Tài liệu về " nguồn đầu tư nước ngoài " 14 kết quả

Đầu tư sản xuất thức ăn chăn nuôi tại công ty XNK và Đầu tư (IMEXIN)

Đầu sản xuất thức ăn chăn nuôi tại công ty XNK và Đầu (IMEXIN)

Quản trị kinh doanh

Nội dung của chuyên đề là sự tổng hợp và phân tích dựa trên những tài liệu mà Công ty cung cấp và các kiến thức đã học về công tác đầu tư trên nhiều phương diện để sản xuất ra sản phẩm thức ăn chăn nuôi Nsm Mỹ của Công ty, từ đó rút ra những kết quả và hiệu quả đạt được. . tế tại Công ty XNK và Đầu tư, kết hợp với kiến thức tích lũy được, em đã chọn đề tài: Đầu tư sản xuất thức ăn chăn nuôi tại ...
 • 71
 • 706
 • 0
Các nhân tố ảnh hưởng đến việc huy động vốn đầu tư xây dựng nguồn điệ

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc huy động vốn đầu xây dựng nguồn điệ

Quản trị kinh doanh

Nhà nước ban hành Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Thuế, … và ban hành các Nghị định hướng dẫn thi hành các Luật trên đồng thời với các ván bản dưới Luật khác, nhằm khuyến khích đầu tư, mặt khác đảm bảo thu hút vốn đầu tư vào các dự án, nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao . Các nhân tố ảnh hưởng đến việc huy động vốn đầu tư xây dựng nguồn điệ Việc huy động vốn đầu tư xây dựng nguồn điện ...
 • 4
 • 707
 • 1
Thực trạng và triển vọng thu hút đầu tư vào khu công nghiệp Dung Quất

Thực trạng và triển vọng thu hút đầu vào khu công nghiệp Dung Quất

Quản trị kinh doanh

Thuật ngữ đầu tư nói chung được hiểu đồng nghĩa với sự bỏ ra, sự hy sinh . về thu hút đầu t vào KCN. Chơng II: Thực trạng và triển vọng thu hút đầu t vào KCN Dung Quất. Chơng III: Một số giải pháp và kiến nghị. Thực trạng và triển vọng thu hút đầu t vào KCN Dung Quất . Chuyên đề gồm có ba phần chính: Chơng I: Những vấn đề lý luận chung về thu hút
 • 72
 • 549
 • 1
Nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh Hưng Yên

Nâng cao hiệu quả đầu xây dựng cơ bản tại tỉnh Hưng Yên

Quản trị kinh doanh

Để phát triển kinh tế không chỉ thiếu sự đầu tư . đầu t xây dựng cơ bản . Chơng II: Thực trạng đầu t xây dựng cơ bản Hng Yên giai đoạn 1997- 2000. Chơng III: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu t xây. ánh kết quả và hiệu quả của hoạt động đầu t xây dựng cơ bản III. Các chỉ tiêu phản ánh kết quả và hiệu quả của hoạt động đầu t xây dựng cơ bản . 1.
 • 73
 • 576
 • 0
Công tác thẩm định dự án đầu tư tại Sở kế hoạch & đầu tư Hà Tây

Công tác thẩm định dự án đầu tại Sở kế hoạch & đầu Hà Tây

Quản trị kinh doanh

Thẩm định dự án đầu tư trước, trong và sau quá trình đầu tư . Một số ý kiến về công tác thẩm định dự án đầu t tại Sở kế hoạch & đầu t Hà Tây. Đề tài: Thẩm định dự án đầu t tai SKH&ĐT Hà Tây -1- Hoàng. thẩm định dự án đầu t tại Sở kế hoạch & đầu t Hà Tây. ChơngIII: một số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác thẩm định dự án đầu t. Đề tài: Thẩm
 • 84
 • 584
 • 0
Thực trạng và hiệu quả đầu tư của công ty phát triển đô thị mới tại Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Xây Dựng

Thực trạng và hiệu quả đầu của công ty phát triển đô thị mới tại Tổng công ty đầu phát triển nhà và đô thị Bộ Xây Dựng

Quản trị kinh doanh

Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Xây Dựng . trình thực tập tại Tổng công ty đầu t phát triển nhà và đô thị- Bộ Xây Dựng tôi đã chọn đề tài thực trạng và hiệu quả đầu t của công ty phát triển đô thị. Thực trạng và hiệu quả đầu t phát triển đô thị mới tại Tổng công ty Đầu t phát triển nhà và đô thị- Bộ Xây Dựng. Chơng III: Những định hớng và giải pháp
 • 83
 • 485
 • 0
Vốn lưu động và các giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức quản lý và sử dụng vốn lưu động tại CÔng ty Cổ phần thiết bị phụ tùng Hà Nội

Vốn lưu động và các giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức quản lý và sử dụng vốn lưu động tại CÔng ty Cổ phần thiết bị phụ tùng Hà Nội

