0

Tài liệu về " lời bài hát có nốt " 15 kết quả

Bài hát ai đưa em về - Nguyễn Ánh 9 (lời bài hát có nốt)

Bài hát ai đưa em về - Nguyễn Ánh 9 (lời bài hát nốt)

Âm nhạc

Tài liệu tham khảo về lời bài hát có kèm theo nốt nhạc giúp cho những bạn yêu thích âm nhạc có thể tham khảo và chơi nhạc. . C Ai đưa em về. Œ ‰ Đêm œ » » » » J œ » » » » nay ai £ « « « « « « « « « « « « « ˆ đưa ˆ ˆ em ˆ « « « « . về Mình ˆ « « « « j em ˆ « « « « trên Nguyễn Ánh. lấp ˆ ˆ « « « « . lánh Đêm ˆ « « « « j mai ˆ « « « « anh £ « « « « « « « « « « « « « « ˆ đưa ˆ ˆ em ˆ « « « « . về Mắt ...
 • 1
 • 9,878
 • 156
Bài hát áo lụa hà đông - Ngô Thụy Miên (lời bài hát có nốt)

Bài hát áo lụa hà đông - Ngô Thụy Miên (lời bài hát nốt)

Âm nhạc

Tài liệu tham khảo về lời bài hát có kèm theo nốt nhạc giúp cho những bạn yêu thích âm nhạc có thể tham khảo và chơi nhạc. . mát Bởi nhạc : Ngô Thụy Miên ˆ« « « « « « « « vì thơ : Nguyên Sa ˆ ˆ « « « « . em mặc ˆ « « « « j áo œ » » » » lụa « « « « « « « « « « ˆ ˆ Hà llll ll ll. =======================& b c Áo lụa Hà Đông. ˆ« « « « « « « « « Nắng ˆ Sài ˆ « « « « . gòn anh ˆ « « « « j đi
 • 1
 • 6,702
 • 88
Bài hát ba ngọn nến lung linh - Ngọc Lễ (lời bài hát có nốt)

Bài hát ba ngọn nến lung linh - Ngọc Lễ (lời bài hát nốt)

Âm nhạc

Tài liệu tham khảo về lời bài hát có kèm theo nốt nhạc giúp cho những bạn yêu thích âm nhạc có thể tham khảo và chơi nhạc. . ======================& # c Ba ngọn nến lung linh. Ĩ Ba » » » » » » » œ là œ cây » » » » » » » » œ nến œ ˙ « « « « hồng Mẹ » » » » » » » » œ là œ cây » » » » » » » » œ nến œ. œ Lung œ linh œ lung » » » » » » » » œ linh œ tình œ» » » » » » » » Mẹ œ tình œ » » » » Cha » » ...
 • 1
 • 10,886
 • 80
Bài hát bài không tên cuối cùng  vũ thành an (lời bài hát có nốt)

Bài hát bài không tên cuối cùng vũ thành an (lời bài hát nốt)

Âm nhạc

Tài liệu tham khảo về lời bài hát có kèm theo nốt nhạc giúp cho những bạn yêu thích âm nhạc có thể tham khảo và chơi nhạc. . =======================& 3 4 Bài không tên cuối cùng. Ĩ Nhớ » » » » » » » œ em œ ˙ « « « « ...lần nhiều nhưng em «. ra œ Vũ Thành An ˙ « « « « nhiều nhiều cũng rồi « « « « « « « « « ˆ_ lại vậy ˆ _ ““{ ll ll ll =========================& ˙ « « « « quên thôi Anh Ôi
 • 1
 • 5,307
 • 91
Bài hát bài không tên số 1 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Bài hát bài không tên số 1 - Vũ Thành An (lời bài hát nốt)

Âm nhạc

Tài liệu tham khảo về lời bài hát có kèm theo nốt nhạc giúp cho những bạn yêu thích âm nhạc có thể tham khảo và chơi nhạc. . =======================& 4 4 Bài không tên số 1. œ » » » » . Xin đời » » » » » » » » œ œ sống œ » » » » £ cho ˆ « « « « tôi ˆ « « « « mượn. mượn w tiếng ˆ « « « « . Xin cho ˆ « « « « j £ ˆ « « « « cơn ˆ « « « « mê Vũ thành An ˆ _ « « « « thêm ˆ _ _ « « « « « . dài một ˆ ...
 • 1
 • 3,180
 • 46
Bài hát bài không tên số 1 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Bài hát bài không tên số 1 - Vũ Thành An (lời bài hát nốt)

