0

ôn thi tốt nghiệp cấp tốc kỳ thi thpt quốc gia môn sinh học

ÔN THI THPT QUỐC GIA môn SINH học

ÔN THI THPT QUỐC GIA môn SINH học

Sinh học

... thông tin di truyền loài xa B sản xuất hóoc -môn cần thi t cho người với số lượng lớn C sản xuất vacxin phòng bệnh qui mô công nghiệp D tất 24 N¨m häc 2015 - 2016 ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC ... không mang gen bệnh, người chồng có bố bình thường mẹ không mang gen bệnh Con họ sinh nào? A Tất trai, gái không bị bệnh 44 N¨m häc 2015 - 2016 ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC B Tất gái không ... đồng NST C Một cặp NST sau tự nhân đôi không phân ly kỳ sau nguyên phân 39 N¨m häc 2015 - 2016 ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC D Không phân ly cặp NST kỳ sau phân bào I hay phân bào II giảm phân...
 • 79
 • 648
 • 0
ôn thi thpt quốc gia môn sinh học trắc nghiệm theo từng chương có đáp án và bình luận chi tiết

ôn thi thpt quốc gia môn sinh học trắc nghiệm theo từng chương có đáp án và bình luận chi tiết

Sinh học

... vật đa bội lẻ không sinh sản hữu tính A thường hạt bé B quan sinh sản C rối loạn trình hình thành giao tử 31 D sinh sản sinh dưỡng hình thức giâm, chiết, ghép cành 48 Sự tổ hợp giao tử đột biến ... trở ngại trình phát sinh giao tử B khác biệt chu kỳ sinh sản quan sinh sản hai loài khác C chiều dài ống phấn loài không phù hợp với chiều dài vòi nhụy loài D hạt phấn loài không nảy mầm vòi nhuỵ ... trội phát sinh giảm phân? a/ Có khả truyền lại cho hệ sau sinh sản hữu tính b/ Được nhân lên thông qua trình tự nhân đôi ADN c/ Có khả truyền lại cho hệ sau sinh sản sinh dưỡng d/ Không biểu thành...
 • 229
 • 3,209
 • 1
ÔN THI TỐT NGHIỆP CẤP TỐC KỲ THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC

ÔN THI TỐT NGHIỆP CẤP TỐC KỲ THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC

Sinh học

... 2n.(2k-1) DNG TNH THI GIAN NGUYấN PHN 1 )Thi gian ca mt chu kỡ nguyờn phõn: L thi gian ca giai on, cú th c tớnh t u kỡ trung gian n ht kỡ cui 2 )Thi gian qua cỏc t nguyờn phõn: DNG TNH S GIAO T HèNH ... mó = s b ba ca mARN t 2 )Thi gian tng hp mt phõn t Protein: L thi gian riboxom trt ht chiu di mARN ( t u n n u ) 3 )Thi gian mi riboxom trt qua ht mARN: t t n t : khong thi gian riboxom phớa sau ... Riboxom n: t + (n 1) t DNG 11: TNH THI GIAN TNG HP CC PHN T PROTEIN 1)Ca mt mARN: Chia lm giai on Thi gian k t lỳc riboxom th nht tip xỳc n nú ri mARN t = L V Thi gian k t riboxom th nht ri mARN...
 • 58
 • 1,192
 • 10
Đề thi minh họa và đáp án kỳ thi THPT quốc gia môn Sinh học

Đề thi minh họa và đáp án kỳ thi THPT quốc gia môn Sinh học

Sinh học

... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Cho biết trình phân bào không xảy đột biến Hình mô tả A kì giảm phân II B kì giảm phân ... nước, diệt cỏ dại hệ sinh thái nông nghiệp (2) Khai thác triệt để nguồn tài nguyên không tái sinh 7/9 (3) Loại bỏ loài tảo độc, cá hệ sinh thái ao hồ nuôi tôm, cá (4) Xây dựng hệ sinh thái nhân tạo ... xã sinh vật, loài tham gia vào chuỗi thức ăn định C Quần xã sinh vật đa dạng thành phần loài lưới thức ăn quần xã phức tạp D Trong tất quần xã sinh vật cạn, có loại chuỗi thức ăn khởi đầu sinh...
 • 22
 • 906
 • 1
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC NĂM 2015

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC NĂM 2015

Sinh học

... ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MẪU KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 Môn thi : Sinh học (Mã đề 284) Câu 1: Theo quan niệm đại, giai đoạn trình phát sinh sống Quả Đất là: A tiến hóa tiền sinh ... sinh học - tiến hóa hóa học - tiến hóa sinh học B tiến hóa hóa học - tiến hóa tiền sinh học - tiến hóa sinh học C tiến hóa hóa học - tiến hóa sinh học - tiến hóa tiền sinh học D tiến hóa sinh học ... Nguyên sinh, đại Cổ sinh, đại Trung sinh đại Tân sinh B đại Nguyên sinh, đại Cổ sinh, đại Thái cổ, đại Trung sinh đại Tân sinh C đại Nguyên sinh, đại Thái cổ, đại Cổ sinh, đại Trung sinh đại Tân sinh...
 • 79
 • 843
 • 12
Bộ đề ôn thi thpt quốc gia môn hóa học năm 2016

