0

Tài liệu về " thi tốt nghiệp " 15 kết quả

Quản lý điểm sinh viên trong khoa và sinh viên khoa khác học các môn của khoa tin học kinh tế.doc.DOC

Quản lý điểm sinh viên trong khoa và sinh viên khoa khác học các môn của khoa tin học kinh tế.doc.DOC

Kinh tế - Thương mại

Quản lý điểm sinh viên trong khoa và sinh viên khoa khác học các môn của khoa tin học kinh tế. . khoaQuản lý điểm sinh viên trong khoa và sinh viên khoa khác học các môn của khoa tin học kinh t Các phần này sẽ đợc trình bày cụ thể trong các sơ đồ BFD và. danhBảng điểm các mônBảng điểm học kỳ đối tượng khácSinh viênKhoa tinHiệu trưởngPhòng đào tạoBảng điểm thi1.4.nhập sinh viên năm2 .Quản lý điểm ...
 • 16
 • 843
 • 10
Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 23

Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 23

Cao đẳng - Đại học

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 2 (2008-2011): Kĩ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính (Lí thuyết+thực hành+hướng dẫn giải) . phúcĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011)NGHỀ: KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNHMÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀMã đề thi: SCLRMT - LT23Hình. NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011)NGHỀ: KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNHMÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀMã đề thi: ...
 • 5
 • 285
 • 0
Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 24

Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 24

Cao đẳng - Đại học

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 2 (2008-2011): Kĩ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính (Lí thuyết+thực hành+hướng dẫn giải) . phúcĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011)NGHỀ: KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNHMÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀMã đề thi: SCLRMT - LT24Hình. NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011)NGHỀ: KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNHMÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀMã đề thi: ...
 • 6
 • 383
 • 1
Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 25

Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 25

Cao đẳng - Đại học

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 2 (2008-2011): Kĩ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính (Lí thuyết+thực hành+hướng dẫn giải) . phúcĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011)NGHỀ: KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNHMÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀMã đề thi: SCLRMT - LT25Hình. KHOÁ 2 (2008 - 2011)NGHỀ: KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNHMÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀMã đề thi: DA ...
 • 5
 • 286
 • 0
Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 26

Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 26

Cao đẳng - Đại học

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 2 (2008-2011): Kĩ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính (Lí thuyết+thực hành+hướng dẫn giải) . phúcĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011)NGHỀ: KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNHMÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀMã đề thi: SCLRMT - LT26Hình. NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011)NGHỀ: KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNHMÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀMã đề thi: ...
 • 5
 • 516
 • 2
Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 27

Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 27

Cao đẳng - Đại học

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 2 (2008-2011): Kĩ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính (Lí thuyết+thực hành+hướng dẫn giải) . phúcĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011)NGHỀ: KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNHMÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀMã đề thi: SCLRMT - LT27Hình. phúcĐÁP ÁNĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011)NGHỀ: KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNHMÔN THI: ...
 • 6
 • 351
 • 1
Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 28

Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 28

Cao đẳng - Đại học

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 2 (2008-2011): Kĩ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính (Lí thuyết+thực hành+hướng dẫn giải) . phúcĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011)NGHỀ: KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNHMÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀMã đề thi: SCLRMT - LT28Hình. NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011)NGHỀ: KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNHMÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀMã đề thi: ...
 • 4
 • 486
 • 2
Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 29

Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 29

Cao đẳng - Đại học

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 2 (2008-2011): Kĩ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính (Lí thuyết+thực hành+hướng dẫn giải) . phúcĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011)NGHỀ: KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNHMÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀMã đề thi: SCLRMT - LT29Hình. NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011)NGHỀ: KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNHMÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀMã đề thi: ...
 • 5
 • 423
 • 4
Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 31

Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 31

Cao đẳng - Đại học

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 2 (2008-2011): Kĩ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính (Lí thuyết+thực hành+hướng dẫn giải) . phúcĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011)NGHỀ: KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀMã đề thi: SCLRMT - LT31Hình. KHOÁ 2 (2008 - 2011)NGHỀ: KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNHMÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀMã đề thi: DA ...
 • 8
 • 591
 • 1
Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 32

Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 32

Cao đẳng - Đại học

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 2 (2008-2011): Kĩ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính (Lí thuyết+thực hành+hướng dẫn giải) . phúcĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011)NGHỀ: KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀMã đề thi: SCLRMT - LT32Hình. NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011)NGHỀ: KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNMÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: ...
 • 7
 • 403
 • 2
Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 33

Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 33

Cao đẳng - Đại học

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 2 (2008-2011): Kĩ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính (Lí thuyết+thực hành+hướng dẫn giải) . phúcĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011)NGHỀ: KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀMã đề thi: SCLRMT - LT33Hình. NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011)NGHỀ: KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNHMÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀMã đề thi: ...
 • 6
 • 393
 • 3
Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 36

Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 36

Cao đẳng - Đại học

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 2 (2008-2011): Kĩ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính (Lí thuyết+thực hành+hướng dẫn giải) . phúcĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011)NGHỀ: KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀMã đề thi: SCLRMT - LT36Hình. NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011)NGHỀ: KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNHMÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀMã đề thi: ...
 • 8
 • 261
 • 0
Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 37

Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 37

Cao đẳng - Đại học

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 2 (2008-2011): Kĩ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính (Lí thuyết+thực hành+hướng dẫn giải) . tháo lắp máy in canon 810.- Tháo lắp vỏ máy an toàn- Tháo lắp các khối trong máy- Tháo lắp theo các bớc hớng dẫn của chơng trình, quá trình tháo lắp đặt. Hnh phỳc THI TT NGHIP CAO NG NGH KHO 2 (2008 - 2011)NGH: K THUT SA CHA, LP RP MY TNH MễN THI: Lí THUYT CHUYấN MễN NGHMó ...
 • 4
 • 429
 • 1
Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 38

Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 38

Cao đẳng - Đại học

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 2 (2008-2011): Kĩ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính (Lí thuyết+thực hành+hướng dẫn giải) . phúcĐÁP ÁNĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011)NGHỀ: KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNHMÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀMã đề thi: DA SCLRMT. chc thi tt nghip t chn ni dung a vo thi, vi thi gian lm bi 50 phỳt v s im ca phn t chn c tớnh 3 im) , ngy . thỏng ...
 • 5
 • 294
 • 0
Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 39

Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 39

Cao đẳng - Đại học

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 2 (2008-2011): Kĩ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính (Lí thuyết+thực hành+hướng dẫn giải) . phúcĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011)NGHỀ: KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀMã đề thi: SCLRMT - LT39Hình. NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011)NGHỀ: KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNHMÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀMã đề thi: ...
 • 7
 • 240
 • 1
1 2 3 >