0

đề và giải chi tiet de thi thu thpt quoc gia 2015 mon hóa nguyen anh phong

Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Hóa học trường THPT Phan Đăng Lưu, Tp Hồ Chí Minh

Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Hóa học trường THPT Phan Đăng Lưu, Tp Hồ Chí Minh

THPT Quốc Gia

... Mã đề thi 132 made cautron 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ TNPT NĂM 2015 132 made 209 made ... CuCl2 Hoà tan hoàn toàn X vào nước thu 200 ml dung dịch X Sục khí metylamin dư vào dung dịch X thu 11,7 g kết tủa Mặt khác cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch X thu 9,8g kết tủa Nồng độ ... chứa dung dịch H2SO4 Thêm vào ống nghiệm thứ vài giọt FeSO4 thấy khí thoát ống nghiệm nhanh B Thêm dung dịch NH3 dư vào dung dịch AlCl3 thấy có kết tủa, sục khí CO2 dư vào ống nghiệm chứa kết tủa...
 • 7
 • 410
 • 2
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015- MÔN HÓA HỌC - CHUYÊN NGUYỄN CHÍ THANH

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015- MÔN HÓA HỌC - CHUYÊN NGUYỄN CHÍ THANH

Hóa

... CF2 D CH3CH=CH2 Câu 35: Nguyên tố hóa học sau không thu c nhóm IVA? A thi c B gemani C selen D cacbon Câu 36: Xà phòng hóa hoàn toàn chất béo X NaOH (dư) đun nóng thu 9,2 gam glixerol 91,2 gam muối ... 53,73  2HI (k) → Câu 19: Xét phản ứng thu n nghịch sau: H2 (k) + I2 (k) ¬   Đồ thị biểu diễn biến thi n tốc độ phản ứng thu n phản ứng nghịch theo thời gian: Tại thời điểm phản ứng đạt trạng ... lượng CO sinh lên men tinh bột vào lít dung dịch Ca(OH)2 1M thu 320 gam kết tủa, lọc bỏ kết tủa, đun nóng dung dịch thu thấy xuất thêm kết tủa Thể tích ancol etylic 460 thu A 0,75 lít B 0,48 lít C...
 • 4
 • 578
 • 2
Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn hóa tỉnh nghệ an và đáp án

Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn hóa tỉnh nghệ an đáp án

Hóa

... -Trang 4/4 - Mã đề thi 209 SỞ GD – ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA THI THỬ THPTQG LẦN II NĂM HỌC 2014 – 2015 MÔN HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90phút; (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 Họ, tên ... Trang 4/4 - Mã đề thi 132 SỞ GD – ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA THI THỬ THPTQG LẦN II NĂM HỌC 2014 – 2015 MÔN HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90phút; (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 485 Họ, tên ... -Trang 4/4 - Mã đề thi 485 SỞ GD – ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA THI THỬ THPTQG LẦN II NĂM HỌC 2014 – 2015 MÔN HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90phút; (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 357 Họ, tên...
 • 16
 • 1,267
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Hóa học trường THPT Hương Khê, Hà Tĩnh

Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Hóa học trường THPT Hương Khê, Hà Tĩnh

Hóa

... NaHCO3 thu 13,44 lít CO2 (đktc), khối lượng muối khan có dung dịch sau phản ứng A 43,2 gam B 56,4 gam C 54 gam D 43,8 gam HẾT TRƯỜNG THPT HƯƠNG KHÊ TỔ HOÁ HỌC ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2014 -2015 ... Chất làm đổi màu quỳ tím thành xanh? A CH3NH2, NH3 B C6H5OH, CH3NH2 C C6H5NH2, CH3NH2 D C6H5OH, NH3 Câu 42: Thu phân không hoàn toàn tetrapeptit (X), -amino axit thu đipeptit Gly-Ala, Phe-Val, ... kim loại A, B có hoá trị I, II vào dung dịch chứa hỗn hợp axit HNO3 H2SO4 (vừa đủ) thu 2,688 lít (đktc) hỗn hợp khí SO2 NO2 theo tỉ lệ mol : Khối lượng muối khan thu A 14,12 gam B 13,04 gam C...
 • 5
 • 775
 • 3
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015 MÔN HÓA HỌC có đáp án