Bộ đề ôn thi thpt quốc gia môn hóa học năm 2016

Hóa

... đề ôn thi thpt quốc gia môn hóa học năm 2016 CTPT C2H4O2NNa Vậy công thức X là: A H2N-CH2-COOCH3 B H2N-CH2COOCH2CH3 C CH3-CH(NH2)-COOH D CH3-CH2COONH4 Câu 22: Hãy cho biết phát biểu sau không ... Phenol tan tốt etanol (5) Phenol làm quỳ tím hóa đỏ (6) Nhóm OH phenol không bị gốc axit nhóm OH ancol Có phát biểu ? 20 NGUYỄN ANH ĐT: 0979.879.702 Bộ đề ôn thi thpt quốc gia môn hóa học năm 2016 ... tham gia phản ứng tráng bạc Số công thức cấu tạo có X A B C D Câu 33: Thực thí nghiệm sau: (1) Thả viên Fe vào dung dịch HCl 28 NGUYỄN ANH ĐT: 0979.879.702 Bộ đề ôn thi thpt quốc gia môn hóa học...
 • 349
 • 3,286
 • 2
Chìa khóa vàng ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học

Chìa khóa vàng ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học

Hóa học

... TƠI THI HÃY G I CHO TƠI, N U B N TH Y HAY THI HÃY NH N TIN CHO TƠI, N U B N TH Y KHƠNG HAY THI HÃY NH N TIN GĨP Ý NHÉ: QUANG PHONG PHÚ XIN CHÂN THÀNH C M ƠN N U B N MU N H C M T KHĨA ƠN THI C ... TƠI THI HÃY G I CHO TƠI, N U B N TH Y HAY THI HÃY NH N TIN CHO TƠI, N U B N TH Y KHƠNG HAY THI HÃY NH N TIN GĨP Ý NHÉ: QUANG PHONG PHÚ XIN CHÂN THÀNH C M ƠN N U B N MU N H C M T KHĨA ƠN THI C ... gi¶i c¸c b i to¸n tr¾c nghiƯm nhanh h¬n v kh«ng mÊt nhiỊu thêi gian viƯc gi¶i c¸c d¹ng b i to¸n n y B i to¸n 14: (TrÝch ®Ị thi tun sinh §H- C§ - KB - 2007) Cho 200ml dung dÞch AlCl3 1,5M t¸c dơng...
 • 109
 • 706
 • 1
Ôn thi THPT Quốc Gia môn sinh theo chuyên đề 2016

Ôn thi THPT Quốc Gia môn sinh theo chuyên đề 2016

Sinh học

... thng l A loi giao t t bin; loi giao t bỡnh thngB loi giao t t bin; loi giao t bỡnh thng C loi giao t t bin; loi giao t bỡnh thng D loi giao t t bin; loi giao t bỡnh thng b) Vi mt t bo sinh dc cú ... inh Doanh - 35 - Sinh quyn Sinh quyn: gm ton b sinh vt v mụi trng vụ sinh trờn trỏi t hot ng nh mt h sinh thỏi ln nht Sinh quyn gm nhiu khu sinh hc Khu sinh hc (biụm) : l cỏc h sinh thỏi cc ln ... v thi gian mi bc dinh dng Hiu sut sinh thỏi: l t l phn trm chuyn hoỏ nng lng gia cỏc bc dinh dng h sinh thỏi San lng SV: - Sn lng sinh vt s cp: c cỏc sinh vt sn sut (cõy xanh, to, mt s vi sinh...
 • 39
 • 614
 • 0
Tuyển tập 98 câu hỏi ôn thi THPT quốc gia môn sinh 12 rất hay, có đáp án

Tuyển tập 98 câu hỏi ôn thi THPT quốc gia môn sinh 12 rất hay, có đáp án

Sinh học

... là: A lông đen : lông xám, lông xám toàn B lông đen : lông xám, lông xám toàn đực ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 C lông đen : lông xám, lông xám toàn D lông đen : lông xám, lông đen ... NST giới tính D Sinh thi t tua thai lấy tế bào phôi phân tích ADN ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Câu 86 Loài sinh học đơn vị phân loại tự nhiên, có đặc điểm tổ chức sinh giới đơn vị ... thỏ lông trắng thu F gồm thỏ đực lông xám, thỏ lông xám, thỏ lông trắng Cho thỏ đực lông xám F giao phối với thỏ lông xám F thu F2 gồm thỏ đực lông xám, thỏ đực lông trắng, thỏ lông xám, thỏ lông...
 • 35
 • 965
 • 0
đề cương ôn thi thpt quốc gia môn hóa học mới nhất

