0

Tài liệu về " chiến lược kinh doanh " 13 kết quả

Chiến Lược Công Ty Cổ Phần Đại Thắng.doc

Chiến Lược Công Ty Cổ Phần Đại Thắng.doc

Quản trị kinh doanh

Chiến Lược Công Ty Cổ Phần Đại Thắng . HOẠCH CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THẮNG TRONG NHỮNG NĂM VỪA QUAI.Giới thiệu về công ty Cổ Phần Đại Thắng1 .Quá trình hình thành và phát triểnCông ty Cổ. đảm bảo.III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC1.Quá trình xây dựng kế hoạch ở công ty Cổ Phần Đại ThắngTrên thực tế, ở Công ty Cổ Phần ĐạI Thắng chưa
 • 40
 • 1,290
 • 7
Chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần du lịch Hapro.docx

Chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần du lịch Hapro.docx

Quản trị kinh doanh

Chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần du lịch Hapro . lược kinh doanh của Công ty cổ phần du lịch HaproChương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần. thời gian thực tập tại Công ty cổ phần du lịch Hapro tôi đã quyết định chọn đề tài: Chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần du lịch Hapro cho chuyên đề
 • 85
 • 3,114
 • 29
Chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần nước giải khát Sài Gòn- tribeco.Doc

Chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần nước giải khát Sài Gòn- tribeco.Doc

Quản trị kinh doanh

Chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần nước giải khát Sài Gòn- tribeco . giải khát Sài Gòn- TribecoI. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần nớc giải khát Sài Gòn- Tribeco. Công ty cổ phần nớc giải khát Sài Gòn-. chính:Chơng I: Chiến lợc kinh doanh của công ty cổ phần nớc giải khát Sài Gòn- Tribeco. Chơng II: Phân tích chiến lợc kinh doanh của Sài Gòn- Tribeco. Chơng
 • 11
 • 2,285
 • 22
Chiến lược kinh doanh ngoại tệ mặt tại Vietinbank.doc

Chiến lược kinh doanh ngoại tệ mặt tại Vietinbank.doc

Quản trị kinh doanh

Chiến lược kinh doanh ngoại tệ mặt tại Vietinbank . ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ MẶT TẠI VIETINBANK MTOII12I/.- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI VIETINBANK MTOII I.1) Thực trạng thừa, thiếu ngoại tệ. xuất ngoại tệ mặt ra nước ngoài (khi thừa ngoại tệ mặt) và nhập ngoại tệ mặt từ nước ngoài (khi thiếu ngoại tệ mặt) . Kết quả là chi phí cho việc quản lý ngoại
 • 47
 • 1,184
 • 1
Chiến Lược Kinh Doanh Sản Phẩm - Dịch Vụ Của Prudential.pdf

Chiến Lược Kinh Doanh Sản Phẩm - Dịch Vụ Của Prudential.pdf

Quản trị kinh doanh

Chiến Lược Kinh Doanh Sản Phẩm - Dịch Vụ Của Prudential. . và dịch vụ tài chính. 2. 3) THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM Ở CÔNG TY PRUDENTIAL. 2 .3 .1 ) Những sản phẩm của công ty với chiến lược đa dạng hoá sản phẩm. biệt trong các sản phẩm của công ty prudential. Như ta đã biết Prudential đưa ra 3 nhóm sản phẩm đó là sản phẩm chính , sản phẩm bổ trợ và sản phẩm trọn gói.
 • 25
 • 3,151
 • 13
Chiến lược kinh doanh tại công ty đầu tư xây dựng 32 giai đoạn 2005 – 1010.doc

Chiến lược kinh doanh tại công ty đầu tư xây dựng 32 giai đoạn 2005 – 1010.doc

Quản trị kinh doanh

Chiến lược kinh doanh tại công ty đầu tư xây dựng 32 giai đoạn 2005 – 1010 . mục tiêu cấp công ty. Nếu như công ty là đơn ngành thì chiến lược cấp đơn vị kinh doanh có thể được coi là chiến lược cấp công ty. 3. Chiến lược cấp chức. CÁC MỨC ĐỘ CỦA QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC1. Chiến lược cấp công tyChiến lược cấp công ty là một kiểu mẫu của các quyết định trong một công ty, nó xác định và vạch
 • 68
 • 873
 • 2
Thực Trạng Chiến Lược Của Tổng Công Ty Thương Mại Hà Nội.pdf

