Tài liệu về " giải trình tự " 15 kết quả

Kỹ thuật PCR:

Kỹ thuật PCR:

Sinh học

Kỹ thuật PCR: . tương ứng khoảng 40 000 nucleotid. + Một số kỹ thuật PCR khác: Một số kỹ thuật phát triển trên cơ sở của kỹ thuật PCR có ý nghĩa quan trọng cho định danh. Sau đây là những nét chung nhất của kỹ thuật PCR: Nguyên tắc cơ bản của PCR: + Khái quát chung: PCR là phương pháp dùng
 • 25
 • 1,688
 • 17
Lịch sử ra đời của các công cụ thống kê

Lịch sử ra đời của các công cụ thống kê

Sinh học

Lịch sử ra đời của các công cụ thống kê . lí chất lượng sản phẩmI. LỊCH SỬ RA ĐỜI CỦA CÁC CÔNG CỤ THỐNG KÊ• Từ “kiểm tra” đến “chất lượng toàn diện”Suốt những ngày đầu của quá trình hình thành. hoặc sử dụng các dữ liệu lưu trữ trước đây.- Tính các thống kê đặc trưng cho mỗi mẫu nhóm con- Tính giới hạn kiểm tra dựa trên các thống kê tính từ các
 • 43
 • 1,425
 • 6
Dịch tễ học bệnh truyền nhiễm

Dịch tễ học bệnh truyền nhiễm

Sinh học

Dịch tễ học bệnh truyền nhiễm . Chương 2 DỊCH TỄ HỌC BỆNH TRUYỀN NHIỄM Dịch tễ học (hay dịch học) là môn nghiên cứu đa chiều, một mặt, quan sát tần độ xuất hiện bệnh trong tập đoàn. dịch tễ học của các bệnh truyền nhiễm. I. Khái quát về các nguyên nhân bệnh Các nhân tố chi phối sự phát sinh và tiến hóa của bệnh truyền nhiễm và bệnh
 • 24
 • 5,810
 • 18
Chuẩn đoán bệnh truyền nhiễm

Chuẩn đoán bệnh truyền nhiễm

Sinh học

Chuẩn đoán bệnh truyền nhiễm . Chương 3 Chuẩn đoán bệnh truyền nhiễm I. Khái quát về chẩn đoán bệnh truyền nhiễm Chẩn đoán bệnh truyền nhiễm là việc xác định nguyên. vị trí bệnh biến chủ yếu,... mà các bệnh truyền nhiễm động vật chia thành bệnh cơ quan hô hấp, bệnh hệ thần kinh trung ương, bệnh cơ quan tiêu hóa, bệnh
 • 21
 • 1,609
 • 4
Miễn dịch học ứng dụng trong phòng bệnh

Miễn dịch học ứng dụng trong phòng bệnh

Sinh học

Miễn dịch học ứng dụng trong phòng bệnh . tương ứng. 1.3. Nguyên lý•Vacxin tạo ra trong cơ thể sống một đáp ứng miễn dịch. •Hệ thống miễn dịch của cơ thể hoạt động, sinh ra kháng thể dịch. chế phẩm sinh học trong đó chứa chính mầm bệnh hoặc kháng nguyên của mầm bệnh gây ra một bệnh truyền nhiễm nào đó cần phòng (nếu là mầm bệnh thì phải
 • 53
 • 1,500
 • 9
Đề tài: Công nghệ sinh học

Đề tài: Công nghệ sinh học

Sinh học

Đề tài: Công nghệ sinh học . Công nghệ sinh học, dược phẩm- Tóm tắt : Giới thiệu về công nghệ sinh học, nguyên liệu cho công nghệ sinh học và một số quá trình công nghệ sinh học phục. thành tựu của công nghệ sinh học phục vụ con người. Một số vấn đề còn tranh cãi khi ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp.5. Công nghệ vi sinh vật/
 • 11
 • 333
 • 2
Phân loại vi sinh bằng Sinh Học Phân Tử

Phân loại vi sinh bằng Sinh Học Phân Tử

Sinh học

Phân loại vi sinh bằng Sinh Học Phân Tử . Bài 12 Phân loại vi sinh bằng Sinh Học Phân Tử1 . Khái quát về các phương pháp phân loại vi sinh vật truyền thống:Trước đây công tác phân loại vi sinh. cận phân loại học với kỹ thuật sinh học phân tử: Ngày nay những tiến bộ trong sinh học phân tử đã mở ra khả năng ứng dụng hữu hiệu trong phân
 • 54
 • 320
 • 2
Nấm men

Nấm men

Sinh học

Nấm men . Bài 10 Nấm men A. PHÂN LOẠI NẤM MEN B - CÁC PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM DÙNG ĐỂ ĐỊNH TÊN NẤM MEN 1. Quan sát hình thái tế bào nấm men và đo kích thước. vách ngăn ở đầu các nấm men dạng sợi, sau đó tách ra thành các bào tử đốt. Loại này gặp ở các nấm men thuộc cả hai ngành: Nấm túi và Nấm đảm. Thường gặp
 • 16
 • 522
 • 2
Dạng sinh sản vô tính (Anamorph)

