạt động sản xuất nông nghiệp xã võ ninh, huyện quảng ninh, tỉnh quảng bình

Nghiên cứu tác động của tai biến thiên nhiên tới hoạt động sản xuất nông nghiệp xã võ ninh, huyện quảng ninh, tỉnh quảng bình

Thạc sĩ - Cao học

... 1040 2503 1302 85 67 4454 Tổng số hộ (hộ) 72 242 173 232 246 4 47 5 47 1959 Lao động Tổng số 180 531 452 528 549 1085 1469 479 4 Nữ 81 239 203 2 37 2 47 488 656 21 57 (Nguồn: Báo cáo kinh tế - xã hội Võ ... ta vòng 10 kỷ (từ kỷ X – XIX), Việt Nam có 188 lũ lớn làm vỡ đê sông Hồng; Các trận lũ điển hình vào năm 181 4, 182 4, 183 5, 1 87 2, 189 3 Trận lụt năm 189 3 mực nƣớc đỉnh lũ Hà Nội lên tới 13 mét, ... từ Bắc vào Nam, thƣờng suất vào tháng 7, 8 9; Việt Nam đƣợc xem khu vực chịu tác động mạnh loại tai biến thiên nhiên đặc biệt tai biến bão 10 1.2.2 Tác động tai biến thiên nhiên tới sản xuất nông...
 • 105
 • 620
 • 1
nguoi dan và lao dong san xuat

nguoi dan lao dong san xuat

Tiểu học

... bắt, nuôi trồng chế biến thuỷ sản BÀI TẬP CỦNG CỐ Câu 2: Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống bảng sau: Tên hoạt động sản xuất Một số điều kiện cần thiết để sản xuất Làm muối Biển, đầm phá, ... nuôi gia súc H 7: Cánh đồng muối H 8: Làng chài Yêu cầu: Hoạt động nhóm - Thời gian phút Trồng trọt Chăn nuôi Nuôi trồng, đánh Ngành khác bắt thuỷ sản Đọc bảng Tên hoạt động sản xuất Trồng lúa ... phục phụ nữ Chăm Trang phục phụ nữ Kinh Hoạt động sản xuất người dân Quan sát hình ảnh từ hình – hình SGK – T139 xếp hình theo nhóm ngành sản xuất cho phù hợp H 3: Đầm nuôi tôm CN H 4: Cánh đồng...
 • 19
 • 575
 • 0
Luyen tu va cau.Tuân16: Mo rong von tu Từ ngữ về Thiên nhiên

Luyen tu va cau.Tuân16: Mo rong von tu Từ ngữ về Thiên nhiên

Tư liệu khác

... 2008 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ thiên nhiên Thiên nhiên tất không người tạo Về nhà ghi nhớ từ ngữ miêu tả không gian, sông nước; câu thành ngữ, tục ngữ nói thiên nhiên Chuẩn bị sau: Luyện tập ... tượng thiên nhiên: a) Lên thác xuống ghềnh b) Góp gió thành bão c) Nước chảy đá mòn d) Khoai đất lạ, mạ đất quen Mở rộng thành ngữ , tục ngữ Tìm thêm câu thành ngữ, tục ngữ có từ ngữ vật tượng thiên ... Luyện từ câu Mở rộng vốn từ thiên nhiên Thứ ba ngày 28 tháng 10 năm 2008 Luyện từ câu: Mở rộng vốn từ thiên nhiên Bài 2:Tìm thành ngữ, tục ngữ sau từ vật tượng thiên nhiên: a) Lên thác xuống ghềnh...
 • 40
 • 781
 • 0

Xem thêm