đề cương ôn thi thpt quốc gia môn hóa học mới nhất

Hóa học

... gii thiu Ti liu cng ụn thi THPT Quc gia mụn Húa hc l ti liu tng hp li kin thc húa hc c bn v THPT, giỳp cho giỏo viờn cú mt ti liu tng hp hng dn hc sinh ụn húa 10, 11, 12, c bit l cho ụn thi THPT ... thuyt húa hc THPT 10-11-12 (theo tng chng) cú bi kốm theo; - Phn II- 99 thi th cú ỏp ỏn chi tit v bỡnh lun Mong rng, cng ụn thi THPT Quc gia ny s giỳp cho quý Thy (Cụ) v cỏc em hc sinh cú c mt ... HC V VN PHT TRIN KINH T X HI, MễI TRNG PHN II- 99 THI TH THPT QUC GIA MễN HểA HC Cể P N CHI TIT V BèNH LUN PHN I- TNG ễN TP L THUYT HểA HC THPT LP 10 CHNG 1: NGUYấN T A KIN THC C BN Thnh phn...
 • 690
 • 5,872
 • 38
Đề luyện thi THPT quốc gia môn sinh học

Đề luyện thi THPT quốc gia môn sinh học

Sinh học

... Cổ sinh, Tiền Cambri, Trung sinh, Tân sinh B Cổ sinh, Nguyên sinh, Trung sinh, tân sinh C Tân sinh, Trung sinh, Thái cổ, Nguyên sinh, Cổ sinh D Nguyên sinh, Tiền Cambri, trung sinh, Tân sinh Gia ... thể có kiểu gen AaBb giảm phân bình thường tạo A 16 loại giao tử B loại giao tử C loại giao tử D loại giao tử ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH 2014 ĐỀ SỐ 03 Câu Bệnh hầu cầu hình liềm người dạng ... (môi trường vật lí) thành phần hữu sinh (quần xã sinh vật) C Hệ sinh thái tự nhiên hệ thống sinh học không ổn định D Hệ sinh thái tự nhiên hệ thống sinh học không hoàn chỉnh Câu 45 Đột biến nguồn...
 • 22
 • 1,090
 • 0
[FULL] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN KÌ THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC 2015

[FULL] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN KÌ THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC 2015

THPT Quốc Gia

... ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 08 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 268 Họ tên thí sinh: ... thi 268 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 08 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi ... thi 483 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 08 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi...
 • 50
 • 1,377
 • 2
Tìm hiểu các kỹ thuật giải hệ phương trình ôn thi THPT quốc gia môn Toán

Tìm hiểu các kỹ thuật giải hệ phương trình ôn thi THPT quốc gia môn Toán

Toán học

... LI GII THIU Cỏc em hc sinh thõn thõn mn, thi H mụn Toỏn nhng nm gn õy thng xuyờn xut hin cõu gii h phng trỡnh, cõu hi ny thng l thuc h thng cõu hi khú, cú tớnh cht phõn loi thi, mc t im ... vuụng khng l gn kốm ta rt khú chng minh c nú khỏc Cú l cỏch lm ny khụng kh thi cho lm + Sau mt hi suy lun mt khỏ nhiu thi gian v cụng sc, ta cng ch mi bit c x = 2y x 2y = Bõy gi ng cui cựng l ... õu ca cỏc em hc sinh i vi loi bi ny, thy biờn son cun ti liu TèM HIU CC K THUT GII H PHNG TRèNH, ti liu bao gm 120 bi gii h phng trỡnh - minh y cỏc k thut gii h phng trỡnh thi i hc, c bit 24...
 • 77
 • 631
 • 0
35 đề ôn thi THPT quốc gia môn Toán

35 đề ôn thi THPT quốc gia môn Toán

Toán học

... im) Cú hc sinh nam v hc sinh n xp hng dc i vo lp Hi cú bao nhiờu cỏch xp cú ỳng hc sinh nam ng xen k hc sinh n B Theo chng trỡnh nõng cao Cõu VI.b (2,0 im) ỡ x = + 4t ù 1) Trong khụng gian vi ... = , ng thi tip xỳc vi trc honh Ox v cỏt tuyn chung ca Elip (E) vi Parabol (P) 2) Trong khụng gian vi h to Oxyz, vit phng trỡnh ng thng (d) vuụng gúc vi mt phng (P): x + y + z - = ng thi ct c ... C TH SINH (7,0 im) Cõu I: (2 im) Cho hm s y = 2x - x-2 1) Kho sỏt s bin thi n v v th (C) ca hm s 2) Cho M l im bt kỡ trờn (C) Tip tuyn ca (C) ti M ct cỏc ng tim cn ca (C) ti A v B Gi I l giao...
 • 35
 • 762
 • 0

Xem thêm