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015 MÔN HÓA HỌC có đáp án

Hóa

... B C C Facebook.com/ThiThuDaiHoc Trang 6/7 - Mã đề thi 109 www.DeThiThuDaiHoc.com – Đề Thi Thử Đại Học HOA HOA 109 109 49 A 50 A Facebook.com/ThiThuDaiHoc Trang 7/7 - Mã đề thi 109 ... Facebook.com/ThiThuDaiHoc Trang 2/7 - Mã đề thi 109 www.DeThiThuDaiHoc.com – Đề Thi Thử Đại Học Câu 23: Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu Fe2O3 vào 200,0 ml dung dịch chứa NaNO3 1M H2SO4 2M, thu dung dịch ... Facebook.com/ThiThuDaiHoc Trang 4/7 - Mã đề thi 109 www.DeThiThuDaiHoc.com – Đề Thi Thử Đại Học A NaHCO3, CO2 B Cu(NO3)2; (NO2, O2) C K2MnO4; O2 D NH4NO3; N2 Câu 46: Cho 0,10 mol Ba vào dung dịch...
 • 7
 • 837
 • 2
Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Hóa học trường THPT Hương Khê, Hà Tĩnh

Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Hóa học trường THPT Hương Khê, Hà Tĩnh

THPT Quốc Gia

... NaHCO3 thu 13,44 lít CO2 (đktc), khối lượng muối khan có dung dịch sau phản ứng A 43,2 gam B 56,4 gam C 54 gam D 43,8 gam TRƯỜNG THPT HƯƠNG KHÊ TỔ HOÁ HỌC HẾT ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2014 -2015 ... Chất làm đổi màu quỳ tím thành xanh? A CH3NH2, NH3 B C6H5OH, CH3NH2 C C6H5NH2, CH3NH2 D C6H5OH, NH3 Câu 42: Thu phân không hoàn toàn tetrapeptit (X), α-amino axit thu đipeptit Gly-Ala, Phe-Val, ... kim loại A, B có hoá trị I, II vào dung dịch chứa hỗn hợp axit HNO3 H2SO4 (vừa đủ) thu 2,688 lít (đktc) hỗn hợp khí SO NO2 theo tỉ lệ mol : Khối lượng muối khan thu A 14,12 gam B 13,04 gam C 14,54...
 • 5
 • 433
 • 1
Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn hóa, số 2

Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn hóa, số 2

Hóa

... thích hợp ta thu được: A CH2=CH-COOCH3 B CH3COOCH=CH2 C CH3CH2COOCH=CH2 D CH3COOCH2CH3 - HẾT - Email: anhdungdevelopment@gmail.com Page ĐÁP ÁN LỜI GIẢI Câu Cả ... glycol =>B Câu 48 B sai Cr bị oxi hóa lên Cr =>B +2 Câu 49 Giả sử andehit đơn chức HCHO => n andehit = ½ n Ag = 0,15 mol => M andehit= 56 g => CH2=CH-CHO (andehit acrylic) => D Câu 50 =>B ... sau kim loại tan hết thu dung dịch X hỗn hợp khí B Cho 500ml dung dịch KOH 1M vào dung dịch X thu kết tủa Y dung dịch Z Lọc lấy Y nung không khí đến khối lượng không đổi thu 16,0 gam chất rắn...
 • 14
 • 717
 • 2
Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn hóa, số 2

Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn hóa, số 2

Hóa

... dịch NaOH thu muối rượu Vậy: A X acid, Y ester Email: anhdungdevelopment@gmail.com B X ester, Y acid Page C X,Y acid D X,Y ester LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ THPTQUỐC GIA MÔN HÓA NĂM 2015 - CHUYÊN ... CH3COCl ? A B Email: anhdungdevelopment@gmail.com C D Page Câu 9: Cho m gam bột Cu vào 200 ml dung dịch AgNO 0,2M, sau thời gian thu 3,12 gam chất rắn X dung dịch Y Cho 1,95 gam Zn vào dung dịch Y ... 12 lần Email: anhdungdevelopment@gmail.com C 27 lần D Câu 45 :Đốt cháy 24 gam hỗn hợp X gồm Fe Cu O thu m gam hỗn hợp chất rắn Y Cho hỗn hợp Y vào dung dịch H 2SO4 đặc, nóng, dư thu 6,72 lít...
 • 21
 • 410
 • 1
Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn hóa, số 3

Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn hóa, số 3

Hóa

... kiện chi u sáng) thu dẫn xuất monoclo đồng phân Tên X (Cho H = 1; C = 12; Cl = 35,5) A 2,3-đimetylbutan B butan C 2-metylpropan D 3-metylpentan Câu 19: Khi cho 50ml dung dịch NaOH 0,5M vào 50ml ... tác) thu hỗn hợp Z gồm hai rượu (ancol) X Y Đốt cháy hoàn toàn 1,06 gam hỗn hợp Z sau hấp thụ toàn sản phẩm cháy vào lít dung dịch NaOH 0,1M thu dung dịch T nồng độ NaOH 0,05M Công thức cấu tạo thu ... − + D Ca ,Cl ,Na ,CO32− - HẾT D quặng boxit HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ CHUYÊN AMSTERDAM HÀ NỘI – LẦN – NĂM 2014 – 2015 Câu 1: Ta có: nCH3COOH = 0,1 mol nC2H5OH = 0,15 mol +) Do axit...
 • 20
 • 392
 • 2
Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn hóa, số 4

Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn hóa, số 4

Hóa

... độ cao áp suất thấp Đề thi thử THPT QG năm 2015 Toán – Lý – Hóa – Sinh – Anh có lời giải chi tiết Liên hệ : anhdungdevelopment@gmail.com , 0982.563.365 truy cập http://dethithpt.com Câu 17 Trong ... 40 mJ C 7,2 mJ D mJ Đề thi thử THPT QG năm 2015 Toán – Lý – Hóa – Sinh – Anh có lời giải chi tiết Liên hệ : anhdungdevelopment@gmail.com , 0982.563.365 truy cập http://dethithpt.com µmg = 0,02cm ... = 0,1U1  R = P1 Đề thi thử THPT QG năm 2015 Toán – Lý – Hóa – Sinh – Anh có lời giải chi tiết Liên hệ : anhdungdevelopment@gmail.com , 0982.563.365 truy cập http://dethithpt.com ∆P P U U P...
 • 13
 • 391
 • 2
Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn hóa, số 5

Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn hóa, số 5

Hóa

... bỡnh tng Phong gam.Giỏ tr ca Phong l : A.114,4 B.116,2 C.115,3 D.112,6 Cõu 13 : in phõn (vi in cc tr) 300 ml dung dch Cu(NO3)2 nng Phong mol/l, sau mt thi gian thu c dung dch Y cũn mu xanh, cú ... Phong = 128, 68 AgCl : 0, 08(mol) n Ag = 0, 26 0, 08 = 0,18 Ag : 0,18(mol) Cõu 37 : Chn ỏp ỏn B ý thy Ca v MgO u cú lng phõn t l 40 Phong BTKL Phong + 18,1 = Phong Phong + 2.35,5 Phong ... AgNO3 d vo A thu c Phong gam kt ta.Bit cỏc phn ng xy hon ton.Giỏ tr ca Phong l : A.128,68 B.109,24 C.128,86 D.104,92 lng) tỏc 15 dng hon ton vi dung dch HCl d.Sau phn ng hon ton thu c (Phong + 18,1)...
 • 14
 • 538
 • 1
Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn hóa, số 6

Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn hóa, số 6

Hóa

... axetandehit; 0,09 mol vinylaxetylen v 0,16 mol hidro Nung X vi xỳc tỏc Ni sau mt thi gian thỡ thu c hn hp Y cú t hi so vi H2 l 21,13 Dn Y i qua dung dch AgNO3/NH3 d phn ng xy hon ton thỡ thu c ... C D Cõu 24 : Thu phõn triglixerit X NaOH ngi ta thu c hn hp hai mui gm natri linoleat v natri panmitat theo t l mol ln lt l : Khi t chỏy a mol X thu c b mol CO2 v c mol H2O Liờn h gia a, b, c ... O,N ,NH NO3 mũ NaOH nhanh nht ta dựng k thut ca mỡnh vi cỏi tờn l K thut i tt ún u tr li cõu hi sau : Thng Na cui cựng nú chui vo õu? NaAlO : 0, 46 Cú : tớnh NaNO3 nhanh ta t thng N NaNO3...
 • 14
 • 453
 • 5
Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn hóa, số 7

Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn hóa, số 7

Hóa

... C Phản ứng xà phòng hóa este phản ứng thu n nghịch D Phản ứng este hóa alanin CH3OH/HCl khan thu sản phẩm cuối H2NCH(CH3)COOCH3 anhdungdevelopment@gmail.com http://dethithpt.com Câu 33 Cho 12,0 ... 0,2 mol Y cần số mol O2 : anhdungdevelopment@gmail.com http://dethithpt.com A 1,8 B 2,8 C 3,375 D 1,875 Câu 16 Sục V lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa a mol Ba(OH)2 thu 19,7 gam kết tủa Mặt ... sôi cao ancol etylic anhdungdevelopment@gmail.com http://dethithpt.com B Từ etilen phải qua phản ứng tạo X C X tham gia phản ứng trùng ngưng D Ta phẩn biệt X với C3H5(OH)3 thu c thử Cu(OH)2 Câu...
 • 20
 • 451
 • 0
Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn hóa, số 8

Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn hóa, số 8

Hóa

... (e).Sai Naphtalen tham gia phản ứng brom dễ so với benzen (g).Đúng.Theo SGK lớp 11 anhdungdevelopment@gmail.com http://dethithpt.com →Chọn A anhdungdevelopment@gmail.com http://dethithpt.com ... đóng vai trò chất oxi hóa có khí H2 bay Câu 50 Chọn đáp án A (a).Đúng (b).Đúng.Theo tính chất hóa học axit (c).Sai .Thu andehit anhdungdevelopment@gmail.com http://dethithpt.com →Chọn A (d).Sai ... dịch chuyển từ màu vàng thành không màu C dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng D dung dịch chuyển từ màu vàng sang màu da cam anhdungdevelopment@gmail.com http://dethithpt.com Câu 22 Cho...
 • 22
 • 599
 • 2
Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn hóa, số 9

Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn hóa, số 9

Hóa

... 34vòng/phút Câu 14 Chi t suất thủy tinh tăng dần với ánh sáng đơn sắc: A tím, lam, vàng, da cam, đỏ C đỏ, vàng, lam, chàm, tím B lam, lục, vàng, da cam, đỏ D tím, lam, chàm, lục, vàng Câu 15 Tại ... đổi công suất nguồn điện xoay chi u B Thay đổi giá trị hiệu dụng điện áp xoay chi u C Thay đổi tần số điện áp xoay chi u D Biến điện áp xoay chi u thành điện áp chi u Câu 45 Ởmặt nước có hai ... 025cos 5000t (A) Điện tích cực đại tụ điện A 10-6C B 7,5.10-6C anhdungdevelopment@gmail.com C 5.10-6C D 2,5.10-6C 11 ĐÁP ÁN LỜI GIẢI CHI TIẾT 1.B 11.A 21.D 31.D 41.C 2.A 12.B 22.D 32.A 42.C 3.D...
 • 23
 • 514
 • 0
Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn hóa, số 10

Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn hóa, số 10

Hóa

... 1,2.10-4N Câu Phát biểu sau với cuộn cảm thu n? anhdungdevelopment@gmail.com D 1,7.10-4N A Cuộn cảm tác dụng cản trở dòng điện chi u có cường độ thay đổi theo thời gian B Cường độ dòng điện hiệu dụng ... xoay chi u D Cảm kháng cuộn cảm không phụ thu c vào tần số dòng điện xoay chi u Câu 10 Phát biểu sau sai ? Trong trình truyền tải điện xa, công suất hao phí đường dây tải điện A Tỉ lệ với chi u ... hai điểm chia sợi dây thành đoạn Tỉ số khoảng cách lớn nhỏ hai điểm M, N thu 1,25 Biên độ dao động bụng sóng A 3cm B 4cm anhdungdevelopment@gmail.com C 5cm D 3cm Câu 17 Đặt điện áp xoay chi u u...
 • 25
 • 393
 • 1
Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn hóa, số 11

Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn hóa, số 11

Hóa

... liên tục phụ thu c vào nhiệt độ mà không phụ thu c vào chất nguồn phát D Tia X tia gamma không thu c vùng ánh sáng nhìn thấy Câu 42: Đặt điện áp xoay chi u u = 120 cos100π t ( V ) vào hai đầu ... /s D Tốc độ truyền sóng điện từ phụ thu c vào môi trường Câu 26: Một mạch điện xoay chi u nối thứ tự gồm RCL điện trở Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chi u u = 100 cos ωt ( V ) ω1 = được) ... cân đến vị trí biên âm A Độ lớn vận tốc gia tốc tăng C vecto vận tốc ngược chi u với vecto gia tốc B Vận tốc gia tốc có giá trị âm D độ lớn vân tốc độ lớn gia tốc giảm U →α + Câu 19: Trong phóng...
 • 27
 • 1,418
 • 5
Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn hóa trường chuyên nguyễn bỉnh khiêm quảng nam

Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn hóa trường chuyên nguyễn bỉnh khiêm quảng nam

Toán

... với dung mơi nước A B C D SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT CHUN NGUYỄN BỈNH KHIÊM ĐỀ THI THỬ THPT LẦN I NĂM HỌC 2014 -2015 Mơn thi: HỐ HỌC MÃ ĐỀ : 822 Cho biết khối lượng ngun tử (theo ... C 7,2 D 4,8 SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT CHUN NGUYỄN BỈNH KHIÊM ĐỀ THI THỬ THPT LẦN I NĂM HỌC 2014 -2015 Mơn thi: HỐ HỌC MÃ ĐỀ : 820 Cho biết khối lượng ngun tử (theo đvC) ngun ... gồm Na, K, Ba Al2O3 (trong Oxi chi m 19,46697567% khối lượng) tan hết vào nước thu dung dịch Y 13,44 lít H2 (đktc) Cho 3,2 lít dung dịch HCl 0,75M vào dung dịch Y thu m gam kết tủa Giá trị m làA...
 • 13
 • 327
 • 0
ĐỀ & ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015 môn hóa học thpt đức hòa

ĐỀ & ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015 môn hóa học thpt đức hòa

Hóa

... ứng giải phóng khí NO), lọc bỏ phần rắn không tan thu dung dịch X, cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch X thu kết tủa, lọc lấy kết tủa đem nung không khí nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu ... hoàn toàn? A Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch ZnCl2 B Sục CO2 tới dư vào dung dịch Ca(OH)2 C Cho CaCO3 vào lượng dư dung dịch HCl D Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Al2(SO4)3 Câu 17: Trường ... gam Fe cho vào lit dung dịch chứa AgNO a M Cu(NO3)2 a M thu dung dịch A m gam hỗn hợp chất rắn B Cho A tác dụng với NaOH dư thu kết tủa D Nung D không khí đến khối lượng không đổi thu chất rắn...
 • 4
 • 2,464
 • 12
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015 MÔN TIẾNG ANH CÓ ĐÁP ÁN GIẢI THÍCH CHI TIẾT

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015 MÔN TIẾNG ANH CÓ ĐÁP ÁN GIẢI THÍCH CHI TIẾT

Ngoại ngữ

... Câu 60: A work on B dealing with Câu 61: A beside B upper Câu 62: A moving B moved C movement D move Câu 63: A nothing B something C anything D everything Câu 64: A deniably B definitely C with ... movement: tiến triển quyền công dân Câu 63: A nothing B something Câu 64: A deniably B definitely C anything C positively D everything D categorically Definitely: dứt khoát PART II WRITING (2.0 POINTS) ... contained in Winterthur B HowWinterthur compares to English country houses C Elements that make Winterthur an unusual museum D The reason thatWinterthur was redesigned Đáp án: C (The WinterthurMuseumis...
 • 21
 • 11,000
 • 17

Xem thêm