0

đánh giá kết quả điều trị gãy kín thân xương đùi ở người lớn bằng nẹp vít tại bệnh viện việt đức trong 2 năm 2004 2005

Đánh giá kết quả điều trị gãy kín thân xương đùi ở người lớn bằng nẹp vít tại bệnh viện việt đức trong 2 năm 2004  2005

Đánh giá kết quả điều trị gãy kín thân xương đùi người lớn bằng nẹp vít tại bệnh viện việt đức trong 2 năm 2004 2005

Tài liệu khác

... 24 25 24 ,8% 1/3 gia 41 50 49,5% 1/3 di 17 26 25 ,7% Tng 82 19 101 100% Nhn xét: Số l-ợng 50 41 40 30 NAM 24 NU 20 17 10 Vi trí 1/3 1/3 1/3 d-ới Phân bố theo vị trí giới - Nam cú 24 bnh nhõn (23 ,8%) ... thng kờ vi p > 0,05 (p = 0 ,20 ) Bng 3.5 Phõn loi góy theo A.O A Loi góy n = 101 B C A1 T l % A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 21 15 12 25 20 ,8 8,9 14,9 11,9 24 ,8 4% 7,9 2% 4,9 % S ngi A2 % % % % % % Nhn xột: ... lý 2. 2 PHNG PHP NGHIấN CU 2. 2.1 Phng phỏp: S dng phng phỏp nghiờn cu mụ t hi , tin cu Hi cu 61: bnh nhõn Tin cu : 40 bnh nhõn Thi gian: Hi cu t thỏng n thỏng nm 20 04 Tin cu t thỏng n thỏng nm 20 04...
 • 100
 • 3,211
 • 14
Đánh giá kết quả điều trị nội soi tán sỏi niệu quản đoạn trên bằng holmium laser tại bệnh viện việt đức

Đánh giá kết quả điều trị nội soi tán sỏi niệu quản đoạn trên bằng holmium laser tại bệnh viện việt đức

Tài liệu khác

... 40 bệnh nhân năm 20 11 tiến cứu 24 bệnh nhân năm 20 12 Tất bệnh nhân nghiên cứu đƣợc làm bệnh án mẫu thống 2. 3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 2. 3.1 Đặc điểm chung Tuổi, giới Tiền sử bệnh tiết niệu 2. 3 .2 Chẩn ... báo cáo 124 trƣờng hợp tán sỏi niệu quản đoạn Laser tỷ lệ thành công đạt 96,77% Dƣơng Văn Trung báo cáo kết tán sỏi niệu quản Holmium Laser cho 183 bệnh nhân từ năm 20 03 đến năm 20 05 bệnh viện Bƣu ... PHÁP NGHIÊN CỨU 2. 1 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU Gồm 64 bệnh nhân đƣợc chẩn đoán sỏi niệu quản đoạn đƣợc điều trị khoa phẫu thuật tiết niệu bệnh viện Việt Đức Hà Nội từ 07 /20 11 đến 05 /20 12 phƣơng pháp...
 • 134
 • 1,048
 • 18
đánh giá kết quả điều trị gẫy kín thân xương đùi trẻ em do chấn thương bằng kết hợp xương tại bệnh viện việt đức

đánh giá kết quả điều trị gẫy kín thân xương đùi trẻ em do chấn thương bằng kết hợp xương tại bệnh viện việt đức

Tài liệu khác

... 96-99 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÉ Y TẾ TRỪƠNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI  PHẠM VĂN THINH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GẪY KÍN THÂN XƯƠNG ĐÙI TRẺ EM DO CHẤN THƯƠNG BẰNG KẾT HỢP XƯƠNG TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC Chuyên ... 1.6 tình hình điều trị gẫy kín thân xương đùi trẻ em .11 1.6.1.Tình hình điều tri gẫy kín thân xương đùi trẻ em giới 11 1.6 .2 Tình hình điều trị gẫy kín thân xương đùi trẻ em Việt Nam [1],[14],[16] ... loại trừ: + Bệnh nhân gẫy kín thân xương đùi có độ tuổi : 15 tuổi + Bệnh nhân gẫy hở xương đùi + Gẫy đầu xương, gẫy xương phạm khớp + Gẫy xương đùi bệnh2. 2 PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU 2. 2.1 Thiết...
 • 41
 • 2,170
 • 14
đánh giá kết quả điều trị gãy kín mâm chày do chấn thương bằng phương pháp kết hợp xương nẹp vít tại viện CTCH bệnh viện tưqđ 108

đánh giá kết quả điều trị gãy kín mâm chày do chấn thương bằng phương pháp kết hợp xương nẹp vít tại viện CTCH bệnh viện tưqđ 108