Dạng sinh sản vô tính (Anamorph)

Sinh học

Dạng sinh sản vô tính (Anamorph) . loài) Sinh sản sinh dưỡng: Khuẩn lạc màu kem, dạng bơ đến nhầy. Tế bào hình ellip hoặc dạng xúc xích, nảy chồi ở cực. Sinh sản hữu tính: Quả đảm dạng stilbelloid,. Sinh sản sinh dưỡng: Khuẩn lạc màu trắng hơi vàng, dạng nhầy. Tế bào hình elip, nảy chồi một cực. Sinh sản hữu tính: Quả đảm dạng san hô thẳng đứng, dạng
 • 29
 • 323
 • 0
Phân loại vi sinh bằng Sinh Học Phân Tử 1

Phân loại vi sinh bằng Sinh Học Phân Tử 1

Sinh học

Phân loại vi sinh bằng Sinh Học Phân Tử 1 . Bài 12 Phân loại vi sinh bằng Sinh Học Phân Tử 1. Khái quát về các phương pháp phân loại vi sinh vật truyền thống: Trước đây công tác phân loại. phân loại học với kỹ thuật sinh học phân tử: Ngày nay những tiến bộ trong sinh học phân tử đã mở ra khả năng ứng dụng hữu hiệu trong phân
 • 14
 • 355
 • 1
Kỹ thuật PCR

Kỹ thuật PCR

Sinh học

Kỹ thuật PCR . số kỹ thuật PCR khác: Một số kỹ thuật phát triển trên cơ sở của kỹ thuật PCR có ý nghĩa quan trọng cho định danh và định typ vi sinh vật là nested PCR (PCR. Streptococcus spp. McClellADN et al. (1992) + Dùng kỹ thuật PCR cho ribotyping: Kỹ thuật PCR ribotyping là ứng dụng các cặp mồi đặc hiệu để nhân
 • 25
 • 1,510
 • 6
Từ điển sinh học anh việt - W

Từ điển sinh học anh việt - W

Môi trường

từ điển sinh học anh việt . thụ nớc water activity hoạt độ của nớc water culture thuỷ canh water hole hố nớc water-in-oU emulsion adjuvant tá chất nhũ tơng nớc- trong-dầu Water. bọ gạo weight trọng lợng Weil-Felix reaction thí nghiệm Weil-Felix weltanschauung thế giới quan Western blot test (phép) thấm tách Western Western blotting
 • 3
 • 525
 • 1
Phân loại vi sinh bằng sinh học phân tử

Phân loại vi sinh bằng sinh học phân tử

Hóa học - Dầu khí

Từ những hạn chế của việc xác định các đặc tính hình thái dẫn đến nhiều nghiên cứu tập trung vào các phản ứng sinh hóa đặc trưng cho các vi sinh vật riêng biệt. Sự khác biệt của các phản ứng . Bài 12 Phân loại vi sinh bằng Sinh Học Phân Tử1 . Khái quát về các phương pháp phân loại vi sinh vật truyền thống:Trước đây công tác phân loại vi sinh. phân loại học với kỹ thuật sinh học phân tử: Ngày nay ...
 • 53
 • 527
 • 1
Ghép thẩm thấu và tổng hơp ATP

Ghép thẩm thấu và tổng hơp ATP

Hóa học - Dầu khí

Một phần lớn năng lượng được lưu trữ trong adenosine triphosphate (ATP). ATP là năng lượng tiền tệ phổ biến của hệ thống sống và được sử dụng để tăng cườmg nhiều hoạt động của tế bào. . Sự ghép thẩm thấu và tổng hợp ATPMột phần lớn năng lượng được lưu trữ trong adenosine triphosphate (ATP) . ATP là năng lượng tiền tệ. trong ATP như thế nào, bao gồm cả lý thuyết hóa thẩm thấu Mitchell và các chi ...
 • 11
 • 897
 • 5
Ban hành Bảng chấm điểm thi đua đối với các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự địa phương

Ban hành Bảng chấm điểm thi đua đối với các đơn vị thuộc Bộ, Sở pháp và cơ quan thi hành án dân sự địa phương

Biểu mẫu

Ban hành Bảng chấm điểm thi đua đối với các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự địa phương. . thỏng 9 nm 2011QUYT NHBan hnh Bng chm im thi ua i vi cỏc n v thuc B, S T phỏp v c quan thi hnh ỏn dõn s a phngB TRNG B T PHP Cn c Lut Thi ua, khen thng ngy. cụng tỏc thi ua, khen thng trong ngnh T phỏp; Xột ngh ca V trng V Thi ua - Khen thng B T phỏp,QUYT NH:iu 1. Ban hnh kốm theo ...
 • 1
 • 4,757
 • 6
1 2 3 >