Tài liệu về " cơ sở dữ liệu " 13 kết quả

Tổng quan về hệ thống thư tín điện tử.doc

Tổng quan về hệ thống thư tín điện tử.doc

Công nghệ thông tin

Tổng quan về hệ thống thư tín điện tử . Exchange Server-phần Itổng quan về hệ thống th tín điện tửChơng 1khái niệm chung về hệ thống th điện tử1 .1. Giới thiệu th điện tử 1.1.1.Th điện tử là gì ?Để gửi. dụng điện th.1.2. Kiến trúc và hoạt động của hệ thống th điện tử1 .2.1.Những nhân tố cơ bản của hệ thống th điện tửHình 1.1 Sơ đồ tổng quan hệ thống th điện
 • 98
 • 1,822
 • 8
WAN multi zone case study.doc

WAN multi zone case study.doc

Công nghệ thông tin

WAN multi zone case study . chapter 9 :WAN multi zone case studythis section will give you an example of a typicacal WAN multi zone model deployed in an enterprise WAN environment.this. network.network design:the network outlined above is a classic WAN multi zone model, there is sufficient WAN bandwidth and each site contains three or more video
 • 6
 • 629
 • 0
Website giới thiệu và bán hàng điện máy qua mạng.doc

Website giới thiệu và bán hàng điện máy qua mạng.doc

Công nghệ thông tin

Website giới thiệu và bán hàng điện máy qua mạng . mạnh sự phổ biến của thương mại điện tử ở Việt Nam, em đã tìm hiểu và cài đặt Website giới thiệu và bán hàng điện máy qua mạng cho công ty TNHH Thương. thanh toán điện tử qua ngân hàng chưa phổ biến nên chỉ dừng lại ở mức độ giới thiệu sản phẩm và tiếp nhận đơn đặt hàng thông qua web.Để tiếp cận và góp phần
 • 29
 • 1,137
 • 13
Xây dựng chương trình quản lý khách sạn.doc

Xây dựng chương trình quản lý khách sạn.doc

Công nghệ thông tin

Xây dựng chương trình quản lý khách sạn . tiêu cần giải quyết, chương trình quản lý khách sạn sẽ quản lý và xử lý các nhóm thông tin như sau :1/ Đối tượng quản lý: -Quản lý khách: Nắm được các thông. trình thực hiện một số công việc về vấn đề quản lý của khách sạn như quản lý về phòng, quản lý về dòch vụ, quản lý khách đăng ký và thuê phòng… với CSDL sử
 • 69
 • 2,982
 • 29
TỔNG QUAN VỀ MẠNG VÀ CÁC DỊCH VỤ THÔNG DỤNGTRÊN INTERNET.doc

TỔNG QUAN VỀ MẠNG VÀ CÁC DỊCH VỤ THÔNG DỤNGTRÊN INTERNET.doc

Công nghệ thông tin

TỔNG QUAN VỀ MẠNG VÀ CÁC DỊCH VỤ THÔNG DỤNGTRÊN INTERNET . TỔNG QUAN VỀ MẠNG VÀTỔNG QUAN VỀ MẠNG VÀ CÁC DỊCH VỤ THÔNGCÁC DỊCH VỤ THÔNG DỤNGTRÊN INTERNETDỤNGTRÊN INTERNET . MẠNG VÀKIẾN TRÚC MẠNG VÀCÁC PROTOCOL TRUYỀNCÁC PROTOCOL TRUYỀN THÔNG MẠNGTHÔNG MẠNG I.Kiến trúc mạng Có thể chia cấu trúc mạng
 • 118
 • 2,194
 • 14
Xây dựng dịch vụ Chat trên mạng.doc

Xây dựng dịch vụ Chat trên mạng.doc

Công nghệ thông tin

Xây dựng dịch vụ Chat trên mạng . SỐ DỊCH VỤ CHAT TRÊN MẠNG I- Chat- Tán gẫu trên mạng. ......................................................................................39 II- Dịch. Xây Dựng Dịch Vụ Chat Trên Mạng CCHƯƠNG HƯƠNG 11 TỔNG QUAN VỀ MẠNGTỔNG QUAN VỀ MẠNG INTERNETINTERNETSVTH:
 • 112
 • 2,842
 • 30
TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ CÀI ĐẶT.doc

TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ CÀI ĐẶT.doc

Công nghệ thông tin

TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ CÀI ĐẶT . Lớp 40THPHẦN ITỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ CÀI ĐẶT.Đồ án tốt nghiệp Trang 2CHƯƠNG IGIỚI THIỆU VỀ HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DƯ LIỆU. thuật về SQL Server, bằng cách đặt câu hỏi bằng chuỗi English sau đó được dịch ra Query mà có thể thực thi trên SQL Server. Nhưng công cụ này được cài đặt
 • 65
 • 813
 • 1
Truyền thông đa phương tiện multimedia .doc

Truyền thông đa phương tiện multimedia .doc

Công nghệ thông tin

Truyền thông đa phương tiện multimedia . giải thông đối với mạng đa phơng tiện- Các tiêu chuẩn truyền dẫn của mạng truyền thông đa phơng tiện- Các phơng tiện truyền dẫn và phần cứng của mạng thông. của công nghệ truyền thông đa phơng tiện: - Những vấn đề cơ sở của truyền thông đa phơng tiện tơng tác.- Họ giao thức H32x- Hội nghị đa phơng tiện- Những
 • 31
 • 2,542
 • 7
Xây dựng diễn đàn trên mạng.doc

Xây dựng diễn đàn trên mạng.doc

Công nghệ thông tin

Xây dựng diễn đàn trên mạng . kýGởi bài lên diễn đànAdmingởi yêu cầuYêu cầu tìm kiếm các thông tin trên diễn đànYêu cầu xem các bài trên diễn đànCác bài viết trên diễn đànKết quả tìm. đàn và vấn đề đặt ra trên diễn đàn chắc chắn sẽ mau chóng được giải thích .Diễn đàn trên web là một chương trình ứng dụng được xây dựng dưới dạng các trang
 • 25
 • 1,056
 • 8
Xây dựng diễn đàn trên web - Web Forum.doc

Xây dựng diễn đàn trên web - Web Forum.doc

Công nghệ thông tin

Xây dựng diễn đàn trên web . nhau- Trả lời bài đã được gửi- Tìm kiếm một bài- Đăng ký trở thành thành viên của diễn đàn- Đánh dấu bài ưa thích- Xoá các bài đã có trên diễn đàn- Thêm. Diễn đàn trên web (web forum) .Trên mạng Internet hiện đang có rất nhiều diễn đàn nói về nhiều chủ đề khác nhau. Ví dụ trang www.deja.com đây là trang web
 • 48
 • 646
 • 3
Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.doc

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.doc

Quản trị kinh doanh

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.doc . gian sử dụng của tài sản cố định. 2. Đối với tài sản cố định đã qua sử dụng, thời gian sử dụng của tài sản cố định được xác định như sau:Thời gian sử dụng. của tài sản cố định và các yếu tố khác có liên quan đến sự hoạt động của tài sản cố định. 8. Hao mòn tài sản cố định: là sự giảm dần giá trị sử dụng và giá
 • 28
 • 845
 • 0
Kết luận và hướng phát triển cài đặt hệ thống.doc

Kết luận và hướng phát triển cài đặt hệ thống.doc

Quản trị kinh doanh

Kết luận và hướng phát triển cài đặt hệ thống . toánPhần II: Cài đặt hệ thốngKết luận và Hướng phát triển Tài liệu tham khảoPhụ lụcTuy đã rất cố gắng học hỏi dựa trên kiến thức đã học và thực tế tại. sự mô tả của hệ thống thông tin độc lập với các lựa chọn môi trường để cài đặt, là công cụ cho phép người phân tích thể hiện dữ liệu của hệ thống ở mức
 • 73
 • 983
 • 2
Cách trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo theo phong cách Harvard

Cách trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo theo phong cách Harvard

Cao đẳng - Đại học

Cách thức trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo theo phong cách Harvard . chỉ dẫn tham khảo chuẩn, các phiênbản chỉ dẫn tham khảo theo kiểu tác giả-ngày tháng vẫn thường được gọi là phongcách Harvard. Các phong cách chỉ dẫn tham. mục tài liệu tham khảo cuối tác phẩm, tác giả phải có danh mục tham khảo liệt kê TẤT CẢ những tài liệutham khảo trong quá trình viết. Theo phong cách trích
 • 19
 • 20,838
 • 34
1 2 3 >