Quản trị kinh doanh

vốn lưu động chỉ tham gia vào 1 chu kì sản xuâts . động và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức, quản lý và sử dụng vốn lu động tại Công ty Cổ phần Thiết Bị Phụ Tùng Hà Nội đ đã ợc xây dựng và. Tùng Hà Nội. Chơng III : Một số giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức, quản lý và sử dụng vốn lu động tại Công ty Cổ phần Thiết Bị Phụ Tùng
 • 67
 • 598
 • 0
Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản tại bộ thương mại

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đầu xây dựng cơ bản tại bộ thương mại

Quản trị kinh doanh

Nền kinh tế là tổng hợp mọi hoạt động của những người làm kinh tế . quả QLNN về ĐTXDCB tại Bộ Thơng mại ch ơng I 2 Những vấn đề lý luận chung về đầu t XâY DựNG Cơ bản và QUảN Lí NHà NớC trong đầu t XâY DựNG. năng quản lý: quản lý xã hội, quản lý hành chính, quản lý kinh tế của nhà nớc. QLNN là một dạng quản lý đặc biệt mang tính thực hiện quyền lực nhà nớc.
 • 87
 • 965
 • 2
Bài toán về lập dự án kinh doanh

Bài toán về lập dự án kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Hãy tìm kiếm ít nhất ba ý tưởng kinh doanh. Phân tích và lựa chọn ý tưởng kinh doanh tốt nhất để hình thành dự án kinh doanh sẽ theo đuổi. Phân tích và xác định các nội dung chủ yếu của dự án đã xác định . thiệu dự án 2. Kế hoạch sản phẩm 3. Chiến lược Marketing 4. Công nghệ và kỹ thuật của dự án 5. Tài chính của dự án 6. Hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án. độc đáo. 2, Cửa hàng bán những đặc sản ...
 • 34
 • 1,647
 • 8
Vốn lưu động và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức, quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần thiết bị phụ tùng hà nội

Vốn lưu động và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức, quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần thiết bị phụ tùng hà nội

Quản trị kinh doanh

công ty cổ phần thiết bị phụ tùng hà nội . mạnh công tác qui hoạch 2.Đổi mới chính sách và giải pháp vốn đầu t 3. Quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn đầu t 4. Khuyến khích chuyển giao và ứng dụng. gia quản lý hoặc tham gia quá trình quản lý sử dụng và thu hồi vốn đã bỏ ra. + vốn đầu t gián tiếp là vốn của các chính phủ, các tổ chức
 • 83
 • 700
 • 1
“ Hoàn thiện công tác lập dự án tại công ty Đầu tư xây dựng giao thông vận tải

“ Hoàn thiện công tác lập dự án tại công ty Đầu xây dựng giao thông vận tải

Quản trị kinh doanh

Cùng với việc gia nhập là thành viên thứ 150 của WTO vừa qua, đất nước Việt Nam ta hiện nay đã và đang chứng tỏ vai trò là một thành viên mới tích cực, có triển vọng phát triển cao trong khu vực và trên thế giới . công tác lập dự án tại công ty Đầu tư và xây dựng giao thông vận tải Chương II: Một số giải pháp hoàn thiện công tác tác lập dự án tại công ty Đầu tư. đầu tư CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CÔNG ...
 • 79
 • 521
 • 0
Thực trạng và giải pháp đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh ở công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Tân Trường Sơn

Thực trạng và giải pháp đầu nâng cao năng lực cạnh tranh ở công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Tân Trường Sơn

Quản trị kinh doanh

Nền kinh tế là tổng hợp mọi hoạt động của những người làm kinh tế. . cạnh tranh và tình hình đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Tân Trường Sơn. Chương 2: Một số giải pháp. tranh và tình hình đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Tân Trường Sơn 1.1.Giới thiệu tổng quan về công ty
 • 57
 • 304
 • 0
đầu tư xây dựng cơ bản tại công ty công ty cổ phần phát triển xây dựng và xuất nhập khẩu Sông Hồng thực trạng và giải pháp

đầu xây dựng cơ bản tại công ty công ty cổ phần phát triển xây dựng và xuất nhập khẩu Sông Hồng thực trạng và giải pháp

Quản trị kinh doanh

đầu tư là điều kiện quyết định sự ra đời, tồn tại và tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp, là yếu tố quyết định sự phát triển và tăng trưởng của nền sản xuất xã hội. . ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG HỒNG I - KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ XUẤT. – THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI CÔNG ...
 • 67
 • 357
 • 0
Một số giải pháp về huy động vốn đầu tư ở Công ty đầu tư & XNK Đoàn Minh Giang

Một số giải pháp về huy động vốn đầu ở Công ty đầu & XNK Đoàn Minh Giang

Quản trị kinh doanh

Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đã tăng nhanh cả số lượng lẫn chất lượng. . HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ Ở CÔNG TY ĐẦU TƯ & XUẤT NHẬP KHẨU ĐOÀN MINH GIANG I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐOÀN MINH GIANG 1. Quá. huy động vốn của các doanh nghiệp, trong đó có công ty đầu tư & XNK Đoàn Minh Giang. . 2 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Công ty đầu tư & XNK
 • 68
 • 457
 • 0
1 2 3 >