Âm nhạc

Tài liệu tham khảo về lời bài hát có kèm theo nốt nhạc giúp cho những bạn yêu thích âm nhạc có thể tham khảo và chơi nhạc. . =======================& # 3 4 Bài không tên số 2. ˆ « « « « . Lòng người ˆ « « « « j như ˆ « « « « j ˆ « « « « j lá. ˆ _ « « « « . chiều Nhiều #ˆ « « « « j ˆ « « « « j cơn ˆ « « « « j gió Vũ Thành An ˆ « « « « . cuốn xoay ˆ « « « « j xoay ˆ « « « « j ˆ « « « « j trong
 • 1
 • 1,103
 • 6
Bài hát bài không tên số 4 - vũ thành an (lời bài hát có nốt)

Bài hát bài không tên số 4 - vũ thành an (lời bài hát nốt)

Âm nhạc

Tài liệu tham khảo về lời bài hát có kèm theo nốt nhạc giúp cho những bạn yêu thích âm nhạc có thể tham khảo và chơi nhạc. . 4 Bài không tên số 4. « « « « « « « « « ˆ ˆ Khóc cho ˆ « « « « . vơi đi ˆ « « « « j những ˆ« « « « « « « « « « « ˆ _ nhục ˙ _ _ « « « « « hình Nói Vũ thành. « j những ˆ« « « « « « « « « « « ˆ _ nhục ˙ _ _ « « « « « hình Nói Vũ thành An ˆ« « « « « « « « « cho ˆ llll ll ll ...
 • 1
 • 3,934
 • 68
Bài hát bài thánh ca buồn - nguyễn vũ (lời bài hát có nốt)

Bài hát bài thánh ca buồn - nguyễn vũ (lời bài hát nốt)

Âm nhạc

Tài liệu tham khảo về lời bài hát có kèm theo nốt nhạc giúp cho những bạn yêu thích âm nhạc có thể tham khảo và chơi nhạc. . ========================& # # # c Bài Thánh ca buồn. Œ Cùng Bài thánh nhau ˆ £ « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ quỳ ca ˆ œ » » » » đó dưới còn chân ˆ. « « « « « « « nhớ ˆ Chúa ˆ không cao w em sang ˆ « « « « No Xin ˆ £ « « « « « « « « « « « « « el cho ˆ năm ˆ đôi Nguyễn ...
 • 1
 • 5,230
 • 106
Bài hát bản tình cuối - ngô thụy miên (lời bài hát có nốt)

Bài hát bản tình cuối - ngô thụy miên (lời bài hát nốt)

Âm nhạc

Tài liệu tham khảo về lời bài hát có kèm theo nốt nhạc giúp cho những bạn yêu thích âm nhạc có thể tham khảo và chơi nhạc. . =======================& 3 4 Bản tình cuối. « « « « « « « « « ˆ ˆ Mưa có ˆ « « « « . ...bay rơi và và ˆ _ _ « « « « « j em nắng ˆ« « « « « « « « « có có ˆ ˙ « « « «. « « « « hay phai Ta Trên ˆ« « « « « « « « « ngại cuộc ˆ _ Ngô thụy Miên ˆ _ « « « « . ngùng tình yêu yêu ...
 • 1
 • 5,559
 • 128
Bài hát biển cạn - nguyễn kim tuấn (lời bài hát có nốt)

Bài hát biển cạn - nguyễn kim tuấn (lời bài hát nốt)

Âm nhạc

Tài liệu tham khảo về lời bài hát có kèm theo nốt nhạc giúp cho những bạn yêu thích âm nhạc có thể tham khảo và chơi nhạc. . « « « « « « ˆ phương thương ˆ biển ˆ « « « « trời Nguyễn Kim Tuấn ‰ ˆ « « « « j Ngày Biển « « « « « « « « « ˆ xưa xưa ˆ biển lắng ll ll ll ll =========================&. « « « « « « « tôi ˆ tôi ˆ biển biển ˙ » » » » chết chết ‰ ˆ « « « « j cùng cùng ˆ« « « « « « « « « « ...
 • 1
 • 7,038
 • 78
Bài hát bước chân lẻ loi - nguyễn hà & quang huy (lời bài hát có nốt)