Tài liệu khác

... ngày 2. 5.THEO DÕI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 2. 5.1 Kết gần Dựa vào tiến triển vết mổ kết chỉnh trục xương sau mổ kết xương theo tiêu chuẩn đánh giá Larson - Bostman Đánh giá kết đến bệnh nhân viện 42 BN ... chày chấn thương phương pháp kết hợp xương nẹp vít Viện CTCH Bệnh viện TƯQĐ 108” Nhằm mục tiêu: Đánh giá kết điều trị gãy kín mâm chày phương pháp kết hợp xương nẹp vít Rót số nhận xét định lựa ... pháp kết hợp xương bên tuỳ theo hình thể gãy Đối với thể gãy sập lún gãy toác thường phải KHX loại nẹp vít Trong năm gần Viện CTCH Bệnh viện TƯQĐ 108 sử dụng phương pháp KHX nẹp vít, để điều trị...
 • 44
 • 3,127
 • 21
nghiên cứu sự thay đổi áp lực khoang và đánh giá kết quả điều trị gãy kín mâm chày bằng kết xương nẹp vít

nghiên cứu sự thay đổi áp lực khoang và đánh giá kết quả điều trị gãy kín mâm chày bằng kết xương nẹp vít

Y khoa - Dược

... .19 2. 4.6 Điều trị sau mổ .21 2. 5.THEO DÕI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 21 2. 5.1 Kết gần 21 22 2. 5 .2 Kết xa .22 2. 5.3 Các nghiệm pháp đánh giá độ vững khớp 22 2. 5.4 ... học: Đánh giá kết xa bệnh nhân gẫy kín mâm chày điều trị phương pháp kết hợp xương nẹp vít bệnh viện 103 HVQY- Hà Đông- Hà Nội Lương Đình Lâm cộng (20 03), Kết Quả Điều trị gãy mâm chày nắn kín ... 10- 12 tuần) 2. 5.THEO DÕI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 2. 5.1 Kết gần Dựa vào tiến triển vết mổ kết chỉnh trục xương sau mổ kết xương theo tiêu chuẩn đánh giá Larson - Bostman 22 Bảng tiêu chuẩn đánh giá kết...
 • 46
 • 1,097
 • 4
đánh giá kết quả điều trị gãy hở hai xương cẳng chân bằng phương pháp đóng đinh nội tủy có chốt tại bệnh viện xanh pôn

đánh giá kết quả điều trị gãy hở hai xương cẳng chân bằng phương pháp đóng đinh nội tủy có chốt tại bệnh viện xanh pôn

Tài liệu khác

... khung CĐN, 2/ 3 GH2XCC [74] Việc ứng dụng khung CĐN điều trị gãy hở có nhiều tiến Volke Grabbark ( Đức- 1990) nhận định: vòng 20 năm trở lại đây, việc điều trị gãy xương nói chung gãy xương hở nói riêng, ... pháp kết xương nẹp vít áp dông cho trường hợp gãy kín trường hợp gãy hở độ I, II đến sớm - So với đinh nội tủy (ĐNT), kết xương nẹp vít cản trở sức Ðp lực sinh lý (sức Ðp thẳng trục xương) 26 ... mẫu Judet điều trị cho 57 trường hợp GH2XCC thu kết tốt [18] Tại bệnh viện Xanh Pôn từ năm 1991 đến năm 1994, Nguyễn Đắc Nghĩa sử dụng khung FESSA để điều trị cho 20 BN GH2XCC Kết liền xương tốt...
 • 82
 • 988
 • 4
Đánh giá kết quả điều trị u nang ống mật chủ ở trẻ em bằng phương pháp cắt nang và nối mật ruột kiểu roux en y

Đánh giá kết quả điều trị u nang ống mật chủ trẻ em bằng phương pháp cắt nang và nối mật ruột kiểu roux en y

Tài liệu khác

... Bệnh Vater mô tả lần năm 1 723 Douglas mô tả chi tiết năm 18 52 [27 ] Bệnh gặp với tỉ lệ 3-4 nữ/ năm Mỹ tỉ lệ mắc bệnh 1/100.000 trẻ đẻ sống 1/13.000 số bệnh nhân vào viện Nhật bệnh phổ biến ( 2/ 3 ... mật 1.9 ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT Nguyên tắc điều trị u nang OMC phẫu thuật Không điều trị điều trị nội bệnh nhân thường tử vong Tsardakas Robenett (1956) báo cáo 29 số 30 bệnh nhân không điều trị bị ... mật Siêuâm 0– tuổi mm 2, 0 mm 1,3 2 tuổi 2, 6 1,7 4– tuổi 3 ,2 1,8 6– tuổi 3,8 2, 0 8–10 tuổi 3,9 1,8 10 – 12 tuổi 4,0 2, 2 12 – 14 tuổi 4,9 ”Nguồn: Brunelle, 1987” [ 120 ] 1987” 2, 2 Hiện tượng dãn đường...
 • 149
 • 965
 • 4
Nhận xét đặc điểm lâm sàng, x quang và đánh giá kết quả điều trị gãy tầng giữa mặt trung và cao có cố định bằng nẹp vít titan

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, x quang và đánh giá kết quả điều trị gãy tầng giữa mặt trung và cao có cố định bằng nẹp vít titan

