0

đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng việt lớp 5 có đáp án

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn sử lớp 9 năm 2008  2009

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn sử lớp 9 năm 2008 2009

Trung học cơ sở - phổ thông

... chúng, để0 ,5 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU LỚP 9 THCS CẤP TỈNH, NĂM HỌC 2008 – 2009 MÔN THI: LỊCH SỬThời gian làm bài thi: 150 phút ĐỀ THI CHÍNH ... cách mạng Việt Nam.0 ,5 - Năm 1930, Nguyễn Ái Quốc triệu tập và chủ trì Hội 0, 75 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU LỚP 9 THCS CẤP TỈNH, NĂM HỌC 2008 ... 2009HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨCMÔN THI: LỊCH SỬ(Hướng dẫn chấm 06 trang) Câu hỏi Đáp án Điểm1(2,0 điểm). Nêu những nội dung chủ yếu của tiến trình lịch sử Việt Nam từ năm 1 858 đến năm 1918.-...
 • 8
 • 1,714
 • 8
Tài liệu Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lớp 9 năm 2008 - 2009 docx

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lớp 9 năm 2008 - 2009 docx

Xã hội học

... BÀ RỊA-VŨNG TÀU ĐỀ THI CHÍNH THỨCKỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS, NĂM 2008-2009 MÔN THI: .ĐỊA LÝ.Thời gian làm bài thi: 150 phútNgày thi: 04 – 03 – 2009 (Bản ... thông thoáng……. (0, 5 ) Câu 4( 4 điểm): a) Tài nguyên du lịch tự nhiên (2, 25 đ):8 15 Biểu đồ cấu GDP của nước ta thời kỳ 1990 – 20 05 1180%60%40%20%0%199019 95 2000 20 05 Chú ... nguyên thi n nhiên giá trị cao. (0, 5 )- Điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi, lực lượng lao động dồi dào, chuyên môn cao ,có vốn kĩ thuật (0, 5 ) - sở hạ tầng tương đối hoàn thi n,...
 • 21
 • 1,118
 • 4
Tài liệu Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa lớp 9 năm 2008 - 2009 ppt

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa lớp 9 năm 2008 - 2009 ppt

Hóa học - Dầu khí

... TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU LỚP 9 THCS CẤP TỈNH, NĂM HỌC 2008-2009 MÔN THI: HOÁ HỌCĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 150 phútNgày thi: 04/03/2009 (Đề thi 2 trang)Câu ... hợp. Số mol CO2 sinh ra do Y cháy nhiều hơn do X cháy một lượng bằng số mol mỗi SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU LỚP 9 THCS CẤP TỈNH, NĂM HỌC 2008-2009HƯỚNG ... :*xmAgCl 5, 143=*ymAgBr188=+ Theo giả thi t lập đúng : 170(x+y)=143,5x + 188y 0, 25 điểm ⇒18 5, 26 xy= 0, 25 iểmmhỗn hợp = NaBrNaClmm+= 58 ,5x +103y=xx 103.18 5, 26 5, 58+ ...
 • 5
 • 1,342
 • 18
Tài liệu Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lý lớp 9 năm 2008 - 2009 ppt

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh mônlớp 9 năm 2008 - 2009 ppt

Vật lý

... ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU LƠP 9 THCS CẤP TỈNH, NĂM HỌC 2008-2009ĐỀ THI CHÍNH THỨC MÔN THI: VẬT LÝTHỜI GIAN LÀM BÀI : 150 PHÚTNGÀY THI: 04/3/2009 (Đề thi 01 trang)Câu ... 0 ,5 đ ) fdLfdLd−−=−⇔ 6 25 6 25 −−=−ddd ( 1 đ )⇔ 150 – 6d= 19d- d2⇔ d2 -25d + 150 =0∆ = (- 25) 2- 4.1. 150 = 6 25- 600= 25 ∆ =5 d1 = )(102 52 5cm=−d2 = )( 15 2 52 5cm=+Vậy ... TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU LƠP 9 THCS CẤP TỈNH, NĂM HỌC 2008-2009 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨCMÔN THI: VẬT LÝ(Hướng dẫn chấm 04 trang)Câu 1: ( 4 điểm)Gọi...
 • 5
 • 948
 • 11
Tài liệu Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn sinh lớp 9 năm 2008 - 2009 docx

