0

Tài liệu về " thực hành " 14 kết quả

Bài tập thực hành môn lập trình window PI

Bài tập thực hành môn lập trình window PI

Kỹ thuật lập trình

Bài tập thực hành môn lập trình window PI . TP.HCM 1/2 Môn học Lập trình Windows (Windows Programming) Bài tập thực hành – Phần 1 Thời gian thực hiện: 01 tuần ---oOo--- Phần 1: Lập trình bằng thư. C++… … tren HDH Windows… … bang thu vien Win32 API.“ 2. Tài nguyên của chương trình: Lấy chương trình kết quả của bài tập 1, thực hiện tiếp: a.
 • 2
 • 3,406
 • 17
Bài tập thực hành môn lập trình window PII

Bài tập thực hành môn lập trình window PII

Kỹ thuật lập trình

Bài tập thực hành môn lập trình window PII . ĐH.KHTN. TP.HCM 1/2 Môn học Lập trình Windows (Windows Programming) Bài tập thực hành – Phần 2 Thời gian thực hiện: 02 tuần ---oOo--- Bài 1: Xây dựng dialog. cầu: - Tạo tối đa cùng lúc 10 child window. Mỗi child window là 1 hình vẽ. - Hệ thống menu bar như sau: File Draw Window New Pixel Tile Open Rectangle
 • 2
 • 1,456
 • 6
Bài tập thực hành môn lập trình window PIII

Bài tập thực hành môn lập trình window PIII

Kỹ thuật lập trình

Bài tập thực hành môn lập trình window PIII . ĐH.KHTN. TP.HCM 1/1 Môn học Lập trình Windows (Windows Programming) Bài tập thực hành – Phần 3 Thời gian thực hiện: 02 tuần ---oOo--- Bài 1: Ứng dụng kỹ. ^ tức là khi user nhấn phím “q” thì chương trình sẽ thay bằng ký tự “^” - “System Tray”: thu nhỏ ứng dụng thành 1 icon trên system tray. User có thể click
 • 1
 • 1,064
 • 6
Ôn thi thực hành lập trình window

Ôn thi thực hành lập trình window

Kỹ thuật lập trình

Ôn thi thực hành lập trình window . LN LẬẬP TRÌNH WINDOWSP TRÌNH WINDOWSNNỘỘI DUNG ÔN TI DUNG ÔN TẬẬP THI THP THI THỰỰC HC HÀÀNHNHLoại 3 - Lập trình CSDLViết chương trình nhập/xuất thông tin. HỌỌC PHC PHẦẦN LN LẬẬP TRÌNH WINDOWSP TRÌNH WINDOWSNNỘỘI DUNG ÔN TI DUNG ÔN TẬẬP THI THP THI THỰỰC HC HÀÀNHNHLoại 3 - Lập trình CSDLThiết kế Report với Crystal
 • 15
 • 891
 • 4
Thực hành thiết kế hệ thống sự dụng điều kiển Micro

Thực hành thiết kế hệ thống sự dụng điều kiển Micro

Kỹ thuật lập trình

Thực hành thiết kế hệ thống sự dụng điều kiển Micro . two widely used 8 bit microcontrollers viz. PIC series from Microchip and MCS51 series from Atmel. Authors have chosen the right microcontroller for the. chips such as microprocessors and microcontrollers, which has cannibalized their sells as com-pared to the consumption volume of stand-alone Micro- Processing
 • 164
 • 665
 • 0
Thực hành với C++

Thực hành với C++

Kỹ thuật lập trình

Thực hành với C++ . Hướng dẫn thực hành Winforms với C# Chương 5: ADO.NET Hue-Aptech | Trần Văn Long – Email:. dữ liệu Bước 2: Thiết lập câu lệnh thực thi: Insert, Select, Update, Delete Bước 3: Thực hiện lệnh • Mở kết nối • Thực thi câu lệnh, xử lý dữ liệu trả
 • 8
 • 804
 • 2
Thực hành nhập môn Lập trình

Thực hành nhập môn Lập trình

Kỹ thuật lập trình

Thực hành nhập môn Lập trình . tập..........................................................................................................28 Thực hành nhập môn lập trình 1Mục 1: Hướng dẫn viết và chạy chương trình (CT) bằng VC++ 6.0 Để thực hành Nhập môn lập trình trên Visual. application: Thực hành nhập môn lập trình 2 Bước 3: Chọn thư mục đặt dự án Bước1Bước2Bước 4: Đặt tên dự án Bước 5 ...
 • 39
 • 1,786
 • 7
Lập trình thực hành với C++

