0

Tài liệu về " ôn thi đại học " 12 kết quả

Thí nghiệm hóa học với kim loại

Thí nghiệm hóa học với kim loại

Trung học cơ sở - phổ thông

Thí nghiệm hóa học với kim loại . LOẠI.I-Nguyên tắc điều chế kim loại. Khử ion dương kim loại thành kimloại tự do.Mn++ ne = MĐIỀU CHẾ KIM LOẠI.II-Các phương pháp điều chế kim loại. 1)Phương pháp. CHẾ KIM LOẠI.II.Các phương pháp điều chế kim loại: 1)Phương pháp thuỷ luyện:a.Nguyên tắc: dùng kim loại tự do cótính khử mạnh hơn để khử ion dươngkim loại
 • 28
 • 2,129
 • 1
Các phương pháp tìm cấu tạo phân tử

Các phương pháp tìm cấu tạo phân tử

Trung học cơ sở - phổ thông

Các phương pháp tìm cấu tạo phân tử . Lập phương trình đại số (*) Bước 3: Giải phương trình (*)( Phương pháp1 :PP1) Ví dụ 1: Chât hữu cơ (A) chứa C,H, Ocó khối lượng phân tử bằng 74 (đvC )Tìm. lượng phân tử)  Bước 1: Đặt CTTQ Bước 2: Lập phương trình đại số (*) Bước 3: Giải phương trình (*)Gồm 3 bước giải Bước 1: Đặt CTTQ Bước 2: Lập phương
 • 15
 • 958
 • 2
Phương pháp tìm công thức phân tử

Phương pháp tìm công thức phân tử

Trung học cơ sở - phổ thông

Phương pháp tìm công thức phân tử . (*)Gợi ý:-Nếu phương trình (*) có 3 ẩn, thì có dạng:B1: Cho z=1; 2; ... Cho đến khiTìm được x,y thì dừngvà suy ra công thức nguyên (CTNG).B2: Tìm chỉ số CTNG. 2: Lập phương trình đại số (*) Bước 3: Giải phương trình (*)Gồm 3 bước giải Bước 1: Đặt CTTQ Bước 2: Lập phương trình đại số (*) Bước 3: Giải phương
 • 19
 • 3,808
 • 28
Một số đề toán ôn 12

Một số đề toán ôn 12

Trung học cơ sở - phổ thông

Hệ thống bài tập trắc nghiệm . m t đáp án d i đâyọ ộ ướA. 95 B. 120 C. 85 D. 10 Đáp án là : (B) Bài : 21113 Hình h p ch nh t có ba kích th c là 3; 4; 12. Bán kính m t c u ngo i ti pộ. +5 ớ ườ ẳB. song song v i đ ng th ng y = x ớ ườ ẳC. vuông góc v i đ ng th ng y = 2x +5 ớ ườ ẳD. vuông góc v i đ ng th ng y = x ớ ườ ẳĐáp án là : (A) Bài
 • 17
 • 812
 • 0
Chuyên đề tổng hợp hữu cơ

Chuyên đề tổng hợp hữu cơ

Trung học cơ sở - phổ thông

Chuyên đề: tổng hợp hữu cơ, chuyên hóa trường PTTH Hà Nội Amsterdam . www.hoahoc.org -  admin@hoahoc.org CHUYÊN ĐỀ: TỔNG HỢP HỮU CƠ Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterđam A. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT: I. Các phương pháp làm. Từ benzen và các chất  3 C, tổng hợp: a) CH3CH3 b)OOO c) OHC(CH3)2OH Bài 12: Từ CH3CH2CH2CH2OH và các chất vô cơ, tổng hợp CH3CH3CONH2O C2H5ONa TI
 • 19
 • 2,665
 • 30
Đề thi trắc nghiệm môn Hoá học - P1

Đề thi trắc nghiệm môn Hoá học - P1

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

Để làm tốt bài thi môn Hóa học, các bạn cần lưu ý: Đặc điểm chung của đề thi trắc nghiệm môn Hóa học là phạm vi ra đề rất rộng. . chuyn sang mu xanh l A. NH3, CH3-NH2. B. NaOH, CH3-NH2. C. NaOH, NH3. D. NH3, anilin. -- -- - -- - -- - -- - -- - Ht -- - -- - -- - -- - -- - -- . CH2=CH- CH= CH2, H2N- CH 2- COOH. B. CH2=CH2, CH 3- CH=CH- CH3, H2N- CH 2- CH 2- COOH. C. CH2=CH2, CH 3- CH=C= CH2, H2N- ...
 • 3
 • 1,324
 • 12
Đề thi trắc nghiệm môn Hoá học - P2