Tài liệu khác

... l 34 ,2% [3]; Ngụ Th Thu H (20 04 -20 05) l 87,5%[8] 27 28 Chng i tng v phng phỏp nghiờn cu 2. 1 a im nghiờn cu Nghiờn cu c thc hin ti Khoa Chn Thng Chnh Hỡnh Hm Mt Vin Rng- Hm- Mt Quc Gia 2. 2 i tng ... 16,1%; tng ng t l nam/ n 5 ,2/ 1 Bng 3.5 Phõn b theo a d a d S bnh nhõn T l % Nụng thụn 27 48 ,2 Th trn, th xó 13 23 ,2 Thnh phố 16 28 ,6 Cng 56 100% 42 S bnh nhõn 30 25 20 15 10 Nụng thụn T.trn- t.xó ... np vớt c s dng S np S bnh nhõn T l % np np np Cng 23 25 56 14,3 41,1 44,6 100% 50 45 40 35 30 25 20 15 10 Số bệnh nhân Tỷ lệ % nẹp nẹp nẹp trở lên Biu 3.9 s lng np vớt Nhn xột: - S bnh nhõn...
 • 83
 • 987
 • 3
đánh giá kết quả điều trị gãy liên mấu chuyển xương đùi ở người trên 70 tuổi bằng kết hợp xương nẹp vít động tại bệnh viện xanh pôn và bệnh viện 198

đánh giá kết quả điều trị gãy liên mấu chuyển xương đùi người trên 70 tuổi bằng kết hợp xương nẹp vít động tại bệnh viện xanh pôn và bệnh viện 198

Tài liệu khác

... 27 2. 1.3 Tiờu chu n l a ch n b nh nhõn 27 2. 1.4.Lo i tr 27 2. 2 Phng phỏp nghiờn c u 27 2. 2.1 Thi t k nghiờn c u 27 2. 2 .2 C m u nghiờn c u 28 2. 2.3 ... chuy n 24 1.8 Th i ủi m ph u thu t v kh nng l a ch n d ng c k t xng 25 CHNG II: I T NG V PHNG PHP NGHIấN C U 27 2. 1 i t ng nghiờn c u 27 2. 1.1 a ủi m nghiờn c u 27 2. 1 .2 Th ... 2. 2.3 Cỏc ch tiờu nghiờn c u 28 2. 2.4 Thu th p s li u nghiờn c u 28 2. 3 K thu t m k t xng b ng n p DHS: 29 2. 4 ỏnh giỏ k t qu 37 2. 5 Phng phỏp x lý s li u ...
 • 105
 • 2,116
 • 26
đánh giá kết quả điều trị gãy mỏm khuỷu bằng phẫu thuật kết xương néo ép kết hợp phục hồi chức năng sớm tại bệnh viện hữu nghị việt đức

đánh giá kết quả điều trị gãy mỏm khuỷu bằng phẫu thuật kết xương néo ép kết hợp phục hồi chức năng sớm tại bệnh viện hữu nghị việt đức

Tài liệu khác

... 3 .2. 1 .2 Kết kết xương Biểu đồ 3.5 Kết kết xương Nhận xét: Trong 78 bệnh nhân nghiên cứu 71 bệnh nhân có kết kết xương vững (chiếm 91%); bệnh nhân có kết kết xương không vững (chiếm 9%) 3 .2. 1 .2 Kết kết ... điểm gãy xương tổn thương phần mềm Biểu đồ 3.3 Hình thái gãy Nhận xét: Gãy kín tỷ lệ gặp cao so với gãy hở Trong 21 bệnh nhân gãy hở có: bệnh nhân gãy hở độ I; bệnh nhân gãy hở độ II; 10 bệnh ... 3mm Với loại I điều trị phương pháp cố định kín (tác giả điều trị cho 23 bệnh nhân bó bột) Loại điều trị phẫu thuật kết xương bên trong, điều trị cho 12 bệnh nhân với kết tốt Trong có phương...
 • 101
 • 3,756
 • 15
đánh giá kết quả điều trị gãy hai xương cẳng chân bằng phương pháp đóng đinh có chốt ngang định vị đầu xa

đánh giá kết quả điều trị gãy hai xương cẳng chân bằng phương pháp đóng đinh có chốt ngang định vị đầu xa

Tài liệu khác

... pháp ĐĐNT có chốt ngang điều trị gãy kín thân xương chày ” Một số sở bệnh viện khác đóng đinh nội tuỷ điều trị gãy thân xương dài như: Viện 103, Việt Đức, Xanh Pôn…vv cho kết khả quan Chương Đối ... tiện kết xương đa dạng , không nên hiểu kết hợp xương kín kết xương với đinh nội tủy Một kết hợp xương kín với phương tiện kết xương miễn cố định mà không mở gãy 23 Chính phương tiện để kết xương ... chân xoay 2. 2.3 .2 Đánh giá kết xa Đánh giá kết xa dựa vào khám lâm sàng, X.quang để đánh giá chức vận động, kết liền xương gãy, teo cơ, ngắn chi, mức độ đau vận động Kết PHCN đánh giá theo tiêu...
 • 64
 • 1,712
 • 17

Xem thêm