Bài hát bước chân lẻ loi - nguyễn hà & quang huy (lời bài hát nốt)

Âm nhạc

Tài liệu tham khảo về lời bài hát có kèm theo nốt nhạc giúp cho những bạn yêu thích âm nhạc có thể tham khảo và chơi nhạc. . =======================& b 3 4 Bước chân lẻ loi. ˆ _ _ « « « « « Giọt Từng ˙ « « « « mưa ngày Dm kia trên ˆ « « « « ˙ « « « « đã phố F xóa bước ˆ « « « « Nguyễn Hà &. bước ˆ « « « « Nguyễn Hà & Quang Huy ˆ « « « « . tan chân C bóng anh ˆ « « « « j ˆ_ « « « « hình ...
 • 1
 • 3,011
 • 37
Bài hát cát bụi - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)

Bài hát cát bụi - trịnh công sơn (lời bài hát nốt)

Âm nhạc

Tài liệu tham khảo về lời bài hát có kèm theo nốt nhạc giúp cho những bạn yêu thích âm nhạc có thể tham khảo và chơi nhạc. . =========================& ˆ « « « « dậy bụi Œ « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ Ôi Ôi ˆ cát cát ˆ bụi bụi ˆ tuyệt mệt... ˆ « « « « vời ‰ mặt. Để Để Trònh Công Sơn. » » » » » » » » œ một một œ » » » » » » » » œ . mai mai vươn tôi œ về ˆ £ « « « « « « « « « ...
 • 1
 • 12,747
 • 186
Bài hát cây đàn sinh viên - quốc an (lời bài hát có nốt)

Bài hát cây đàn sinh viên - quốc an (lời bài hát nốt)

Âm nhạc

Tài liệu tham khảo về lời bài hát có kèm theo nốt nhạc giúp cho những bạn yêu thích âm nhạc có thể tham khảo và chơi nhạc. . =======================& # 4 4 ˆ « « « « j Cây đàn sinh viên. Đời ˆ « « « « j sinh ˆ « « « « j viên ˆ « « « « k có ˆ « « « « k cây ˆ « « « « k ˆ « « « « j đàn ˆ « « « « k ghi. « « « « j. đàn ˆ « « « « k tang ˆ « « « « k tình ˆ « « « « j tang œ » » » » K œ » » » » tính œ ...
 • 1
 • 10,143
 • 100
Bài hát diễm xưa - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)

Bài hát diễm xưa - trịnh công sơn (lời bài hát nốt)

Âm nhạc

Tài liệu tham khảo về lời bài hát có kèm theo nốt nhạc giúp cho những bạn yêu thích âm nhạc có thể tham khảo và chơi nhạc. . =======================& # c Diễm xưa. Œ Mưa œ » » » » J vẫn œ » » » » K mưa œ » » » » K ˆ « « « « j bay ˆ « « « « j trên ˆ « « « « j tầng ˆ « « « « j tháp Trònh công Sơn w _. ==========================& # œ » » » » vùi ˆ « « « « j Làm ˆ « « « « k sao ˆ « « « « k có ...
 • 1
 • 7,359
 • 151
Bài hát đám cưới trên đường quê - hoàng thi thơ (lời bài hát có nốt)

Bài hát đám cưới trên đường quê - hoàng thi thơ (lời bài hát nốt)

Âm nhạc

Tài liệu tham khảo về lời bài hát có kèm theo nốt nhạc giúp cho những bạn yêu thích âm nhạc có thể tham khảo và chơi nhạc. . c Đám cưới trên đường quê. œ » » » » J . Ô Ô œ » » » » K ô ô œ » » » » J sáng sáng œ » » » » J hôm hôm œ » » » » J nay nay œ » » » » J quê trên Hoàng thi. J quê trên Hoàng thi Thơ œ » » » » J tôi quê œ » » » » J ra hương ““{ ll =========================& # tôi ˆ « « « « ...
 • 1
 • 6,353
 • 78
1 2 3 >