đề thi tốt nghiệp thpt năm 2010 môn hoá học

Tài liệu Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2010 - Môn Hóa học ppt

Tài liệu Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2010 - Môn Hóa học ppt

Cao đẳng - Đại học

... Zn–Sn là A. 0,90V. B. –0,62V. C. 0,62V. D. –0,90V.KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 Môn thi : HÓA HỌC - Giáo dục trung học phổ thôngCho biết nguyên tử khối (theo u) của các nguyên ... C. Cl2 + 2e →2Cl-. D. Cu2+ + 2e →Cu. *** Dưới đây là gợi ý bài giải môn Hóa học: Câu 28: Công thức hóa học của sắt (III) hiđroxit là A. Fe2O3. B. FeO. C. Fe(OH)3. D. Fe(OH)2Câu ... trắng và bọt khí B. không có hiện tượng gì C. có kết tủa trắng D. có bọt khí thoát raCâu 10 : Hai chất nào sau đây đều là hiđroxit lưỡng tính ? A. Ba(OH)2 và Fe(OH)3 B. Cr(OH)3 và Al(OH)3...
 • 9
 • 486
 • 0
đề thi tốt nghiệp THPT năm 2011 môn sinh học

đề thi tốt nghiệp THPT năm 2011 môn sinh học

Trung học cơ sở - phổ thông

... KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011 Môn thi : Sinh học (Mã đề 385) I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 ... trong quần thể sinh vật?A. Khi thi u thức ăn, một số động vật cùng loài ăn thịt lẫn nhau.B. Những cây sống theo nhóm chịu đựng gió bão và hạn chế sự thoát hơi nước tốt hơn những cây sống riêng ... một tổ tiên chung. Đây là một trong những bằng chứng tiến hóa về:A. phối sinh học B. địa lý sinh vật học C. sinh học phân tử D. giải phẫu so sánhCâu 36: Trong các nhân tố sinh thái chi phối...
 • 4
 • 662
 • 1
Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2012, môn hóa

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2012, môn hóa

Trung học cơ sở - phổ thông

... Trang 2/3 - Mã đề thi 394 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn thi: HOÁ HỌC - Giáo dục trung học phổ thông Thời ... NĂM 2012 Môn thi: HOÁ HỌC - Giáo dục trung học phổ thông Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 394 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: . Cho biết nguyên tử khối (theo u) của các nguyên ... Al2O3, AlCl3. Số chất lưỡng tính trong dãy là A. 1. B. 4. C. 3. D. 2. Trang 1/3 - Mã đề thi 394 ...
 • 3
 • 609
 • 1
CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2012 MÔN SINH HỌC potx

CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2012 MÔN SINH HỌC potx

Cao đẳng - Đại học

... CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2012 MÔN SINH HỌC Đề thi tốt nghiệp THPT Số lượng 40 câu, thời gian: 60 phút. Phần riêng Phần Nội ... cả ba phần 32 (80%) 8 (20%) 8 (20%) Đề thi tốt nghiệp THPT- Giáo dục thường xuyên Phần Nội dung cơ bản Số câu chung Di truyền học Cơ chế di truyền và biến dị 9 ... tượng di truyền 8 0 0 Di truyền học quần thể 2 0 0 Ứng dụng di truyền học 2 1 1 Di truyền học Tổng số 21 3 3 Bằng chứng tiến hoá 1 0 0 Cơ chế tiến hoá 4 2 2 Sự phát sinh và phát triển...
 • 2
 • 430
 • 0
CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2011 MÔN SINH HỌC pptx

CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2011 MÔN SINH HỌC pptx

Cao đẳng - Đại học

... của hiện tượng di truyền 9 Di truyền học quần thể 2 Ứng dụng di truyền học 2 Di truyền học người 2 Tổng số 24 Tiến hóa Bằng chứng tiến hoá 1 Cơ chế tiến hoá 6 Sự phát sinh và phát triển sự ... 1 Cơ chế tiến hoá 6 Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái đất1 Tổng số 8 Sinh thái học Cá thể và quần thể sinh vật 4 Quần xã sinh vật 2 Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường2...
 • 2
 • 337
 • 0
ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2011 Môn: SINH HỌC Mã đề 216 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO pdf

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2011 Môn: SINH HỌCđề 216 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO pdf

Điện - Điện tử

... VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2011 Môn: SINH HỌC PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32) 01. Bộ ba mở đầu với chức năng khởi đầu dịch mã và mã hoá cho axit ... đó. C. sự phân li đồng đều của mỗi NST trong cặp tương đồng về các giao tử dẫn đến sự phân li đồng đều của cặp alen tương ứng nằm trên cặp NST đó. D. sự phân li đồng đều của mỗi tính trạng ... bào học của quy luật phân li độc lập là Trang 11/maõ ñeà 216 A. tỉ lệ phần trăm lượng thức ăn chuyển hoá giữa các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái. B. tỉ lệ phần trăm năng lượng chuyển hoá...
 • 16
 • 442
 • 0
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2010 MÔN HOÁ doc

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2010 MÔN HOÁ doc

Hóa học - Dầu khí

... Trang 1/3 - Mã đề thi 516ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 Môn thi: HOÁ HỌC - Không phân banThời gian làm bài: 60 phútHọ, tên thí ... tạo ra glucozơ. Chất đó làA. saccarozơ. B. xenlulozơ. C. tinh bột. D. protit.Trang 2/3 - Mã đề thi 516Câu 13: Dãy các hiđroxit được xếp theo thứ tự tính bazơ giảm dần từ trái sang phải làA. ... đktc). Kim loại kiềm là A. Na. B. Li. C. K. D. Rb.Câu 9: Dãy gồm các hợp chất chỉ có tính oxi hoá làA. Fe(NO3)2, FeCl3. B. Fe(OH)2, FeO. C. FeO, Fe2O3. D. Fe2O3, Fe2(SO4)3.Câu...
 • 3
 • 272
 • 0
Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2009 môn địa lí

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2009 môn địa lí

Địa lý

... nước (GDP) của nước ta từ năm 1990 đến nay:- Từ năm 1990 đến năm 2005, GDP của nước ta tăng liên tục qua các năm, với tốc độ tăng trưởng bình quân hơn 7,2% /năm. - Năm 2005, tốc độ tăng trưởng ... công nghiệp chế biến (79% và 84,8%), kế đó là công nghiệp khai thác (13,7% và 9,2%) và thấp nhất là công nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước (7,3% và 6,0%).- Từ năm 2000 đến năm ... và 6,0%).- Từ năm 2000 đến năm 2005:+ Tỉ trọng công nghiệp chế biến tăng 5,8%.+ Tỉ trọng công nghiệp khai thác giảm 4,5%.+ Tỉ trọng công nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước giảm...
 • 7
 • 399
 • 0

Xem thêm