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn sinh lớp 9 năm 2008 - 2009 docx

Điện - Điện tử

... ĐÀO TẠOTỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU ĐỀ CHÍNH THỨCKỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎILỚP 9 THCS CẤP TỈNH, NĂM HỌC 2008-2009MÔN THI: SINH HỌCThời gian làm bài thi: 150 phútNgày thi; 04/3/2009 (Đề thi gồm ... đủđiểm)0. 25 đ Hết SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠOTỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀUKỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎILỚP 9 THCS CẤP TỈNH, NĂM HỌC 2008-2009 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨCMÔN THI: SINH HỌC(Hướng ... nguyên sinh cũng khả năng quang hợp.f. Sai, vì: phản xạ điều kiện được hình thành trong đời sống, phải học mới có 0 .5 0 .5 đ0 .5 đ0. 5 đ 0 .5 đ0 .5 đCâu 21.0 đ- Khi không thức...
 • 7
 • 992
 • 23
Tài liệu Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sử lớp 9 năm 2008 - 2009 ppt

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sử lớp 9 năm 2008 - 2009 ppt

Xã hội học

... cách mạng Việt Nam.0 ,5 - Năm 1930, Nguyễn Ái Quốc triệu tập và chủ trì Hội 0, 75 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU LỚP 9 THCS CẤP TỈNH, NĂM HỌC 2008 ... HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨCMÔN THI: LỊCH SỬ(Hướng dẫn chấm 06 trang) Câu hỏi Đáp án Điểm1(2,0 điểm). Nêu những nội dung chủ yếu của tiến trình lịch sử Việt Nam từ năm 1 858 đến năm 1918.- ... tộc Việt Nam.0 ,5 - Truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam, chuẩn bị về tư tưởng – chính trị và tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam sau này.0 ,5 - Sáng lập Đảng Cộng sản Việt...
 • 8
 • 1,187
 • 3
Tài liệu Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán lớp 9 năm 2008 - 2009 pptx

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán lớp 9 năm 2008 - 2009 pptx

Toán học

... - ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNHTỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU NĂM HỌC 2008 – 2009 Ngày thi: 04 tháng 3 năm 2009 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài 150 phútBài ... 21 9 1 9 5 4(2 3 1) (27 3 ) 150 7 25 0x xxx x x x x≤ ≤ ≤ ≤ ⇔ ⇔ ⇔ = − + = − − + = .Cách 2: +/ Nếu x> ;5: VT = 1 2 1 5 1 2 .5 1 5x x VP− + − > − + − = = +/ Nếu 1 5x≤ <: ... tại hai số bằng nhau. HẾT Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Chữ ký giám thị 1: Chữ ký giám thị 2:SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH ...
 • 3
 • 851
 • 15
Tài liệu Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn anh văn lớp 9 năm 2007 - 2008 pdf

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn anh văn lớp 9 năm 2007 - 2008 pdf

Anh ngữ phổ thông

... ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GII LP 9 CP TNH TặNH BAỉ RềA VŨNG TÀU Năm học: 2007 – 2008 - Ngày thi: 05/ 03/ 2008 MÔN THI: TIẾNG ANH HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC (Hướng dẫn này 01 trang)I. ... SINH GII LP 9 CP TNH TặNH BAỉ RềA VŨNG TÀU Năm học: 2007 – 2008 - Ngày thi: 05/ 03/ 2008 MÔN THI: TIẾNG ANH - Thời gian làm bài: 150 phút ĐỀ CHÍNH THỨC SỐ ĐIỂM GIÁM KHẢO 1 GIÁM KHẢO 2 ... ………………………………………………………………………………………………8. This is the first time he has ridden a motorcycle. (used)=> He …………………………………………………………………………………………………….GOOD LUCK TO YOU! SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GII LP 9...
 • 5
 • 1,975
 • 41

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008