0

Tài liệu về " nghiệm thu " 11 kết quả

TCXDVN 326:2004 - Cọc khoan nhồi - Tiêu chuẩn Thi công và Nghiệm thu

TCXDVN 326:2004 - Cọc khoan nhồi - Tiêu chuẩn Thi công và Nghiệm thu

Kiến trúc - Xây dựng

TCXDVN 326:2004 - Cọc khoan nhồi - Tiêu chuẩn Thi công và Nghiệm thu . TCXDVN 326:2004 3 Bộ Xây dựng -- -- - -- - cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 30/2004/QĐ-BXD -- -- - -- - -- Hà nội,. TCXDVN 326:2004 2 TCXDVN Tiêu chuẩn xây dựng Việt nam TCXDVN 326 : 2004 Biên soạn lần 1 Cọc khoan nhồi Tiêu chuẩn thi công và
 • 15
 • 3,639
 • 7
Báo cáo nghiệm thu đề tài cấp bộ 2007-2009

Báo cáo nghiệm thu đề tài cấp bộ 2007-2009

Báo cáo khoa học

Báo cáo nghiệm thu đề tài cấp bộ 2007-2009 . quả nghiên cứuđề tài khoa học và công nghệ cấp bộTên đề tài: Một số bài toán định lượng trong giải tích vi phân.Mã số: B2007-14-09Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. bài báo (viết chung với PGS.TS Tạ Lê Lợi): Bound ofHausdorff measures of tame sets.2. Báo cáo chuyên đề 1: Tôpô Đại số.17kết luận và kiến ngh Đề tài đã
 • 21
 • 684
 • 1
Mục lục báo cáo nghiệm thu

Mục lục báo cáo nghiệm thu

Tài liệu khác

Mục lục báo cáo nghiệm thu . Tame Sets ...............................................39PHỤ LỤC 2 – MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ ĐÃ BÁO CÁO.........................................501. Giới thiệu. CHÍNH..........................................................................19PHỤ LỤC 1 – CÁC BÀI BÁO ĐƯỢC ĐĂNG........................................................221.
 • 1
 • 1,096
 • 36
Hướng dẫn bổ sung thủ tục nghiệm thu đề tài, dự án cấp Bộ

Hướng dẫn bổ sung thủ tục nghiệm thu đề tài, dự án cấp Bộ

Môi trường

Hướng dẫn bổ sung thủ tục nghiệm thu đề tài, dự án cấp Bộ . ký ngày 01 tháng 12 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “ Hướng dẫn bổ sung thủ tục nghiệm thu đề tài, dự án cấp Bộ “, nội dung công văn ghi rõ:. tạo hồ sơ đề nghị đánh giá nghiệm thu cấp Bộ cần bổ sung bản Thông tin kết quả nghiên cứu. Các chủ nhiệm đề tài, dự án cần có 1÷ 2 trang kết luận sáng tạo
 • 2
 • 413
 • 0
Hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính

Hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính

Tài liệu khác

Hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thucông trình, sản phẩm địa chính . toàn bộ công trình, sản phẩm địa chính (sau đây gọi là kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính) bao gồm: a) Lập lưới địa chính; . kỹ thu t quy định về kiểm tra tiến độ thi công, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm địa chính; chỉ đạo, hướng dẫn,
 • 54
 • 1,111
 • 0
Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra nghiệm thu sản phẩm đo đạc bản đồ

Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra nghiệm thu sản phẩm đo đạc bản đồ

Tài liệu khác

Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuậtkiểm tra nghiệm thu sản phẩm đo đạc bản đồ . 11 năm 2009THÔNG T Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thu tkiểm tra nghiệm thu sản phẩm đo đạc bản đ -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN. VÀ MÔI TRƯỜNG -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -Số: 23/2009/TT-BTNMTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc -- - -- ...
 • 1
 • 812
 • 0
Quy định mẫu văn bản liên quan đến lập, thẩm định, phê duyệt, nghiệm thu dự án lâm sinhx

Quy định mẫu văn bản liên quan đến lập, thẩm định, phê duyệt, nghiệm thu dự án lâm sinhx

Quản lý dự án

Quy định mẫu văn bản liên quan đến lập, thẩm định, phê duyệt, nghiệm thu dự án lâm sinhx . 4QUY ĐỊNH MẪU VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾNLẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT, NGHIỆM THU DƯ ÁN LÂM SINH(Ban hành kèm theo Thông tư số 69 /2011/TT-BNNPTNTngày 21 tháng. tháng......... năm.........TỜ TRÌNHThẩm định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình lâm sinh_________ Kính gửi: …Căn cứ Quy t định
 • 3
 • 739
 • 0
Biên bản bàn giao nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng

Biên bản bàn giao nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng

Thương mại điện tử

Biên bản bàn giao nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng . NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc---------------------BIÊN BẢN BÀN GIAO NGHIỆM THU THIẾT BỊ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG- Căn cứ hợp đồng kinh tế số PO26/HD-2009 ngày. vị sử dụng: TRUNG TÂM THVN TẠI TP HỒ CHÍ MINHĐại diện: 1- Ông Chức vụ: 2- Ông Chức vụ: Các bên tiến hành bàn giao nghiệm thu thiết bị đưa vào sử
 • 3
 • 78,017
 • 2,097
Biên bản kiểm tra hồ sơ đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ

Biên bản kiểm tra hồ sơ đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ

Biểu mẫu

Biên bản kiểm tra hồ sơ đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ . Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Mẫu MC Ngày nhận hồ sơ: ………………… Ngày kiểm tra hồ sơ: ……………. BIÊN BẢN KIỂM TRA HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA. A2. Thu c ngành/nhóm ngành Khoa học Xã hội Toán Khoa học và Công nghệ Vật liệu Khoa học Nhân văn Vật lý Năng lượng Kinh tế, Luật Hóa học và Công nghệ
 • 2
 • 2,615
 • 5
Cơ cấu thương mại hàng hóa Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 2001-2010

Cơ cấu thương mại hàng hóa Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 2001-2010

Quản trị Web

Tư liệu sản xuất, hàng hóa trung gian, vật phẩm tiêu dùng, cơ cấu thương mại theo yếu tố hàm lượng, mức độ đa dạng hóa mặt hàng xuất nhập khẩu, tỷ lệ xuất nhập khẩu và thị phần quy mô thương mại, thương mại liên ngành, thương mại nội ngành, thương mại nội học ngành, thương mại nội ngang hàng, một số mặt hàng xuất nhập khẩu chủ yếu 123doc.vn
 • 27
 • 1,085
 • 0
ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT TRONG ĐÔ THỊ

ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT TRONG ĐÔ THỊ

Kiến trúc - Xây dựng

Công trình giao thông:1.Đường giao thông.2.Hầm giao thông.3.Cầu giao thông.4.Công trình đầu mối giao thông: bến cảng, sân bay.5.Báo hiệu giao thông: đường bộ, đường thủy, đường hàng không.I.2. Công trình cấp nước:Cấp nước tiêu dùng (ăn uống, sinh hoạt), sản xuất và chữa cháy (trạm bơm, hệ thống lọc và xử lý nước, thủy đài, đường ống dẫn nước, họng cấp nước chữa cháy,…). . ĐỀ CƯƠNG ...
 • 9
 • 17,224
 • 633
1 2 3 >