Thực Trạng Chiến Lược Của Tổng Công Ty Thương Mại Hà Nội.pdf

Quản trị kinh doanh

Thực Trạng Chiến Lược Của Tổng Công Ty Thương Mại Hà Nội . THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC THỊ TRƯỜNG CỦA TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI : Tổng công ty thương mại Hà Nội. thành phần kinh tế Nhà nước (Tổng công ty thương mại Sài Gòn, Tổng công ty thương mại Hà Nội , Công ty xuất nhập khẩu Intimex…) doanh nghiệp hoạt động thương
 • 34
 • 687
 • 6
Chiến lược kinh doanh của Việt Nam airlines.doc

Chiến lược kinh doanh của Việt Nam airlines.doc

Quản trị kinh doanh

Chiến lược kinh doanh của Việt Nam airlines . hiện chiến lợc kinh doanh của Việt nam AirlinesTheo nh những tài liệu đã nêu ở trên ,thì công tác tổ chức thực hiện chiến lợc kinh doanh của Việt nam airliness. Airlines. 1.Một số kiến nghị đối với chiến lợc kinh doanh của Việt nam AirlinesTrong quá trình xây dựng chiến lợc kinh doanh của Việt nam Airlines .hãng cần chú
 • 25
 • 726
 • 0
Chiến lược kinh doanh nhà ở tại Công ty Cổ phần Đầu tư An Lạc.DOC

Chiến lược kinh doanh nhà ở tại Công ty Cổ phần Đầu tư An Lạc.DOC

Quản trị kinh doanh

Chiến lược kinh doanh nhà ở tại Công ty Cổ phần Đầu tư An Lạc . chiến lược kinh doanh nhà ở tại Công ty Cổ phần Đầu tư (CPĐT) An Lạc. - Phân tích các yếu tố ảnh hưởng chiến lược kinh doanh nhà ở tại Công ty Cổ phần Đầu tư. luận và thực ti ễn về chiến lược kinh doanh nhà ở. (2) Đánh giá thực trạng chiến lược kinh doanh nhà ở tại Công ty Cổ phần Đầu tư An Lạc. (3) Đề xuất một số
 • 146
 • 675
 • 3
Chiến lược marketing của công ty danameco.doc

Chiến lược marketing của công ty danameco.doc

Quản trị kinh doanh

Chiến lược marketing của công ty danameco . nhận diện, đó là chiến lược công ty, chiến lược đơn vị kinh doanh và chiến lược chức năng.1.2.1: Chiến lược công ty: Chiến lược cấp công ty hướng tới mục. thuyết về chiến lược MarketingI. Khái niệm về chiến lược Marketing 1. Chiến lược: 1.1: Chiến lược là gì?Hiện nay, có rất nhiều định nghĩa về chiến lược là
 • 102
 • 1,609
 • 9
Chiến lược nhân lực ở công ty vận tải BIC Việt Nam.doc

Chiến lược nhân lực ở công ty vận tải BIC Việt Nam.doc

Quản trị kinh doanh

Chiến lược nhân lực ở công ty vận tải BIC Việt Nam . của công ty vận tải BIC Việt NamChơng III: Xây dựng chiến lợc nhân lực ở công ty BIC3 .1.Cơ sở để xây dựng chiến lợc nhân lực - Cơ sở nguồn nhân lực hiện. doanh và tình hình nhân lực của công ty vận tải BIC Việt Nam2 .1) Tổng quan về công ty BIC Việt Nam - Lịch sử hình thành và phát triển công ty BIC - Mô hình
 • 30
 • 961
 • 4
Chiến lược thâm nhập thị trường Trung Quốc của công ty biti’s.doc

Chiến lược thâm nhập thị trường Trung Quốc của công ty biti’s.doc

Quản trị kinh doanh

Chiến lược thâm nhập thị trường Trung Quốc của công ty biti’s . trờng quốc tế. Trong các quốc gia Bitis thâm nhập thì Trung Quốc là thị trờng chiến lợc của công ty, không chỉ bởi qui mô của thị trờng, sự tơng đồng về. nào khi có ý thâm nhập thị trờng quốc tế đều nghĩ tới. Sau 8 năm nhâm nhập thành công vào thị trờng Trung Quốc (từ năm1995), sản phẩm của công ty đã có chỗ
 • 33
 • 1,551
 • 14
Vấn đề cạnh tranh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện toàn cầu hóa.doc

Vấn đề cạnh tranh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện toàn cầu hóa.doc

Quản trị kinh doanh

Vấn đề cạnh tranh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện toàn cầu hóa . NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN TOÀN CẦU HÓAPhân tích và đánh giá năng lực cạnh tranh của các sản phẩm và của. 3.2. Cạnh tranh trong điều kiện toàn cầu hóa: 3.2.1. Khái niệm về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp .Năng lực cạnh tranh của doanh ...
 • 20
 • 1,787
 • 11
1 2 3 >