Lập trình thực hành với C++

Kỹ thuật lập trình

Tài liệu tự học C++, thực hành C++ . cơ sở dữ liệu Bước 2: Thiết lập câu lệnh thực thi: Insert, Select, Update, Delete Bước 3: Thực hiện lệnh • Mở kết nối • Thực thi câu lệnh, xử lý dữ liệu. Hướng dẫn thực hành Winforms với C# Chương 5: ADO.NET Hue-Aptech | Trần Văn Long – Email:
 • 8
 • 896
 • 3
Bài tập thực hành Java Script

Bài tập thực hành Java Script

Kỹ thuật lập trình

Bài tập thực hành Java Script . onClick="rusure(); return false;">YOUR LINK DESCRIPTION</a> ;Bài tập thực hành Javascript _Nguyễn Hữu Tuấn 5 .Bài tập 5Hãy tạo một chơng trình máy tính điện. value="Submit"></FORM>11. BàI tập 11.Tạo dòng chữ chạy trên thanh trạng thái:Welcome to Total. .Bài tập thực hành Javascript _Nguyễn Hữu Tuấn <html><head><s ...
 • 22
 • 2,149
 • 21
Bài tập thực hành JavaScript

Bài tập thực hành JavaScript

Kỹ thuật lập trình

Bài tập thực hành Java Script 123doc.vn
 • 32
 • 1,708
 • 9
Đề cương thực hành máy tính

Đề cương thực hành máy tính

Kỹ thuật lập trình

Đề cương thực hành máy tính . với X và Y là số hiệu của hai máy tính tạo thành cặp.  Thêm vào tên máy tính cho hai máy tính trong cặp của bạn và các máy tính khác - Đăng nhập vào Windows. địa chỉ IP cho máy tính:  Đặt địa chỉ IP của máy là: 192.168.N.X, Với N là số thứ tự của nhóm thực hành của bạn, X là số thứ tự của máy tính bạn đang
 • 26
 • 878
 • 2
Báo cáo thực hành HNM Nhóm 10.doc

Báo cáo thực hành HNM Nhóm 10.doc

Công nghệ thông tin

Báo cáo thực hành HNM . BÁO CÁO THỰC HÀNHMôn: Đánh giá hiệu năng mạng GVHD :TS.Võ Thanh T Nhóm 10 : K13TMTSinh viên :Nguyễn. 10ms.• Giữa node2 và node3: bandwith 2Mbps, delay 10ms.• Giữa node3 và node4: bandwith 1,7Mbps, delay 20ms.• Các node dung hàng đợi Droptail ,maxsize 10. •
 • 16
 • 4,289
 • 0
CHƯƠNG 4 LINK BUDGET ThS. Trần Bá Nhiệm

CHƯƠNG 4 LINK BUDGET ThS. Trần Bá Nhiệm

Quản trị mạng

CHƯƠNG 4LINK BUDGETThS. Trần Bá Nhiệm . CHƯƠNG 4LINK BUDGETThS. Trần Bá Nhiệm Sensitivity• Sensitivity chỉ độ nhạy của anten, tức khảnăng. với các sóng mang tín hiệu khác.• Fresnel zone có liên quan đến LOS. Link budget Link budget là tổng các giá trị gain và losttừ thiết bị truyền cho đến thiết
 • 14
 • 919
 • 5
Xây dựng chính sách an toàn thông tin

Xây dựng chính sách an toàn thông tin

Kỹ thuật lập trình

Xây dựng chính sách an toàn thông tin . dungTổng quan về an toàn thông tin1 .Phân tích mô hình phòng thủ theo chiều sâu2.Chuẩn an toàn thông tin4 .Luật an toàn thông tin5 .Chính sách an toàn thông tin3 .3GV.Nguyễn. Antivirus,……PhysicalPerimeterInternalHostApplicationData4GV.Nguyễn Duy 7Chính sách an toàn thông tin Mục tiêu : Trao đổi những khía cạnh cần xây dựng chính sáchan toàn thông tin :• ...
 • 5
 • 2,315
 • 71
1 2 3 >