Đề thi trắc nghiệm môn Hoá học - P2

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

Để làm tốt bài thi môn Hóa học, các bạn cần lưu ý: Đặc điểm chung của đề thi trắc nghiệm môn Hóa học là phạm vi ra đề rất rộng. . bt khớ H2 khụng bay ra na. D. lng bt khớ H2 bay ra ớt hn. -- -- - -- - -- - -- - -- - Ht -- - -- - -- - -- - -- - -- . CH2, H2N- CH 2- COOH. B. CH2=CH2, CH 3- CH=CH- CH3, H2N- CH 2- CH 2- COOH. C. CH2=CH2, CH 3- CH=C= CH2, H2N- CH 2- COOH. D. CH2=CHCl, CH 3- CH=CH- ...
 • 3
 • 1,114
 • 11
Đề thi trắc nghiệm môn Hoá học - P3

Đề thi trắc nghiệm môn Hoá học - P3

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

Để làm tốt bài thi môn Hóa học, các bạn cần lưu ý: Đặc điểm chung của đề thi trắc nghiệm môn Hóa học là phạm vi ra đề rất rộng. . fructoz v mantoz. C. glucoz v mantoz . D. fructoz v glucoz . -- -- - -- - -- - -- - -- - Ht -- - -- - -- - -- - -- - -- . C6H12(xiclohexan), C6H5-CH3. B. C2H2, C6H5-NO2. C. CH4, C6H5-NO2. D. C2H2, C6H5-CH3. Cõu 34: Cho cỏc polime sau: (-CH 2- CH 2-) n, (- CH 2- CH=CH- ...
 • 3
 • 1,102
 • 7
Đề thi trắc nghiệm môn Hoá học - P4

Đề thi trắc nghiệm môn Hoá học - P4

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

Để làm tốt bài thi môn Hóa học, các bạn cần lưu ý: Đặc điểm chung của đề thi trắc nghiệm môn Hóa học là phạm vi ra đề rất rộng. . fructoz v glucoz . C. fructoz v mantoz. D. saccaroz v glucoz. -- -- - -- - -- - -- - -- - Ht -- - -- - -- - -- - -- - -- . pin điện hoá trên là A. -0 ,42V. B. -1 ,10V. C. +1,10V. D. +0,42V. Cõu 17: Cho cỏc polime sau: (-CH 2- CH 2-) n, (- CH 2- CH=CH- CH 2-) n, (- ...
 • 3
 • 1,025
 • 8
Đề thi trắc nghiệm môn Hoá học - P5

Đề thi trắc nghiệm môn Hoá học - P5

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

Để làm tốt bài thi môn Hóa học, các bạn cần lưu ý: Đặc điểm chung của đề thi trắc nghiệm môn Hóa học là phạm vi ra đề rất rộng. . Ni2+,Zn2+,Cu2+. C. Cu2+, Ni2+, Zn2+. D. Cu2+, Zn2+,Ni2+. -- -- - -- - -- - -- - -- - Ht -- - -- - -- - -- - -- - -- . A. -0 ,42V. B. +0,42V. C. -1 ,10V. D. +1,10V. Cõu 38: Cho cỏc polime sau: (-CH 2- CH 2-) n, (- CH 2- CH=CH- CH 2-) n, (- NH-CH2-CO-)n. Cụng thc ca cỏc ...
 • 3
 • 923
 • 5
Đề thi trắc nghiệm môn Hoá học - P6

Đề thi trắc nghiệm môn Hoá học - P6

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

Để làm tốt bài thi môn Hóa học, các bạn cần lưu ý: Đặc điểm chung của đề thi trắc nghiệm môn Hóa học là phạm vi ra đề rất rộng. . (2). D. (2), (3). -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - HẾT -- -- - -- - -- . CH= CH2, H2N- CH 2- COOH. Câu 40: Trong số các loại tơ sau: (1) ...
 • 3
 • 957
 • 4
Đề thi trắc nghiệm ôn thi ĐH-CĐ môn Sinh học - P1

Đề thi trắc nghiệm ôn thi ĐH-CĐ môn Sinh học - P1

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

Tài liệu tham khảo trắc nghiệm sinh học phần cảm ứng tổng hợp rất nhiều câu hỏi trắc nghiệm liên quan, giúp các bạn củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm bài trắc nghiệm . B. tương tác gen. C. phân li độc lập. D. trội không hoàn toàn. -- -- - -- - -- - -- - -- - Hết -- - -- - -- - -- - -- - -- . 1Đề số 41 Đề thi môn: Sinh học (Dành cho thí sinh Ban Khoa học Tự nhiên) Câu 1: Khác với liên kết ...
 • 4
 • 993
 • 25
1 2 3 >